•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 02-10 07:25

  • Haseł: 65365


Testy językowe
1. aufsetzen czasownik setzt auf, setzte auf, hat aufgesetzt zakładać, wkładać, nastawiać (do gotowania); die Mütze aufsetzen założyć czapkę; heißes Wasser aufsetzen nastawić wodę; sich aufsetzen siadać prosto; einen Text aufsetzen sporządzać tekst
2. wetten czasownik wettet, wettete, hat gewettet zakładać się, stawiać (pieniądze); mit jemandem um zehn Euro wetten zakładać się z kimś o dziesięć Euro
3. Staat der (PL die Staaten) państwo; ein souveräner/demokratischer Staat państwo suwerenne/demokratyczne; einen neuen Staat gründen założyć nowe państwo; den Staat vor inneren und äußeren Feinden schützen chronić państwo przed wrogami wewnętrznymi i zewnętrznymi; den Staat verteidigen bronić państwo; zum Wohle des Staates dla dobra państwa; die Trennung von Kirche und Staat rozdział Kościoła od państwa; der Staat Washington stan Waszyngton
4. piercen czasownik pierct, piercte, hat gepierct zakładać kolczyk, przekłuwać
5. überziehen czasownik überzieht, überzog, hat überzogen pokrywać (rdzą), obijać (fotel), powlekać, przekraczyć (czas), przesadzać (z czymś); (zieht über, zog über, hat übergezogen) wkładać (sweter), zakładać; eine Gegend mit Supermärkten überziehen rozbudowywać sieć supermarketów na jakimś terenie; ein Land mit Krieg überziehen wywołać wojnę w jakimś kraju
6. einrichten czasownik richtet ein, richtete ein, hat eingerichtet urządzać, zakładać, załatwić; sich einrichten urządzać się
7. abklemmen czasownik klemmt ab, klemmte ab, hat abgeklemmt med. podwiązywać, zakładać opaskę uciskową, tech. odłączać
8. begründen czasownik begründet, begründete, hat begründet uzasadniać, tworzyć, zakładać; eine Familie begründen zakładać rodzinę
9. bereifen czasownik bereift, bereifte, hat bereift opatrywać oponami, ogumiać, zakładać opony, pokrywać szronem; bereift także ogumiony
10. errichten czasownik errichtet, errichtete, hat errichtet zakładać, tworzyć, wznosić, budować, mat. wyprowadzać; eine Stiftung errichten zakładać fundację
11. anziehen czasownik zieht an, zog an, hat angezogen ubierać, wkładać, nakładać, zakładać, przyciągać; sich anziehen ubierać się; die Schuhe anziehen wkładać buty; eine Schraube anziehen przykręcać śrubę, dokręcać śrubę; das Publikum anziehen przyciągać publiczność
12. vorhängen czasownik hängt vor, hängte vor, hat vorgehängt zawieszać, zakładać (kłódkę)
13. gründen czasownik gründet, gründete, hat gegründet zakładać; eine Gesellschaft gründen zakładać spółkę; sich auf etwas gründen opierać się na czymś
14. gipsen czasownik gipst, gipste, hat gegipst gipsować, zakładać gips
15. aufstülpen czasownik stülpt auf, stülpte auf, hat aufgestülpt nasadzać, niedbale zakładać sich (DAT) eine Mütze sobie czapkę, stawiać den Mantelkragen kołnierz płaszcza
16. umhängen czasownik hängt um, hängte um, hat umgehängt zarzucać na siebie, okrywać się, przewieszać; sich eine Kette umhängen zakładać naszyjnik; (umhängt, umhängte, hat umhängt) obwieszać
17. vorlegen czasownik legt vor, legte vor, hat vorgelegt kłaść jemandem etwas coś przed kimś, zakładać, nakładać, przedkładać, przedstawiać, prezentować, okazywać, wykładać, sport podawać; Dokumente vorlegen okazywać dokumenty; jemandem Fragen vorlegen zadawać komuś pytania
18. voraussetzen czasownik setzt voraus, setzte voraus, hat vorausgesetzt zakładać, przypuszczać; vorausgesetzt, dass... zakładając, że, założywszy, że, pod warunkiem...
19. vormachen czasownik macht vor, machte vor, hat vorgemacht zakładać, zawieszać, demonstrować, pokazywać jemandem etwas komuś coś; eine Gardine vormachen zawieszać firankę
20. aufmachen czasownik macht auf, machte auf, hat aufgemacht otwierać, rozpiąć, rozwiązać, zakładać; das Fenster aufmachen otwierać okno; eine Firma aufmachen zakładać firmę; sich aufmachen wybierać się w drogę, wyruszać
21. etablieren czasownik etabliert, etablierte, hat etabliert zakładać, otwierać; sich etablieren otwierać interes
22. umlegen czasownik legt um, legte um, hat umgelegt przestawiać, przekładać, nakładać, zakładać, przenosić, mil. przekwaterowywać, przełączać, wulg. przelecieć; (umlegt, umlegte, hat umlegt) obkładać
23. vornehmen czasownik nimmt vor, nahm vor, hat vorgenommen wkładać, zakładać, przeprowadzać, podejmować; sich (DAT) etwas vornehmen przedsiębrać coś; sich (DAT) vornehmen etwas zu tun postanawiać coś zrobić

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.