według - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 11-11 15:02

  • Haseł: 58325


1. zufolge przyimek + DAT/GEN według; mindestens sieben Menschen kamen Polizeiangaben zufolge ums Leben co najmniej siedem osób, zgodnie z informacjami policji, straciło życie; zufolge des Befehls/dem Befehl zufolge zgodnie z rozkazem, według rozkazu
2. ausweislich przyimek +GEN form. według, na podstawie; ausweislich der Meinungsumfragen według badań opinii publicznej; ausweislich des Steuerbescheids na podstawie decyzji podatkowej
3. Gutdünken das (nur Singular) własne uznanie, widzimisię; nach eigenem Gutdünken według własnego uznania, według własnego widzimisię
4. Tariflohn der (PL die Tariflöhne) płaca ustalona według zbiorowego układu pracy
5. Stückelung die (PL die Stückelungen) sztukowanie, podział według wartości nominalnej
6. Schema das (PL die Schemas oder die Schemata) schemat, wzór; nach Schema według schematu
7. kalendermäßig przymiotnik zgodny z kalendarzem, według kalendarza
8. botanisch przymiotnik, przysłówek botaniczny, według kryteriów botanicznych
9. bedarfsgerecht przymiotnik dopasowany do potrzeb, według potrzeb
10. Anschein der (nur Singular) pozory, prawdopodobieństwo; den Anschein geben, als ob... stworzyć pozory, jakoby...; allem Anschein nach według wszelkiego prawdopodobieństwa
11. gebietsweise przysłówek według regionów, regionalnie
12. Eigenregie die (nur Singular) przen. reżyseria własna; in Eigenregie według własnego pomysłu, po swojemu, samodzielnie
13. demnach przysłówek według tego, stosownie do tego, więc, zatem
14. listenmäßig przymiotnik według listy
15. fahrplanmäßig przymiotnik, przysłówek zgodny z rozkładem jazdy, planowy, według rozkładu jazdy, planowo
16. planmäßig przymiotnik, przysłówek zgodny z planem, planowy, zgodnie z planem, według planu, planowo; alles läuft planmäßig wszystko idzie zgodnie z planem
17. Blindflug der (PL die Blindflüge) lot według przyrządów
18. Blindlandung die (PL die Blindlandungen) lądowanie bez widoczności, według przyrządów
19. nach przyimek + DAT po, do, na, według; nach wie vor niezmienne, ciągle, nadal, wciąż
20. Brauch der (PL die Bräuche) obyczaj, zwyczaj; nach altem Brauch według dawnego zwyczaju
21. Kurswert der (PL die Kurswerte) wartość według kursu, wartość giełdowa
22. Maßgabe die (nur Singular) zalecenie; mit der Maßgabe z zaleceniem; nach Maßgabe podług, stosownie do, według
23. Wahrscheinlichkeit die (PL die Wahrscheinlichkeiten) prawdopodobieństwo; aller Wahrscheinlichkeit nach według wszelkiego prawdopodobieństwa
24. fair przymiotnik, przysłówek sprawiedliwy, sprawiedliwie, sport według przepisów
25. orientieren czasownik orientiert, orientierte, hat orientiert; sich orientieren orientować się; sich an etwas (DAT) orientieren orientować się według czegoś, kierować się czymś; jemanden über etwas (AKK) orientieren szwajc. informować kogoś o czymś
26. Rangfolge die (PL die Rangfolgen) kolejność w hierarchii, hierarchia; der Rangfolge nach według rangi


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.