•           
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 01-10 23:13

  • Haseł: 65180


Testy językowe
1. ausnutzen czasownik nutzt aus, nutzte aus, hat ausgenutzt wykorzystywać
2. auslasten czasownik lastet aus, lastete aus, hat ausgelastet obciążać, obciążać maksymalnie, wykorzystywać
3. ausleben czasownik lebt aus, lebte aus, hat ausgelebt kończyć życie, rozwijać, wykorzystywać; sich ausleben korzystać z życia, używać życia, wyszaleć się
4. zweckentfremden czasownik zweckentfremdet, zweckentfremdete, hat zweckentfremdet, mst Infinitiv/Partizip II wykorzystywać niezgodnie z przeznaczeniem
5. verstolpern czasownik verstolpert, verstolperte, hat verstolpert pot. sport nie wykorzystywać, marnować; eine Torchance verstolpern nie wykorzystać sytuacji podbramkowej
6. verwerten czasownik verwertet, verwertete, hat verwertet przyswajać, utylizować, wykorzystywać; wieder verwerten odzyskiwać, recyklingować
7. nutzen czasownik nutzt, nutzte, hat genutzt używać, korzystać, wykorzystywać, użytkować, przydawać się, służyć die Gelegenheit nutzen korzystać z okazji; der Allgemeinheit nutzen służyć ogółowi
8. nützen czasownik nützt, nützte, hat genützt używać, korzystać, wykorzystywać, użytkować, przydawać się, służyć die Gelegenheit nützen korzystać z okazji; der Allgemeinheit nützen służyć ogółowi
9. missbrauchen czasownik missbraucht, missbrauchte, hat missbraucht nadużywać, użyć w sposób nieuzasadniony; seine Macht/Drogen missbrauchen nadużywać swojej władzy/narkotyków; jemanden sexuell missbrauchen wykorzystywać kogoś seksualnie
10. verheizen czasownik verheizt, verheizte, hat verheizt zużywać na opał, pot. eksploatować, wykorzystywać bez skrupułów
11. zunutze przysłówek; sich (DAT) etwas zunutze machen wykorzystywać coś
12. umnutzen czasownik nutzt um, nutzte um, hat umgenutzt wykorzystywać w nowy sposób, zmieniać przeznaczenie
13. auswerten czasownik wertet aus, wertete aus, hat ausgewertet oceniać, obliczać wartość, eksploatować, wykorzystywać, wyzyskiwać, spożytkowywać

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.