•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-14 02:08

  • Haseł: 66080


1. einfordern czasownik fordert ein, forderte ein, hat eingefordert żądać etwas von jemandem czegoś od kogoś; Gefallen einfordern prosić o przysługę
2. heischen czasownik heischt, heischte, hat geheischt żądać, wymagać, domagać się etwas czegoś
3. abverlangen czasownik verlangt ab, verlangte ab, hat abverlangt żądać jemandem etwas czegoś od kogoś
4. zumuten czasownik mutet zu, mutete zu, hat zugemutet żądać, wymagać; jemandem etwas zumuten wymagać czegoś od kogoś, obiecywać sobie coś po kimś, spodziewać się po kimś czegoś; jemandem viel zumuten wiele od kogoś wymagać
5. anfordern czasownik fordert an, forderte an, hat angefordert żądać etwas (AKK) czegoś
6. verlangen czasownik verlangt, verlangte, hat verlangt żądać, domagać się, wymagać etwas von jemandem czegoś od kogoś; Mut verlangen wymagać odwagi; nach jemandem/etwas verlangen pragnąć kogoś/czegoś
7. fordern czasownik fordert, forderte, hat gefordert żądać, domagać się
8. begehren czasownik begehrt, begehrte, hat begehrt pożądać, żądać etwas (AKK) czegoś
9. blasen czasownik bläst, blies, hat geblasen dmuchać, dąć, wiać; Alarm blasen trąbić na alarm; jemandem einen blasen wulg. robić komuś laskę, robić komuś loda
10. antun czasownik tut an, tat an, hat angetan wyrządzać, okazywać; jemandem Böses antun wyrządzać komuś zło; Gewalt antun zadawać gwałt, gwałcić
11. dringen czasownik dringt, drang, ist/hat gedrungen przenikać, przedostawać się durch przez, docierać an + AKK do / żądać auf + AKK czegoś
12. vorgeben czasownik gibt vor, gab vor, hat vorgegeben zadawać, wyznaczać, udawać, utrzymywać, sport dawać fory
13. aufgeben czasownik gibt auf, gab auf, hat aufgegeben zadawać, nadawać, nakazywać, polecać, wysyłać, rezygnować, poddawać się; eine Hausaufgabe aufgeben zadawać pracę domową; die Hoffnung aufgeben tracić nadzieję; seine Pläne aufgeben rezygnować ze swoich planów; sein Studium aufgeben porzucać studia; den Kampf aufgeben zaprzestawać walki; seine Gewohnheiten aufgeben wyzbywać się swoich przyzwyczajeń; das Rauchen aufgeben rzucać palenie
14. bereiten czasownik bereitet, bereitete, hat bereitet przygotowywać, czynić, sprawiać, zgotować; das Essen bereiten przygotowywać jedzenie; Schmerzen bereiten zadawać ból; jemandem Probleme bereiten przysparzać komuś problemów
15. fragen czasownik fragt, fragte, hat gefragt pytać, pytać się, zapytywać, zadawać pytania, dopytywać się; jemanden nach etwas fragen pytać kogoś o coś; sich fragen zastanawiać się, zadawać sobie pytanie
16. abnehmen czasownik nimmt ab, nahm ab, hat abgenommen wyręczać, pomagać, tracić na wadze, chudnąć, szczupleć, słabnąć, zmniejszać się, ubywać, odbierać (telefon), spowiadać, egzaminować, żądać, med. amputować; der Mond nimmt ab księżyca ubywa
17. vorlegen czasownik legt vor, legte vor, hat vorgelegt kłaść jemandem etwas coś przed kimś, zakładać, nakładać, przedkładać, przedstawiać, prezentować, okazywać, wykładać, sport podawać; Dokumente vorlegen okazywać dokumenty; jemandem Fragen vorlegen zadawać komuś pytania
18. einstechen czasownik sticht ein, stach ein, hat eingestochen wkłuwać, wbijać, dźgać, zadawać ciosy, ugodzić auf jemanden kogoś
19. beibringen czasownik bringt bei, brachte bei, hat beigebracht wpajać, uczyć, zadawać, przedstawiać, przedkładać; jemandem gute Manieren beibringen wpajać komuś dobre maniery; eine Wunde beibringen zadawać ranę
20. Nachdruck der (nur Singular) nacisk, akcent; mit (allem) Nachdruck ablehnen/verlangen kategorycznie odmawiać/zdecydowanie żądać; der (PL die Nachdrucke) przedruk, reprint
21. zurückfordern czasownik fordert zurück, forderte zurück, hat zurückgefordert żądać zwrotu, domagać się zwrotu
22. einlassen czasownik lässt ein, ließ ein, hat eingelassen wpuszczać; Wasser einlassen napuszczać wody; sich auf etwas einlassen wdawać się w coś; sich mit jemandem einlassen zadawać się z kimś

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu