Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 10-31 00:36

Haseł: 66750
R E K L A M A


R E K L A M A

1. angesichts przyimek + GEN wobec, w obliczu, odnośnie; angesichts der Gefahr w obliczu niebezpieczeństwa; angesichts der Tatsache wobec faktu
2. dagegen przysłówek przeciw temu, przeciwko temu, w porównaniu z, wobec, w zamian, w przeciwieństwie (do czegoś); spójnik natomiast, zaś; dagegen sein, dass... być przeciw temu, żeby...; hoffentlich hast du nichts dagegen mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko temu; sie sprach fließend Französisch, dagegen konnte sie kein Englisch płynnie mówiła po francusku, natomiast nie znała angielskiego
3. deutschfeindlich przymiotnik, przysłówek antyniemiecki, wrogi wobec Niemców, antyniemiecko, wrogo wobec Niemców
4. deutschfreundlich przymiotnik, przysłówek proniemiecki, przyjazny wobec Niemców, proniemiecko, przyjaźnie wobec Niemców
5. Unfallgegner der (PL die Unfallgegner) prawn. uczestnik wypadku wnoszący roszczenia wobec innego uczestnika, uczestnik wypadku wobec którego wnoszone są roszczenia
6. Unfallgegnerin die (PL die Unfallgegnerinnen) prawn. uczestniczka wypadku wnosząca roszczenia wobec innego uczestnika, uczestniczka wypadku wobec której wnoszone są roszczenia
7. Vereinsmeierei die (nur Singular) pot. klubowy fanatyzm, nadmierna lojalność wobec swojej organizacji
8. Anbetracht der (nur Singular) in Anbetracht dessen wobec tego, ze względu na to
9. Fettnäpfchen das (nur Singular) gafa, faux pas; bei jemandem ins Fettnäpfchen treten przen. urazić kogoś swoją wypowiedzią, popełnić wobec kogoś gafę
10. europafeindlich przymiotnik wrogi wobec dalszej integracji europejskiej, eurosceptyczny
11. Europafeindlichkeit die (nur Singular) wrogość wobec dalszej integracji europejskiej, eurosceptycyzm
12. Flüchtlingspolitik die (nur Singular) polityka wobec uchodźców
13. Staatsgewalt die (nur Singular) przymus państwowy, władza państwowa; Widerstand gegen die Staatsgewalt prawn. opór wobec władzy państwowej, obywatelskie nieposłuszeństwo
14. obwalten czasownik obwaltet/waltet ob, obwaltete/waltete ob, hat obwaltet/obgewaltet dawn. zaistnieć, zachodzić; unter den obwaltenden Umständen w danych okolicznościach, wobec tego
15. gleichgültig przymiotnik obojętny, nieczuły, błahy; sich gleichgültig gegen jemanden/jemandem gegenüber benehmen zachowywać się obojętnie wobec kogoś; ein gleichgültiges Gesicht machen robić obojętną minę; über gleichgültige Dinge sprechen rozmawiać o błahych rzeczach; sie ist ihm nicht gleichgültig lit. ona nie jest mu obojętna
16. versündigen czasownik versündigt, versündigte, hat versündigt; sich versündigen grzeszyć an einer Sache/an jemandem przeciwko czemuś/wobec kogoś
17. demgegenüber przysłówek natomiast, wobec powyższego, z drugiej strony zaś
18. Pflicht die (PL die Pflichten) obowiązek, powinność; jemanden in die Pflicht nehmen nakładać na kogoś obowiązek; Pflichten gegenüber dem Staat obowiązki wobec państwa; Wahrheit oder Pflicht? prawda czy wyzwanie? (tytuł gry)
19. wohlgesinnt przymiotnik dobrze usposobiony jemandem wobec kogoś, życzliwy, przychylny
20. wohlgesonnen przymiotnik dobrze usposobiony jemandem wobec kogoś, życzliwy, przychylny
21. Fremdenfeindlichkeit die (nur Singular) ksenofobia, wrogość wobec obcych
22. Fremdenhass der (nur Singular) ksenofobia, wrogość wobec obcych
23. gegeneinander przysłówek jeden przeciw drugiemu, wobec siebie nawzajem
24. Außenzoll der (PL die Außenzölle) cło państw Unii Europejskiej wobec krajów trzecich
25. frankophil przymiotnik frankofilski, przyjazny wobec Francuzów
26. entgegenkommen czasownik kommt entgegen, kam entgegen, ist entgegengekommen nadchodzić z naprzeciwka; jemandem entgegenkommen wychodzić komuś naprzeciw; jemandem freundlich entgegenkommen zachowywać się wobec kogoś życzliwie
27. Misstrauen das (nur Singular) brak zaufania, niedowierzanie, nieufność; gegen jemanden/etwas Misstrauen hegen żywić wobec kogoś/czegoś nieufność
28. gegenüber przyimek + DAT naprzeciwko; gegenüber dem Bahnhof naprzeciwko dworca; jemandem/einer Sache gegenüber w stosunku do kogoś/czegoś, wobec kogoś/czegoś
29. gegenübertreten czasownik tritt gegenüber, trat gegenüber, ist gegenübergetreten stawać jemandem przed kimś einer Sache wobec czegoś
30. Sozialneid der (nur Singular) zawiść społeczna, zazdrość wobec przedstawicieli innej grupy społecznej

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A