•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 09-21 00:15

  • Haseł: 66560


1. ziehen czasownik zieht, zog, hat gezogen ciągnąć, wyciągać, dobywać, wychowywać; einen Korken ziehen wyciągać korek; die Notbremse ziehen pociągnąć za hamulec bezpieczeństwa; eine Lehre ziehen wyciągać naukę; Schlüsse ziehen wyciągać wnioski; Kinder ziehen wychowywać dzieci; die Bilanz ziehen sporządzać bilans; etwas nach sich ziehen skutkować czymś, pociągać coś za sobą
2. ausstrecken czasownik streckt aus, streckte aus, hat ausgestreckt wyciągać; sich ausstrecken wyciągać się; die Hand nach etwas ausstrecken wyciągać rękę po coś, sięgać ręką po coś; das Gesäß ausstrecken pot. wypinać tyłek
3. strecken czasownik streckt, streckte, hat gestreckt wyciągać (ramiona, nogi), pot. rozcieńczać; sich aufs Bett / aufs Sofa / ins Gras strecken wyciągać się na łóżku / kanapie / w trawie
4. herausziehen czasownik zieht heraus, zog heraus, hat herausgezogen wyciągać, wydobywać
5. hinausziehen czasownik zieht hinaus, zog hinaus, hat hinausgezogen wyciągać, przeciągać, odwlekać, wyprowadzać się
6. hervorziehen czasownik zieht hervor, zog hervor, hat hervorgezogen wyciągać, wydobywać
7. herausgreifen czasownik geift heraus, griff heraus, hat herausgegriffen wyciągać, wybierać
8. herauskitzeln czasownik kitzelt heraus, kitzelte heraus, hat herausgekitzelt pot. wydobywać, wyciągać; das Geheimnis aus jemandem herauskitzeln wyciągać od kogoś tajemnicę
9. rausholen czasownik holt raus, holte raus, hat rausgeholt pot. wydobywać, wyciągać
10. zücken czasownik zückt, zückte, hat gezückt dobywać, wyciągać
11. herausholen czasownik holt heraus, holte heraus, hat herausgeholt wydobywać, wyciągać, sport zdobywać, uzyskiwać
12. ausziehen czasownik zieht aus, zog aus, hat/ist ausgezogen zdejmować, rozkładać, wyciągać / wyprowadzać się; sich ausziehen rozbierać się; Schuhe ausziehen zdejmować buty; Unkraut ausziehen pielić chwasty; Tisch ausziehen rozkładać stół; Antenne ausziehen wyciągać antenę; ich will aus diesem Haus ausziehen chcę wyprowadzić się z tego domu
13. schleifen czasownik schleift, schliff, hat geschliffen szlifować, ostrzyć, mil. musztrować; Diamanten schleifen szlifować diamenty; ein Messer schleifen ostrzyć nóż; (schleift, schleifte, hat geschleift) ciągnąć, trzeć, obcierać an etwas (DAT) coś, pot. wyciągać; jemanden ins Kino schleifen wyciągać kogoś do kina
14. ausklammern czasownik klammert aus, klammerte aus, hat ausgeklammert pomijać, mat. wyciągać przed nawias; ein Thema ausklammern pomijać temat
15. herausschlagen czasownik schlägt heraus, schlug heraus, hat herausgeschlagen wykuwać, wyrąbywać, wybijać, wytrącać; sich herausschlagen wydobywać się, buchać; Vorteile herausschlagen pot. wyciągać korzyści
16. rekeln czasownik rekelt, rekelte, hat gerekelt; sich rekeln przeciągać się, wyciągać się (w łóżku)
17. picken czasownik pickt, pickte, hat gepickt dziobać, wydziobywać, wyciągać, austr. pot. kleić; die Hühner picken Körner kury dziobią ziarna; die Spatzen picken an/gegen die Scheibe wróble stukają dziobami w szybę
18. darbieten czasownik bietet dar, bot dar, hat dargeboten ofiarowywać, podawać, proponować, przedstawiać; jemandem die Hand darbieten wyciągać rękę do kogoś
19. Stöpsel der (PL die Stöpsel) wtyczka, czopek, korek, zatyczka, pot. żart. smyk, grubasek; den Stöpsel aus der Wanne ziehen wyciągać zatyczkę z wanny
20. darreichen czasownik reicht dar, reichte dar, hat dargereicht lit. podawać, wręczać, ofiarowywać; die Hand darreichen przen. podawać dłoń na zgodę, wyciągać dłoń na zgodę
21. Schluss der (PL die Schlüsse) koniec, wniosek, konkluzja; zum Schluss na koniec; Schluss machen kończyć; aus etwas (DAT) voreilige Schlüsse ziehen wyciągać z czegoś pochopne wnioski
22. holen czasownik holt, holte, hat geholt przynosić, sprowadzać, zabierać, wyciągać, wyjmować, brać; jemanden holen iść po kogoś, sprowadzać kogoś, zabierać kogoś einen Preis holen zdobywać nagrodę; eine Krankheit holen nabawić się choroby
23. schlussfolgern czasownik schlussfolgert, schlussfolgerte, hat geschlussfolgert wyciągać wniosek, konkludować, wnioskować etwas aus etwas coś z czegoś
24. Schlussfolgerung die (PL die Schlussfolgerungen) wniosek, rozumowanie; aus etwas (DAT) Schlussfolgerungen ziehen wyciągać z czegoś wnioski
25. fischen czasownik fischt, fischte, hat gefischt łowić ryby, pot. wyciągać coś ostrożnie; Perlen fischen poławiać perły; in diesem Bach kann man Forellen fischen w tym potoku można łowić pstrągi; ein Stück Zucker aus der Dose fischen pot. wyciągnąć kostkę cukru z pojemnika
26. Zange die (PL die Zangen) obcęgi, kleszcze, szczypce; den Nagel mit der Zange herausziehen wyciągać gwóźdź obcęgami; jemanden in der Zange haben pot. mieć kogoś w garści
27. radizieren czasownik radiziert, radizierte, hat radiziert pierwiastkować; 9 radizieren wyciągać pierwiastek z 9
28. räkeln czasownik räkelt, räkelte, hat geräkelt przeciągać się, wyciągać się (w łóżku)
29. Wurzel die (PL die Wurzeln) korzeń, rdzeń wyrazu, mat. pierwiastek; Wurzeln schlagen ukorzeniać się, także przen. zapuszczać korzenie; die Wurzel ziehen pierwiastkować, wyciągać pierwiastek
30. aufziehen czasownik zieht auf, zog auf, hat aufgezogen wyciągać do góry, podnosić, naciągać, napinać, wychowywać, hodować; den Vorhang aufziehen podnosić kurtynę; die Uhr aufziehen nakręcać zegarek; die Segel aufziehen rozpinać żagle; jemanden mit etwas aufziehen pot. dokuczać komuś z powodu czegoś

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu