•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-03 01:35

  • Haseł: 65970


1. übereinstimmend przymiotnik, przysłówek zgodny, zgodnie; übereinstimmend erklären, dass... zgodnie oświadczyć, że
2. einträchtig przymiotnik, przysłówek zodny, zgodnie; ein einträchtiges Zusammenleben zgodne współżycie
3. vorschriftsmäßig przymiotnik, przysłówek przepisowy, zalecany, zgodny z przepisami, przepisowo, zgodnie z przepisami, zgodnie z instrukcją, zgodnie z zaleceniami
4. konform przymiotnik, przysłówek zgodny, zgodnie
5. gemäß przyimek + DAT zgodnie z, odpowiednio do; dem Vertrag gemäß zgodnie z umową; gemäß den Vorschriften zgodnie z przepisami
6. zufolge przyimek + DAT/GEN według; mindestens sieben Menschen kamen Polizeiangaben zufolge ums Leben co najmniej siedem osób, zgodnie z informacjami policji, straciło życie; zufolge des Befehls/dem Befehl zufolge zgodnie z rozkazem, według rozkazu
7. Vorschrift die (PL die Vorschriften) przepis, zarządzenie, zalecenie; strenge/genaue Vorschrift surowy/ścisły przepis; nach Vorschrift zgodnie z przepisami; gegen die Vorschrift/Vorschriften verstoßen naruszać przepis/przepisy; die dienstlichen Vorschriften beachten stosować się do instrukcji służbowych; jemandem Vorschriften machen zalecać komuś; sich (DAT) von jemandem keine Vorschriften machen lassen nie stosować się do czyichś zaleceń; ein Medikament nach Vorschrift des Arztes einnehmen zażywać lek zgodnie z zaleceniami/ze wskazaniami lekarza
8. laut przymiotnik, przysłówek głośny, donośny, hałaśliwy, głośno, donośnie, hałaśliwie; ein lautes Lachen donośny śmiech; laut denken przen. głośno myśleć; laut lesen czytać na głos; das Radio lauter stellen nastawiać radio głośniej; laut werden nabierać rozgłosu; przyimek + GEN oder DAT zgodnie z, wedle, w myśl; laut Bestimmung zgodnie z postanowieniem; laut Gesetz w myśl ustawy; lauter machen pogłaśniać
9. planmäßig przymiotnik, przysłówek zgodny z planem, planowy, zgodnie z planem, według planu, planowo; alles läuft planmäßig wszystko idzie zgodnie z planem
10. vertragsgemäß przymiotnik, przysłówek zgodny z umową, zgodny z traktatem, zgodnie z umową, zgodnie z traktatem
11. vertragsgerecht przymiotnik, przysłówek zgodny z umową, zgodny z traktatem, zgodnie z umową, zgodnie z traktatem
12. Definition die (PL die Definitionen) definicja; laut Definition zgodnie z definicją
13. weisungsgemäß przysłówek zgodnie z poleceniem
14. verabredetermaßen przysłówek jak uzgodniono, zgodnie z umową
15. reibungsfrei przymiotnik, przysłówek gładki, zgodny, gładko, zgodnie, bez zakłóceń
16. reibungslos przymiotnik, przysłówek gładki, zgodny, bezawaryjny, gładko, zgodnie, bezawaryjnie, bez zakłóceń
17. Vorführeffekt der (PL die Vorführeffekte) prawidłowość, zgodnie z którą w trakcie prezentacji nie wszystko działa tak, jak chce się zademonstrować
18. einvernehmlich przymiotnik, przysłówek zgodny, wzajemny, zgodnie, wzajemnie, przez konsensus einvernehmliche Lösung rozwiązanie polubowne
19. einverständlich przymiotnik, przysłówek zgodny, wzajemny, zgodnie, wzajemnie
20. besprechen czasownik bespricht, besprach, hat besprochen omawiać etwas mit jemandem coś z kimś; komentować, recenzować, zaklinać; wie besprochen zgodnie z umową
21. Zweck der (PL die Zwecke) cel, przeznaczenie, zastosowanie; zu diesem Zweck w tym celu; es hat keinen Zweck to bez sensu; etwas seinem Zweck entsprechend verwenden stosować coś zgodnie z przeznaczeniem; welchem Zweck dient dieses Gerät? jakie zastosowanie ma to urządzenie?
22. Wissensstand der (nur Singular) stan wiedzy; nach heutigem Wissensstand zgodnie z dzisiejszym stanem wiedzy
23. programmgemäß przymiotnik, przysłówek zgodny z planem, zgodnie z planem
24. zweckgemäß przymiotnik zgodny z przeznaczeniem, zgodnie z przeznaczeniem
25. gewohnheitsgemäß przymiotnik, przysłówek zgodny ze zwyczajem, zgodnie ze zwyczajem
26. textgemäß przymiotnik, przysłówek zgodny z tekstem, zgodnie z tekstem
27. Gewohnheitsmensch die (PL die Gewohnheitsmenschen) człowiek żyjący zgodnie ze swoimi przyzwyczajeniami
28. erwartungsgemäß przysłówek zgodnie z oczekiwaniami, jak można było oczekiwać
29. getreu przymiotnik wierny; der Wahrheit getreu zgodnie z prawdą
30. Uhrzeigersinn der (nur Singular) im Uhrzeigersinn zgodnie z ruchem wskazówek zegara; entgegen dem Uhrzeigersinn w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu