•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-05 00:15

  • Haseł: 65980


1. Strom der (PL die Ströme) prąd, rzeka, prąd rzeki, strumień, nurt, prąd (elektryczny); Strom führend przewodzący prąd; den Strom einschalten włączyć zasilanie, pot. włączyć prąd; gegen den Strom schwimmen przen. płynąć pod prąd; mit dem Strom schwimmen przen. płynąć z prądem
2. einfädeln czasownik fädelt ein, fädelte ein, hat eingefädelt nawlekać (nitkę), planować, aranżować, inicjować; sich einfädeln włączać się do ruchu
3. schalten czasownik schaltet, schaltete, hat geschaltet przełączać, włączać bieg, pot. rządzić, kapować
4. vorschalten czasownik schaltet vor, schaltete vor, hat vorgeschaltet tech. włączać przed czymś, instalować przed czymś einen Widerstand opornik
5. einordnen czasownik ordnet ein, ordnete ein, hat eingeordnet porządkować, klasyfikować, umieszczać na swoim miejscu; sich einordnen włączać się
6. abblenden czasownik blendet ab, blendete ab, hat abgeblendet przytłumiać światło, fot. przysłaniać, mot. włączać światła mijania
7. einreihen czasownik reiht ein, reihte ein, hat eingereiht zaszeregowywać, klasyfikować, włączać in eine Sammlung do zbioru; sich einreihen przyłączać się; jemanden unter die Künstler einreihen zaliczyć kogoś do artystów; sich in eine Schlange einreihen stawać w kolejce
8. anschalten czasownik schaltet an, schaltete an, hat angeschaltet włączać, zapalać (światło), podłączać
9. eingemeinden czasownik gemeindet ein, gemeindete ein, hat eingemeindet włączać do gminy
10. einschalten czasownik schaltet ein, schaltete ein, hat eingeschaltet włączać, wtrącać; Lich einschalten włączać światło; sich (AKK) in ein Gespräch einschalten włączać się do rozmowy, wtrącać się do rozmowy
11. involvieren czasownik involviert, involvierte, hat involviert włączać, obejmować, wplątywać, wciągać, uwikłać
12. eingliedern czasownik gliedert ein, gliederte ein, hat eingegliedert włączać, wcielać; sich eingliedern włączać się
13. kuppeln czasownik kuppelt, kuppelte, hat gekuppelt sprzęgać, włączać sprzęgło, przen. swatać, kojarzyć, stręczyć, rajfurzyć
14. starten czasownik startet, startete, hat gestartet startować, włączać, uruchamiać, pot. odpalać; jemanden starten dawać komuś sygnał do startu; den Computer neu starten resetować komputer, restartować komputer; den Motor starten uruchamiać silnik
15. einbegreifen czasownik begreift ein, begriff ein, hat einbegriffen włączać; die Versandkosten einbegriffen włącznie z kosztami przesyłki; im Preis ist das Frühstück einbegriffen śniadanie jest wliczone w cenę
16. anmachen czasownik macht an, machte an, hat angemacht przymocowywać, umieszczać, włączać, zapalać, gastr. przyprawiać, pot. podrywać
17. anstellen czasownik stellt an, stellte an, hat angestellt przystawiać eine Leiter an den/am Baum anstellen drabinę do drzewa, włączać, uruchamiać, nastawiać, zatrudniać, przyjmować do pracy, angażować; sich anstellen, um etwas zu kaufen ustawiać się w kolejce, żeby coś kupić; sich an der Haltestelle anstellen ustawić się na przystanku; das Gas/das Wasser anstellen odkręcać gaz/wodę; das Radio/die Heizung anstellen włączać radio/ogrzewanie; jemanden als Sachbearbeiter anstellen zatrudniać kogoś jako referenta; sie ist im Krankenhaus angestellt ona jest zatrudniona w szpitalu; Nachforschungen/Vermutungen anstellen przeprowadzać badania/snuć przypuszczenia
18. Aktion die (PL die Aktionen) akcja; eine politische Aktion akcja polityczna; in Aktion treten rozpocząć działanie, włączyć się do akcji
19. einbeziehen czasownik bezieht ein, bezog ein, hat einbezogen włączać, uwzględniać; etwas in seine Pläne einbeziehen uwzględniać coś w swoich planach
20. zuordnen czasownik ordnet zu, ordnete zu, hat zugeordnet włączać, szeregować, przyporządkowywać
21. zupacken czasownik packt zu, packte zu, hat zugepackt chwytać, łapać, włączać się, pomagać bei etwas w czymś
22. einblenden czasownik blendet ein, blendete ein, hat eingeblendet wyświetlać, wmontowywać, włączać etwas in etwas (AKK) coś do czegoś
23. stummschalten czasownik schaltet stumm, schaltete stumm, hat stummgeschaltet wyciszać (urządzenie), włączać tryb cichy
24. angliedern czasownik gliedert an, gliederte an, hat angegliedert przyłączać, włączać einer Sache do czegoś
25. einlegen czasownik legt ein, legte ein, hat eingelegt wkładać, włączać, układać, inkrustować, gastr. konserwować, marynować; Protest einlegen wnosić protest; einen Gang einlegen wrzucać bieg

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu