SŁOWNIK DEPL.PL
 


 
Kurs der (PL die Kurse) kurs; den Kurs beibehalten/halten utrzymywać kurs; den Kurs wechseln zmieniać kurs; vom Kurs abkommen zbaczać/schodzić z kursu; Kurs auf Lübeck nehmen brać kurs na Lubekę, kierować się na Lubekę; einen Kurs besuchen/mitmachen uczęszczać na kurs; einen Kurs leiten prowadzić kurs; am Ende des Kurses findet eine Prüfung statt na końcu kursu ma miejsce egzamin; Euro steht zurzeit nicht mehr so hoch im Kurs wie früher ekon. kurs/notowanie euro nie jest tak wysoki/wysokie jak wcześniej; hohe/niedrige/stabile Kurse wysokie/niskie/stabilne kursy; die Kurse fallen/steigen notowania spadają/rosną; einen harten politischen Kurs fahren obierać twardy kurs polityczny
ambitioniert przymiotnik ambitny, mający wysokie aspiracje
Absatz der (PL die Absätze) obcas, ustęp, akapit, przerwa, ekon. zbyt geo. osad, złoże; einen Absatz machen zrobić akapit; hohe Absätze wysokie obcasy
umsatzstark przymiotnik mający wysokie obroty
Hochdruck der (nur Singular) wysokie ciśnienie tętnicze krwi, wyż atmosferyczny, druk wypukły
ertragreich przymiotnik wysokodochodowy, dający wysokie plony
Hochgebirge das (PL die Hochgebirge) góry wysokie
Gebirge das (PL die Gebirge) góry, geo. górotwór; ein hohes Gebirge wysokie góry; in den Ferien ins Gebirge fahren w wakacje jechać w góry; im Gebirge wandern wędrować po górach, chodzić po górach; ein Gebirge von Akten przen. góry dokumentów
kassieren czasownik kassiert, kassierte, hat kassiert inkasować, kasować, konfiskować; einen Betrag bei jemandem kassieren ściągać jakąś kwotę od kogoś; hohe Prämien kassieren pot. kasować wysokie premie; eine Niederlage kassieren müssen musieć znieść porażkę, musieć przełknąć porażkę; Rückstand kassieren pot. zaliczyć stratę
Hochmoor das (PL die Hochmoore) torfowisko wysokie
eingenommen przymiotnik usposobiony für przychylnie do, uprzedzony gegen do, zarozumiały, mający wysokie wyobrażenie von sich o sobie
Hochschätzung die (nur Singular) wysokie poważanie, wielki szacunek
Wertschätzung die (nur Singular) szacunek, poważanie, uznanie, wysokie uznanie, estyma
Anlassen das (PL die Anlassen) tech. odpuszczanie; Anlassen bei niedrigen/hohen Temperaturen odpuszczanie niskie/wysokie
Hochspannung die (PL die Hochspannungen) wysokie napięcie elektryczne, przen. napięta sytuacja
Anforderung die (PL die Anforderungen) żądanie, wymaganie; hohe Anforderungen stellen stawiać wysokie wymagania
Umfragehoch das (nur Singular) wysokie notowania w sondażach
Hochtemperaturanlassen das (PL die Hochtemperaturanlassen) tech. odpuszczanie wysokie
Hochtour die (PL die Hochtouren) wyprawa wysokogórska; Hochtouren tech. wysokie obroty; auf Hochtouren arbeiten pot. pracować na wysokich obrotach
Wahrscheinlichkeit die (PL die Wahrscheinlichkeiten) prawdopodobieństwo; aller Wahrscheinlichkeit nach według wszelkiego prawdopodobieństwa; etwas hat eine hohe/geringe Wahrscheinlichkeit coś ma wysokie/niskie prawdopodobieństwo; etwas wird mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreffen coś nastąpi z wysokim prawdopodobieństwem
überbezahlen czasownik überbezahlt, überbezahlte, hat überbezahlt przepłacać, nadpłacać; jemanden überbezahlen płacić komuś zbyt wysokie wynagrodzenie; er wird überbezahlt on za dużo zarabia
Hochstuhl der (PL die Hochstühle) wysokie krzesło (dla małego dziecka), krzesełko do karmienia

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
wysokie, derby, lampa biurkowa, vergoldete, marmurowy, Wysoki, spendete, plastikowe, majestatycznie, odsyłać, tablica korkowa, rechts, Stürmer, Tastempfindung, biała, ważne, napastnik, Japan, Fußballmannschaft, piętrowy, Nobelpreisträgerin, róż, posąg, beschütten, Rotor, bonifikata

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków