Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 10-21 15:40

Haseł: 66670
R E K L A M A


R E K L A M A

1. Bekanntschaft die (PL die Bekanntschaften) znajomość mit jemandem z kimś, grono znajomych, znajomi; jemandes Bekanntschaft machen poznać kogoś; eine Bekanntschaft mit jemandem anknüpfen nawiązywać z kimś znajomość; bei näherer Bekanntschaft przy bliższym poznaniu
2. Bekanntheit die (nur Singular) znajomość, rozgłos
3. Erfahrenheit die (nur Singular) doświadczenie, znajomość
4. Können das (nur Singular) umiejętność, znajomość
5. Wissen das (nur Singular) wiedza, znajomość
6. Deutschkenntnisse PL znajomość niemieckiego, znajomość języka niemieckiego
7. unterhalten czasownik unterhält, unterhielt, hat unterhalten utrzymywać (rodzinę, dziecko, znajomość), podtrzymywać (znajomość), bawić, zabawiać; sich unterhalten bawić się, rozmawiać mit jemandem über etwas z kimś o czymś; (hält unter, hielt unter, hat untergehalten) pot. podtrzymywać, podstawiać
8. Kenntnis die (nur Singular) wiadomość; etwas zur Kenntnis nehmen przyjmować coś do wiadomości; von etwas Kenntnis haben/erhalten wiedzieć/dowiedzieć się o czymś; ohne Kenntnis der Sachlage handeln działać bez wiedzy na temat stanu rzeczy; jemanden von etwas in Kenntnis setzen powiadamiać kogoś o czymś; (PL die Kenntnisse); Kenntnisse wiedza, znajomość rzeczy; seine Kenntnisse in Fremdsprachen sind nicht ausreichend jego znajomość języków obcych jest niewystarczająca; seine Kenntnisse erweitern/vertiefen/auffrischen poszerzać/pogłębiać/odświeżać swoją wiedzę
9. Grußbekanntschaft die (PL die Grußbekanntschaften) znajomość ograniczająca się do wymiany ukłonów
10. Ortskenntnis die (nur Singular) znajomość miejsca
11. Sprachfertigkeit die (nur Singular) biegłość językowa, znajomość języka, elokwencja, dar wymowy
12. Sprachkenntnisse PL znajomość języka
13. Kennerschaft die (nur Singular) znawstwo, znajomość rzeczy
14. Kennertum das (nur Singular) znawstwo, znajomość rzeczy
15. Sachkenntnis die (PL die Sachkenntnisse) znajomość rzeczy, kompetencja
16. Sachkunde die (nur Singular) znajomość rzeczy, przedmiot w szkole podstawowej, obejmujący zagadnienia z wiedzy ogólnej
17. Weltkenntnis die (nur Singular) znajomość świata
18. Weltklugheit die (nur Singular) znajomość świata
19. Männerbekanntschaft die (PL die Männerbekanntschaften) znajomość z mężczyzną; eine Männerbekanntschaften machen pot. poznać faceta
20. Menschenkenntnis die (nur Singular) znajomość ludzi
21. Sachverstand der (nur Singular) znajomość rzeczy, kompetencja
22. Vertrautheit die (nur Singular) poufałość, zażyłość, swojskość, bliskość, znajomość
23. Geschichtskenntnis die (PL die Geschichtskenntnisse) wiedza historyczna, znajomość historii
24. zufällig przymiotnik, przysłówek przypadkowy, przypadkowo, przypadkiem; eine zufällige Begegnung/Bekanntschaft przypadkowe spotkanie/przypadkowa znajomość; Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig podobieństwo do prawdziwych osób jest całkowicie przypadkowe; jemanden zufällig treffen spotkać kogoś przypadkiem; weißt du zufällig, wie viel das kostet? czy wiesz przypadkiem, ile to kosztuje?; störe ich zufällig nicht? czy czasem nie przeszkadzam?

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A