•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 02-17 08:59

  • Haseł: 65410


Testy językowe
1. Höhe die (PL die Höhen) wysokość, wzniesienie; in der Höhe na wysokości; in einer Höhe von zwei tausend Metern na wysokości dwóch tysięcy metrów; an Höhe gewinnen/verlieren wznosić się/opadać; er ist auf der Höhe seiner Karriere on jest u szczytu swojej kariery; das ist doch die Höhe! pot. to już szczyt wszystkiego!; in Höhe von fünfzig Euro w wysokości pięćdziesięciu euro; die Kosten gehen in die Höhe koszty wzrastają
2. Höhenlage die (PL die Höhenlagen) wysokość (nad poziomiem morza), położenie na dużej wysokości
3. Höhenstufe die (PL die Höhenstufen) geo. wysokość
4. Raumhöhe die (PL die Raumhöhen) wysokość pomieszczenia; lichte Raumhöhe wysokość prześwitu między stropem a podłogą
5. Beihilfesatz der (PL die Beihilfesätze) wysokość zasiłku, wysokość zapomogi
6. haushoch przymiotnik, przysłówek na wysokość domu, pot. murowany; der haushoche Favorit murowany faworyt
7. Steighöhe die (PL die Steighöhen) wysokość wznoszenia
8. Majestät die (PL die Majestäten) majestat; Seine Majestät! Jego Wysokość!
9. Hoheit die (PL die Hoheiten) władza, majestat; seine/ihre königliche Hoheit jego/jej królewska wysokość
10. raumhoch przymiotnik na wysokość pomieszczenia
11. Wuchshöhe die (PL die Wuchshöhen) wysokość rośliny
12. Kuppelhöhe die (nur Singular) wysokość kopuły
13. Leibhöhe die (PL die Leibhöhen) kraw. wysokość stanu, stan
14. Tonhöhe die (PL die Tonhöhen) wysokość dźwięku
15. Förderhöhe die (PL die Förderhöhen) tech. wysokość pompowania
16. Schulterhöhe die (nur Singular) wysokość do ramienia
17. Einbauhöhe die (PL die Einbauhöhen) wysokość zabudowy
18. fußhoch przymiotnik wysoki na stopę, na wysokość stopy
19. mannshoch przymiotnik, przysłówek wysokości człowieka, na wysokość człowieka; ein mannshocher Baum drzewo wysokości człowieka
20. Augenhöhe die (nur Singular) wysokość oczu; in Augenhöhe na wysokości oczu
21. Flughöhe die (PL die Flughöhen) pułap, wysokość lotu
22. Kreditbetrag der (PL die Kreditbeträge) ekon. kwota kredytu, wysokość kredytu
23. Kredithöhe die (PL die Kredithöhen) wysokość kredytu

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.