•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 02-08 23:35

  • Haseł: 65355


Testy językowe
1. stimmen czasownik stimmt, stimmte, hat gestimmt zgadzać się, głosować; die Rechnung stimmt rachunek zgadza się; Instrumente stimmen stroić instrumenty
2. eingehen czasownik geht ein, ging ein, ist eingegangen wchodzić, nadchodzić, wpływać, ginąć, wymierać, więdnąć, kurczyć się, zbiegać się, podejmować się, zgadzać się auf + AKK na; etwas eingehen lassen zaniedbywać coś, zarzucać coś; eine Ehe eingehen zawierać małżeństwo; auf jemanden eingehen przen. wychodzić komuś naprzeciw; auf etwas eingehen zagłębiać się w coś
3. vereinbaren czasownik vereinbart, vereinbarte, hat vereinbart uzgadniać, umawiać się, godzić się
4. entsprechen czasownik entspricht, entsprach, hat entsprochen być zgodnym, zgadzać się, odpowiadać, przychylać się
5. kongruieren czasownik kongruiert, kongruierte, hat kongruiert pokrywać się, przystawać do siebie, jęz. zgadzać się
6. zugeben czasownik gibt zu, gab zu, hat zugegeben dodawać, dokładać, dorzucać, przyznawać, przystawać, godzić się, przyzwalać etwas na coś; ich gebe zu, dass ich mich geirrt habe przyznaję, że się pomyliłem; der Sänger gab noch ein Volkslied zu śpiewak na bis zaśpiewał pieśń ludową
7. zustimmen czasownik stimmt zu, stimmte zu, hat zugestimmt zgadzać się, akceptować einer Sache coś; jemandem zustimmen zgadzać się z kimś, podzielać czyjeś zdanie
8. übereinstimmen czasownik stimmt überein, stimmte überein, hat übereingestimmt zgadzać się mit jemandem z kimś; mit etwas übereinstimmen pokrywać się z czymś
9. willigen czasownik willigt, willigte, hat gewilligt zgadzać się, zezwalać in etwas na coś
10. genehmigen czasownik genehmigt, genehmigte, hat genehmigt zezwalać, zgadzać się, zatwierdzać; sich einen genehmigen pot. zafundować sobie jednego drinka
11. beipflichten czasownik pflichtet bei, pflichtete bei, hat beigepflichtet przytakiwać jemandem komuś, zgadzać się
12. bewilligen czasownik bewilligt, bewilligte, hat bewilligt zezwalać, zgadzać się, uchwalać; den Kredit bewilligen przyznawać kredyt, udzielać kredytu
13. einwilligen czasownik willigt ein, willigte ein, hat eingewilligt zezwalać, wyrażać zgodę; in etwas einwilligen zgadzać się na coś
14. billigen czasownik billigt, billigte, hat gebilligt zgadzać się, aprobować, uznawać za słuszne etwas coś
15. zusammenstimmen czasownik stimmt zusammen, stimmte zusammen, hat zusammengestimmt harmonizować, zgadzać się
16. gewähren czasownik gewährt, gewährte, hat gewährt zapewniać, użyczać, zgadzać się, zezwalać; Unterkunft gewähren udzielać schronienia; jemanden gewähren lassen dawać komuś wolną rękę
17. abnicken czasownik nickt ab, nickte ab, hat abgenickt pot. zgadzać się bez zastrzeżeń, przytakiwać

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.