Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 07-28 22:56

Haseł: 68120
R E K L A M A


R E K L A M A

1. ausziehen czasownik zieht aus, zog aus, hat/ist ausgezogen zdejmować, rozkładać, wyciągać / wyprowadzać się; sich ausziehen rozbierać się; Schuhe ausziehen zdejmować buty; Unkraut ausziehen pielić chwasty; Tisch ausziehen rozkładać stół; Antenne ausziehen wyciągać antenę; ich will aus diesem Haus ausziehen chcę wyprowadzić się z tego domu
2. abheben czasownik hebt ab, hob ab, hat abgehoben zdejmować, podejmować, odbierać (telefon); Geld vom Konto abheben podejmować pieniądze z konta, wypłacać pieniądze z konta; den Hörer abheben podnosić słuchawkę; die Rakete hat von der Startrampe abgehoben rakieta wystartowała z wyrzutni; sich abheben odrywać się, odróżniać się, odcinać się sich von jemandem/etwas durch etwas od kogoś czegoś czymś; die Bäume hoben sich vom/gegen den Abendhimmel ab drzewa odcinały się od wieczornego nieba
3. abdecken czasownik deckt ab, deckte ab, hat abgedeckt odkrywać, zdejmować, przen. spłacać; den Deckel abdecken zdejmować wieko; den Tisch abdecken zbierać ze stołu, sprzątać ze stołu; Schulden abdecken spłacać długi
4. absetzen czasownik setzt ab, setzte ab, hat abgesetzt zdejmować, odbierać, pozbawiać urzędu, detronizować; jemanden am Bahnhof absetzen wysadzać kogoś na dworcu (z samochodu); den Reiter absetzen zrzucać jeźdźca
5. herunterholen czasownik holt herunter, holte herunter, hat heruntergeholt sprowadzać tu na dół, znosić tu na dół, ściągać, zdejmować, pot. zestrzeliwać; die Fahne herunterholen zdejmować chorągiew
6. abstreifen czasownik streift ab, streifte ab, hat abgestreift zdejmować, ściągać, zrzucać, przeszukiwać, przetrząsać; Handschuhe abstreifen ściągać rękawiczki; die Asche von der Zigarre abstreifen strząsać popiół z cygara
7. ablesen czasownik liest ab, las ab, hat abgelesen odczytywać, zdejmować, zbierać; einem Gesicht etwas ablesen wyczytać coś z twarzy
8. abstellen czasownik stellt ab, stellte ab, hat abgestellt odstawiać, zdejmować, wyłączać, pozbywać się; den Wagen abstellen parkować samochód; den Motor abstellen zatrzymywać silnik; den Computer abstellen wyłączać komputer
9. anbehalten czasownik behält an, behielt an, hat anbehalten pot. zostawiać na sobie, nie zdejmować; den Mantel anbehalten nie zdejmować płaszcza
10. abhaken czasownik hakt ab, hakte ab, hat abgehakt zdejmować z haka, odhaczać, pot. odfajkować
11. abhängen czasownik hängt ab, hing ab, hat abgehangen zależeć, być zależnym, odwieszać den Hörer słuchawkę, zdejmować ein Bild obraz, zwisać, stromo opadać, gastr. kruszeć; das hängt vom Wetter ab to zależy od pogody; mit Freunden abhängen spędzać czas z przyjaciółmi
12. abtun czasownik tut ab, tat ab, hat abgetan załatwiać, zbywać, pot. zdejmować die Brille / den Hut okulary/kapelusz; damit ist es noch nicht abgetan na tym jeszcze nie koniec; etwas als Scherz abtun zbywać coś jako żart
13. häuten czasownik häutet, häutete, hat gehäutet ściągać skórę, zdejmować skórę, obierać ze skórki; Tomaten häuten obierać pomidory ze skórki; sich häuten linieć, zrzucać skórę
14. ablegen czasownik legt ab, legte ab, hat abgelegt zdawać (egzamin), odkładać, zdejmować, zwracać; Eid ablegen składać przysięgę; die Beichte ablegen spowiadać się
15. anlassen czasownik lässt an, ließ an, hat angelassen puszczać w ruch, uruchamiać, włączać, zapuszczać, puszczać; den Mantel/die Schuhe anlassen nie zdejmować płaszcza/butów; sich anlassen zanosić się; die Ernte lässt sich gut an zapowiadają się dobre żniwa
16. abmachen czasownik macht ab, machte ab, hat abgemacht pot. odłączać, odpinać, odczepiać, zdejmować, odwiązywać, przen. uzgadniać, załatwiać etwas mit jemandem coś z kimś
17. Gas das (PL die Gase) gaz; Gas geben/wegnehmen dodawać gazu/zdejmować nogę z gazu; runter vom Gas! pot. noga z gazu!
18. enthäuten czasownik enthäutet, enthäutete, hat enthäutet zdzierać skórę, zdejmować skórkę, obierać die Zwiebel cebulę

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2021 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A