Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 11-29 00:26

Haseł: 66880
R E K L A M A


R E K L A M A

1. rücklings przysłówek od tyłu, tyłem, do tyłu
2. hinterwärts przysłówek z tyłu, do tyłu, w tył
3. rückwärtig przymiotnik, przysłówek wsteczny, do tyłu, tylny, z tylu, mil. na tyłach
4. zurückwenden czasownik wendet zurück, wandte/wendete zurück, hat zurückgewandt/zurückgewendet odwracać z powrotem, odwracać w poprzednim kierunku den Blick spojrzenie, odwracać do tyłu; er wandte sich ins Zimmer zurück zawrócił do pokoju; sie wandte den Kopf zurück odwróciła głowę do tyłu
5. zurückspulen czasownik spult zurück, spulte zurück, hat zurückgespult przewijać wstecz, przewijać do tyłu einen Film/eine Kassette film/kasetę
6. zurückbeugen czasownik beugt zurück, beugte zurück, hat zurückgebeugt odginać; sich zurückbeugen przechylać się do tyłu
7. zurücksetzen czasownik setzt zurück, setzte zurück, hat zurückgesetzt stawiać z powrotem, cofać, przesadzać do tyłu, krzywdzić, upośledzać, dyskryminować; (ist zurückgesetzt) cofać się; den Wagen zurücksetzen cofać samochód; eine Änderung zurücksetzen cofać zmianę
8. zurückspringen czasownik springt zurück, sprang zurück, ist zurückgesprungen odskakiwać do tyłu, przeskakiwać wstecz (wskazówka)
9. zurückstecken czasownik steckt zurück, steckte zurück, hat zurückgesteckt chować z powrotem etwas in das Portmonee coś do portmonetki, przestawiać do tyłu, ustępować, ograniczać się
10. hinten przysłówek w tyle, z tyłu
11. Sperrsitz der (PL die Sperrsitze) miejsce parterowe z przodu (w kinie z tyłu)
12. Rückenwind der (nur Singular) wiatr z tyłu
13. hinterlastig przymiotnik przechylony do tyłu
14. hinterleuchtet przymiotnik podświetlany z tyłu
15. Rückpass der (PL die Rückpässe) sport podanie do tyłu
16. Heckschaden der (PL die Heckschäden) wypadkowe uszkodzenia tyłu samochodu
17. schwanzlastig przymiotnik pot. przeciążony z tyłu (o samolocie)
18. dort przysłówek tam; dort oben/unten/hinten tam na górze/tam na dole/tam z tyłu; die Frau dort ta kobieta tam; von dort stamtąd; ich komme gerade von dort właśnie stamtąd wracam
19. Stil der (PL die Stile) styl, sposób bycia; Stil haben mieć styl; sie schreibt einen flüssigen Stil ona pisze ładnym stylem; im Stil des Barock w tylu barokowym; altväterlicher Stil staroświecki styl; das ist nicht mein Stil to nie w moim stylu; das ist ganz sein Stil to całkiem w jego stylu
20. rückwärts przysłówek wstecz, w tył, do tyłu, tyłem; rückwärts sehen patrzeć wstecz; rückwärts fahren jechać na wstecznym, cofać samochód; rückwärts gehen iść tyłem
21. dahinten przysłówek tam z tyłu, w tyle

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A