•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 02-17 08:59

  • Haseł: 65410


Testy językowe
1. Errichtung die (PL die Errichtungen) założenie, utworzenie, wzniesienie, ustanowienie; die Errichtung der Berliner Mauer hist. wzniesienie Muru Berlińskiego
2. Voraussetzung die (PL die Voraussetzungen) założenie, przesłanka; unter der Voraussetzung pod warunkiem
3. Gründung die (PL die Gründungen) założenie, zakładanie, fundacja, archit. fundament
4. Etablierung die (PL die Etablierungen) założenie, ustanowienie, otwarcie
5. Neugründung die (PL die Neugründungen) utworzenie, założenie, nowa instytucja
6. Begründung die (PL die Begründungen) uzasadnienie, założenie, powołanie do życia
7. Stiftung die (PL die Stiftungen) fundacja, założenie
8. Klostergründung die (PL die Klostergründungen) założenie klasztoru
9. Ansatz der (PL die Ansätze) zaczątek, zarodek (choroby), biol. zawiązek, założenie wstępne, podejście (do problemu), osad, odkładanie się, gromadzenie się, rozbieg, rozpęd, tech. nasadka, przedłużacz, przystawka; einen Ansatz nehmen brać rozbieg, rozpędzać się
10. Einrichtung die (PL die Einrichtungen) urządzenie, umeblowanie, założenie, organizacja, instytucja; staatliche Einrichtungen organizacje państwowe, instytucje publiczne; öffentliche Einrichtungen instytucje publiczne
11. Firmengründung die (PL die Firmengründungen) założenie firmy
12. Lauschaktion die (PL die Lauschaktionen) założenie podsłuchu
13. Existenzgründung die (PL die Existenzgründungen) założenie działalności gospodarczej
14. Gartenanlage die (PL die Gartenanlagen) założenie ogrodowe
15. Denkansatz der (PL die Denkansätze) założenie wstępne, punkt wyjścia w rozważaniach
16. Stadtgründung die (PL die Stadtgründungen) założenie miasta
17. Annahme die (PL die Annahmen) przyjmowanie, przyjęcie, przybranie, przypuszczenie, założenie

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.