•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 02-17 08:59

  • Haseł: 65410


Testy językowe
1. Höhe die (PL die Höhen) wysokość, wzniesienie; in der Höhe na wysokości; in einer Höhe von zwei tausend Metern na wysokości dwóch tysięcy metrów; an Höhe gewinnen/verlieren wznosić się/opadać; er ist auf der Höhe seiner Karriere on jest u szczytu swojej kariery; das ist doch die Höhe! pot. to już szczyt wszystkiego!; in Höhe von fünfzig Euro w wysokości pięćdziesięciu euro; die Kosten gehen in die Höhe koszty wzrastają
2. mannshoch przymiotnik, przysłówek wysokości człowieka, na wysokość człowieka; ein mannshocher Baum drzewo wysokości człowieka
3. Gehaltsvorstellungen PL oczekiwania odnośnie wysokości pensji, oczekiwania płacowe, oczekiwania zarobkowe
4. Gehaltswunsch der (PL die Gehaltswünsche) życzenie odnośnie wysokości pensji, oczekiwania płacowe
5. Höhenangst die (nur Singular) med. lęk wysokości, akrofobia
6. Hypsiphobie die (PL die Hypsiphobien) med. lęk wysokości
7. Höhenlage die (PL die Höhenlagen) wysokość (nad poziomiem morza), położenie na dużej wysokości
8. Höhenunterschied der (PL die Höhenunterschiede) różnica wysokości, różnica poziomów
9. höhenverstellbar przymiotnik z możliwością regulacji wysokości
10. i.H.v. skrót od in Höhe von w wysokości
11. Rente die (PL die Renten) renta, emerytura; in Rente gehen iść na emeryturę; auf/in Rente sein pot. być na emeryturze; eine hohe/niedrige/ lohnbezogene Rente wysoka/niska/ zależna od wysokości wynagrodzenia emerytura; Anspruch auf eine Rente haben mieć roszczenie o świadczenie emerytalne; jemanden auf Rente setzen pot. wysyłać kogoś na emeryturę
12. Rentenbescheid der (PL die Rentenbescheide) zawiadomienie o wysokości renty
13. Mittelgebirge das (PL die Mittelgebirge) góry średniej wysokości
14. Auftrag der (PL die Aufträge) zlecenie, zamówienie, polecenie, nałożenie, misja; einen Auftrag vergeben zlecać; wichtiger/eiliger Auftrag ważne/nagłe zlecenie; im Auftrag von jemandem na czyjeś zlecenie; er kam im Auftrag seiner Firma przybył z polecania swojej firmy; Kündigung/Widerruf des Auftrags wypowiedzenie/odwołanie zlecenia; ein Auftrag in Höhe von 2 Millionen zamówienie w wysokości 2 milionów; etwas in Auftrag geben zamawiać coś; der gesellschaftliche Auftrag der Partei społeczna misja partii; der Pinsel ermöglicht einen gleichmäßigen Auftrag der Farbe pędzel umożliwia równomierne nałożenie farby
15. absacken czasownik sackt ab, sackte ab, ist abgesackt pot. spadać, opadać, tracić na wysokości, tonąć, obsuwać się; der Boden sackt ab grunt się obsuwa; sein Blutdruck sackt ab jego ciśnienie krwi spada
16. Höhenschwindel der (PL die Höhenschwindel) zawroty głowy przy przebywaniu na wysokości
17. zweithöchste przymiotnik drugi pod względem wysokości, drugi rangą
18. gegenrechnen czasownik rechnet gegen, rechnete gegen, hat gegengerechnet potrącać, umarzać wzajemnie dwie wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej
19. Höhenangabe die (PL die Höhenangaben) informacja dotycząca wysokości
20. Buße die (PL die Bußen) rel. pokuta, prawn. kara, mandat, nawiązka, grzywna; zu einer Buße verurteilen skazać na grzywnę; eine Buße von 100 Euro zahlen płacić karę w wysokości 100 euro
21. Höhenflosse die (PL die Höhenflossen) tech. statecznik poziomy, statecznik wysokości
22. Höhensteigerung die (PL die Höhensteigerungen) zwiększenie wysokości
23. Akrophobie die (PL die Akrophobien) med. akrofobia, lęk wysokości
24. Augenhöhe die (nur Singular) wysokość oczu; in Augenhöhe na wysokości oczu
25. Einkommensnachweis (PL die Einkommensnachweise) zaświadczenie o wysokości dochodów
26. Kaufpreisentschädigung die (PL die Kaufpreisentschädigungen) odszkodowanie w wysokości ceny zakupu
27. Höhenfestlegung die (PL die Höhenfestlegungen) ustalenie wysokości
28. versagen czasownik versagt, versagte, hat versagt zawodzić, nie dopisywać, nie stawać na wysokości zadania, nie zadziałać; sich (DAT)/jemandem etwas versagen odmawiać sobie/komuś czegoś

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.