zwracac uwage - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 10-07 21:17

  • Haseł: 58325


1. aufmerksam przymiotnik, przysłówek uważny, uprzejmy, uważnie; auf jemanden aufmerksam werden zwracać na kogoś uwagę; jemanden auf etwas aufmerksam machen zwracać czyjąś uwagę na coś
2. Beachtung die (nur Singular) uwzględnienie, wzgląd, uwaga; Beachtung finden zwracać czyjąś uwagę; unter Beachtung uwzględniając, biorąc pod uwagę
3. Augenmerk das (PL die Augenmerke) uwaga; ein Augenmerk auf etwas richten zwracać uwagę na coś, kierować uwagę na coś
4. bemerkbar przymiotnik widoczny, dostrzegalny; sich bemerkbar machen zwracać na siebie uwagę
5. beachten czasownik beachtet, beachtete, hat beachtet zwracać uwagę, uwzględniać, przestrzegać; die Verkehrsregeln beachten przestrzegać przepisów ruchu drogowego; beachte sie einfach nicht po prostu nie zwracaj na nią uwagi
6. auffallen czasownik fällt auf, fiel auf, ist aufgefallen rzucać się w oczy, zadziwiać, zwracać uwagę, zastanawiać
7. Hauptaugenmerk das (PL die Hauptaugenmerke) główna uwaga, szczególna uwaga; sein Hauptaugenmerk auf jemanden/etwas richten zwracać szczególną uwagę na kogoś/coś
8. verweisen czasownik verweist, verwies, hat verwiesen odsyłać, zwracać uwagę, wskazywać, wydalać von der Schule ze szkoły; jemanden auf Platz zwei verweisen spychać kogoś na drugie miejsce
9. hinweisen czasownik weist hin, wies hin, hat hingewiesen wskazywać; jemanden auf etwas hinweisen zwracać komuś na coś uwagę
10. achten czasownik achtet, achtete, hat geachtet poważać, szanować, cenić, uważać, mieć für za; auf jemanden/etwas achten zwracać uwagę, uważać na kogoś/coś


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.