Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 12-16 09:43

Haseł: 67020
R E K L A M A


R E K L A M A

1. groß przymiotnik, przysłówek (größer - większy, am größten - największy) wielki, duży, rosły, wysoki, wielce, szczególnie; groß denkend wielkoduszny, wielkodusznie
2. brennend przymiotnik palący, bardzo istotny, wielki; eine Angelegenheit von brennender Wichtigkeit sprawa wielkiej wagi
3. unheimlich przymiotnik, przysłówek niesamowity, niewiarygodny, niezwykły, wielki, bardzo, strasznie, mnóstwo; eine unheimliche Summe pot. ogromna suma; unheimlich groß pot. niesamowicie duży; sie hat sich unheimlich verändert pot. strasznie się zmieniła; er ist mir unheimlich on przejmuje mnie grozą; mir wurde unheimlich ciarki mnie przeszły
4. übergroß przymiotnik zbyt wielki, kolosalny, kolosalnie
5. Karwoche die (PL die Karwochen) Wielki Tydzień
6. Großherzog der (PL die Großherzöge) wielki książę
7. Kreislauf der (nur Singular) obieg, krążenie, cyrkulacja, fiz. obrót kołowy; großer Kreislauf med. krwiobieg wielki
8. Großkapital das (nur Singular) wielki kapitał
9. Großkreuz das (PL die Großkreuze) wielki krzyż (orderu)
10. Urknall der (nur Singular) Wielki Wybuch, Big Bang
11. Schande die (nur Singular) hańba; jemandem große Schande bringen przynosić komuś wielki wstyd
12. Passionswoche die (PL die Passionswochen) rel. Wielki Tydzień
13. Großmeister der (PL die Großmeister) hist. rel. wielki mistrz
14. Feuersbrunst die (PL die Feuersbrünste) wielki pożar, burza ogniowa
15. Hochmeister der (PL die Hochmeister) hist. wielki mistrz
16. Wagen der (PL die Wagen) wóz, samochód, wagon, wózek; der Große Wagen astr. Wielki Wóz; das fünfte Rad am Wagen sein przen. być piątym kołem u wozu
17. Hochschätzung die (nur Singular) wysokie poważanie, wielki szacunek
18. herrschen czasownik herrscht, herrschte, hat geherrscht panować, obowiązywać; über jemanden/etwas herrschen panować nad kimś/czymś; Alexander der Große herrschte über ein riesiges Reich Aleksander Wielki panował nad olbrzymim imperium; es herrscht Schweigen panuje milczenie
19. Karfreitag der (PL die Karfreitage) Wielki Piątek
20. chinesisch przymiotnik chiński; die Chinesische Mauer geo. Wielki Mur Chiński
21. Riesenfeuer das (nur Singular) wielki ogień
22. Riesenhunger der (nur Singular) wielki apetyt, wilczy apetyt
23. Riesentukan der (PL die Riesentukane) orn. tukan wielki, tukan toko, tukan olbrzymi
24. Himmelswagen der (nur Singular) gwiazdozbiór Wielki Wóz
25. Massenandrang der (PL die Massenandränge) wielki tłok
26. irre przymiotnik szalony, pomylony, zwariowany, pot. bardzo wielki; an etwas irre werden oszaleć na jakimś punkcie; irre Preise zwariowane ceny
27. Gründonnerstag der (PL die Gründonnerstage) Wielki Czwartek
28. Ehre die (PL die Ehren) honor, zaszczyt, duma, godność osobista, cześć, szacunek; Euer Ehren! dawn. Wysoki Sądzie!; es ist eine große Ehre für mich to dla mnie wielki zaszczyt; jemandem wurde die Ehre zuteil ktoś dostąpił zaszczytu; die Ehre haben, etwas zu tun mieć zaszczyt coś zrobić
29. Bombenerfolg der (PL die Bombenerfolge) pot. wielki sukces
30. Fastenzeit die (PL die Fastenzeiten) rel. okres postu, Wielki Post

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A