•           
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 01-10 23:13

  • Haseł: 65180


Testy językowe
1. verändern czasownik verändert, veränderte, hat verändert zmieniać, przekształcać; sich verändern zmieniać się
2. wandeln czasownik wandelt, wandelte, hat gewandelt zmieniać; sich wandeln zmieniać się; sich in etwas wandeln (AKK) przemieniać się w coś
3. wechseln czasownik wechselt, wechselte, hat gewechselt zmieniać, rozmieniać, wymieniać; das Thema wechseln zmieniać temat; zu einer anderen Firma wechseln przechodzić do innej firmy; Dollar in Euro wechseln wymieniać dolary na euro; an der Grenze Geld wechseln wymieniać pieniądze na granicy; bei einem Auto die Reifen/das Öl wechseln wymieniać w samochodzie opony/olej; mit jemandem Briefe wechseln wymieniać z kimś listy; wir wechselten nur wenige Worte zamieniliśmy ze sobą tylko kilka słów; die Ampel wechselte von Grün auf Gelb światło zmieniło się z zielonego na żółte
4. abänderbar przymiotnik dający się zmienić, zmieniający się, zmienny
5. umsatteln czasownik sattelt um, sattelte um, hat umgesattelt zmieniać siodło, pot. zmieniać zawód, zmieniać kierunek studiów von Jura zur Ökonomie z prawa na ekonomię
6. abändern czasownik ändert ab, änderte ab, hat abgeändert zmieniać, odmieniać, modyfikować, przekształcać
7. revidieren czasownik revidiert, revidierte, hat revidiert sprawdzać, rewidować, zmieniać (umowę)
8. umschlagen czasownik schlägt um, schlug um, hat umgeschlagen przeładowywać, okładać; ein Tuch umschlagen narzucać szal; einen Mantel umschlagen zarzucać płaszcz; eine Seite umschlagen przewracać stronę; (ist umgeschlagen) przewracać się, zmieniać się nagle (pogoda, nastrój)
9. ändern czasownik ändert, änderte, hat geändert zmieniać; die Meinung ändern zmieniać zdanie; sich ändern zmieniać się
10. veränderbar przymiotnik dający się zmienić
11. umschwenken czasownik schwenkt um, schwenkte um, hat umgeschwenkt zmieniać kierunek, zawracać, przen. zmieniać pogląd, zmieniać zdanie; auf ein anderes Thema umschwenken zmieniać temat
12. abwandeln czasownik wandelt ab, wandelte ab, hat abgewandelt zmieniać, jęz. odmieniać
13. abwandern czasownik wandert ab, wanderte ab, ist abgewandert oddalać się, przenosić się, wywędrować, emigrować; in einen anderen Beruf abwandern odchodzić do innego zawodu, zmieniać zawód; das Hoch ist nach Westen abgewandert wyż przesunął się na zachód
14. umspringen czasownik springt um, sprang um, ist umgesprungen zmieniać kierunek (o wietrze), przełączać się, zmieniać się, przen. traktować, obchodzić się
15. abwechseln czasownik wechselt ab, wechselte ab, hat abgewechselt zmieniać, urozmaicać; sich mit jemandem abwechseln zmieniać się z kimś; sich bei der Arbeit abwechseln zmieniać się przy pracy
16. umsteuern czasownik steuert um, steuerte um, hat umgesteuert także przen. zmieniać kurs
17. abdrehen czasownik dreht ab, drehte ab, hat abgedreht zakręcać (gaz), wyłączać, kręcić (film, scenę); (ist abgedreht) zmieniać kurs (statek, samolot)
18. abweichen czasownik weicht ab, wich ab, ist abgewichen różnić się, zbaczać, zmieniać kierunek; vom Thema abweichen odbiegać od tematu
19. mutieren czasownik mutiert, mutierte, hat mutiert mutować, podlegać mutacji, med. przechodzić mutację, zmieniać się zu etwas w coś
20. mausern czasownik mausert, mauserte, hat gemausert pierzyć się; sich mausern pot. zmieniać się na korzyść
21. entschließen czasownik entschließt, entschloss, hat entschlossen; sich entschließen decydować się; sich anders entschließen podejmować inną decyzję, zmieniać zdanie
22. umbesetzen czasownik besetzt um, besetzte um, hat umbesetzt zmieniać obsadę, dokonywać zmian personalnych, zmieniać skład drużyny
23. umbuchen czasownik bucht um, buchte um, hat umgebucht przeksięgować, zmieniać rezerwację, pot. przebukować
24. umdekorieren czasownik dekoriert um, dekorierte um, hat umdekoriert dekorować na nowo, zmieniać dekorację
25. umdenken czasownik denkt um, dachte um, hat umgedacht zmieniać zdanie, zmieniać stanowisko, zmieniać tok myślenia
26. umentscheiden czasownik entscheidet um, entschied um, hat umentschieden; sich umentscheiden zmieniać swoją decyzję
27. umfirmieren czasownik firmiert um, firmierte um, hat umfirmiert zmieniać markę, zmieniać nazwę firmy, zmieniać status firmy
28. ablösen czasownik löst ab, löste ab, hat abgelöst oddzielać, odłączać, odrywać, luzować, zmieniać, zastępować, wycofywać się; sich ablösen odłączać się, odpadać, odchodzić, luzować się, następować po sobie
29. umwenden czasownik wendet um, wandte um, hat umgewandt obracać, odwracać, zmieniać kierunek; sich umwenden oglądać się
30. umfunktionieren czasownik funktioniert um, funktionierte um, hat umfunktioniert zmieniać funkcję, zmieniać przeznaczenie etwas czegoś

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.