Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 10-17 16:01

Haseł: 66670
R E K L A M A


R E K L A M A

1. klar werden czasownik wird klar, wurde klar, ist klar geworden NP stawać się jasne, klarować, wyklarować; sich (DAT) über etwas (AKK) klar werden uświadamiać sobie coś, uprzytamniać sobie coś
2. verstehen czasownik versteht, verstand, hat verstanden rozumieć, pojmować; ich verstehe nicht was Sie sagen nie rozumiem, co Pan/Pani mówi; Deutsch verstehen rozumieć po niemiecku, znać niemiecki; sich verstehen rozumieć się
3. gelangen czasownik gelangt, gelangte, ist gelangt docierać, dostawać się, przybywać ans Ziel do celu; zur Erkenntnis gelangen zrozumieć
4. ermessen czasownik ermisst, ermaß, hat ermessen rozumieć, pojmować, oceniać
5. erfassen czasownik erfasst, erfasste, hat erfasst chwytać, ujmować, pojmować, rozumieć, potrącać (samochodem), porywać (prąd rzeki); den Arm erfassen chwytać za ramię; in der Statistik erfassen ujmować w statystyce
6. kapieren czasownik kapiert, kapierte, hat kapiert pojmować, kapować, rozumieć
7. zusammenreimen czasownik reimt zusammen, reimte zusammen, hat zusammengereimt; sich (DAT) etwas zusammenreimen pot. tłumaczyć sobie coś, dośpiewać sobie coś; wie reimt sich das zusammen? jak to zrozumieć, jak to wyjaśnić?
8. mitkriegen czasownik kriegt mit, kriegte mit, hat mitgekriegt pot. rozumieć, kapować, chwytać sens
9. auffassen czasownik fasst auf, fasste auf, hat aufgefasst pojmować, ujmować, rozumieć
10. begreifen czasownik begreift, begriff, hat begriffen pojmować, rozumieć; sich begreifen als... uważać się za...; in etwas begriffen sein być w trakcie czegoś
11. vertragen czasownik verträgt, vertrug, hat vertragen znosić, wytrzymywać; sich vertragen rozumieć się (z kimś); sich mit jemandem nicht vertragen können nie znosić kogoś
12. einsehen czasownik sieht ein, sah ein, hat eingesehen zaglądać, przeglądać, pojmować, rozumieć; seinen Fehler einsehen rozumieć swój błąd
13. Einsicht die (PL die Einsichten) wgląd, wejrzenie, rozsądek, zrozumienie; zu der Einsicht kommen, dass... zrozumieć, że...
14. fressen czasownik frisst, fraß, hat gefressen żreć, pochłaniać; etwas gefressen haben pot. w końcu coś zrozumieć
15. durchsehen czasownik sieht durch, sah durch, hat durchgesehen przeglądać, wyglądać, patrzeć przez; (durchsieht, durchsach, hat durchsehen ) zrozumieć, poznać, przejrzeć
16. missverstehen czasownik missversteht, missverstand, hat missverstanden źle rozumieć
17. nachvollziehen czasownik vollzieht nach, vollzog nach, hat nachvollzogen wczuwać się, rozumieć, wyobrażać sobie; jemandes Verhalten nachvollziehen wczuwać się w czyjeś postępowanie
18. merken czasownik merkt, merkte, hat gemerkt spostrzegać, zauważać, poznawać, rozumieć; sich (DAT) etwas merken zapamiętywać sobie coś; merken Sie sich das! (DAT) niech pan/pani to sobie zapamięta!
19. fassen czasownik fasst, fasste, hat gefasst mieścić, chwytać, łapać, dotykać, zrozumieć, ujmować; sich fassen opanowywać się, przychodzić do siebie; einen Entschluss fassen podejmować decyzję
20. mitbekommen czasownik bekommt mit, bekam mit, hat mitbekommen dostawać, otrzymywać (na podróż), przen. rozumieć, chwytać sens, korzystać; sie hat davon wenig mitbekommen niewiele z tego zrozumiała
21. nachempfinden czasownik empfindet nach, empfand nach, hat nachempfunden rozumieć czyjeś uczucia, wczuwać się

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A