WEDŁUG - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 08-27 13:32

  • Haseł: 58325


1. zufolge przyimek + DAT/GEN według; mindestens sieben Menschen kamen Polizeiangaben zufolge ums Leben co najmniej siedem osób, zgodnie z informacjami policji, straciło życie; zufolge des Befehls/dem Befehl zufolge zgodnie z rozkazem, według rozkazu
2. Gutdünken das (nur Singular) własne uznanie, widzimisię; nach eigenem Gutdünken według własnego uznania, według własnego widzimisię
3. Tariflohn der (PL die Tariflöhne) płaca ustalona według zbiorowego układu pracy
4. Stückelung die (PL die Stückelungen) sztukowanie, podział według wartości nominalnej
5. Schema das (PL die Schemas oder die Schemata) schemat, wzór; nach Schema według schematu
6. kalendermäßig przymiotnik zgodny z kalendarzem, według kalendarza
7. botanisch przymiotnik, przysłówek botaniczny, według kryteriów botanicznych
8. bedarfsgerecht przymiotnik dopasowany do potrzeb, według potrzeb
9. Anschein der (nur Singular) pozory, prawdopodobieństwo; den Anschein geben, als ob... stworzyć pozory, jakoby...; allem Anschein nach według wszelkiego prawdopodobieństwa
10. gebietsweise przysłówek według regionów, regionalnie
11. Eigenregie die (nur Singular) przen. reżyseria własna; in Eigenregie według własnego pomysłu, po swojemu, samodzielnie
12. demnach przysłówek według tego, stosownie do tego, więc, zatem
13. listenmäßig przymiotnik według listy
14. fahrplanmäßig przymiotnik, przysłówek zgodny z rozkładem jazdy, planowy, według rozkładu jazdy, planowo
15. Blindflug der (PL die Blindflüge) lot według przyrządów
16. Blindlandung die (PL die Blindlandungen) lądowanie bez widoczności, według przyrządów
17. nach przyimek + DAT po, do, na, według; nach wie vor niezmienne, ciągle, nadal, wciąż
18. Brauch der (PL die Bräuche) obyczaj, zwyczaj; nach altem Brauch według dawnego zwyczaju
19. Kurswert der (PL die Kurswerte) wartość według kursu, wartość giełdowa
20. Maßgabe die (nur Singular) zalecenie; mit der Maßgabe z zaleceniem; nach Maßgabe podług, stosownie do, według
21. Wahrscheinlichkeit die (PL die Wahrscheinlichkeiten) prawdopodobieństwo; aller Wahrscheinlichkeit nach według wszelkiego prawdopodobieństwa
22. fair przymiotnik, przysłówek sprawiedliwy, sprawiedliwie, sport według przepisów
23. orientieren czasownik orientiert, orientierte, hat orientiert; sich orientieren orientować się; sich an etwas (DAT) orientieren orientować się według czegoś, kierować się czymś; jemanden über etwas (AKK) orientieren szwajc. informować kogoś o czymś
24. Rangfolge die (PL die Rangfolgen) kolejność w hierarchii, hierarchia; der Rangfolge nach według rangi


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.