Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 09-01 22:32

Haseł: 68310
R E K L A M A


R E K L A M A

1. Beschäftigung die (PL die Beschäftigungen) zajęcie, zatrudnienie; eine Beschäftigung haben mieć zajęcie; ausgeübte Beschäftigung wyuczone zajęcie, wyuczony zawód; eine feste Beschäftigung stałe zatrudnienie, stała praca
2. Job der (PL die Jobs) praca dorywcza, zajęcie, miejsce pracy, zawód
3. Pfändung die (PL die Pfändungen) prawn. zajęcie, wzięcie w zastaw
4. Besetzung die (PL die Besetzungen) zajmowanie, zajęcie, okupacja, obsadzenie, obsada
5. Hauptbeschäftigung die (PL die Hauptbeschäftigungen) główne zajęcie, podstawowe zajęcie
6. Lohnpfändung die (PL die Lohnpfändungen) prawn. zajęcie płacy
7. Gehaltspfändung die (PL die Gehaltspfändungen) prawn. zajęcie pensji
8. Einnahme die (PL die Einnahmen) dochód, przychód, wpływ, utarg, zażywanie, zażycie, spożywanie, spożycie, mil. zajęcie
9. Tätigkeit die (PL die Tätigkeiten) czynność, działanie, działalność, zajęcie, praca zawodowa; berufliche Tätigkeit działalność zawodowa; in Tätigkeit treten przystępować do działania
10. nebenberuflich przymiotnik, przysłówek dodatkowy (zajęcie) dodatkowo (zarabiać)
11. Nebenerwerb der (PL die Nebenerwerbe) dodatkowe zajęcie
12. Gelegenheitsarbeit die (PL die Gelegenheitsarbeiten) praca dorywcza, dorywcze zajęcie
13. Gelegenheitsjob der (PL die Gelegenheitsjobs) praca dorywcza, dorywcze zajęcie
14. Überpfändung die (PL die Überpfändungen) prawn. zajęcie wierzytelności przekraczające rozmiar zobowiązań
15. Freizeitaktivität die (PL die Freizeitaktivitäten) zajęcie w czasie wolnym
16. Stellungnahme die (PL die Stellungnahmen) wypowiedź, zajęcie stanowiska; Stellungnahme zu etwas stanowisko w jakiejś sprawie
17. Stellungsnahme die (PL die Stellungsnahmen) zajęcie stanowiska, ustosunkowanie się, wyrażenie stanowiska
18. Beschlagnahme die (PL die Beschlagnahmen) konfiskata, rekwizycja, sądowe zajęcie, areszt
19. Halbtagsbeschäftigung die (PL die Halbtagsbeschäftigungen) zajęcie na pół dnia, praca na pół etatu
20. Tun das (nur Singular) postępowanie, postępek, uczynek, zajęcie
21. Kontopfändung die (PL die Kontopfändungen) prawn. zajęcie konta
22. Lieblingsbeschäftigung die (PL die Lieblingsbeschäftigungen) ulubione zajęcie
23. Lieblingsfach das (PL die Lieblingsfächer) ulubione zajęcie, ulubiona dziedzina, ulubiony przedmiot
24. brotlos przymiotnik bezrobotny, niepopłatny; eine brotlose Kunst zajęcie niezapewniające utrzymania
25. Belegung die (nur Singular) nałożenie, zapisanie się, poparcie, potwierdzenie, zajęcie, zarezerwowanie, ilość pacjentów
26. Arbeit die (nur Singular) praca, robota, zajęcie, zatrudnienie; körperliche/geistige Arbeit praca fizyczna/umysłowa; vergebliche Arbeit daremny trud; sich an die Arbeit machen zabierać się do pracy; Arbeit suchen szukać pracy; Arbeit schändet nicht żadna praca nie hańbi; (PL die Arbeiten) praca, dzieło, wykonanie, wyrób

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2021 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A