Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 12-10 16:39

Haseł: 66985
R E K L A M A


R E K L A M A

1. beisammenhaben czasownik hat beisammen, hatte beisammen, hat beisammengehabt zebrać, uzbierać, nagromadzić, pot. mieć poukładane; nicht alle beisammenhaben nie miec po kolei w głowie
2. erbetteln czasownik erbettelt, erbettelte, hat erbettelt żebrać
3. betteln czasownik bettelt, bettelte, hat gebettelt żebrać, przen. błagać, prosić
4. schnorren czasownik schnorrt, schnorrte, hat geschnorrt pot. żebrać, sępić
5. sammeln czasownik sammelt, sammelte, hat gesammelt zbierać, kolekcjonować, gromadzić, skupiać; Lichtstrahlen sammeln skupiać promienie światła; Briefmarken sammeln zbierać znaczki pocztowe
6. abtragen czasownik trägt ab, trug ab, hat abgetragen znosić, zbierać, zrównywać, niwelować, wyburzać; vom Tisch abtragen zbierać ze stołu; ein Haus abtragen wyburzać dom, rozbierać dom; einen Anzug abtragen znosić ubranie, zużyć ubranie; sich abtragen znosić się, zużyć się (odzież)
7. zusammenbekommen czasownik bekommt zusammen, bekam zusammen, hat zusammenbekommen pot. zbierać; eine Geschichte zusammenbekommen pot. potrafić odtworzyć historię
8. aufbringen czasownik bringt auf, brachte auf, hat aufgebracht zdobywać, uzbierać, zbierać, otwierać, lansować, wznosić; Verständnis für etwas aufbringen zdobywać się na zrozumienie czegoś; eine neue Mode aufbringen wprowadzać nową modę
9. zusammenfassen czasownik fasst zusammen, fasste zusammen, hat zusammengefasst reasumować, sumować, streszczać, podsumowywać, koncentrować, zbierać, skupiać
10. entrahmen czasownik entrahmt, entrahmte, hat entrahmt zbierać śmietankę; entrahmte Milch mleko zbierane, mleko odtłuszczone
11. nachlesen czasownik liest nach, las nach, hat nachgelesen czytać jeszcze raz, zbierać pokłosie; bei Goethe nachlesen znajdować u Goethego
12. ansammeln czasownik sammelt an, sammelte an, hat angesammelt zbierać, gromadzić; sich ansammeln zbierać się, gromadzić się
13. zusammenkommen czasownik kommt zusammen, kam zusammen, ist zusammengekommen spotykać się, schodzić się, zbierać się, zjeżdżać się
14. zusammenlegen czasownik legt zusammen, legte zusammen, hat zusammengelegt składać, zbierać, łączyć, jednoczyć, scalać, komasować
15. klauben czasownik klaubt, klaubte, hat geklaubt przebierać, wybierać, sortować, płd-niem. austr. zbierać, oskubywać
16. auffangen czasownik fängt auf, fing auf, hat aufgefangen łapać, chwytać den Ball piłkę, zbierać, wyłapywać Regenwasser deszczówkę, łagodzić Auswirkungen skutki, rekompensować Verluste straty, tłumić, amortyzować, odbijać, odparowywać Stoß uderzenie
17. ernten czasownik erntet, erntete, hat geerntet zbierać żniwo; Beifall ernten zbierać oklaski
18. zusammennehmen czasownik nimmt zusammen, nahm zusammen, hat zusammengenommen zbierać; sich zusammennehmen opanowywać się
19. zusammentragen czasownik trägt zusammen, trug zusammen, hat zusammengetragen znosić zewsząd, zbierać, gromadzić
20. einsammeln czasownik sammelt ein, sammelte ein, hat eingesammelt zbierać
21. abschöpfen czasownik schöpft ab, schöpfte ab, hat abgeschöpft zbierać; den Rahm abschöpfen zbierać śmietankę; Gewinne abschöpfen czerpać zyski
22. punkten czasownik punktet, punktete, hat gepunktet punktować, zbierać punkty
23. auftanken czasownik tankt auf, tankte auf, hat aufgetankt tankować, przen. zbierać nowe siły, nabierać sił
24. recherchieren czasownik recherchiert, recherchierte, hat recherchiert poszukiwać, badać, prowadzić dochodzenie, wykrywać; zu einem Artikel recherchieren zbierać materiały do artykułu
25. anfallen czasownik fällt an, fiel an, hat angefallen napadać; (ist angefallen) powstawać, zbierać się, narastać
26. ablesen czasownik liest ab, las ab, hat abgelesen odczytywać, zdejmować, zbierać; einem Gesicht etwas ablesen wyczytać coś z twarzy
27. rahmen czasownik rahmt, rahmte, hat gerahmt zbierać śmietanę, oprawiać obraz
28. auflesen czasownik liest auf, las auf, hat aufgelesen zbierać die Ähren kłosy; jemanden aus der Gosse auflesen podnosić kogoś z rynsztoka
29. suchen czasownik sucht, suchte, hat gesucht szukać, poszukiwać; etwas / nach etwas czegoś; Rat suchen bei jemandem radzić się kogoś; Pilze suchen zbierać grzyby, szukać grzybów
30. lesen czasownik liest, las, hat gelesen czytać, zbierać, przebierać, wykładać, mieć wykład; Buch/Zeitung lesen czytać książkę/gazetę; abends im Bett noch lesen czytać wieczorami w łóżku; viel lesen dużo czytać; fließend lesen czytać płynnie; gerne Krimis lesen chętnie czytać kryminały, pochłaniać kryminały; jemandes Gedanken lesen czytać w czyichś myślach; eine Messe lesen czytać mszę, odprawiać mszę; das Buch liest sich leicht książkę czyta się lekko

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A