zabrac - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 02-08 15:34

  • Haseł: 58325


1. nehmen czasownik nimmt, nahm, hat genommen brać, przyjmować, zabierać, zażywać; unter den Arm nehmen brać pod rękę; das Abendmahl nehmen rel. przyjmować Komunię; zur Kenntnis nehmen przyjmować do wiadomości; jemanden nehmen, wie er ist przyjąć kogoś z dobrodziejstwem inwentarza
2. anpacken czasownik packt an, packte an, hat angepackt chwytać; jemanden hart anpacken ostro zabierać się do kogoś; etwas geschickt anpacken zręcznie podchodzić do czegoś
3. zurücknehmen czasownik nimmt zurück, nahm zurück, hat zurückgenommen zabierać, odbierać, dementować; sich zurücknehmen zachowywać się powściągliwie
4. wegbringen czasownik bringt weg, brachte weg, hat weggebracht wynosić, wywozić, odnosić, zabierać, usuwać, odprowadzać, wyprowadzać
5. daranmachen czasownik macht daran, machte daran, hat darangemacht pot. przyczepiać; sich daranmachen zaczynać, zabierać się
6. kapern czasownik kapert, kaperte, hat gekapert pot. kaperować, kaptować, hist. zabierać jako łup
7. wegnehmen czasownik nimmt weg, nahm weg, hat weggenommen zabierać, odbierać, konfiskować; viel Zeit wegnehmen zajmować dużo czasu; viel Platz wegnehmen zajmować dużo miejsca
8. abholen czasownik holt ab, holte ab, hat abgeholt odbierać, zabierać jemanden kogoś, chodzić, przychodzić jemanden po kogoś
9. mitnehmen czasownik nimmt mit, nahm mit, hat mitgenommen zabierać ze sobą; zum Mitnehmen na wynos
10. anschicken czasownik schickt an, schickte an, hat angeschickt; sich anschicken etwas zu tun zabierać się do robienia czegoś, szykować się do czegoś
11. holen czasownik holt, holte, hat geholt przynosić, sprowadzać, zabierać, wyciągać, wyjmować, brać; jemanden holen iść po kogoś, sprowadzać kogoś, zabierać kogoś einen Preis holen zdobywać nagrodę; eine Krankheit holen nabawić się choroby
12. abschwindeln czasownik schwindelt ab, schwindelte ab, hat abgeschwindelt wyłudzić, zabrać podstępem jemandem etwas od kogoś coś
13. ergreifen czasownik ergreift, ergriff, hat ergriffen chwytać, przedsiębrać kroki, wzruszać, poruszać; das Wort ergreifen zabierać głos
14. einheimsen czasownik heimst ein, heimste ein, hat eingeheimst pot. zbierać, inkasować, zgarniać
15. anfassen czasownik fasst an, fasste an, hat angefasst dotykać, chwytać, zabierać się do czegoś; mit anfassen pomagać w pracy
16. wiederholen czasownik wiederholt, wiederholte, hat wiederholt powtarzać, rekapitulować; (holt wieder, holte wieder, hat wiedergeholt) odbierać, odzyskiwać, zabierać; wiederholen Sie bitte! proszę powtórzyć!
17. drangehen czasownik geht dran, ging dran, ist drangegangen pot. zabierać się an etwas (AKK) do czegoś, odbierać telefon
18. angehen czasownik geht an, ging an, hat angegangen prosić, dotyczyć, atakować, iść jemanden na kogoś, zabierać się etwas do czegoś, za coś; jemanden um Hilfe angehen prosić kogoś o pomoc, zwracać się do kogoś o pomoc; das geht auch euch etwas an to także was dotyczy; (ist angegangen) rozpoczynać się, zaczynać się, kiełkować, wschodzić, przyjmować się (o roślinach), zapalać się (o ogniu), atakować, zwalczać gegen jemanden/etwas kogoś/coś
19. herantasten czasownik tastet heran, tastete heran, hat herangetastet; sich an jemanden/etwas herantasten zbliżać się po omacku do kogoś/czegoś; sich an etwas (AKK) herantasten ostrożnie zabierać się do czegoś


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.