zusammenarbeiten czasownik arbeitet zusammen, arbeitete zusammen, hat zusammengearbeitet współpracować, współdziałać
mitarbeiten czasownik arbeitet mit, arbeitete mit, hat mitgearbeitet współpracować
kooperieren czasownik kooperiert, kooperierte, hat kooperiert kooperować, współpracować
liieren czasownik liiert, liierte, hat liiert wiązać się ściśle, łączyć się, nawiązywać romans; sich mit einer Firma liieren współpracować blisko z firmą
einspielen czasownik spielt ein, spielte ein, hat eingespielt ogrywać eine Geige skrzypce, nagrywać, zwracać; der Film hat seine Kosten eingespielt film zwrócił koszty produkcji; sich einspielen wprawiać się w grze, zgrać się, współpracować harmonijnie


Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historiąZaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Quiz - rodzajniki | Oceń Słownik | Polityka prywatności i zasady korzystania


           


Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków