Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 11-12 16:08

Haseł: 66830
R E K L A M A


R E K L A M A

1. einleiten czasownik leitet ein, leitete ein, hat eingeleitet wprowadzać, wdrażać, rozpoczynać, zapoczątkować, zagajać, przedsiębrać, pisać wstęp; Beziehungen einleiten nawiązywać stosunki; eine Untersuchung einleiten wdrażać śledztwo, wszczynać śledztwo; Maßnahmen/Schritte einleiten przedsiębrać środki/kroki
2. eintippen czasownik tippt ein, tippte ein, hat eingetippt infor. wpisywać, wprowadzać (za pomocą klawiatury)
3. Aufregung die (nur Singular) zdenerwowanie, podniecenie; jemanden in Aufregung versetzen denerwować kogoś, wprowadzać kogoś w stan zdenerwowania
4. vermarkten czasownik vermarktet, vermarktete, hat vermarktet wprowadzać na rynek, lansować, promować
5. aufbringen czasownik bringt auf, brachte auf, hat aufgebracht zdobywać, uzbierać, zbierać, otwierać, lansować, wznosić; Verständnis für etwas aufbringen zdobywać się na zrozumienie czegoś; eine neue Mode aufbringen wprowadzać nową modę
6. einweisen czasownik weist ein, wies ein, hat eingewiesen kierować, skierować; jemanden in ein Krankenhaus einweisen skierować kogoś do szpitala; jemanden in seine Aufgaben einweisen wprowadzać kogoś w jego zadania
7. einführen czasownik führt ein, führte ein, hat eingeführt wprowadzać, przywozić, importować; neue Technologien einführen wprowadzać nowe technologie, implementować nowe technologie
8. beziehen czasownik bezieht, bezog, hat bezogen powlekać, ścielić, pokrywać, wprowadzać się, zajmować (pozycję, kwaterę), pobierać; die Wohnung beziehen wprowadzać się do mieszkania; Rente / eine Zeitung / Universität beziehen pobierać emeryturę / prenumerować gazetę / wstępować na uniwersytet sich beziehen odnosić się; das Bett beziehen słać łóżko, ścielić łóżko, powlekać pościel; das Bett neu beziehen prześciełać łóżko
9. eingeben czasownik gibt ein, gab ein, hat eingegeben dawać, podawać; Daten eingeben infor. wprowadzać dane
10. zivilisieren czasownik zivilisiert, zivilisierte, hat zivilisiert cywilizować, wprowadzać cywilizację
11. vergünstigen czasownik vergünstigt, vergünstigte, hat vergünstigt czynić korzystniejszym, wprowadzać ulgę
12. setzen czasownik setzt, setzte, hat gesetzt sadzać, kłaść, sadzić, stawiać, wystawiać; sich setzen siadać, zasiadać; einen Termin setzen ustalać termin, wyznaczać termin; ein Denkmal setzen stawiać pomnik, wystawiać pomnik; ins Werk setzen wprowadzać w czyn, uskuteczniać
13. investieren czasownik investiert, investierte, hat investiert inwestować, wprowadzać w urząd
14. einziehen czasownik zieht ein, zog ein, hat eingezogen wciągać, konfiskować; (ist eingezogen) wprowadzać się, wkraczać, wsiąkać
15. verhängen czasownik verhängt, verhängte, hat verhängt zasłaniać, zawieszać zasłoną, zarządzać, proklamować, wprowadzać; Sanktionen / Verbot verhängen wprowadzać sankcje / wprowadzać zakaz
16. einpflegen czasownik pflegt ein, pflegte ein, hat eingepflegt infor. wprowadzać Daten in ein System dane do systemu
17. anleiten czasownik leitet an, leitete an, hat angeleitet przyuczać, wdrażać, wprowadzać
18. irreführen czasownik führt irre, führte irre, hat irregeführt zwodzić, wprowadzać w błąd
19. einspeisen czasownik speist ein, speiste ein, hat eingespeist infor. zapisywać, wprowadzać (dane); Energie einspeisen doprowadzać energię
20. einbetten czasownik bettet ein, bettete ein, hat eingebettet wylewać, wprowadzać, osadzać
21. hereinfahren czasownik fährt herein, fuhr herein, ist hereingefahren wjeżdżać, wprowadzać
22. reinfahren czasownik fährt rein, fuhr rein, ist reingefahren pot. wjeżdżać, wprowadzać
23. Bluff der (PL die Bluffs) blef; auf einen Bluff hereinfallen dać się wprowadzić w błąd
24. hineinziehen czasownik zieht hinein, zog hinein, hat hineingezogen wciągać; (ist hineingezogen) wprowadzać się, wchodzić, wkraczać (do środka)

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A