SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

Achillesferse - pięta Achillesa
Ariadnefaden - nić Ariadny
Augiasstall - stajnia Augiasza
Damoklesschwert - miecz Damoklesa
das Orakel von Delphi - wyrocznia delficka
das trojanische Pferd - koń trojański
Füllhorn - róg obfitości
goldenes Vlies - złote runo
gordischer Knoten - węzeł gordyjski
zwölf Arbeiten des Herakles - dwanaście prac Heraklesa
Ikarusflügel - skrzydła Ikara
Kassandraruf - proroctwo Kasandry
Lorbeerkranz - wieniec laurowy
Nessoshemd - koszula Dejaniry
Sisyphusarbeit - syzyfowa praca

glaubhaft przymiotnik wiarygodny, prawdopodobny
glaubwürdig przymiotnik, przysłówek wiarygodny, wiarygodnie
finanzkräftig przymiotnik zasobny finansowo, wiarygodny finansowo
Zeuge der (PL die Zeugen) także prawn. świadek; vor Zeugen przy świadkach; ohne Zeugen bez świadków; er war Zeuge des Gesprächs/des Verbrechens on był świadkiem rozmowy/przestępstwa; Zeuge der Anklage/Verteidigung świadek oskarżenia/obrony; ein zuverlässiger Zeuge wiarygodny świadek; jemanden als Zeuge benennen podawać kogoś na świadka; jemanden als/zum Zeugen anrufen powoływać kogoś na świadka; die Zeugen Jehovas rel. świadkowie Jehowy
zuverlässig przymiotnik niezawodny, pewny, autentyczny, prawdziwy, wiarygodny, skuteczny, solidny, niezawodnie, pewnie, autentycznie, prawdziwie, wiarygodnie, skutecznie, solidnie; ein zuverlässiger Arbeiter/Freund niezawodny pracownik/przyjaciel, pracownik/przyjaciel, na którym można polegać; ein ausgesprochen zuverlässiges Auto wyjątkowo niezawodne auto; sie arbeitet sehr zuverlässig ona pracuje bardzo solidnie; aus zuverlässiger Quelle z wiarygodnego źródła
unglaubwürdig przymiotnik, przysłówek niewiarygodny, mało wiarygodny, w sposób niewzbudzający zaufania

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
wolkig, porażenie mózgowe, debiut, Süßkartoffel, negativ, Festtag, inteligentny, Vortag, wyżywienie, Gehirnerschütterung, Senkrechte, zakwaterowanie, najbliżej, E-Mail-Adresse, Giraffe, Fachkräftebedarf, Innenansicht, optymista, bezpieczne, Passage, z przyjaciółmi, rozszerzanie, zog, wichste, legal, szarpnąć

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków