Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 05-22 21:42

Haseł: 67835
R E K L A M A


R E K L A M A

1. zufolge przyimek + DAT/GEN według; mindestens sieben Menschen kamen Polizeiangaben zufolge ums Leben co najmniej siedem osób, zgodnie z informacjami policji, straciło życie; zufolge des Befehls/dem Befehl zufolge zgodnie z rozkazem, według rozkazu
2. nach przyimek + DAT po, do, na, według; fünf nach vier pięć po czwartej; nach drei Tagen po trzech dniach; nach Christus po narodzeniu Chrystusa; nach der Arbeit po pracy; nach Warschau abreisen wyjeżdżać do Warszawy; nach Hause gehen iść do domu; je nach Größe zależnie od wielkości; allem Anschein nach według wszelkiego prawdopodobieństwa; nach Art des Hauses według własnej receptury; meiner Meinung nach moim zdaniem; nach wie vor niezmienne, ciągle, nadal, wciąż
3. ausweislich przyimek +GEN form. według, na podstawie; ausweislich der Meinungsumfragen według badań opinii publicznej; ausweislich des Steuerbescheids na podstawie decyzji podatkowej
4. Gutdünken das (nur Singular) własne uznanie, widzimisię; nach eigenem Gutdünken według własnego uznania, według własnego widzimisię
5. Tariflohn der (PL die Tariflöhne) płaca ustalona według zbiorowego układu pracy
6. Stückelung die (PL die Stückelungen) sztukowanie, podział według wartości nominalnej
7. Schema das (PL die Schemas oder die Schemata) schemat, wzór; nach Schema według schematu
8. kalendermäßig przymiotnik zgodny z kalendarzem, według kalendarza
9. botanisch przymiotnik, przysłówek botaniczny, według kryteriów botanicznych
10. bedarfsgerecht przymiotnik dopasowany do potrzeb, według potrzeb
11. Anschein der (nur Singular) pozory, prawdopodobieństwo; den Anschein geben, als ob... stworzyć pozory, jakoby...; allem Anschein nach według wszelkiego prawdopodobieństwa
12. gebietsweise przysłówek według regionów, regionalnie
13. Eigenregie die (nur Singular) przen. reżyseria własna; in Eigenregie według własnego pomysłu, po swojemu, samodzielnie
14. demnach przysłówek według tego, stosownie do tego, więc, zatem
15. listenmäßig przymiotnik według listy
16. fahrplanmäßig przymiotnik, przysłówek zgodny z rozkładem jazdy, planowy, według rozkładu jazdy, planowo
17. planmäßig przymiotnik, przysłówek zgodny z planem, planowy, zgodnie z planem, według planu, planowo; alles läuft planmäßig wszystko idzie zgodnie z planem
18. Blindflug der (PL die Blindflüge) lot według przyrządów
19. Blindlandung die (PL die Blindlandungen) lądowanie bez widoczności, według przyrządów
20. Brauch der (PL die Bräuche) obyczaj, zwyczaj; nach altem Brauch według dawnego zwyczaju
21. Kurswert der (PL die Kurswerte) wartość według kursu, wartość giełdowa
22. Maßgabe die (nur Singular) zalecenie; mit der Maßgabe z zaleceniem; nach Maßgabe podług, stosownie do, według
23. Wahrscheinlichkeit die (PL die Wahrscheinlichkeiten) prawdopodobieństwo; aller Wahrscheinlichkeit nach według wszelkiego prawdopodobieństwa; etwas hat eine hohe/geringe Wahrscheinlichkeit coś ma wysokie/niskie prawdopodobieństwo; etwas wird mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreffen coś nastąpi z wysokim prawdopodobieństwem
24. fair przymiotnik, przysłówek sprawiedliwy, sprawiedliwie, sport według przepisów
25. orientieren czasownik orientiert, orientierte, hat orientiert; sich orientieren orientować się; sich an etwas (DAT) orientieren orientować się według czegoś, kierować się czymś; jemanden über etwas (AKK) orientieren szwajc. informować kogoś o czymś
26. Rangfolge die (PL die Rangfolgen) kolejność w hierarchii, hierarchia; der Rangfolge nach według rangi

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2021 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A