wyraźny - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-04 13:21

  • Haseł: 58325


1. deutlich przymiotnik, przysłówek wyraźny, wyraźnie
2. ausdrücklich przymiotnik, przysłówek wyraźny, kategorycznie, stanowczo
3. unmissverständlich przymiotnik, przysłówek wyraźny, jednoznaczny, wyraźnie, niedwuznacznie
4. flimmerfrei przymiotnik wyraźny, bez zakłóceń
5. explizit przymiotnik, przysłówek wyraźny, jasny, wyraźnie, jasno, szczegółowo
6. ausgeprägt przymiotnik wyraźny, dobitny
7. ausgesprochen przymiotnik, przysłówek wyraźny, prawdziwy, zdecydowany, wybitny, nad wyraz
8. nachdrücklich przymiotnik, przysłówek wyraźny, zdecydowany, usilny, wyraźnie, dobitnie, z naciskiem, kategorycznie
9. verständlich przymiotnik, przysłówek zrozumiały, wyraźny, zrozumiale, wyraźnie; eine leicht verständliche Definition łatwo zrozumiała definicja; verständlich machen tłumaczyć
10. scharf przymiotnik ostry, wyraźny, bystry, wnikliwy, pikantny; scharfes Messer ostry nóż; scharf sein być surowym; scharfes Foto wyraźne zdjęcie
11. evident przymiotnik, przysłówek lit. ewidentny, wyraźny, oczywisty, ewidentnie, wyraźnie, oczywiście
12. distinkt przymiotnik, przysłówek odrębny, wyraźny, odrębnie, wyraźnie
13. sichtlich przymiotnik, przysłówek widoczny, wyraźny, wyraźnie
14. eindeutig przymiotnik, przysłówek jednoznaczny, wyraźny, jednoznacznie, wyraźnie
15. klipp przymiotnik, przysłówek klipp und klar pot. jasny i wyraźny, jasno i wyraźnie
16. markant przymiotnik wyrazisty, charakterystyczny, wyraźny, szczególny
17. klar przymiotnik, przysłówek klarowny, czysty, przejrzysty, jasny, zrozumiały, wyraźny, klarownie, czysto, przejrzyście, jasno, zrozumiale, wyraźnie; alles klar! wszystko jasne!
18. transparent przymiotnik przezroczysty, jasny, jednoznaczny, zrozumiały, wyraźny
19. überdeutlich przymiotnik, przysłówek nader wyraźny, nader wyraźnie


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.