Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 12-10 16:39

Haseł: 66985
R E K L A M A


R E K L A M A

1. ertragen czasownik erträgt, ertrug, hat ertragen znosić, wytrzymywać; kaum zu ertragen wprost nie do wytrzymania
2. nachhalten czasownik hält nach, hielt nach, hat nachgehalten odpracowywać opuszczone lekcje, długo wytrzymywać
3. mithalten czasownik hält mit, hielt mit, hat mitgehalten nadążać, dotrzymywać kroku, wytrzymywać tempo, dotrzymywać placu, podołać, współuczestniczyć
4. standhalten czasownik hält stand, hielt stand, hat standgehalten opierać się, wytrzymywać
5. verkraften czasownik verkraftet, verkraftete, hat verkraftet podołać, dawać radę, wytrzymywać
6. ausstehen czasownik steht aus, stand aus, hat ausgestanden wytrzymywać, znosić, cierpieć; jemanden nicht ausstehen können nie cierpieć kogoś, nie znosić kogoś; (ist ausgestanden) brakować, zalegać; Zahlungen stehen noch aus wpłat jeszcze nie dokonano
7. durchhalten czasownik hält durch, hielt durch, hat durchgehalten przetrzymywać, wytrzymywać, kontynuować
8. vertragen czasownik verträgt, vertrug, hat vertragen znosić, wytrzymywać; sich vertragen rozumieć się (z kimś); sich mit jemandem nicht vertragen können nie znosić kogoś
9. Kirsche die (PL die Kirschen) wiśnia, czereśnia; mit ihm ist nicht gut Kirschen essen pot. trudno z nim wytrzymać
10. durchstehen czasownik steht durch, stand durch, hat durchgestanden przetrzymywać, wytrzymywać; Qualen durchstehen wytrzymywać męki; etwas durchstehen sprostać czemuś, wytrzymać coś, poradzić sobie z czymś
11. halten czasownik hält, hielt, hat gehalten trzymać, chwytać, hodować, zatrzymywać się, wytrzymywać, utrzymywać; etwas in der Hand halten trzymać coś w dłoni; der Bus hält autobus zatrzymuje się; der Frost hält mróz trzyma; das Tempo halten utrzymywać tempo; eine Rede halten przemawiać; was hältst du von dieser Idee? co sądzisz o tym pomyśle?; von jemandem/etwas viel halten mieć o kimś/czymś dobre zdanie; etwas für etwas halten uważać coś za coś, brać coś za coś; Augenzeuge hielt Brückeneinsturz für Erdbeben naoczny świadek wziął zawalenie się mostu za trzęsienie ziemi; sich gut halten dobrze się trzymać; sich an etwas halten trzymać się czegoś; der Tormann hat den Ball gehalten sport bramkarz obronił bramkę; sich in Grenzen/über Wasser halten utrzymywać się w granicach/na powierzchni
12. aushalten czasownik hält aus, hielt aus, hat ausgehalten wytrzymywać, wytrwać; es ist nicht zum Aushalten to jest nie do wytrzymania; den Drang aushalten wytrzymywać napór

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A