•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-22 00:44

  • Haseł: 66130


1. aufkommen czasownik kommt auf, kam auf, ist aufgekommen wstawać, podnosić się, powracać do zdrowia, wydźwignąć się, powstawać, nasuwać się, pojawiać się, nastawać, zbliżać się; den Verdacht nicht aufkommen lassen nie dopuszczać podejrzenia
2. zugehen czasownik geht zu, ging zu, ist zugegangen zamykać się, iść, dochodzić; auf jemanden zugehen zbliżać się do kogoś
3. herantasten czasownik tastet heran, tastete heran, hat herangetastet; sich an jemanden/etwas herantasten zbliżać się po omacku do kogoś/czegoś; sich an etwas (AKK) herantasten ostrożnie zabierać się do czegoś
4. anbrechen czasownik bricht an, brach an, hat angebrochen napoczynać, nadłamywać; (ist angebrochen) nadchodzić, nastawać, zbliżać się; der Morgen bricht an świta, nastaje ranek
5. nahen czasownik naht, nahte, ist genaht zbliżać się, nadchodzić
6. anrücken czasownik rückt an, rückte an, ist angerückt zbliżać się, nadciągać; (hat angerückt) przysuwać
7. nähern czasownik nähert, näherte, hat genähert; sich nähern zbliżać się
8. ankommen czasownik kommt an, kam an, ist angekommen przybywać, przyjeżdżać, dojeżdżać, nadchodzić, przychodzić, zbliżać się, być przyjętym, dawać sobie radę, dorównywać, zależeć; gut/übel ankommen dobrze/źle trafić; es kommt mich schwer an przychodzi mi to z trudem; es kommt darauf an to zależy; es kommt auf das Wetter an to zależy od pogody
9. treten czasownik tritt, trat, hat getreten deptać, podeptać, nadepnąć, wydeptywać, kopać, naciskać; (ist getreten) stąpać, podchodzić; den Ball treten kopnąć piłkę; die Bremse treten naciskać hamulec; näher treten zbliżać się; ans Werk treten przystępować do dzieła; vor das Haus treten wychodzić przed dom; in den Ruhestand treten przechodzić w stan spoczynku; in Kraft treten prawn. wchodzić w życie
10. herankommen czasownik kommt heran, kam heran, ist herangekommen zbliżać się
11. heranziehen czasownik zieht heran, zog heran, hat herangezogen przyciągać do siebie, przysuwać, uwzględniać, przytaczać, kształcić, wychowywać, zbliżać się

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu