hasło czeka na weryfikację (zwykle poniżej doby) dodane nowe hasło - dziękuję za pomoc!
uzupełnione/skorygowane hasło - dziękuję za pomoc! propozycja niestety odrzucona; najczęstsze przyczyny: hasło już w bazie, nieznany wyraz, wyraz nie do słownika (np. złożenie niemające stałego charakteru)

NrPropozycja hasłaStatusUwagi
11569. Degu der (PL die Degus) Koszatniczka;
Dodane 2017-08-29 22:44:30 przez: M.Marcun
Skomentuj 
11568. lasch przymiotnik/przysłówek mdły; die Suppe schmeckt lasch Zupa jest mdła
Dodane 2017-08-29 17:55:20 przez: Michał Denkiewicz
Skomentuj 
11567. zigtausend wiele tysięcy, wielotysięczny; Der Absatzmarkt in Deutschland für italienische Produkte ist riesig – allein wegen der zigtausenden italienischen Restaurants und Pizzerien, ...
Dodane 2017-08-29 13:21:02 przez: kristof
Skomentuj 
11566. überteuern czasownik überteuert, überteuerte, hat überteuert drożyć się, przesadzać z ceną;
Dodane 2017-08-29 13:10:07 przez: kristof
Skomentuj 
11565. Erpresser der (PL die Erpresser) szantażysta, ściągający haracz;
Dodane 2017-08-29 12:54:58 przez: kristof
Skomentuj 
11564. teleskopisch przymiotnik/przysłówek teleskopowy;
Dodane 2017-08-29 12:20:17 przez: kristof
Skomentuj 
11563. hineintappen czasownik ;
Dodane 2017-08-28 19:22:06 przez:
Skomentuj 
11562. hineintun czasownik ;
Dodane 2017-08-28 19:14:23 przez:
Skomentuj 
11561. warmlaufen sich czasownik rozgrzewać się;
Dodane 2017-08-28 19:08:25 przez:
Skomentuj 
11560. ganz wichtig bardzo wazne; Das ist ganz wichtig, du bist mir wichtig to jest bardzo wazne, jestes dla mnie wazna
Dodane 2017-08-27 10:16:38 przez: Maddie99
(ganz)
Skomentuj 
11559. Kladde ; [Schmier]heft, meist für einen ersten Entwurf
Dodane 2017-08-26 20:50:57 przez: Puzon
Skomentuj 
11558. Schmierheft ;
Dodane 2017-08-26 20:49:10 przez: Puzon
Skomentuj 
11557. Nonchalance ;
Dodane 2017-08-26 15:59:21 przez: Puzon
Skomentuj 
11556. Beifallklatschen ;
Dodane 2017-08-25 18:49:44 przez: Puzon
Skomentuj 
11555. Ballungsgebit der (PL die Ballungsgebite) aglomeracja;
Dodane 2017-08-25 15:44:19 przez: kristof
hasło w bazie (Ballungsgebiet)
Skomentuj 
11554. Fremdeinwirkung die (PL die Fremdeinwirkungen) działanie sił zewnętrznych, udział osób trzecich; Die Polizei schließt ein Fremdeinwirken aus. Die Seniorin sei eines natürlichen Todes gestorben.
Dodane 2017-08-24 15:19:35 przez: kristof
Skomentuj 
11553. vermüllen czasownik vermüllt, vermüllte, hat vermüllt zaśmiecać;
Dodane 2017-08-24 15:12:19 przez: kristof
Skomentuj 
11552. weiden ; (von pflanzenfressenden Tieren, besonders Haustieren) sich im Freien, auf einer Weide pflanzliche Nahrung suchen und fressen; grasen
Dodane 2017-08-24 13:10:55 przez:
Skomentuj 
11551. Insolvenzbekanntmachung ;
Dodane 2017-08-24 12:49:09 przez:
Skomentuj 

Komentarze:
ogłoszenie upadłości
Skomentował(a): kristof, 2017-08-24 15:23:59
11550. die Beiratssitzung (PL die die Beiratssitzung) posiedzenie radz, posiedzenie komitetu, zebranie rady;
Dodane 2017-08-24 12:35:04 przez: pls_2006
Skomentuj 
11549. Telefonistin die (PL die Telefonistinnen) telefonistka;
Dodane 2017-08-24 12:34:39 przez: kristof
Skomentuj 
11548. Laufzettel ;
Dodane 2017-08-24 11:40:37 przez:
Skomentuj 
11547. Wiegeprotokoll ;
Dodane 2017-08-24 11:39:42 przez:
Skomentuj 
11546. inkludieren czasownik inkludiert, inkludierte, hat geinkludiert zawierac;
Dodane 2017-08-24 11:35:09 przez: pls_2006
Skomentuj 
11545. Rechnungskorrektur ;
Dodane 2017-08-24 11:16:23 przez:
Skomentuj 
11544. Bautagebuch (PL die Bautagebücher) Dziennik budowy;
Dodane 2017-08-23 12:47:45 przez: pls_2006
Skomentuj 
11543. turteln czasownik turtelt, turtelte, hat geturtelt czulić się, gruchać;
Dodane 2017-08-21 22:02:33 przez: kristof
Skomentuj 
11542. Leichenfledderei ;
Dodane 2017-08-20 18:29:39 przez: Puzon
Skomentuj 
11541. fled­dern ;
Dodane 2017-08-20 18:28:08 przez: Puzon
Skomentuj 
11540. Selbstherrscher ;
Dodane 2017-08-20 16:23:12 przez: Puzon
Skomentuj 
11539. Kopfkino das (PL die Kopfkinos) 1. wyobraźnia 2.projekcje umysłu;
Dodane 2017-08-17 11:32:03 przez: kristof
hasło w bazie
Skomentuj 
11538. Exzellenz die (PL Exzellenzen ) ekscelencja;
Dodane 2017-08-17 11:16:37 przez: kristof
hasło w bazie
Skomentuj 
11537. Gelaber das (nur Singular) gadanina, paplanina;
Dodane 2017-08-17 10:59:19 przez: kristof
Skomentuj 
11536. erogen przymiotnik/przysłówek erogenny; erogene Zonen strefy erogenne
Dodane 2017-08-17 10:47:04 przez: kristof
Skomentuj 
11535. einsacken czasownik sackt ein, sackte ein, hat eingesackt wsypywać do worka, (pot.) zgarniać;
Dodane 2017-08-17 10:32:45 przez: kristof
Skomentuj 
11534. Stauende das (PL die Stauenden) koniec korka; Lkw fährt in Stauende auf A29 Samochód ciężarowy wjechał w koniec korka na A29.
Dodane 2017-08-17 09:58:03 przez: kristof
Skomentuj 
11533. Er­wür­gung ;
Dodane 2017-08-16 21:06:59 przez: Puzon
Skomentuj 
11532. sich denken czasownik sich denkt, sich dachte, hat sich gedacht wyobrażać sobie, przypuszczać;
Dodane 2017-08-16 00:02:10 przez: Michał
Skomentuj 
11531. So­cial Me­dia ;
Dodane 2017-08-15 17:56:03 przez: Puzon
Skomentuj 
11530. Zangengeburt ;
Dodane 2017-08-15 16:32:45 przez: Puzon
Skomentuj 
11529. Unterlassungsdelikt ;
Dodane 2017-08-15 16:10:10 przez: Puzon
Skomentuj 
11528. Facette die (PL die Facetten) aspekt, strona, oblicze;
Dodane 2017-08-15 13:47:53 przez: kristof
Skomentuj 
11527. Wirtschaftsverbrechen ;
Dodane 2017-08-15 13:40:34 przez: Puzon
Skomentuj 
11526. menscheln czasownik es menschelt, es menschelte, es hat gemenschelt pokazywać ludzkie podejście, słabość;
Dodane 2017-08-15 07:48:21 przez: kristof
Skomentuj 
11525. nahbar przymiotnik/przysłówek dostępny, przystępny; Er ist empathisch und zugänglich, wirkt nahbar und interessiert.
Dodane 2017-08-15 07:10:16 przez: kristof
Skomentuj 
11524. voraushaben czasownik habt voraus, hatte voraus, hat vorausgehabt mieć przewagę, przewyższać;
Dodane 2017-08-14 21:51:47 przez: kristof
Skomentuj 
11523. schlingern czasownik schlingert, schlingerte, hat geschlingert kołysać się; Auf der A2 Richtung Hannover ist ein Kleinbus mit zwölf Personen an Bord ins Schlingern geraten und umgekippt.
Dodane 2017-08-14 21:24:45 przez: kristof
Skomentuj 
11522. Losfee die (PL die Losfeen) osoba losująca, dokonująca losowania; Vanessa Huppenkothen als schöne Losfee
Dodane 2017-08-14 21:16:58 przez: kristof
Skomentuj 
11521. Todesfalle die (PL die Todesfallen) śmiertelna pułapka;
Dodane 2017-08-14 21:06:00 przez: kristof
Skomentuj 
11520. Bedingte Entlassung ;
Dodane 2017-08-13 18:16:40 przez: Puzon
Skomentuj 
11519. er­schlaf­fen ;
Dodane 2017-08-13 12:06:44 przez: Puzon
Skomentuj 
11518. Erschlaffung ;
Dodane 2017-08-13 12:05:40 przez: Puzon
Skomentuj 
11517. Gutsbezirk ;
Dodane 2017-08-12 19:13:55 przez: Puzon
Skomentuj 
11516. heimzahlen czasownik heimzahlt, heimzahlte, hat geheimzahlt odpłacić się za coś; das zahl ich dir heim odpłacę się tobie,dostaniesz za swoje
Dodane 2017-08-11 16:31:56 przez: Michał Denkiewicz
Skomentuj 
11515. Mein Name ist Michael ;
Dodane 2017-08-11 13:15:44 przez:
w bazie
Skomentuj 
11514. Informant der (PL die Informanten) informator, konfident;
Dodane 2017-08-11 06:42:01 przez: kristof
Skomentuj 
11513. Kredenz ;
Dodane 2017-08-10 21:55:49 przez: Puzon
Skomentuj 
11512. ge­trüf­felt ;
Dodane 2017-08-10 21:30:58 przez: Puzon
Skomentuj 
11511. Kräuterseitling ;
Dodane 2017-08-10 21:29:36 przez: Puzon
Skomentuj 
11510. nachreisen czasownik reist nach, reiste nach, ist nachgereist dojechać; jdm nachreisen dojechać do kogoś
Dodane 2017-08-10 19:32:58 przez: kristof
Skomentuj 
11509. abstecken ;
Dodane 2017-08-04 21:22:43 przez: Puzon
Skomentuj 
11508. Wollknäuel ;
Dodane 2017-08-03 22:36:17 przez: Puzon
Skomentuj 
11507. Abflussreiniger ;
Dodane 2017-08-02 21:42:46 przez: Puzon
Skomentuj 
11506. Rohrreiniger ;
Dodane 2017-08-02 21:42:05 przez: Puzon
Skomentuj 
11505. Gemessenheit ;
Dodane 2017-08-02 18:42:22 przez: Puzon
Skomentuj 
11504. Junkerschule ;
Dodane 2017-08-02 08:25:47 przez:
hasło raczej do encyklopedii, a nie słownika dwujęzycznego - konkretna instytucja z czasów III Rzeszy
Skomentuj 

Komentarze:
ośrodek szkoleniowy SS
Skomentował(a): , 2017-08-03 18:36:17
wiem :)
Skomentował(a): autor, 2017-08-03 19:19:19
11503. umseits ;
Dodane 2017-08-01 09:39:22 przez:
Skomentuj 
11502. Vollmachtsbekanntgabe ;
Dodane 2017-08-01 09:14:09 przez:
Skomentuj 
11501. Gos­sen­spra­che ;
Dodane 2017-07-31 23:00:28 przez: Puzon
Skomentuj 
11500. erkennen czasownik ; den Täter erkennen JEST: rozpoznwaać sprawcę, POWINNO BYĆ: rozpoznawać sprawcę
Dodane 2017-07-31 16:15:17 przez: ajank
Skomentuj 
11499. Umfassung die (PL die Umfassung) obwod;
Dodane 2017-07-27 13:27:59 przez: Dorota
Skomentuj 

Komentarze:
obwód, nie obwod!
Skomentował(a): rsk, 2017-07-31 16:11:54
11498. Angebotsabsprache ;
Dodane 2017-07-27 12:11:34 przez: Puzon
Skomentuj 
11497. die Bugwelle die (PL die die Bugwellen) fala dziobowa; Das Boot schob eine mächtige Bugwelle vor sich her. Łódź pchała przed sobą potężną falę dziobową.
Dodane 2017-07-27 08:30:19 przez: Agnieszka Tarasiuk
Skomentuj 
11496. Standgebühr ;
Dodane 2017-07-26 18:27:47 przez: Puzon
Skomentuj 
11495. Standgeld ;
Dodane 2017-07-26 18:27:08 przez: Puzon
Skomentuj 
11494. Wahrnehmungstäuschung ;
Dodane 2017-07-25 20:10:40 przez: Puzon
Skomentuj 
11493. Wertanlage ;
Dodane 2017-07-25 12:25:32 przez:
Skomentuj 
11492. liegen an czasownik liegen t, liegen te, hat geliegen t zależeć na; es liegt mir daran zależy mi na tym
Dodane 2017-07-24 17:37:22 przez: Denta
Skomentuj 
11491. gehen lassen czasownik gehen lasst, gehen lasste, hat gegehen lasst pofolgować,zostawić; den Teig gehen lassen ,du solltest ihn gehen lassen,sich gehen lassen Pozwolić ciastu wyrosnąć,daj mu spokój,pofolgować sobie
Dodane 2017-07-24 17:03:36 przez: Denta
Skomentuj 
11490. Polizeirat ;
Dodane 2017-07-23 22:17:54 przez: Puzon
Skomentuj 
11489. die Gerüchteküche brodelt ;
Dodane 2017-07-23 16:16:19 przez: Puzon
Skomentuj 
11488. Ge­rüch­te­kü­che ;
Dodane 2017-07-23 16:15:18 przez: Puzon
Skomentuj 
11487. Dezernat Interne Ermittlungen (D.I.E.) ;
Dodane 2017-07-23 15:58:57 przez: Puzon
Skomentuj 
11486. Hundertschaft ;
Dodane 2017-07-23 15:45:45 przez: Puzon
Skomentuj 
11485. krausziehen czasownik krauszieht, krausziehte, hat gekrauszieht marszczyć; die Nase krausziehen marszczyć nos
Dodane 2017-07-23 13:27:05 przez: l.merlin
Skomentuj 
11484. verrußen ;
Dodane 2017-07-22 21:29:13 przez: Puzon
Skomentuj 
11483. weiterlesen czasownik liest weiter, las weiter, hat weitergelest czytać dalej;
Dodane 2017-07-22 21:20:06 przez:
Skomentuj 
11482. Drachenei das (PL die Dracheneier) Smocze jajo;
Dodane 2017-07-22 11:30:11 przez: A.Piwowarczyk
Skomentuj 
11481. Kungelei (PL die Kungelei) kombinowanie, machinacje, nadużycie, konszachty;
Dodane 2017-07-22 00:10:30 przez:
Skomentuj 
11480. Zwillengeschoss ;
Dodane 2017-07-16 18:59:18 przez: Puzon
Skomentuj 
11479. De­hy­d­rie­rung ;
Dodane 2017-07-16 18:55:31 przez: Puzon
Skomentuj 
11478. Sprech­chor ;
Dodane 2017-07-16 13:05:29 przez: Puzon
Skomentuj 
11477. mar­ti­a­lisch ;
Dodane 2017-07-16 08:59:15 przez: Puzon
Skomentuj 
11476. jemanden auf dem Kieker haben ;
Dodane 2017-07-15 11:56:24 przez: Puzon
Skomentuj 
11475. Kie­ker ;
Dodane 2017-07-15 11:55:44 przez: Puzon
Skomentuj 
11474. Medikation ;
Dodane 2017-07-13 20:38:09 przez:
Skomentuj 
11473. Unwirtschaftlichkeit ;
Dodane 2017-07-11 19:50:40 przez: Puzon
Skomentuj 
11472. Anhörungbogen ;
Dodane 2017-07-11 09:28:35 przez:
(Anhörungsbogen)
Skomentuj 
11471. Wuschelig przymiotnik/przysłówek Kędzierzawy;
Dodane 2017-07-09 19:56:09 przez: Sweetkatie1
Skomentuj 
11470. Pferdemarkt ;
Dodane 2017-07-09 16:35:12 przez: Puzon
Skomentuj 
11469. Sekundärmarkt ;
Dodane 2017-07-09 13:50:42 przez: Puzon
Skomentuj 
11468. Primärmarkt ;
Dodane 2017-07-09 13:48:53 przez: Puzon
Skomentuj 
11467. kreu­zi­gen ;
Dodane 2017-07-06 19:53:43 przez: Puzon
hasło w bazie (wklejanie haseł z Dudena, z "niewidzialnymi" znakami oddzielającymi sylaby, powoduje jego nieznalezienie)
Skomentuj 

Komentarze:
Duden ist die Bibel der Wörterbücher
Skomentował(a): , 2017-07-07 14:16:17
11466. De­frau­da­ti­on ;
Dodane 2017-07-05 20:55:10 przez: Puzon
Skomentuj 
11465. de­frau­die­ren ;
Dodane 2017-07-05 20:53:51 przez: Puzon
Skomentuj 
11464. Selbstanrede die (PL die Selbstanreden) ;
Dodane 2017-07-05 17:37:59 przez: kristof
tu problemem jest i tak bardziej polskie znaczenie...
Skomentuj 

Komentarze:
samotytułowanie: ja, zwykły zjadzacz chleba ...., my biedni emeryci,... ja, katolik, .. może trzeba wprowadzić do języka polskiego to nowe słowo
Skomentował(a): kristof, 2017-07-07 00:12:46
No ale nie będę sobie uzurpował takiej roli w kształtowaniu języka polskiego. ;) Z kontekstu użycia w różnych psychologicznych artykułach wynika, że to jest jednak termin bliski "Selbstgespräch".
Skomentował(a): autor, 2017-07-07 00:29:45
to może do Miodka...?
Skomentował(a): kristof, 2017-07-08 23:35:23
To nie jest problem psychologiczny, lecz gramatyczny, Anrede, Selbstanrede
Skomentował(a): kristof, 2017-07-08 23:38:30
Ale z przykładów wykorzystania wynika jednak, że głównie występuje w artykułach psychologicznych.
Skomentował(a): autor, 2017-07-13 00:26:52
11463. aktivieren czasownik aktiviert, aktivierte, hat aktiviert uaktywniać, aktywizować, uruchamiać;
Dodane 2017-07-05 08:52:57 przez:
Skomentuj 
11462. Laufleistung - przebieg (np. samochodu) (PL die Laufleistung ) przebieg ; (np. samochodu)
Dodane 2017-07-04 19:50:29 przez: maras
Skomentuj 
11461. Selbstrede die (PL die Selbstreden) samotytułowanie;
Dodane 2017-07-04 11:16:04 przez: kristof
właściwie co ten wyraz znaczy? w języku polskim praktycznie nie jest używany
Skomentuj 

Komentarze:
miało być :=
Skomentował(a): kristof, 2017-07-05 17:39:20
11460. Basse ;
Dodane 2017-07-03 15:21:22 przez:
Skomentuj 
11459. Gitterbox ;
Dodane 2017-07-03 12:11:50 przez:
Skomentuj 
11458. Indizienprozess ;
Dodane 2017-07-02 13:24:55 przez: Puzon
Skomentuj 
11457. abhängen czasownik abhängt, abhängte, hat geabhängt spotykać się; mit Freunden abhangen spotykać się z przyjaciółmi
Dodane 2017-07-01 13:15:42 przez: Michał Denkiewicz
Skomentuj 
11456. Angelusläuten das (PL die Angelusläuten) dzwony na Anioł Pański;
Dodane 2017-06-30 20:39:05 przez: kristof
Skomentuj 
11454. Friede, Freude, Eierkuchen ; Redewendung
Dodane 2017-06-30 19:20:57 przez: Puzon
Skomentuj 
11453. Aussageverweigerung ;
Dodane 2017-06-29 18:19:47 przez: Puzon
Skomentuj 
11452. der Vorbinder der (PL die ?) fartuch dla kelnera/kelnerki ;
Dodane 2017-06-27 13:17:08 przez: Iza
Skomentuj 
11451. Fir­mie­rung ;
Dodane 2017-06-27 09:16:13 przez:
Skomentuj 
11450. fertigwerden czasownik fertigwerdt, fertigwerdte, hat gefertigwerdt rozwiązać problem i nie dać mu wpłynąć na nasze życie/działania; Es ist schwer, mit dem Tod fertigzuwerden
Dodane 2017-06-26 12:50:59 przez: l.merlin
Skomentuj 
11449. echoen czasownik echot, echote, hat geechot wracać echem, rozchodzić się echem; Seine Worte echoten durch den Tunnel. Jego słowa rozeszły się echem w tunelu.
Dodane 2017-06-25 12:20:51 przez: Szymon
Skomentuj 
11448. WKO (Wirtschaftskammer Österreich) ;
Dodane 2017-06-25 11:14:48 przez: Puzon
Skomentuj 
11447. Maut-Ausweichverkehr ;
Dodane 2017-06-25 11:13:37 przez: Puzon
Skomentuj 
11446. Handgeschirrspülmittel ;
Dodane 2017-06-25 09:45:41 przez: Puzon
Skomentuj 
11445. Handspülmittel ;
Dodane 2017-06-25 09:44:41 przez: Puzon
Skomentuj 
11444. Bereitschaftspolizei ;
Dodane 2017-06-24 21:13:23 przez: Puzon
Skomentuj 
11443. Pontifikalrequiem ;
Dodane 2017-06-24 20:39:12 przez: Puzon
Skomentuj 
11442. Pontifikalamt ;
Dodane 2017-06-24 20:38:40 przez: Puzon
Skomentuj 
11441. Trauerakt ;
Dodane 2017-06-24 20:35:39 przez: Puzon
Skomentuj 
11440. Familienzwist ;
Dodane 2017-06-24 20:20:42 przez: Puzon
Skomentuj 
11439. Untertreibung die (nur Singular) niedopowiedzenie; Es war ein Musterbeispiel für die typische Untertreibung. To był idealny przykład typowego niedopowiedzenia.
Dodane 2017-06-24 18:22:51 przez: l.merlin
Skomentuj 
11438. Nichtzulassungsbeschwerde die (PL die Nichtzulassungsbeschwerden) apelacja (sąd.);
Dodane 2017-06-24 15:57:22 przez: kristof
Skomentuj 
11437. Steuerfestsetzung die (PL die Steuerfestsetzungen) wymiar podatku;
Dodane 2017-06-24 14:27:07 przez: kristof
Skomentuj 
11436. Federhalter der (PL die Federhalter) obsadka (do pisania);
Dodane 2017-06-23 20:05:40 przez: kristof
Skomentuj 
11435. herumstromern czasownik herumstromet, herumstromete, hat geherumstromet włóczyć się; Ein kastrierter Kater stromert nicht so weit herum. Wykastrowany kocur nie włóczy się aż tak daleko.
Dodane 2017-06-23 15:07:34 przez: l.merlin
Skomentuj 
11434. die Arthritis die (nur Singular) zapalenie stawów, artretyzm; Wie schlimm ist ihre Arthritis? Jak ciężki jest jej artretyzm?
Dodane 2017-06-23 14:20:45 przez: l.merlin
Skomentuj 
11433. verscheißen ;
Dodane 2017-06-23 12:48:23 przez:
Skomentuj 
11432. Auf­wands­ent­schä­di­gung ;
Dodane 2017-06-22 19:58:02 przez: Puzon
Skomentuj 
11431. piesacken ;
Dodane 2017-06-22 08:26:16 przez:
Skomentuj 
11430. Nachtmensch der (PL die Nachtmenschen) nocny marek;
Dodane 2017-06-21 11:51:14 przez: kristof
Skomentuj 
11429. Aufwandspauschale ;
Dodane 2017-06-21 08:21:58 przez:
Skomentuj 

Komentarze:
opłata manipulacyjna
Skomentował(a): , 2017-06-22 08:27:14
Dla mnie wysoce wątpliwe - w jakim kontekście?
Skomentował(a): autor, 2017-06-22 12:13:08
opłata administracyjna / Die Aufwandspauschale beträgt in Bezug auf jeden einzelnen Zahler für den ersten nicht ausgeführten Zahlungsauftrag 50 EUR, für die nächsten vier nicht ausgeführten Zahlungsaufträge jeweils 25 EUR und für jeden weiteren nicht ausgeführten Zahlungsauftrag 12,50 EUR.
Skomentował(a): , 2017-06-22 19:56:57
Wydaje się, że musi być to co najmniej jakaś specyficzna opłata - zryczałtowana. Ale raczej w użyciu jest ten wyraz w innym znaczeniu, jak wskazują na to inne przykłady użycia w niemieckim internecie.
Skomentował(a): autor, 2017-06-23 03:24:09
11428. Bankrotteur(in) ;
Dodane 2017-06-18 16:22:40 przez: Puzon
Skomentuj 
11427. Abfallbehandlungsanlage ;
Dodane 2017-06-18 09:44:29 przez: Puzon
Skomentuj 
11426. zbłąkany przymiotnik/przysłówek "zbłąkana owieczka"; zabłąkany w sensie nieodwracalnym, bez możliwości powrotu, nawrócenia
Dodane 2017-06-18 07:06:27 przez:
Skomentuj 

Komentarze:
zabłąkany to nie zbłąkany; obu haseł brak
Skomentował(a): , 2017-06-18 07:07:41
11425. Konfrontation ;
Dodane 2017-06-17 20:56:48 przez: Puzon
Skomentuj 
11424. Axt ansetzen ; Was nach dem Verklingen einer gewohnt donnernden Rede übrig bleibt, ist am Ende womöglich eher ein Drehen an Stellschrauben, denn ein Ansetzen der Axt.
Dodane 2017-06-17 20:21:44 przez: Puzon
rozumiem, że to również wyrażenie dotyczące cięć budżetowych - ale jakieś mocno egzotyczne
Skomentuj 
11423. Rot­stift ; 1.den Rotstift ansetzen (vorgesehene Ausgaben einsparen) 2.dem Rotstift zum Opfer fallen (eingespart, nicht mehr gewährt, gezahlt werden)
Dodane 2017-06-17 20:14:59 przez: Puzon
Skomentuj 
11422. an Stellschrauben drehen ;
Dodane 2017-06-17 19:18:05 przez: Puzon
Skomentuj 
11421. Stellschraube ;
Dodane 2017-06-17 19:09:32 przez: Puzon
Skomentuj 
11420. Dorftrottel ;
Dodane 2017-06-17 18:59:05 przez: Puzon
Skomentuj 
11419. Annäherungspolitik ;
Dodane 2017-06-17 18:44:21 przez: Puzon
Skomentuj 
11418. Dünnpfiff der (PL die Dünnpfiffe) sraczka;
Dodane 2017-06-17 18:38:16 przez: kristof
Skomentuj 
11417. gelegen sein ; Die Regierung in Havanna müsse bestimmte Bedingungen erfüllen und angekündigte Reformen umsetzen, wenn ihr daran gelegen sei, die Beziehungen zu verbessern, hieß es.
Dodane 2017-06-17 18:35:20 przez: Puzon
Skomentuj 
11416. Aussöhnungsprozess ;
Dodane 2017-06-17 18:26:55 przez: Puzon
Skomentuj 
11415. colorieren czasownik coloriert, colorierte, hat gecoloriert farbować, malować; das Haar colorieren farbować włosy
Dodane 2017-06-17 18:01:57 przez: kristof
Skomentuj 
11414. zer­rüt­tet przymiotnik/przysłówek ; Adjektiv
Dodane 2017-06-17 17:49:38 przez:
Partizip Perfekt czasownika zerrütten
Skomentuj 
11413. Scheitern ; zum Scheitern verurteilt sein
Dodane 2017-06-17 17:43:33 przez: Puzon
Skomentuj 
11412. Bildungsaufenthalt ;
Dodane 2017-06-17 17:38:47 przez: Puzon
Skomentuj 

Komentarze:
pobyt edukacyjny
Skomentował(a): , 2017-06-17 19:02:53
11411. aufkündigen ;
Dodane 2017-06-17 17:34:07 przez: Puzon
Skomentuj 
11410. aufkünden ;
Dodane 2017-06-17 17:25:19 przez: Puzon
Skomentuj 
11409. rüber przymiotnik/przysłówek w tę stronę, tu; komm zu uns rüber chodź tu do nas, a nie (choć) tu do nas. Poprawcie ;)
Dodane 2017-06-17 14:50:21 przez:
Skomentuj 

Komentarze:
choć → chodź
Skomentował(a): , 2017-06-17 22:40:06
11408. haus (nur Singular) dom;
Dodane 2017-06-16 13:07:34 przez:
w bazie
Skomentuj 
11407. das Herzrasen-kołatanie serca (PL die das Herzrasen) kołatanie serca;
Dodane 2017-06-15 21:12:13 przez:
(Herzklopfen)
Skomentuj 
11406. Gartenfest das (PL die Gartenfeste) zabawa, przyjęcie w ogrodzie; Zu dem Gartenfest soll jeder Hausbewohner etwas bringen.
Dodane 2017-06-15 12:16:47 przez: kristof
Skomentuj 
11405. Gefräßigkeit ;
Dodane 2017-06-15 09:08:10 przez: Puzon
Skomentuj 
11404. breitbrüstig przymiotnik/przysłówek piersiasta;
Dodane 2017-06-15 07:45:58 przez: kristof
Skomentuj 
11403. Kredki woskowe Kredki woskowe;
Dodane 2017-06-14 15:48:40 przez:
(kredka świecowa - czy o to chodzi?)
Skomentuj 
11402. Plattenbaute ;
Dodane 2017-06-12 00:44:25 przez:
hasło w bazie (Plattenbau)
Skomentuj 
11401. Rohgesteinshalle ;
Dodane 2017-06-12 00:33:03 przez:
(Rohgestein)
Skomentuj 
11400. Schafshorn ;
Dodane 2017-06-11 23:19:39 przez:
Skomentuj 
11399. brauchen czasownik braucht, brauchte, hat gebraucht ;
Dodane 2017-06-11 18:14:01 przez:
hasło w bazie
Skomentuj 
11398. Sich auf den neuesten Stand halten ; Smartphone-Nutzer halten sich durch das Lesen von Nachrichten auf den neusten Stand
Dodane 2017-06-11 00:11:27 przez:
wyrażenie "sich auf etwas halten" wydaje się nie być często używane i słowniki go nie wymieniają
Skomentuj 

Komentarze:
A co to wgl znaczy?
Skomentował(a): , 2017-06-12 21:50:51
O ile nie jest to totalny dziennikarski żargon, to chodzi tutaj o nadążanie za bieżącą sytuacją dzięki korzystaniu ze smartfonów i czytaniu wiadomości - tak to rozumiem.
Skomentował(a): autor, 2017-06-12 22:43:23
11397. Pfister ; Vor allem im südlichen deutschen Sprachraum vorkommende Bezeichnung für Bäcker
Dodane 2017-06-10 13:29:50 przez: Puzon
Skomentuj 
11396. ??? przymiotnik/przysłówek tuczny; np krowa rasy tucznej - na wołowinę
Dodane 2017-06-09 16:30:14 przez:
Skomentuj 

Komentarze:
są też komórki tuczne - zbiorniki histaminy
Skomentował(a): , 2017-06-09 21:39:11
11395. Verwahrkassenzeichen ;
Dodane 2017-06-08 09:19:39 przez:
znaczenie nieznalezione
Skomentuj 
11394. Schöpfen ; Gefäß mit langem Stiel zum Schöpfen, Das Schöpfen des Wassers
Dodane 2017-06-06 19:30:16 przez: Puzon
rzeczownik odczasownikowy - po prostu bezokolicznik czasownika "schöpfen" pisany wielką literą
Skomentuj 

Komentarze:
Schöpfen -->nabieranie das Schöpfen des Wassers-->nabieranie wody
Skomentował(a): kristof, 2017-06-07 11:58:48
Vorkommen - rzeczownik odczasownikowy - po prostu bezokolicznik czasownika "vorkommen" pisany wielką literą - jedne rzeczowniki odczasownikowe Pan dodaje, drugich nie.....
Skomentował(a): , 2017-06-10 13:34:58
Jeśli semantycznie mamy coś więcej, niż tylko prostą nazwę czynności, a tak jest w przypadku Vorkommen (polski odpowiednik to również "złoże"), to dodaję. Jest też pewna różnica między samym rzeczownikiem "występowanie", a "nabieranie" - trudna do jednoznacznego zdefiniowania, ale intuicyjnie moim zdaniem występuje; choćby pod względem liczby potencjalnych związków frazeologicznych. Mógłbym robić tak, jak nie robi chyba żaden autor słownika - czyli uwzględniać wszystkie takie rzeczowniki, z "das Machen" (robienie) włącznie. Tylko nie wydaje mi się to zbyt sensowne...
Skomentował(a): autor, 2017-06-10 14:38:10
Uważam, że muszę tutaj wprowadzić jakąś cezurę, bo - z jednej strony - mamy np. ważny rzeczownik "Essen". Z drugiej np. nie widzę sensu dodawania do bazy "Hinaufbegleiten", choć przecież to by można, ze znaczeniem "towarzyszenie komuś na górę". :)
Skomentował(a): autor, 2017-06-10 15:11:47
11393. anmotzen czasownik motzt an, motzte an, hat angemotzt zwymyślać; Sie hatte mich so angemotzt, dass ich die ganze Nacht weinte. Tak mi zwymyślała, że płakałam/em całą noc.
Dodane 2017-06-06 00:23:06 przez:
Skomentuj 
11392. Fehlfracht ;
Dodane 2017-06-05 09:31:47 przez:
Skomentuj 
11391. Ausfallfracht ;
Dodane 2017-06-05 09:22:53 przez:
Skomentuj 
11390. Fautfracht ;
Dodane 2017-06-05 09:22:37 przez:
Skomentuj 
11389. winken czasownik winkt, winkte, hat gewinkt/gewunken czekać (na kogoś coś czeka); Im Paradies winke den Dschihadisten gerade jetzt eine große Belohnung.
Dodane 2017-06-04 20:57:40 przez: kristof
Skomentuj 
11387. Terrorangriff der (PL die Terrorangriffe) atak terrorystyczny;
Dodane 2017-06-04 20:39:25 przez: kristof
Skomentuj 
11386. radikalislamistisch przymiotnik/przysłówek radykalnie islamistyczny;
Dodane 2017-06-04 20:36:01 przez: kristof
Skomentuj 
11385. Schalkhaft przymiotnik/przysłówek figlarnie; Ein schalkhaftes Lächeln figlarny uśmiech
Dodane 2017-06-04 18:58:10 przez: Damian Jakubowski
Skomentuj 
11384. veröffentlichen czasownik veröffentlicht, veröffentlichte, hat veröffentlicht upubliczniać, publikować;
Dodane 2017-06-04 18:57:50 przez: kristof
Skomentuj 
11383. Iden des März ;
Dodane 2017-06-04 12:42:36 przez: Puzon
Skomentuj 
11382. Wendeseite die (PL die Wendeseiten) druga strona;
Dodane 2017-06-04 08:37:03 przez: kristof
Skomentuj 
11381. Pappteller der (PL die Pappteller) papierowy talerz;
Dodane 2017-06-04 08:31:42 przez: kristof
Skomentuj 
11380. Schabrackenschakal ;
Dodane 2017-06-03 19:56:38 przez: Puzon
Skomentuj 
11379. Goldschakal ;
Dodane 2017-06-03 19:56:08 przez: Puzon
Skomentuj 
11378. Schakal ;
Dodane 2017-06-03 19:55:43 przez: Puzon
Skomentuj 
11377. abnicken ;
Dodane 2017-06-03 16:08:12 przez: Puzon
Skomentuj 
11376. Verlogenheit die (nur Singular) zakłamanie;
Dodane 2017-06-02 21:50:37 przez: Danio77
Skomentuj 
11375. Haltbarkeitsdauer ;
Dodane 2017-06-01 05:58:15 przez: Puzon
Skomentuj 
11374. Laserball der (PL die Laserbälle) laserowy paintball;
Dodane 2017-06-01 05:37:12 przez: kristof
Skomentuj 
11373. hemden ;
Dodane 2017-05-31 19:04:27 przez:
hasło w bazie (Hemd)
Skomentuj 
11372. Zwischenpalette ;
Dodane 2017-05-31 14:57:41 przez:
znaczenie nieznalezione
Skomentuj 
11371. gröllen czasownik gröllt, gröllte, hat gegröllt wywrzaskiwać;
Dodane 2017-05-31 11:00:05 przez: kristof
hasło w bazie (grölen)
Skomentuj 
11370. besaufen czasownik besäuft, besoff, hat besoffen upić się, urżnąć się; besoffen zalany
Dodane 2017-05-31 10:42:40 przez: kristof
Skomentuj 
11369. wabbelig przymiotnik/przysłówek galaretowary, trzęsący się;
Dodane 2017-05-31 09:59:41 przez: kristof
Skomentuj 
11368. Möse die (PL die Mösen) cipka;
Dodane 2017-05-31 09:49:57 przez: kristof
Skomentuj 
11367. rattenäugig przymiotnik/przysłówek ze szczurzymi oczkami, o szczurzych oczkach; ein fetter rattenäugiger Mann tłusty mężczyzna o szczurzych oczkach
Dodane 2017-05-31 09:35:57 przez: kristof
Skomentuj 
11366. stieren czasownik stiert, stierte, hat gestiert grzebać, szperać; in Abfällen stieren grzebać w śmieciach
Dodane 2017-05-31 09:30:23 przez: kristof
Skomentuj 

Komentarze:
hat gestiert
Skomentował(a): kristof, 2017-06-01 05:32:10
Faktycznie, zaufałem za mocno Dudenowi, który podaje taką formę Partizip II - ale to bez sensu, bo przecież "ier" to w tym przypadku część rdzenia. Analogicznie trzeba by tak tworzyć tę formę od "anstieren", a jednak podają z "ge-".
Skomentował(a): autor, 2017-06-01 12:33:16
11365. anstieren czasownik anstiert, stierte an, hat angestiert zmierzyć kogoś wzrokiem,badawczo się przyglądać;
Dodane 2017-05-31 08:58:29 przez: kristof
Skomentuj 
11364. verdrecken czasownik verdreckt, verdreckte, hat verdreckt upaprać, zapaskudzić,zabrudzić;
Dodane 2017-05-30 22:34:55 przez: kristof
Skomentuj 
11363. flachbrüstig przymiotnik/przysłówek płaska, bez piersi; Hatte sie Busen oder war sie flachbrüstig wie ein Junge?
Dodane 2017-05-30 22:24:11 przez: kristof
Skomentuj 
11362. Treppchen (PL die Treppchen) podium;
Dodane 2017-05-30 17:19:40 przez: kristof
Skomentuj 
11361. Straßendeckel ;
Dodane 2017-05-29 18:07:07 przez: Puzon
Skomentuj 
11360. Schachtabdeckung ;
Dodane 2017-05-29 18:04:36 przez: Puzon
Skomentuj 
11359. Schieberkappe ;
Dodane 2017-05-29 18:03:36 przez: Puzon
Skomentuj 
11358. Hydrantenkasten ;
Dodane 2017-05-29 18:03:05 przez: Puzon
Skomentuj 
11357. Schieberkasten ;
Dodane 2017-05-29 18:01:56 przez: Puzon
znaczenie nieznalezione - jakaś część samochodu
Skomentuj 
11356. Straßenkappe ;
Dodane 2017-05-29 18:01:22 przez: Puzon
Skomentuj 
11355. Gul­ly ;
Dodane 2017-05-29 17:54:35 przez: Puzon
Skomentuj 
11354. Veneers (PL die Veneers) licówka (stomatologiczna);
Dodane 2017-05-29 12:38:52 przez: marek kryniewski
(Verblender)
Skomentuj 
11353. Korn ; als Teil des Visiers auf dem Lauf einer Handfeuerwaffe kurz vor der Mündung befindliche, kleinere Erhöhung, die beim Zielen mit der Kimme optisch in eine Linie gebracht werden muss
Dodane 2017-05-28 18:55:34 przez: Puzon
Skomentuj 
11352. Kimme ;
Dodane 2017-05-28 18:54:22 przez: Puzon
Skomentuj 
11351. über Kimme und Korn zielen ;
Dodane 2017-05-28 18:53:32 przez: Puzon
Skomentuj 
11350. lauernd ;
Dodane 2017-05-28 10:41:59 przez: Puzon
Partizip I czasownika "lauernd"
Skomentuj 

Komentarze:
Drobna korekta: Partizip I czasownika "lauern"
Skomentował(a): , 2017-05-29 17:57:09
11349. Lasche ;
Dodane 2017-05-27 17:01:01 przez: Puzon
Skomentuj 
11348. Indikation die (PL die Indikationen) symtom, zalecenie wynikające z diagnozy; Zalecenia leczenia Indikationen für eine Behandlung
Dodane 2017-05-27 11:47:34 przez: Jerzy Dąbrowski
Skomentuj 
11347. absatteln ;
Dodane 2017-05-26 22:03:52 przez: Puzon
Skomentuj 
11346. umsatteln ;
Dodane 2017-05-26 22:03:10 przez: Puzon
Skomentuj 
11345. Höhere Gewalt ;
Dodane 2017-05-26 15:05:05 przez:
Skomentuj 
11344. Gelangensbestätigung ;
Dodane 2017-05-26 14:44:26 przez:
Skomentuj 
11343. paternalistisch przymiotnik/przysłówek ;
Dodane 2017-05-24 19:38:26 przez: Danio77
Skomentuj 
11342. traktieren czasownik traktiert, traktierte, hat getraktiert poniewierać;
Dodane 2017-05-24 19:37:58 przez: Danio77
Skomentuj 
11341. Residuum das (PL die Residuen) ;
Dodane 2017-05-24 19:37:30 przez: Danio77
Skomentuj 
11340. Religion ausüben ;
Dodane 2017-05-23 14:37:11 przez:
Skomentuj 
11339. Abgabenkontonummer ;
Dodane 2017-05-23 14:06:55 przez:
Skomentuj 
11338. Weiterbelastung ;
Dodane 2017-05-22 12:51:35 przez:
Skomentuj 
11337. Binsenwahrheit ;
Dodane 2017-05-20 21:20:29 przez: Puzon
Skomentuj 
11336. Leu (PL die Lei) Leja (waluta rum.);
Dodane 2017-05-20 11:04:47 przez: kristof
Skomentuj 
11335. Landwirtschaft die (PL die Landwirtschaft) rolnictwo;
Dodane 2017-05-20 01:03:56 przez: kristof
Skomentuj 
11334. freibleibend przymiotnik/przysłówek nieobowiązujący;
Dodane 2017-05-19 11:23:33 przez:
Skomentuj 
11333. Kaminofen ;
Dodane 2017-05-18 20:22:43 przez: Puzon
Skomentuj 
11332. rußgeschwärzt ;
Dodane 2017-05-18 19:23:48 przez: Puzon
Skomentuj 
11331. ??? (PL die ???) dysmikrobia jelitowa ; zaburzenie składu flory bakteryjnej antybiotykami szczepionkami, lekami z grupy IPP
Dodane 2017-05-18 17:11:27 przez:
znaczenie nieznalezione; najbliżej chyba to "Darmmikrobenunausgeglichenheit", ale wyraz praktycznie nieużywany
Skomentuj 
11330. Christi Himmelfahrt ;
Dodane 2017-05-18 16:02:30 przez:
wyrażenie w bazie
Skomentuj 
11329. Preiszuschlag ;
Dodane 2017-05-18 15:57:51 przez:
Skomentuj 
11328. Kleingläubiger der (PL die Kleingläubiger) niedowiarek;
Dodane 2017-05-18 15:30:43 przez: kristof
(ungläubig, kleingläubig)
Skomentuj 
11327. Preisdifferenz ;
Dodane 2017-05-18 15:15:24 przez:
Skomentuj 
11326. altestnisch przymiotnik/przysłówek staroestoński; altestnische Vornamen staroestońskie imiona
Dodane 2017-05-18 13:08:12 przez: kristof
Skomentuj 
11325. Heilerde (PL die Heilerde) ???;
Dodane 2017-05-17 21:53:35 przez:
Skomentuj 

Komentarze:
glinka
Skomentował(a): , 2017-05-17 23:17:55
11324. Ausfallzeit die (PL die Ausfallzeiten) przestój;
Dodane 2017-05-17 19:24:43 przez: kristof
Skomentuj 
11323. Peilsender der (PL die Peilsender) urządzenie śledzące;
Dodane 2017-05-17 19:10:18 przez: kristof
Skomentuj 
11322. Panzerfaust der (PL die Panzerfäuste) bazooka, granatnik przeciwpacerny;
Dodane 2017-05-17 13:16:16 przez: kristof
Skomentuj 
11320. lärmarm ;
Dodane 2017-05-16 22:10:29 przez: Puzon
Skomentuj 
11317. ausschleichend ;
Dodane 2017-05-16 10:34:36 przez: Dorka J.
(ausschleichen)
Skomentuj 
11316. einschleichend ;
Dodane 2017-05-16 10:33:24 przez: Dorka J.
(einschleichen)
Skomentuj 
11315. Besatzstreifen der (PL die Besatzstreifen) belka, pasek, lamówka; Jogginghose mit (seitlichem) Besatzstreifen, Hemd mit Besatzstrefen dresy z paskami po bokach, koszula w paski
Dodane 2017-05-16 08:41:43 przez: kristof
Skomentuj 
11314. Konfekt das (PL die Konfekte) pralinki;
Dodane 2017-05-16 08:16:28 przez: kristof
Skomentuj 
11313. Ziegenpeter der (nur Singular) świnka (med.);
Dodane 2017-05-16 08:14:53 przez: kristof
Skomentuj 
11312. Empfängeradresse die (PL die Empfängeradressen) adres odbiorcy;
Dodane 2017-05-16 08:12:17 przez: kristof
Skomentuj 
11311. Absenderadresse die (PL die Absenderadressen) adres nadawcy;
Dodane 2017-05-16 08:11:06 przez: kristof
Skomentuj 
11309. Ansitz ;
Dodane 2017-05-15 06:38:32 przez: Puzon
Skomentuj 
11308. Verinselung die (PL die Verinselung) ; Fragmentierung bezeichnet Prozesse der Verinselung.
Dodane 2017-05-15 00:14:20 przez:
Skomentuj 
11307. Fernmeldeverkehr ;
Dodane 2017-05-14 21:15:13 przez: Dorka J.
Skomentuj 
11306. taff przymiotnik/przysłówek twardy; taffer Typ twardziel
Dodane 2017-05-14 20:34:35 przez: kristof
Skomentuj 
11305. annerven czasownik nervt an, nervte an, hat angenervt poddenerwować, podenerwować;
Dodane 2017-05-14 20:12:36 przez: kristof
Skomentuj 
11304. Herzensmann der (PL die Herzensmänner) wybranek;
Dodane 2017-05-14 19:41:19 przez: kristof
Skomentuj 
11303. vertreiben czasownik vertreibt, vertreibte, hat gevertreibt ;
Dodane 2017-05-14 12:20:38 przez:
Skomentuj 

Komentarze:
Obecnie w słowniku jest niepoprawna forma w czasie Präteritum.
Skomentował(a): , 2017-05-14 12:21:28
11302. Staatsgewölbe ;
Dodane 2017-05-14 10:13:33 przez: Puzon
znaczenie nieznalezione; może coś w kierunku metafory gmachu państwa, ale czemu "Gewölbe"?
Skomentuj 

Komentarze:
Hier sieht man doch einmal den Stand auf welchem das Staatsgewölbe ruht, als aufragende Säule und nicht als gebeugte Caryatide.
Skomentował(a): , 2017-05-15 06:39:46
Tekst sprzed dwustu lat...
Skomentował(a): autor, 2017-05-15 12:58:58
Nach der Klosteraufhebung im Kanton Aargau 1841 wurden die Schätze der Klöster Königsfelden, Muri und Wettingen Staatseigentum und kamen zum Teil nach Aarau, wo sie an verschiedenen Orten aufbewahrt wurden; die Münzensammlungen der Klöster Muri und Wettingen wurden etwa im Staatsgewölbe Aarau untergebracht. (WIKIPEDIA)
Skomentował(a): , 2017-05-15 21:47:02
A zatem, jaki może być polski odpowiednik? Bo nadal niestety nic mi nie przychodzi do głowy.
Skomentował(a): autor, 2017-05-16 00:52:48
11301. Schneiderpuppe die (PL die Schneiderpuppen) manekin krawiecki;
Dodane 2017-05-13 20:42:12 przez: DJ
Skomentuj 
11300. Teilstrecke die (PL die Teilstrecken) odcinek trasy;
Dodane 2017-05-13 08:06:00 przez: kristof
Skomentuj 
11299. versetzen czasownik versetzt, versetzte, hat geversetzt ; Die Milch wird mit Lab versetzt
Dodane 2017-05-12 23:25:12 przez:
Skomentuj 
11298. Originaltreue ;
Dodane 2017-05-12 10:45:35 przez:
Skomentuj 
11297. unfrei przymiotnik/przysłówek nieopłacony, nieofrankowany; Bitte beachten Sie, dass wir unfreie Lieferungen nicht annehmen können!
Dodane 2017-05-11 21:16:11 przez: kristof
Skomentuj 
11296. Leichenhaus ;
Dodane 2017-05-11 20:54:28 przez: Puzon
Skomentuj 
11295. Erinnerung skarga, upomnienie;
Dodane 2017-05-11 14:48:14 przez:
Skomentuj 
11294. abreiben czasownik reibt ab, rieb ab, hat abgerieben wytrzeć, wycierać; sich mit einem Tuch abreiben wycierać się ręcznikiem
Dodane 2017-05-11 14:07:07 przez: kristof
Skomentuj 
11293. zupacken ;
Dodane 2017-05-10 20:46:03 przez:
Skomentuj 
11292. Kognakschwenker ;
Dodane 2017-05-10 20:41:53 przez:
Skomentuj 
11291. zusammenkehren ;
Dodane 2017-05-10 20:30:27 przez:
Skomentuj 
11290. Ver­wahr ;
Dodane 2017-05-10 15:41:10 przez:
Skomentuj 
11289. Schallkopf ;
Dodane 2017-05-10 15:19:21 przez:
Skomentuj 
11288. aufgedonnert ;
Dodane 2017-05-10 15:08:46 przez:
Skomentuj 
11287. Auslagenentscheidung ;
Dodane 2017-05-10 08:39:44 przez:
Skomentuj 
11286. beseligt ;
Dodane 2017-05-09 20:56:27 przez:
Skomentuj 
11285. Spritztour die (PL die Spritztouren) wypad, eskapada;
Dodane 2017-05-09 14:50:26 przez: kristof
Skomentuj 
11284. intus w sobie, w siebie; etwas intus haben, Der Mann habe 2,6 Promille Alkohol intus gehabt und sei nicht mehr ansprechbar gewesen z łac. wewnątrz
Dodane 2017-05-09 14:43:12 przez: kristof
Skomentuj 
11283. Verwahrkassenzeichen ;
Dodane 2017-05-09 13:15:29 przez:
znaczenie nieznalezione
Skomentuj 
11282. salben namaszczać (religia);
Dodane 2017-05-09 11:42:23 przez:
Skomentuj 
11281. das Maßhalten ;
Dodane 2017-05-09 11:31:50 przez:
Skomentuj 
11280. verlustfrei przymiotnik/przysłówek bezstratny (inf.);
Dodane 2017-05-09 08:29:14 przez: kristof
Skomentuj 
11279. verlustbehaftet przymiotnik/przysłówek stratny (inf.);
Dodane 2017-05-09 08:28:30 przez: kristof
Skomentuj 
11278. Umbenennung ;
Dodane 2017-05-08 21:22:49 przez: Puzon
Skomentuj 
11277. wächsern (?) ; ein wächserner Widerstand
Dodane 2017-05-08 16:56:09 przez: Dorka J.
Skomentuj 

Komentarze:
ein ²wächserner" Widerstand - ²woskowy" opór
Skomentował(a): , 2017-05-08 20:38:08
woskowy
Skomentował(a): , 2017-05-08 20:50:17
11276. Abgasplakette ;
Dodane 2017-05-08 15:00:06 przez:
Skomentuj 
11275. Inntal ;
Dodane 2017-05-08 11:46:39 przez:
Skomentuj 
11274. Si­cher­heits­leis­tung kaucja;
Dodane 2017-05-08 10:34:32 przez:
Skomentuj 
11273. Verwendungszweck tytuł przelewu;
Dodane 2017-05-08 10:33:49 przez:
Skomentuj 
11272. da­hier ;
Dodane 2017-05-07 21:42:36 przez: Puzon
Skomentuj 
11271. Werbedreh der (PL die Werbedrehe) nagrywanie reklamy;
Dodane 2017-05-07 19:14:34 przez: kristof
Skomentuj 
11270. das Törtchen (PL die das Törtchen) Ciastko;
Dodane 2017-05-07 11:43:02 przez: Denta
Skomentuj 
11269. trendig przymiotnik/przysłówek modny, na czasie;
Dodane 2017-05-07 08:28:40 przez: kristof
Skomentuj 
11268. wegstoßen ;
Dodane 2017-05-06 18:07:56 przez: Dorka J.
Skomentuj 
11267. Deutschherr ;
Dodane 2017-05-05 18:21:40 przez: Puzon
(Deutschherrenorden)
Skomentuj 
11266. Deutschherrenhof ;
Dodane 2017-05-05 18:13:56 przez: Puzon
nazwa własna, w tym różnych hoteli w Niemczech
Skomentuj 
11265. Folterkeller ;
Dodane 2017-05-05 17:41:23 przez: Puzon
Skomentuj 
11264. Unpässlichkeit ;
Dodane 2017-05-04 21:06:12 przez: Dorka J.
Skomentuj 
11263. einblenden ;
Dodane 2017-05-04 10:05:02 przez: Dorka J.
Skomentuj 
11262. Pustekuchen! Nic bardziej mylnego! Wcale a wcale!; Denkst du, dass in der Politik alles geplant ist? Pustekuchen! Myślisz, że w polityce wszystko jest przemyślane? Nic bardziej mylnego!
Dodane 2017-05-03 13:03:08 przez: l.merlin
Skomentuj 
11261. Stromleiste die (PL die Stromleisten) Listwa zasilajaca ;
Dodane 2017-05-02 11:21:57 przez: miko
Skomentuj 
11260. transplazentar przymiotnik/przysłówek ???; Die Übertragung von Borrelien transplazentar, durch Muttermilch, Bluttransfusionen, Sex (B. in Speichel, Sperma, Urin und Schleimhäuten nachgewiesen) ist ebenfalls möglich
Dodane 2017-05-01 23:43:49 przez:
Skomentuj 
11259. Käsespätzle ;
Dodane 2017-05-01 16:05:38 przez:
Skomentuj 
11257. Herumheulen czasownik heult herum, heulte herum, hat herumgeheult Poplakiwac,beczec,narzekac pot.;
Dodane 2017-05-01 15:34:26 przez: Danian.de
Skomentuj 
11256. rumheulen czasownik heult rum, heulte rum, hat rumgeheult pot. narzekac,lamentowac,poplakiwac,biadolic;
Dodane 2017-05-01 15:30:05 przez: Danian.de
Skomentuj 
11255. Verödung ; endoskopische Verödung
Dodane 2017-05-01 11:45:03 przez: Dorka J.
Skomentuj 
11254. Käseharfe (PL die Käseharfe) ;
Dodane 2017-04-30 23:58:17 przez:
Skomentuj 
11250. Käsebruch ;
Dodane 2017-04-30 00:09:58 przez:
Skomentuj 
11249. Hölsenbein (PL die Hölsenbein) ;
Dodane 2017-04-28 21:29:19 przez:
znaczenie nieznalezione, chyba to wyraz niderlandzki
Skomentuj 
11248. EGMR ; Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
Dodane 2017-04-28 18:11:30 przez: Puzon
Skomentuj 
11245. rindenlos ;
Dodane 2017-04-26 00:01:26 przez:
Skomentuj 
11243. Säurekulturen ;
Dodane 2017-04-25 22:22:15 przez:
nie wiem niestety dokładnie, co to jest (kultury kwasu mlekowego czy coś innego? wolę nie ryzykować)
Skomentuj 
11242. dicklegen ;
Dodane 2017-04-25 22:12:19 przez:
Skomentuj 
11241. Strafverfügung ;
Dodane 2017-04-25 13:06:43 przez:
Skomentuj 
11240. Eingabevorrichtung ;
Dodane 2017-04-25 11:42:21 przez:
Skomentuj 
11239. notoperieren czasownik notoperiert, notoperierte, hat notoperiert operować natychmiast, op. bezzwłocznie;
Dodane 2017-04-24 11:29:41 przez: kristof
Skomentuj 
11238. Schulverweis der (PL die Schulverweise) wydalenie ze szkoły;
Dodane 2017-04-24 09:25:51 przez: kristof
Skomentuj 
11237. Gestöhne das (nur Singular) jęczenie, narzekanie;
Dodane 2017-04-24 09:24:30 przez: kristof
Skomentuj 
11236. zementstein ;
Dodane 2017-04-23 23:31:22 przez:
Skomentuj 
11235. Verdichtungsporen ;
Dodane 2017-04-23 23:27:08 przez:
zbyt kontekstowe i specjalistyczne - chodzi o jakieś pory, które powstają w betonie w trakcie gęstnienia; nie znam się...
Skomentuj 
11234. Zwangmischer ;
Dodane 2017-04-23 23:15:33 przez:
(Zwangsmischer)
Skomentuj 
11233. gefu ; Ultrahochfester Beton erreicht dank seiner hohen Gefu"gedichtigkeit Druckfestigkeiten
Dodane 2017-04-23 23:05:25 przez:
(Gefügedichtigkeit)
Skomentuj 
11232. Partikel das (PL die Partikel) ;
Dodane 2017-04-23 20:18:45 przez:
Skomentuj 

Komentarze:
Das Partikel: cząstka die Partikel: tak jak jest w słowniku
Skomentował(a): , 2017-04-23 20:19:54
11231. Zinsabgaben ;
Dodane 2017-04-22 17:14:51 przez:
opłaty z tytułu odsetek, ale praktycznie niewystępuje we współczesnym niemieckim; człony tego złożenia stanowią praktycznie synonimy
Skomentuj 

Komentarze:
Owszem występuje i to bardzo często (lit. hist.); gdy tylko znajdę polski odpowiednik, podam go
Skomentował(a): , 2017-04-25 10:00:23
11230. Filetspitzen ;
Dodane 2017-04-22 17:13:46 przez:
znaczenie niestety nieznalezione - jakaś potrawa na bazie filetów z polędwicy
Skomentuj 
11229. gerissen przymiotnik/przysłówek cwaniacki;
Dodane 2017-04-22 08:29:18 przez: marek kryniewski
Skomentuj 
11228. überstechen czasownik sticht über, stach über, hat übergestochen nakłuć, wydziargać; Dass Zech sein Nazi-Tattoo inzwischen mit einem Max-und-Moritz-Bild überstechen ließ, half ihm nicht.
Dodane 2017-04-21 10:30:43 przez: kristof
Skomentuj 
11227. Silhouette die (PL die Silhouetten) sylwetka, zarys, kontury;
Dodane 2017-04-21 10:11:09 przez: kristof
Skomentuj 
11226. Wandelfähigkeit die (PL die Wandelfähigkeiten) zdolność transformacji, gotowość do zmian;
Dodane 2017-04-21 07:59:03 przez: kristof
Skomentuj 
11225. benutzen czasownik benutzt, benutzte, hat gebenutzt ;
Dodane 2017-04-20 11:37:57 przez:
hasło w bazie
Skomentuj 
11224. Tatwaffe ;
Dodane 2017-04-19 20:43:27 przez: Puzon
Skomentuj 
11223. zwar... aber wprawdzie... ale;
Dodane 2017-04-19 11:34:40 przez: Myster_Jack
Skomentuj 
11222. Dragee das (PL die Dragee) drażetka;
Dodane 2017-04-18 19:45:42 przez: Myster_Jack
Skomentuj 
11221. seiend Hervorgehen der Natur der seienden Dinge aus dem Einen;
Dodane 2017-04-18 14:18:27 przez:
Skomentuj 
11220. Gesamtwirklichkeit ;
Dodane 2017-04-18 14:08:59 przez:
Skomentuj 
11219. von Bestand sein ;
Dodane 2017-04-18 13:58:46 przez:
Skomentuj 
11218. Vermögenswerte ;
Dodane 2017-04-18 13:45:07 przez:
Skomentuj 
11217. Vermögenswert ;
Dodane 2017-04-18 13:44:58 przez:
Skomentuj 
11216. Gewinnabschöpfung ; Unter Gewinnabschöpfung versteht man im deutschen Recht verschiedene Sanktionsmöglichkeiten für unrechtmäßiges Verhalten, bei dem der Verletzer einen Vorteil erlangt. Damit soll erreicht werden, dass sich ein Rechtsverstoß "nicht lohnt".
Dodane 2017-04-18 13:42:10 przez:
Skomentuj 
11215. Entgeltanspruch ;
Dodane 2017-04-18 13:35:42 przez:
Skomentuj 
11214. verschriftlicht ;
Dodane 2017-04-18 12:06:06 przez:
Skomentuj 
11213. Sup­ple­ment ;
Dodane 2017-04-17 21:19:59 przez: Puzon
Skomentuj 
11212. Nährpräparat ;
Dodane 2017-04-17 21:16:00 przez: Puzon
Skomentuj 
11211. ergötzen czasownik ergötzt, ergötzte, hat geergötzt rozkoszować się, cieszyć się;
Dodane 2017-04-17 08:32:39 przez: marek kryniewski
Skomentuj 
11210. zerschmettern ;
Dodane 2017-04-16 14:25:44 przez: Puzon
Skomentuj 
11209. Eintrübung ; Eintrübung der Linse
Dodane 2017-04-16 14:17:17 przez: Dorka J.
Skomentuj 
11207. be­gna­den ;
Dodane 2017-04-16 13:18:46 przez:
Skomentuj 
11206. Keh­le ; 1. (Architektur) Hohlkehle 2. (Militär früher) Rück-, Hinterseite eines Forts oder einer Schanze
Dodane 2017-04-16 09:34:10 przez: Puzon
Skomentuj 
11205. Hohlkehle ;
Dodane 2017-04-16 09:31:06 przez: Puzon
Skomentuj 
11204. Hand­druck ;
Dodane 2017-04-16 08:52:32 przez: Puzon
Skomentuj 
11203. gewöhnungsbedürftig ;
Dodane 2017-04-15 17:14:08 przez: Puzon
Skomentuj 
11202. Kommende (PL die Kommende) komturia;
Dodane 2017-04-15 14:38:58 przez:
Skomentuj 
11201. Handelsemporie ;
Dodane 2017-04-14 12:35:09 przez:
(Emporium)
Skomentuj 

Komentarze:
emporia handlowe (hist.)
Skomentował(a): , 2017-04-15 14:39:57
11200. Stadtlandschaft ;
Dodane 2017-04-14 12:18:53 przez:
Skomentuj 
11199. restbestand ;
Dodane 2017-04-14 09:15:16 przez:
Skomentuj 
11198. verfemung ;
Dodane 2017-04-12 15:24:56 przez:
Skomentuj 
11197. Fotoreihe die (PL die Fotoreihen) seria zdjęć, galeria zdjęć;
Dodane 2017-04-12 14:18:03 przez: kristof
Skomentuj 

Komentarze:
nie dodano do słownika
Skomentował(a): kristof, 2017-04-18 10:35:21
Już naprawione. Dziękuję za czujność.
Skomentował(a): autor, 2017-04-19 12:18:18
11196. Hausmarke die (nur Singular) marka własna, ulubiona marka; Die dm-drogerie markt GmbH + Co. KG lässt derzeit Handseife der beliebten Hausmarke „Balea“ zurückrufen.
Dodane 2017-04-12 13:54:47 przez: kristof
Skomentuj 
11195. Trot­teur, der ;
Dodane 2017-04-12 13:06:06 przez:
Skomentuj 
11194. glattziehen ;
Dodane 2017-04-12 13:01:41 przez:
(glatt ziehen)
Skomentuj 
11193. Orthografie, Orthopraphie die (nur Singular) ortografia;
Dodane 2017-04-12 12:40:16 przez: kristof
Skomentuj 
11192. Trennungsstrich der (PL die Trennungsstriche) znak/kreska przeniesienia (ort.);
Dodane 2017-04-12 12:14:00 przez: kristof
Skomentuj 
11191. trennen czasownik trennt, trennte, hat getrennt przenosić (rozsz.) ort.;
Dodane 2017-04-12 12:11:22 przez: kristof
Skomentuj 
11190. Barauslagenersatz ;
Dodane 2017-04-12 12:10:50 przez:
Skomentuj 
11189. Verwiegung ;
Dodane 2017-04-12 12:06:05 przez:
Skomentuj 
11188. absinken czasownik sinkt ab, sinkte ab, hat abgesinkt obniżać się, spływać;
Dodane 2017-04-12 11:13:41 przez: Myster_Jack
Skomentuj 
11187. Zeugenfragebogen ;
Dodane 2017-04-12 10:17:16 przez:
Skomentuj 
11186. LKA ; Landeskriminalamt
Dodane 2017-04-12 09:49:47 przez:
Skomentuj 
11185. Auswertebericht ;
Dodane 2017-04-12 09:36:24 przez:
Skomentuj 

Komentarze:
BKA-Auswertebericht zu Ahmad Fadil Nazal
Skomentował(a): , 2017-04-12 09:38:47
Dane osobopoznawcze ?
Skomentował(a): , 2017-04-12 10:03:17
11184. nomenklatura ;
Dodane 2017-04-11 16:37:18 przez:
Skomentuj 
11183. Zweitstimme ;
Dodane 2017-04-11 14:46:30 przez:
Skomentuj 
11182. gefummel ;
Dodane 2017-04-11 14:13:26 przez:
Skomentuj 
11181. Tankdeckel ;
Dodane 2017-04-11 10:56:54 przez:
Skomentuj 
11180. entstempeln ;
Dodane 2017-04-10 19:51:24 przez: Puzon
Skomentuj 
11179. erweichen czasownik erweicht, erweichte, hat erweicht zmiękczyć, zmieknąć (również np. on zmiękł);
Dodane 2017-04-09 15:20:14 przez: kristof
Skomentuj 
11178. Prankenhieb der (PL die Prankenhiebe) uderzenie łapą;
Dodane 2017-04-09 15:17:20 przez: kristof
Skomentuj 
11177. emporblicken czasownik blickt empor, blickte empor, hat emporgeblickt spoglądać do góry;
Dodane 2017-04-09 15:15:58 przez: kristof
Skomentuj 
11176. Gewäsch das (nur Singular) bzdury, brednie;
Dodane 2017-04-09 15:12:34 przez: kristof
Skomentuj 
11175. hauptaugenmerk ;
Dodane 2017-04-09 12:12:12 przez:
Skomentuj 
11174. ÖV ; steht als Abkürzung für: Öffentlicher Verkehr
Dodane 2017-04-09 10:09:57 przez: Puzon
Skomentuj 
11173. Velofahrer ;
Dodane 2017-04-09 10:06:08 przez: Puzon
Skomentuj 
11172. OP die (PL die OP ) operacja - skrót ;
Dodane 2017-04-08 20:49:12 przez: kristof
Skomentuj 
11171. Fuß-OP die (PL die Fuß-OP) operacja stopy;
Dodane 2017-04-08 20:37:00 przez: kristof
Skomentuj 
11170. Schildbürgerstreich der (PL die Schildbürgerstreich) ;
Dodane 2017-04-08 16:22:22 przez: Gagiczek
Skomentuj 
11169. Deckelung ;
Dodane 2017-04-06 21:24:24 przez: Puzon
Skomentuj 
11168. Mindermenge ;
Dodane 2017-04-06 12:06:36 przez:
Skomentuj 
11167. Innenleben das (nur Singular) życie wewnętrzne;
Dodane 2017-04-06 11:23:10 przez: kristof
Skomentuj 
11166. mitprägen czasownik prägt mit, prägte mit, hat mitgeprägt pomagać w kształtowaniu, współtworzyć, mieć wpływ; Können sie in Zukunft eine neue, ehrlichere Generation in Medien und Politik mitprägen?
Dodane 2017-04-06 11:03:11 przez: kristof
Skomentuj 
11165. Fadenkreuz das (PL die Fadenkreuze) celownik;
Dodane 2017-04-06 09:52:38 przez: kristof
Skomentuj 
11164. bekleben czasownik beklebt, beklebte, hat beklebt oklejać; eine Wand mit Plakaten bekleben oklejać ścianę plakatami
Dodane 2017-04-06 08:32:20 przez: Myster_Jack
Skomentuj 
11163. etwa gegen ;
Dodane 2017-04-05 21:34:47 przez: Puzon
uzupełnione "etwa", chociaż z "gegen" to nie jest stały związek wyrazowy
Skomentuj 

Komentarze:
einschlägigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft oder der Mitgliedstaaten, etwa gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Maßnahmen zur Einfrierung
Skomentował(a): , 2017-04-07 18:30:12
11162. Kühlzug ;
Dodane 2017-04-03 15:53:43 przez:
Skomentuj 
11161. Neu­t­ra­li­täts­ver­let­zung ;
Dodane 2017-04-03 15:37:18 przez:
Skomentuj 
11160. das Schmerzempfinden das (nur Singular) odczuwanie bólu;
Dodane 2017-04-03 14:56:56 przez:
Skomentuj 
11159. die Klassenstärke (PL die die Klassenstärke) liczebność klasy;
Dodane 2017-04-02 20:57:28 przez: Sławek M.
Skomentuj 
11158. Praca PL ;
Dodane 2017-04-02 16:43:49 przez:
haslo w bazie
Skomentuj 
11157. Versorgungsbezug der (PL die Versorgungsbezüge) świadczenia z tytułu renty lub emerytury, emerytura; Empfänger der Versorgungsbezüge uprawniony do emerytury
Dodane 2017-04-02 13:29:32 przez: Jaco
Skomentuj 
11156. wtrącenie (PL die wtrącenie) dodatek (często niepożądany) np w roztworze, w strukturze krystalicznej;
Dodane 2017-04-01 22:15:01 przez:
niestety w podanych znaczeniach wyraz nieznaleziony
Skomentuj 

Komentarze:
również w utworze muz.
Skomentował(a): , 2017-04-01 22:15:44
Zanieczyszczenia surowców do produkcji półprzewodników powodują niepożądane wtrącenia obcych atomów w sieć krystaliczną np krzemu, co daje niespodziewane lub nie zamierzone własciwoci powstałej struktury. To też obejmuje całą dziedzinę stopów metali - w regularnej, owtarzalnej strukturze pojawiają sie anomalie od celowo lub przypadkowo wtrąconych innych domen
Skomentował(a): , 2017-04-04 08:38:18
może lepiej wtręt, inkluzja?
Skomentował(a): , 2017-04-04 20:35:29
11155. mit jdm das Gesprach suchen ;
Dodane 2017-04-01 01:08:59 przez:
Skomentuj 
11154. mit jdm das Gespra ;
Dodane 2017-04-01 00:09:40 przez:
Gespräch führen? w bazie
Skomentuj 
11153. hauptanliegen ;
Dodane 2017-03-31 15:43:44 przez:
Skomentuj 
11152. Lol der (PL die Lol) Lol; Masa smiechu Coś bardzo śmiesznego
Dodane 2017-03-31 11:53:40 przez:
wyraz angielski, "ciało obce" w niemieckim podbnie jak w polskim
Skomentuj 
11151. urmaterie ;
Dodane 2017-03-31 11:35:26 przez:
Skomentuj 
11150. keimhaft ;
Dodane 2017-03-31 09:53:53 przez:
Skomentuj 
11149. Rechtswidrigkeitszusammenhang ;
Dodane 2017-03-31 01:32:30 przez:
Skomentuj 
11148. Fortsetzungszusammenhang ;
Dodane 2017-03-31 01:32:01 przez:
Skomentuj 
11147. Entstehungszusammenhang ;
Dodane 2017-03-31 01:31:24 przez:
Skomentuj 
11146. Lehrtätigkeit ;
Dodane 2017-03-31 01:29:05 przez:
Skomentuj 
11145. grundstimmung ;
Dodane 2017-03-30 23:52:55 przez:
Skomentuj 
11144. conditioner odzywka do wlosow;
Dodane 2017-03-30 21:43:02 przez:
Skomentuj 
11143. Fremdgeher der (PL die Fremdgeher) oszust miłosny, mężczyzna który zdradza;
Dodane 2017-03-30 06:05:28 przez: kristof
Skomentuj 
11142. Dunkel das (nur Singular) ciemność, mrok; Neue Auba-Frisur leuchtet im Dunkeln
Dodane 2017-03-30 05:14:53 przez: kristof
Skomentuj 
11141. auflaufen czasownik läuft auf, lief auf, ist aufgelaufen narastać, kumulować się, wzbierać;
Dodane 2017-03-29 22:17:18 przez: kristof
Skomentuj 
11140. Auflaufen das (nur Singular) wschód roślin;
Dodane 2017-03-29 21:37:09 przez: kristof
Skomentuj 
11139. Besen der (PL die Besen) (rozsz.) zmiotka, szczotka do zamiatania (żadne Bürste) ;
Dodane 2017-03-29 20:47:32 przez: kristof
Skomentuj 
11138. Luxusdomizil das (PL die Luxusdomizile) luksusowa rezydencja; Abgeordnete aus Florida gehen wegen Trumps ständiger Besuche in seinem Luxusdomizil auf die Barrikaden.
Dodane 2017-03-29 20:36:06 przez: kristof
Skomentuj 
11137. Domizil das (PL die Domizile) miejsce stałego zamieszkania, stała siedziba,rezydencja;
Dodane 2017-03-29 20:34:05 przez: kristof
Skomentuj 
11136. Gottes Gesalbter ;
Dodane 2017-03-29 15:50:23 przez:
Skomentuj 
11135. Ro­te-Kreuz-Schwes­ter ;
Dodane 2017-03-28 21:02:03 przez:
Skomentuj 
11134. bis auf Weiteres póki co; die Gaststätte bleibt bis auf Weiteres geschlossen Jadłodalnia pozostaje póki co zamknięta
Dodane 2017-03-28 08:55:32 przez: Myster_Jack
Skomentuj 
11133. Bűcher die (PL die Bűcher ) Książki ; Ich lese Bűcher gern. Czytam chętnie książki.
Dodane 2017-03-26 20:02:12 przez: Klaudia Wien
hasło w bazie (Buch)
Skomentuj 
11131. szafkasłupek ;
Dodane 2017-03-26 12:20:33 przez:
(Hochschrank)
Skomentuj 
11130. Abgehobenheit ;
Dodane 2017-03-25 14:19:08 przez:
Skomentuj 
11129. Kanaldeckel ;
Dodane 2017-03-24 21:24:00 przez: Puzon
Skomentuj 
11128. Schachtdeckel ;
Dodane 2017-03-24 21:20:44 przez: Puzon
Skomentuj 
11127. einschnappen czasownik schnappt ein, schnappte ein, ist eingeschnappt zatrzasnac zapasc sie(dzwi,zamek w dzwiach), pot byc obrazonym;
Dodane 2017-03-24 10:53:50 przez: Danian.de
Skomentuj 
11126. To­be­rei ;
Dodane 2017-03-23 21:38:17 przez: Puzon
Skomentuj 
11125. ??? (PL die ???) glisda; glisda ludzka, glisda psia
Dodane 2017-03-23 19:05:03 przez:
glista ludzka w bazie; dodana glista psia
Skomentuj 
11124. topoi ;
Dodane 2017-03-23 18:23:13 przez:
Skomentuj 
11123. Arbeitnehmerüberlassung ;
Dodane 2017-03-23 14:28:08 przez:
Skomentuj 
11122. Verkehrsordnungswidrigkeit ;
Dodane 2017-03-23 12:56:23 przez:
Skomentuj 
11121. Penunzen (PL die Penunzen) pieniądze; jeden z niewielu polonizmów w j. niemieckim
Dodane 2017-03-22 21:23:15 przez:
Skomentuj 
11120. Rückbelastung ;
Dodane 2017-03-22 15:27:48 przez:
Skomentuj 
11119. Verkehrsminister ;
Dodane 2017-03-22 13:39:36 przez:
Skomentuj 
11118. Fußfessel (PL die Fußfessel) ;
Dodane 2017-03-22 13:26:02 przez:
Skomentuj 
11117. Verfall des Erlangten przepadek korzyści majątkowej;
Dodane 2017-03-22 12:15:23 przez:
Skomentuj 
11116. Erlangten ;
Dodane 2017-03-22 12:14:43 przez:
Skomentuj 
11115. betatschen czasownik betatscht, betatschte, hat gebetatscht obmacwac oblapiac; Der Mann hat mich versucht zu betatschen. ten mezczyzna probowal mnie obmacywac
Dodane 2017-03-22 10:01:54 przez:
Skomentuj 
11114. Pressemitteilung die (PL die Pressemitteilungen) Wiadomosci prasowe, doniesienia prasowe;
Dodane 2017-03-22 05:57:16 przez: danian.de
Skomentuj 
11113. Gummibonbon der (PL die Gummibonbons) żelek;
Dodane 2017-03-21 23:47:29 przez: kristof
Skomentuj 
11112. Beschuldigtenvornehmung die (PL die Beschuldigtenvornehmungen) prawn. Przesluchanie oskarzonych; Ladung zur Beschuldigtenvornehmung Wezwanie na przesluchanie w charakterze oskarzonego
Dodane 2017-03-21 19:22:52 przez: Danian.de
Skomentuj 

Komentarze:
Beschuldigtenvernehmung
Skomentował(a): danian.de, 2017-03-21 19:25:56
Beschuldigtenvernehmung
Skomentował(a): danian.de, 2017-03-21 19:25:58
11111. Ladung die (PL die Ladungen) prawn. Wezwanie sadowe, pozew;
Dodane 2017-03-21 19:16:56 przez: danian.de
Skomentuj 
11109. Jugendstrafe die (PL die Jugendstrafen) kara dla nieletnich;
Dodane 2017-03-21 12:10:33 przez: kristof
Skomentuj 
11108. Pommesgabeln ;
Dodane 2017-03-21 01:11:11 przez:
Skomentuj 
11107. Sportausrüstung die (PL die Sportausrüstungen) wyposarzenie sportowe;
Dodane 2017-03-20 22:11:15 przez: Dudis
Skomentuj 
11106. mutterseelenallein przymiotnik/przysłówek sam jak palec; Ich war mutterseelenallein [zu Hause] Byłam sama jak palec w domu.
Dodane 2017-03-20 17:40:13 przez: carolline136
Skomentuj 
11105. Fachausschuss (PL die Fachausschüsse) komisja techniczna,panel ekspertow,komisja specjalistow;
Dodane 2017-03-20 14:16:16 przez: danian.de
Skomentuj 
11104. Festkommitee das (PL die Festkommitees) Komitet organizujacy uroczystosci;
Dodane 2017-03-20 14:02:40 przez: danian.de
(Festkomitee)
Skomentuj 
11103. Festausschuss der (PL die Festausschüsse) Komitet organizujacy uroczystosci szczegolnie karnawalowe;
Dodane 2017-03-20 13:59:26 przez: danian.de
Skomentuj 
11102. Wohnungsbrand der (PL die Wohnungsbrände) pozar mieszkania;
Dodane 2017-03-20 13:15:39 przez: Danian.de
Skomentuj 
11101. Allgemeinmedizin (PL die Allgemeinmedizin) ;
Dodane 2017-03-20 12:37:37 przez:
Skomentuj 
11100. erliegen czasownik erliegt, erlag, ist ergeliegt umrzec austr. Oddac w depozyt deponowac oddac na przechowanie; das Mädchen erlag ihren Verletzungen,, zum erliegen kommen Dziewczynka zmarla na skutek obrazen.,, wymierac
Dodane 2017-03-20 11:31:03 przez: danian.de
Skomentuj 
11099. Bessere Hälfte Przen druga polowka,lepsza polowka o czlowieku; Ich wohne mit meiner bessere Hälfte Mieszkam ze swoja druga polowka
Dodane 2017-03-19 22:13:07 przez: Danian.de
Skomentuj 
11098. Brechbohnen PL fasolka szparagowa;
Dodane 2017-03-19 21:33:39 przez: kristof
Skomentuj 
11097. Multiplikationstabelle die (PL die Multiplikationstabellen) tabliczka mnożenia;
Dodane 2017-03-19 20:25:39 przez: kristof
Skomentuj 
11096. Anzeigeerstattung die (PL die Anzeigeerstattungen) Zlozenie zawiadomienia, doniesienie o przestepstwie;
Dodane 2017-03-19 18:14:44 przez: Danian.de
Skomentuj 
11095. Aussparung ;
Dodane 2017-03-19 14:18:00 przez: Dorka J.
Skomentuj 
11093. Sammelsurium das (PL die Sammelsurium ) Pej zbieranina, mieszanina;
Dodane 2017-03-18 12:35:08 przez: Danian.de
Skomentuj 
11092. lotsen ;
Dodane 2017-03-17 08:23:49 przez:
Skomentuj 
11091. Watteschtäbchen das (PL die Watteschtäbchen) patyczki higieniczne, kosmetyczne;
Dodane 2017-03-16 16:23:39 przez: kristof
hasło w bazie (Wattestäbchen)
Skomentuj 
11090. Watteträger der (PL die Watteträger) patyczek higiegiczny, kosmetyczny (nie mylić z wacikiem);
Dodane 2017-03-16 16:18:38 przez: kristof
Skomentuj 
11089. Sekretion die (PL die Sekretionen) wydzielanie (med., bot.);
Dodane 2017-03-16 16:06:45 przez:
Skomentuj 
11088. Gürtelschneider der (PL die Gürtelschneider) Obcinak do pasow bezpieczenstwa;
Dodane 2017-03-16 15:59:01 przez: danian.de
(Gurtschneider)
Skomentuj 
11087. Rettungshammer der (PL die Rettungshämmer) Mlot ratunkowy, mlot awaryjny;
Dodane 2017-03-16 15:55:39 przez: danian.de
Skomentuj 
11086. Nothammer der (PL die Nothämmer) Mlot ratunkowy,mlot awaryjny mot. ;
Dodane 2017-03-16 15:52:51 przez: danian.de
Skomentuj 
11085. Notfallhammer der (PL die Notfallhämmer) Mlot ratunkowy, mlot awaryjny mot. ; Notfallhammer mit Gürtelschneider Mlot ratunkowy z obcinakiem do pasow bezpieczenstwa
Dodane 2017-03-16 15:49:24 przez: danian.de
Skomentuj 
11084. Schlugstörung die (PL die Schlugstörungen) trudności z połykaniem;
Dodane 2017-03-16 15:06:40 przez:
(Schluckstörung)
Skomentuj 
11083. Pflegekundin die (PL die Pflegekundinen) podopieczna;
Dodane 2017-03-16 15:04:00 przez: kristof
Skomentuj 
11082. Pflegekunde der (PL die Pflegekunden) podopieczny;
Dodane 2017-03-16 15:03:25 przez: kristof
Skomentuj 

Komentarze:
w środowisku medycznym czy pielęgniarskim dość często stosowane
Skomentował(a): kristof, 2017-03-17 07:00:16
Tak, tylko że osoba poszukująca niemieckiego odpowiednika słowa "podopieczny" musi zdawać sobie sprawę, że to hasło nie jest zbyt częste w codziennym niemieckim.
Skomentował(a): autor, 2017-03-18 03:00:05
11081. Entleiher ;
Dodane 2017-03-15 15:46:57 przez:
Skomentuj 

Komentarze:
wypożyczający(-a)
Skomentował(a): , 2017-03-18 17:26:52
11080. Flurbezeichnung ;
Dodane 2017-03-15 13:37:00 przez:
Skomentuj 
11079. monatsübergreifend ;
Dodane 2017-03-15 12:22:29 przez:
Skomentuj 
11078. Gnadenhof der (PL die Gnadenhöfe) przytułek dla zwierząt;
Dodane 2017-03-14 11:25:53 przez: kristof
Skomentuj 
11077. stets zu Diensten ;
Dodane 2017-03-13 20:21:16 przez: Puzon
Skomentuj 
11076. jutro jutro;
Dodane 2017-03-13 06:37:25 przez: Maria Szóstak
hasło w bazie
Skomentuj 
11074. AQ Skrot od Aufklärungsquote;
Dodane 2017-03-12 14:21:30 przez: Danian.de
to raczej nie jest powszechnie znany i używany skrót, tylko techniczny na użytek służb; są inne rozwinięcia, np. "Abhängigenquotient"
Skomentuj 
11073. Aufklärungsquote die (PL die Aufklärungsquoten) Wskaznik,ilosc spraw wykrytych lub rozwiazanych przez policje;
Dodane 2017-03-12 14:19:30 przez: Danian.de
Skomentuj 
11072. Fahrzeuginsassin die (PL die Fahrzeuginsassinnen) Pasazerka pojazdu;
Dodane 2017-03-12 14:13:48 przez:
Skomentuj 
11071. Fahrzeuginsasse der (PL die Fahrzeuginsasse) Pasazer pojazdu;
Dodane 2017-03-12 14:11:31 przez:
Skomentuj 
11070. Brüderpaar das (PL die Brüderpaar) dwóch braci, para braci, dwójka braci; mit dem Brüderpaar z dwójką braci
Dodane 2017-03-12 14:09:03 przez:
Skomentuj 
11069. Fahrzeugidentifikationsnummer die (PL die Fahrzeugidentifikationsnummern) Numer identyfikacyjny pojazdu, numer VIN;
Dodane 2017-03-12 14:07:45 przez: Danian.de
Skomentuj 
11068. Höllenbrut ;
Dodane 2017-03-12 10:18:55 przez: Puzon
Skomentuj 
11067. Sa­tans­brut ;
Dodane 2017-03-12 10:18:32 przez: Puzon
Skomentuj 
11066. Gaspulverschweißen napawanie gazowo-proszkowe ;
Dodane 2017-03-12 01:05:24 przez:
Skomentuj 
11065. Gratin das (PL die Gratins) Kulin. Danie zapiekane, zapiekanka;
Dodane 2017-03-11 16:40:04 przez: Danian.de
Skomentuj 
11064. Flurstück (PL die Flurstück) ;
Dodane 2017-03-11 16:37:09 przez:
Skomentuj 
11062. Wohnungsamt (PL die Wohnungsamt ) ;
Dodane 2017-03-11 01:34:07 przez:
Skomentuj 

Komentarze:
PL Wohnungsämter
Skomentował(a): , 2017-03-18 16:02:50
11061. Innenansicht ;
Dodane 2017-03-11 01:25:53 przez:
Skomentuj 
11060. teilunterkellert ;
Dodane 2017-03-11 00:46:22 przez:
Skomentuj 
11059. Grundbucheintrag ;
Dodane 2017-03-11 00:36:56 przez:
Skomentuj 
11058. Grunderwerbssteuer ;
Dodane 2017-03-11 00:35:25 przez:
Skomentuj 
11057. Gefahr im Verzug ;
Dodane 2017-03-10 19:19:35 przez: Puzon
Skomentuj 
11056. Streuer der (PL die Streuer) rozrzutnik; Der Miststreuer ist immer vom Bauern benutzt. Rozrzutnik obornika jest zawsze używany przez rolnika.
Dodane 2017-03-09 22:14:25 przez: Danio77
Skomentuj 
11055. Mako (PL die Mako) bawełna egipska;
Dodane 2017-03-09 02:00:11 przez:
Skomentuj 
11054. Vertriebsinnendienst ;
Dodane 2017-03-08 15:14:24 przez:
Skomentuj 
11052. Vulva die (PL die Vulven) anat. srom;
Dodane 2017-03-08 14:50:55 przez: Danian.de
hasło w bazie
Skomentuj 
11051. Schamlaus die (PL die Schamläuse) Wesz lonowa;
Dodane 2017-03-08 14:44:17 przez: Danian.de
Skomentuj 
11050. Sackratte die (PL die Sackratten) Wulg menda o czlowieku, wesz lonowa pot. ;
Dodane 2017-03-08 14:41:12 przez: Danian.de
Skomentuj 
11049. Filzlaus die (PL die Filzläuse) Wesz lonowa, menda;
Dodane 2017-03-08 14:30:01 przez: Danian. de
Skomentuj 
11048. Kaschemme die (PL die Kaschemmen) knajpa, speluna;
Dodane 2017-03-08 12:47:33 przez: kristof
Skomentuj 
11047. das Electuarium ;
Dodane 2017-03-08 10:48:13 przez:
OK, dodaję
Skomentuj 

Komentarze:
nie rozumiem tej wybiórczości. Przecież ktoś może akurat czytać coś starego, lub pisać na ten temat. Synonim: Leckmittel. Po polsku to elektuaria lub powidełka. Już teraz ten słownik jest najlepszy w polskim internecie, warto go rozszerzać.
Skomentował(a): , 2017-03-09 15:06:50
11046. Latwerge ;
Dodane 2017-03-08 10:47:49 przez:
Skomentuj 
11045. Fahrtenschreiber ;
Dodane 2017-03-07 19:22:16 przez: Puzon
Skomentuj 
11044. ??? (PL die ???) artroza; nazwa choroby
Dodane 2017-03-07 18:38:51 przez:
Skomentuj 
11043. Lesezeit ;
Dodane 2017-03-07 16:10:23 przez:
Skomentuj 
11042. besinnlichkeit ;
Dodane 2017-03-07 15:52:54 przez:
Skomentuj 
11041. Jemandes Verhalten nachvollziehen(blad) czasownik Jemandes Verhalten nachvollziehen(blat, Jemandes Verhalten nachvollziehen(blate, hat geJemandes Verhalten nachvollziehen(blat ;
Dodane 2017-03-07 14:38:21 przez:
Skomentuj 
11040. Wildgans (PL die Wildgans) ;
Dodane 2017-03-07 14:37:01 przez:
Skomentuj 
11039. rauchen czasownik raucht, rauchte, hat geraucht palic dymic; pale papierosy ja pale dymie
Dodane 2017-03-06 21:50:20 przez:
hasło w bazie
Skomentuj 
11038. Überlagernahme ;
Dodane 2017-03-06 13:06:18 przez:
Skomentuj 
11037. Astgabel (PL die Astgabeln)rozgałęzienie;
Dodane 2017-03-06 09:49:49 przez: kristof
Skomentuj 
11036. vorübergehendprzymiotnik/przysłówek tymczasowo, przejściowo;
Dodane 2017-03-05 21:24:19 przez: kristof
Skomentuj 
11035. beiladen czasownik ; DUDEN: zu einer anderen, der eigentlichen Ladung [in einem Möbel-, Güterwagen, Schiff o. Ä.] laden
Dodane 2017-03-05 15:36:33 przez: Puzon
Skomentuj 
11034. posthum,postum pośmiertnie;
Dodane 2017-03-03 22:09:58 przez: kristof
Skomentuj 
11032. beiladen ;
Dodane 2017-03-03 12:33:39 przez:
Skomentuj 
11031. einplanung czasownik einplanut, einplanute, hat geeinplanut ;
Dodane 2017-03-02 13:37:15 przez:
Skomentuj 
11030. Asi Skrot od asoziale oznacza osobe aspoleczna osobe z marginesu pot. ;
Dodane 2017-03-02 03:09:53 przez: Danian.de
Skomentuj 
11029. Verholen ;
Dodane 2017-03-01 12:09:25 przez:
Skomentuj 
11028. Verholung ;
Dodane 2017-03-01 12:07:30 przez:
Skomentuj 
11027. morgendlich przymiotnik/przysłówek poranny;
Dodane 2017-02-28 18:55:09 przez: kristof
Skomentuj 
11026. Gegenwehr die (PL die Gegenwehren) opór, obrona; Gegenwehr leisten stawiać opór
Dodane 2017-02-28 18:11:02 przez: kristof
Skomentuj 
11025. Gutschriftverfahren ;
Dodane 2017-02-28 15:23:41 przez:
Skomentuj 

Komentarze:
samofakturowanie
Skomentował(a): , 2017-03-01 10:44:31
11024. Faschingdienstag (nur Singular) Ostatni dzien karnawalu "sledzik";
Dodane 2017-02-28 00:30:47 przez: Danian.de
hasło w bazie (Faschingsdienstag)
Skomentuj 
11023. Betriebsdaten ;
Dodane 2017-02-27 15:04:57 przez:
Skomentuj 
11022. Freistellungsbescheinigung ;
Dodane 2017-02-27 13:09:58 przez:
Skomentuj 
11021. Übersteigschutz ;
Dodane 2017-02-27 12:56:36 przez:
Skomentuj 
11020. Lagergesellschaft ;
Dodane 2017-02-27 10:54:38 przez:
Skomentuj 
11019. Ausbildungsvergütung die (PL die Ausbildungsvergütungen) wynagrodzenie otrzymywane przez osobe uczaca sie zawodu;
Dodane 2017-02-26 21:28:44 przez: Paulina Nowicka
Skomentuj 
11018. Mantel der (PL die Mantel) powierzchnia boczna (geom.); Oberfläche = Grundfläche + Mantel powierzchnia całkowita= powierzchnia podstawy+powierzchnia boczna
Dodane 2017-02-25 11:51:38 przez: kristof
Skomentuj 
11017. Schwerelinie die (PL die Schwerelinien) środkowa (geom.);
Dodane 2017-02-25 11:28:22 przez: kristof
Skomentuj 
11016. jeck przymiotnik/przysłówek świrowaty, głupkowaty; du bist wohl jeck! ty jesteś zupełnie walnięty!
Dodane 2017-02-25 10:21:49 przez: kristof
Skomentuj 
11015. Jeck (PL die Jecken) błazen karnawałowy;
Dodane 2017-02-25 10:12:50 przez: kristof
Skomentuj 
11013. draufkommen czasownik kommt drauf , kam drauf,ist draufgekommen Wpasc na czyjs slad 2 przypominac sobie pot. ;
Dodane 2017-02-24 22:08:20 przez: Danian.de
Skomentuj 
11012. Streitbeilegung ;
Dodane 2017-02-24 20:59:46 przez: Puzon
Skomentuj 
11011. Buchladen der (nur Singular) księgarnia; Das ist kurz bevor er vom Parkpersonal herausgeworfen wurde, dafür, dass er dem ansässigen Buchladen Konkurrenz machte. Chwilę po tym leśnicy wyrzucili go z parku narodowego za konkurowanie z miejscową księgarnią.
Dodane 2017-02-24 14:22:56 przez: Raver
Skomentuj 
11010. drankommen czasownik kommt dran, kam dran, ist drangekommen pot1siegac do czegos2czyjas kolej3byc pytanym(w szkole);
Dodane 2017-02-24 12:52:52 przez: Danian.de
Skomentuj 
11009. drangehen czasownik geht dran, ging dran, ist drangegangen pot. 1wziac sie za cos zaczynac cos robic2 odbierac Telefon ;
Dodane 2017-02-24 12:38:21 przez: Danian.de
Skomentuj 
11008. Sündenfall (PL die Sündenfälle) upadek (moralny);
Dodane 2017-02-23 13:30:08 przez: kristof
Skomentuj 
11007. beschleichen czasownik beschleicht, beschliech, hat beschlichen nachodzić (kogoś, coś kogoś); Auch Kevin beschleicht zunehmend ein chlechtes Gefühl. Również Kevina nachodziło złe przeczucie.
Dodane 2017-02-23 12:55:46 przez: kristof
Skomentuj 
11005. dauernd przymiotnik/przysłówek ciągle; es war dauernd besezt było ciągle zajęte
Dodane 2017-02-23 05:54:04 przez: kristof
Skomentuj 
11002. runterschlucken czasownik schluckt runter, schluckte runter, hat runtergeschluckt polknać;
Dodane 2017-02-23 05:42:01 przez: kristof
Skomentuj 
11001. hochkrempeln czasownik hochkrempet, hochkrempete, hat gehochkrempet ;
Dodane 2017-02-22 12:10:07 przez:
Skomentuj 
11000. Synchronring (PL die Synchronring) pierścień synchronizatora;
Dodane 2017-02-21 23:08:34 przez: małe święto - 11000 haseł dodatkowych
:-)
Skomentuj 
10999. Geschwindigkeitsregelanlage (PL die Geschwindigkeitsregelanlage) tempomat;
Dodane 2017-02-21 23:05:17 przez:
Skomentuj 
10998. Hinterachskorper (PL die Hinterachskorper) belka tylnej osi;
Dodane 2017-02-21 22:57:48 przez:
Skomentuj 
10997. Gewindebuchse (PL die Gewindebuchse) tuleja gwintowana;
Dodane 2017-02-21 22:55:52 przez:
Skomentuj 
10996. Wärmepumpe (PL die Wärmepumpe) pompa ciepła;
Dodane 2017-02-21 22:54:09 przez:
Skomentuj 
10995. Klimakompressor (PL die Klimakompressor) sprężarka klimatyzacji;
Dodane 2017-02-21 22:52:56 przez:
Skomentuj 
10994. Klemmschelle (PL die Klemmschelle) opaska zaciskowa;
Dodane 2017-02-21 22:49:43 przez:
Skomentuj 
10993. Kraftstoffrohr (PL die Kraftstoffrohr) przewód paliwowy;
Dodane 2017-02-21 22:48:21 przez:
Skomentuj 
10992. Kraftstoffbehälter (PL die Kraftstoffbehälter) zbiornik paliwa;
Dodane 2017-02-21 22:46:43 przez:
Skomentuj 
10991. Zylinderkopf (PL die Zylinderkopf) głowica cylindrów;
Dodane 2017-02-21 22:36:52 przez:
hasło w bazie
Skomentuj 
10990. Zylinderkopfhaube (PL die Zylinderkopfhaube) pokrywa rozrządu;
Dodane 2017-02-21 22:35:45 przez:
Skomentuj 
10989. Wellendichtring uszczelniacz wału;
Dodane 2017-02-21 22:33:41 przez:
Skomentuj 
10988. Zylinderkopfdichtung (PL die Zylinderkopfdichtung) uszczelka pod głowicę;
Dodane 2017-02-21 22:32:28 przez:
hasło w bazie
Skomentuj 
10987. Katz und Maus Spiel zabawa w kotka i myszkę ; można dodać do np. haseł kot i mysz
Dodane 2017-02-21 22:28:34 przez:
Skomentuj 
10986. Hydrostößel (PL die Hydrostößel ) hydropopychacz;
Dodane 2017-02-20 22:23:16 przez:
Skomentuj 
10985. Stellmotor der (PL die Stellmotor) siłownik;
Dodane 2017-02-20 22:19:35 przez:
Skomentuj 
10984. Schulangst (PL die Schulangst) ;
Dodane 2017-02-20 20:47:27 przez:
Skomentuj 
10983. Truppenlager ;
Dodane 2017-02-19 20:38:13 przez: Puzon
Skomentuj 
10982. boten czasownik bott, botte, hat gebott ???;
Dodane 2017-02-19 16:17:43 przez:
odmieniona forma czasownika "bieten"
Skomentuj 
10981. Durchsuchungsbeschluss der (PL die Durchsuchungsbeschluss) Ohne Durchsuchungsbeschluss; Bez nakazu przeszukania
Dodane 2017-02-18 16:23:17 przez: Danian.de
Skomentuj 
10980. Beef das (PL die Beef) Wolowina pot klotnia konflikt zatarg; mit jmdm beef haben Klocic sie z kims miec z kims zatarg konflikt
Dodane 2017-02-18 14:48:28 przez: Danian.de
zbyt slangowe, mogłoby wprowadzać użytkowników w błąd
Skomentuj 
10979. dissen czasownik disst, disste, hat gedisst Pot obrazac atakowac kogos slownie;
Dodane 2017-02-18 14:44:29 przez: Danian.de
Skomentuj 

Komentarze:
Zapomnialem dodac dissowac w tlumaczeniu
Skomentował(a): Danian.de, 2017-02-18 14:51:42
10978. Diss die (PL die Dissen) Skrot od Dissertation 2 w slangu hiphopowym obraza slowna;
Dodane 2017-02-18 14:41:29 przez: Danian.de
Skomentuj 
10977. Dissertation die (PL die Dissertationen) Praca pisemna dysertacja obrona pracy dyplomowej;
Dodane 2017-02-18 14:38:12 przez: Danian.de
hasło w bazie
Skomentuj 
10976. der Urschrei (PL die der Urschrei) ???;
Dodane 2017-02-17 20:58:36 przez:
Skomentuj 
10975. Dreissigern (PL die Dreissigern) ????; https://www.gmx.ch/magazine/wissen/erstmalskollision-lichtteilchen-beobachtet-32175172 Vorhersage aus den Dreissigern
Dodane 2017-02-17 20:14:08 przez:
(Dreißiger)
Skomentuj 
10974. Rahmenvereinbarung ;
Dodane 2017-02-17 12:46:08 przez:
Skomentuj 
10973. Konditionsvereinbarung ;
Dodane 2017-02-17 12:44:45 przez:
Skomentuj 
10972. Entgeltminderung ;
Dodane 2017-02-17 12:41:21 przez:
Skomentuj 
10971. Korrekturbetrag ;
Dodane 2017-02-16 14:44:38 przez:
Skomentuj 
10970. Steuerschuldnerschaft ;
Dodane 2017-02-15 18:28:10 przez: Puzon
Skomentuj 
10969. Schlachter der (PL die Schlachter) rzeźnik;
Dodane 2017-02-15 10:44:49 przez: kristof
Skomentuj 
10967. Zahlungsavis ;
Dodane 2017-02-15 09:50:46 przez:
Skomentuj 
10966. Vermisstensachbearbeitung die (PL die Vermisstensachbearbeitungen) wydzial do spraw osob zaginionych;
Dodane 2017-02-14 23:33:39 przez: Danian.de
Skomentuj 
10965. Mitfahndung die (PL die Mitfahndungen) Pomoc w poszukiwaniach, wspolne poszukiwanie; Die Polizei bittet um Mitfahndung Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach
Dodane 2017-02-14 23:27:51 przez: Danian.de
Skomentuj 
10964. Vorholung ;
Dodane 2017-02-14 09:35:11 przez:
nie znalazłem polskiego odpowiednika; to raczej żargonowe określenie początkowego etapu dostarczania przesyłki (od odbiorcy do magazynu/sortowni)
Skomentuj 
10963. Umgebungsgefährdung die (PL die Umgebungsgefährdungen) Zagrozenie srodowiska zagrozenie okolicy;
Dodane 2017-02-13 00:19:03 przez: Danian.de
Skomentuj 

Komentarze:
Zagrozenie dla otoczenia mialo byc mozna jeszcze przetlumaczyc jako zagrozenie terenu
Skomentował(a): Danian.de, 2017-02-13 00:27:45
10962. Umgebungsdruck der (PL die Umgebungsdruck) Cisnienie otoczenia;
Dodane 2017-02-13 00:14:08 przez: Danian.de
Skomentuj 
10961. Umgebungstemperatur die (PL die Umgebungstemperaturen) temperatura otoczenia;
Dodane 2017-02-13 00:11:49 przez: Danian.de
Skomentuj 
10960. Umgebungsvariable die (PL die Umgebungsvariablen) Inf. zmienna srodowiskowa;
Dodane 2017-02-13 00:02:17 przez: Danian.de
Skomentuj 
10959. Umgebungskarte die (PL die Umgebungskarten) Mapa okolicy;
Dodane 2017-02-12 23:49:33 przez: Danian.de
Skomentuj 
10958. gefestigt przymiotnik/przysłówek (wiara tradycja)gleboko zakorzeniona, (osoba) wytrwala/y,(Charakter)wyrobiony;
Dodane 2017-02-12 18:50:33 przez: Danian.de
Skomentuj 
10957. gefeit przymiotnik/przysłówek odporny,uodporniony; gegen etwas gefeit sein Byc na cos odpornym uodpornionym
Dodane 2017-02-12 18:41:44 przez: Danian.de
Skomentuj 
10956. Geburtenknick der (nur Singular) Spadek liczby urodzen;
Dodane 2017-02-12 18:34:35 przez: Danian.de
Skomentuj 
10955. Gebühreneinheit die (PL die Gebühreneinheiten) Jednostka taryfowa;
Dodane 2017-02-12 18:29:51 przez: Danian.de
Skomentuj 
10954. Gebührenerstattung die (PL die Gebührenerstattungen) Zwrot kosztow;
Dodane 2017-02-12 18:26:49 przez: Danian.de
Skomentuj 
10953. Dirigentschaft (PL die Dirigentschaft) dyrygentura;
Dodane 2017-02-11 22:19:43 przez:
Skomentuj 
10952. einratzen czasownik ratzt ein, ratzte ein, hat eingeratzt pot twardo zasypiac;
Dodane 2017-02-11 20:32:30 przez:
Skomentuj 
10951. ratzen czasownik ratzt, ratzte, hat geratzt Mocno i dlugo spac;
Dodane 2017-02-11 20:27:09 przez:
Skomentuj 
10950. Geldhahn (PL die Geldhahn) kurek z pieniędzmi ; przykręcić komuś kurek z pieniędzmi
Dodane 2017-02-10 17:12:18 przez:
Skomentuj 
10949. Baugesuch (PL die Baugesuch) pozwolenie na budowę;
Dodane 2017-02-10 15:42:31 przez:
Skomentuj 
10948. Bauglied (PL die Bauglied) element konstrukcyjny, element konstrukcji, element budowlany;
Dodane 2017-02-10 15:40:48 przez:
Skomentuj 
10947. Geograf(in) oder Geograph(in) (PL die Geograf(in) oder Geograph(in)) geograf, geografka :-);
Dodane 2017-02-10 14:33:41 przez:
Skomentuj 
10946. Kühlgut ;
Dodane 2017-02-10 14:06:40 przez:
Skomentuj 
10945. verstinken czasownik verstinkt, verstinkte, hat verstinkt Zasmierdnac,zasmrodzic pot. ;
Dodane 2017-02-09 21:40:37 przez:
Skomentuj 
10944. Verstänkern czasownik verstänkert, verstänkerte hat verstänkert Zasmierdnac,zasmrodzic pot. ;
Dodane 2017-02-09 21:38:05 przez: Danian.de
Skomentuj 
10943. Keuschheisgürtel der (PL die Keuschheisgürtel) Pas cnoty;
Dodane 2017-02-09 21:00:45 przez: Danian.de
(Keuschheitsgürtel)
Skomentuj 
10942. Scheiblettenkäse der (PL die Scheiblettenkäsen) Ser topiony w plasterkach;
Dodane 2017-02-09 19:27:28 przez: Danian.de
Skomentuj 
10941. Belegbar ;
Dodane 2017-02-09 13:48:29 przez: Asia
Skomentuj 
10940. Begehbar przymiotnik/przysłówek ;
Dodane 2017-02-09 13:46:32 przez: Asia
Skomentuj 
10939. Na ; na gut
Dodane 2017-02-09 12:45:49 przez:
Skomentuj 
10938. Angst machen czasownik macht Angst machte Angst , hat Angst gemacht Przestraszyc, napedzic stracha; Jmd Angst machen Napedzic komus stracha, przestraszyc kogos
Dodane 2017-02-09 12:32:10 przez: Danian.de
Skomentuj 
10937. auslagern wymagazynowywać :-);
Dodane 2017-02-09 11:26:03 przez:
Skomentuj 
10936. das Tamburin das (nur Singular) tamburyn;
Dodane 2017-02-08 16:36:38 przez:
Skomentuj 
10935. Trinkhalm der (PL die Trinkhalme) słomka do picia;
Dodane 2017-02-08 16:00:06 przez: kristof
Skomentuj 
10934. veruzen czasownik veruzt, veruzte, hat geveruzt kpić, naśmiewać się;
Dodane 2017-02-08 13:38:50 przez:
Skomentuj 
10933. Nest das (PL die Nester) pot lozko, dziupla przestepcow; du gehst ins Nest idziesz do lozka
Dodane 2017-02-08 13:19:24 przez: danian.de
Skomentuj 
10932. heia machen czasownik heia macht, heia machte, hat geheia macht spac,isc spac;
Dodane 2017-02-08 13:12:47 przez: danian.de
Skomentuj 
10931. Heia die (PL die Heias) pot. lozko lozeczko;
Dodane 2017-02-08 13:04:45 przez: danian.de
Skomentuj 
10930. Prellung die (PL die Prellungen) med. stluczenie; die Knochenprellung stluczenie kosci
Dodane 2017-02-08 12:03:21 przez: danian.de
Skomentuj 
10929. Zwiesprache die (PL die Zwiesprachen) dialog;
Dodane 2017-02-08 11:58:12 przez: danian.de
Skomentuj 
10928. Berufsschullehrer ;
Dodane 2017-02-07 23:20:51 przez:
Skomentuj 
10927. verkuppeln czasownik verkuppet, verkuppete, hat geverkuppet swatac,wyswatac; eine Freundin verkuppeln swatac przyjaciolke
Dodane 2017-02-07 22:21:40 przez: Paulina Nowicka
Skomentuj 
10926. anwenderfreundlich przymiotnik/przysłówek przyjazny dla uzytkownika;
Dodane 2017-02-06 23:10:41 przez: Paulina Nowicka
Skomentuj 
10925. die Stimmungsschwankung die (PL die die Stimmungsschwankung) hustawka nastrojow;
Dodane 2017-02-06 22:59:50 przez: Paulina Nowicka
Skomentuj 
10924. derselben ;
Dodane 2017-02-05 21:32:10 przez:
hasło w bazie (derselbe)
Skomentuj 
10922. Der Auftrag der (PL die Der Auftrag) Zlecenie; neuer Auftrag nowe zlecenie
Dodane 2017-02-05 18:27:40 przez:
hasło w bazie
Skomentuj 
10921. Holzpavillon ;
Dodane 2017-02-04 19:42:33 przez:
Skomentuj 
10920. is okm ;
Dodane 2017-02-03 14:16:09 przez:
?
Skomentuj 
10919. stechen czasownik stecht, sticht, stach, hat gestochen kłuć, przebijać , ubodnąć, ubóść;
Dodane 2017-02-03 13:02:03 przez: jugol
(stoßen)
Skomentuj 
10918. Stechvieh ;
Dodane 2017-02-03 08:45:45 przez:
Skomentuj 
10917. Sammelgut ;
Dodane 2017-02-02 09:49:00 przez:
Skomentuj 
10916. Begleitschein ;
Dodane 2017-02-02 09:07:35 przez:
Skomentuj 
10915. nahegehen ; ...wie sehr einem ein Ereignis oder eine Situation nahegeht.
Dodane 2017-02-01 18:29:58 przez: Dorka J.
Skomentuj 
10914. Inspiration die (PL die Inspirationen) wena; die Inspiration fühlen poczuć wenę
Dodane 2017-01-31 18:18:17 przez: kristof
Skomentuj 
10913. durchdacht przymiotnik/przysłówek przemyślany, obmyślony, zamyślony;
Dodane 2017-01-31 10:04:26 przez:
Skomentuj 
10912. ergebnisorientiert przymiotnik/przysłówek zorientowany na wyniki;
Dodane 2017-01-31 10:01:09 przez:
Skomentuj 
10911. enjunfern czasownik enjunfet, enjunfete, hat geenjunfet rozdziewiczyć;
Dodane 2017-01-30 10:02:46 przez: marek krynewski
(entjungfern)
Skomentuj 
10910. Gewinzweck ;
Dodane 2017-01-28 21:41:20 przez: Puzon
(Gewinnzweck)
Skomentuj 
10909. feinmotorik ;
Dodane 2017-01-28 12:26:30 przez:
Skomentuj 
10908. Teiltilgung ;
Dodane 2017-01-27 09:09:18 przez:
Skomentuj 
10907. Treibstoffkosten ;
Dodane 2017-01-27 08:43:39 przez:
Skomentuj 
10906. prädikativ przymiotnik/przysłówek ; orzecznik
Dodane 2017-01-26 23:15:02 przez: Gagiczek
Skomentuj 
10905. Ori­gi­nal­do­ku­ment ;
Dodane 2017-01-26 14:43:10 przez:
Skomentuj 
10904. Tightening ;
Dodane 2017-01-24 20:45:50 przez:
wyraz angielski
Skomentuj 
10903. abholen czasownik abholt, abholte, hat geabholt odebrać,odbierać,;
Dodane 2017-01-24 20:44:03 przez:
hasło w bazie
Skomentuj 
10902. Tatvorwurf ;
Dodane 2017-01-24 08:43:32 przez:
Skomentuj 
10901. Straßenverkehrsgesetz ;
Dodane 2017-01-24 08:37:34 przez:
Skomentuj 
10900. StVG ;
Dodane 2017-01-24 08:35:35 przez:
Skomentuj 
10899. Liebden die (PL die Liebden) przestarzała forma słowa szlachetny;
Dodane 2017-01-23 19:08:42 przez: Ania
Skomentuj 
10898. Verfallsverfahren ;
Dodane 2017-01-23 18:38:36 przez: Puzon
Skomentuj 
10897. Selbstkasteiung ;
Dodane 2017-01-22 20:22:15 przez: Dorka J.
Skomentuj 
10896. eine Pause einlegen robić przerwę; Wir mussen jetzt eine Pause einlegen Musimy zrobić teraz przerwę
Dodane 2017-01-21 17:38:08 przez: Denta
Skomentuj 
10895. Nisse die (PL die Nissen) gnida(jajo wszy);
Dodane 2017-01-20 12:35:14 przez: pixel77
Skomentuj 
10894. Usambaraveilchen das (PL die Usambaraveilchen) fiołek afrykański, sępolia, saintpaulia;
Dodane 2017-01-20 11:53:06 przez: mocarzanka
Skomentuj 
10893. Haftbarhaltung ;
Dodane 2017-01-19 13:49:36 przez:
Skomentuj 
10892. Aktinomykose (PL die Aktinomykose) Promienica; Krankheit Aktinomykose Choroba promienica
Dodane 2017-01-19 10:24:30 przez: BW
Skomentuj 
10891. Leitstand ;
Dodane 2017-01-18 08:35:36 przez:
Skomentuj 
10890. Nystagmus (PL die Nystagmus) oczopląs;
Dodane 2017-01-17 17:43:08 przez: marek krynewski
Skomentuj 
10889. Schraubenfeder die (PL die Schraubenfeder) Sprezyna;
Dodane 2017-01-17 16:36:40 przez: Asia
Skomentuj 
10888. Streptokokkus (PL die Streptokokkus) paciorkowiec (Streptococcus);
Dodane 2017-01-16 14:32:31 przez: marek krynewski
Skomentuj 
10887. Zollschnur ;
Dodane 2017-01-16 13:02:20 przez:
Skomentuj 
10886. Seifenblase die (PL die Seifenblasen) bańka mydlana;
Dodane 2017-01-15 23:50:48 przez: kristof
hasło w bazie
Skomentuj 
10885. Blase die (PL die Blasen) bańka;
Dodane 2017-01-15 23:50:14 przez: kristof
Skomentuj 
10883. Vorabankündigung ;
Dodane 2017-01-13 20:27:22 przez: Puzon
Skomentuj 
10882. Seziersaal (PL die Seziersaal) prosektorium;
Dodane 2017-01-13 08:22:41 przez: marek krynewski
Skomentuj 
10881. Artgenosse der (PL die Artgenossen) osobnik tego samego gatunku;
Dodane 2017-01-12 23:22:50 przez: kristof
hasło w bazie
Skomentuj 
10880. Uno-Sicherheitsrat (nur Singular) Rada Bezpieczeństwa ONZ;
Dodane 2017-01-12 17:21:28 przez: kristof
hasło w bazie
Skomentuj 
10879. Uno die (PL die Uno) ONZ;
Dodane 2017-01-12 17:19:44 przez: kristof
Skomentuj 
10878. JOJO JOJO; ZABAWKA NIEMIECKI
Dodane 2017-01-12 14:33:04 przez:
(Jo-jo)
Skomentuj 
10877. Windengewächse ;
Dodane 2017-01-11 18:11:33 przez: Dorka J.
Skomentuj 
10876. komtausch zmiana; zmiana kierowców na koniec zmiany
Dodane 2017-01-09 12:19:52 przez: Mirbolek
Raczej takie słowo nie istnieje. Zmiana w pracy to "Arbeitsschicht" albo po prostu "Schicht"
Skomentuj 
10875. Schattenreich ; Das Schattenreich der Vampire
Dodane 2017-01-08 22:15:26 przez: Puzon
Skomentuj 
10874. Politische Seilschaften ;
Dodane 2017-01-08 22:09:32 przez: Puzon
Skomentuj 
10873. Seilschaft ;
Dodane 2017-01-08 22:08:50 przez: Puzon
Skomentuj 
10872. schnippen czasownik schnippt, schnippte, hat geschnippt pstrykać.; Mit dem Finger schnippen. Pstrykać palcem.
Dodane 2017-01-08 18:29:45 przez: Gagiczek
Skomentuj 
10871. Sedierung die (PL die Sedierungen) sedacja, uspokojenie;
Dodane 2017-01-08 13:55:01 przez: Ania
Skomentuj 
10870. kellnern czasownik kellnet, kellnete, hat gekellnet pracować jako kelner;
Dodane 2017-01-08 00:28:21 przez: pl.pl
Skomentuj 
10869. Beinahübereinstimmung ;
Dodane 2017-01-07 16:45:47 przez: Puzon
zmaczenie nieznalezione
Skomentuj 
10868. Generalgoverments das (PL die Generalgoverments) Generalne Gubernatorstwo (II wojna światowa);
Dodane 2017-01-06 17:49:45 przez: milko77
(Generalgouvernement)
Skomentuj 
10867. gegenteilige Abmachung ; Obwohl im allgemeinen, wenn weder eine gegenteilige Abmachung noch Usance besteht,
Dodane 2017-01-05 22:47:59 przez: Puzon
odwrotna umowa, przeciwna umowa? i w polskim, i w niemieckim termin(?) bardzo rzadki
Skomentuj 
10866. Straßengüterverkehr ;
Dodane 2017-01-05 22:38:25 przez: Puzon
Skomentuj 
10865. Jhg. skrót od któregoś niemieckiego słowa - często w gazetach - wydanie?;
Dodane 2017-01-05 17:13:28 przez:
skrót nieznaleziony - może chodzi o "Jgg." albo "Jh."?
Skomentuj 

Komentarze:
Jahrhang - rocznik
Skomentował(a): , 2017-01-30 19:54:46
hang?...
Skomentował(a): autor, 2017-02-02 17:14:45
10864. bunter ;
Dodane 2017-01-05 17:10:58 przez:
odmieniona forma przymiotnika "bunt"
Skomentuj 
10863. Glaukom das (nur Singular) jaskra; Das Galukom ist schwere Krankheit der Augen jaskra jest ciężką chorobą oczu
Dodane 2017-01-04 18:35:47 przez: RoSo
Skomentuj 
10862. mitsamt wraz z ;
Dodane 2017-01-04 13:01:47 przez: Ania
Skomentuj 
10861. Gouda ser gouda; do jedzenia jedzeniw do kanapek i jest żółty
Dodane 2017-01-03 18:42:45 przez: juia świerczyńska
Skomentuj 
10860. die Ideologie die (PL die die Ideologien) ideologia;
Dodane 2017-01-02 14:48:45 przez: olusia9412
Skomentuj 
10859. Doppelverdampfer ;
Dodane 2017-01-02 13:58:28 przez:
złożenie nieposiadające stałego charakteru; znaczenie - "podwójny parownik"
Skomentuj 
10858. der Verbleib (PL die der Verbleib) ???; Auch Stunden nach dem Angriff war der Verbleib des Angreifers oder der Angreifer unklar
Dodane 2017-01-01 13:53:46 przez:
Skomentuj 
10857. u.v.m. ; Abkürzung ( und vieles mehr )
Dodane 2017-01-01 13:53:14 przez: Puzon
Skomentuj 
10856. Kolonnenverkehr ;
Dodane 2017-01-01 13:50:38 przez: Puzon
Skomentuj 
10855. mochte czasownik mocht, mochte, hat gemocht polskie znaczenie;
Dodane 2017-01-01 11:33:47 przez:
forma obecna w haśle jako jedna z form podstawowych, polskich czasowników wyszukujemy według bezokolicznika
Skomentuj 
10854. mochte czasownik mocht, mochte, hat gemocht ;
Dodane 2017-01-01 11:32:29 przez:
Skomentuj 
10853. miałabym czasownik hätte ;
Dodane 2017-01-01 11:31:11 przez:
Skomentuj 
10852. Schicksalsjahr ;
Dodane 2016-12-31 17:30:11 przez: Puzon
Skomentuj 
10851. Verärgerungsgrenze ;
Dodane 2016-12-31 16:54:22 przez:
granica irytacji? ale bardzo rzadki wyraz, praktycznie nieużywany
Skomentuj 

Komentarze:
chyba tak :D dziękii
Skomentował(a): , 2017-01-02 02:44:55
10850. segnen czasownik segnt, segnte, hat gesegnt (kat.) poswiecic; Gott segne Sie
Dodane 2016-12-30 18:07:56 przez: Dorota
Skomentuj 
10849. Kinderheirat ;
Dodane 2016-12-30 16:54:13 przez: Puzon
Skomentuj 
10848. Kinderehe ;
Dodane 2016-12-30 16:53:46 przez: Puzon
Skomentuj 
10847. Ehemündigkeit ;
Dodane 2016-12-30 16:52:53 przez: Puzon
Skomentuj 
10846. Staatstribunal ;
Dodane 2016-12-30 09:53:16 przez: Puzon
Skomentuj 
10845. Hygienezustand ;
Dodane 2016-12-29 23:51:53 przez:
Skomentuj 
10844. Sattelzug ;
Dodane 2016-12-29 20:11:32 przez: Puzon
Skomentuj 
10843. Beitragsgutschrift ;
Dodane 2016-12-29 14:17:05 przez: Puzon
Skomentuj 
10842. Beitragsrechnung ;
Dodane 2016-12-28 19:48:23 przez: Puzon
Skomentuj 
10841. Obergerichtsvollzieher ;
Dodane 2016-12-28 19:29:06 przez: Puzon
Skomentuj 
10840. gestrandete ; Autobahnpolizisten beschenken gestrandete Fernfahrer
Dodane 2016-12-28 12:44:00 przez:
odmieniona forma czasownika "stranden"
Skomentuj 
10839. Bürgerrechtsbeauftragter ;
Dodane 2016-12-27 20:34:03 przez: Puzon
(Bürgerrechtsbeauftragte)
Skomentuj 
10838. Unversehrtheit ;
Dodane 2016-12-27 20:02:42 przez: Puzon
Skomentuj 
10837. Selbstanzeige ; im Steuerstrafrecht ein persönlicher Strafaufhebungsgrund
Dodane 2016-12-27 10:31:25 przez: Puzon
zasadniczo to samo znaczenie co w bazie, tylko w obszarze prawa karno-skarbowego
Skomentuj 
10836. Berenzauber ;
Dodane 2016-12-25 10:23:51 przez:
znaczenie nieznalezione; jeżeli chodzi o "Beerenzauber", to jest to raczej nawa własna
Skomentuj 
10835. In der Kürze liegt die Würze krótko i zwięźle;
Dodane 2016-12-24 17:16:07 przez: John Rafael
Skomentuj 
10834. Inhumanität die (PL die Inhumanitäten) niehumanitarność, nieludżkość;
Dodane 2016-12-24 17:13:51 przez: John Rafael
Skomentuj 
10833. Elfenbeinturm (PL die Elfenbeinturm) ;
Dodane 2016-12-24 16:38:48 przez: Puzon
Skomentuj 
10832. Erschleichung (PL die Erschleichung) ;
Dodane 2016-12-24 06:12:26 przez:
Skomentuj 
10831. heroldsstab ;
Dodane 2016-12-22 15:35:02 przez:
Skomentuj 
10830. enteral ;
Dodane 2016-12-20 19:28:52 przez: Dorka J.
Skomentuj 
10829. Heerlager ;
Dodane 2016-12-20 18:07:49 przez: Dorka J.
Skomentuj 
10828. Kammgarn ;
Dodane 2016-12-19 16:50:55 przez: Dorka J.
Skomentuj 
10827. Kattundruckerei ;
Dodane 2016-12-19 16:43:28 przez: Dorka J.
Skomentuj 
10826. das letzte wort behalten ;
Dodane 2016-12-19 01:41:58 przez:
Skomentuj 
10825. Verlinkung die (PL die Verlinkungen) Link odnosnik;
Dodane 2016-12-05 11:26:50 przez: Damian.de
Skomentuj 
10824. Bereitstellungsanzeige ;
Dodane 2016-12-03 19:25:31 przez: Puzon
Skomentuj 
10823. Zusicherung ; Zusicherung von Eigenschaften
Dodane 2016-12-03 18:15:14 przez: Puzon
Skomentuj 
10822. dystocja (PL die dystocja) dystocja - zaburzenie porodu;
Dodane 2016-12-03 17:20:15 przez: keine_angst
niemiecki odpowiednik nieznaleziony
Skomentuj 
10821. vereimern ;
Dodane 2016-12-03 17:14:04 przez: Puzon
znaczenie nieznalezione
Skomentuj 
10820. Gangstörung ;
Dodane 2016-12-03 11:27:11 przez: Puzon
Skomentuj 
10819. Hahnentritt ; ein Karomuster bei Textilien, eine Bewegungsstörung beim Pferd,eine Gangstörung in der Neurologie
Dodane 2016-12-03 11:25:38 przez: Puzon
Skomentuj 
10818. Keimfleck ;
Dodane 2016-12-03 11:22:52 przez: Puzon
Skomentuj 
10817. garantiefähig ;
Dodane 2016-12-03 11:20:07 przez: Puzon
Skomentuj 
10816. Hahnentritt ;
Dodane 2016-12-02 15:40:26 przez:
Skomentuj 
10815. Schadprogramm ;
Dodane 2016-12-01 13:40:15 przez:
Skomentuj 
10814. Tätige Reue ;
Dodane 2016-12-01 11:21:19 przez:
Skomentuj 
10813. lauffrichtungsgebunden ; laufrichtungsgebundene Reifen
Dodane 2016-11-30 22:44:35 przez: Puzon
Skomentuj 
10812. Geheimhaltungsstufe ;
Dodane 2016-11-30 20:53:22 przez: Puzon
Skomentuj 
10811. kirmesmuzikanten ;
Dodane 2016-11-30 20:38:02 przez:
nazwa własna
Skomentuj 
10809. Lieferantenkredit ;
Dodane 2016-11-30 13:39:22 przez:
Skomentuj 
10808. Anhängevorrichtung ;
Dodane 2016-11-29 20:28:18 przez: Puzon
Skomentuj 
10807. Zwangsehe die (PL die Zwangsehen) przymusowe małżeństwo;
Dodane 2016-11-29 18:05:42 przez: kristof
Skomentuj 
10806. Zwangsheirat die (PL die Zwangsheiraten) przymusowe małżeństwo;
Dodane 2016-11-29 18:04:49 przez: kristof
Skomentuj 
10805. Lebensüberdruss ;
Dodane 2016-11-29 05:59:34 przez:
Skomentuj 
10804. fürwahr ;
Dodane 2016-11-29 05:50:46 przez:
Skomentuj 
10803. Radzierblenden ;
Dodane 2016-11-28 21:27:09 przez: Puzon
Skomentuj 
10802. Anätzung ;
Dodane 2016-11-28 21:25:07 przez: Puzon
Skomentuj 
10801. raumbezogen przymiotnik/przysłówek rejonowy, miejscowy;
Dodane 2016-11-28 21:11:13 przez: Patryk
Skomentuj 
10800. verpeilt przymiotnik/przysłówek zakręcony, chaotyczny; Er ist so verpeilt! On jest taki zakręcony!
Dodane 2016-11-28 20:43:08 przez: Płonka
Skomentuj 
10799. Einkommensschwelle ;
Dodane 2016-11-28 18:13:26 przez:
Skomentuj 
10798. Hervorheben ; Hervorheben einer Selbstverständlichkeit
Dodane 2016-11-28 15:45:15 przez:
rzeczownik odczasownikowy, "hervorheben" obecny w bazie
Skomentuj 
10797. Pfarranzeige ;
Dodane 2016-11-28 13:28:32 przez:
polski odpowiednik nieznaleziony; wyraz rzadki, praktycznie nieużywany
Skomentuj 
10796. Palästinenser (PL die Palästinenser) Palestyńczyk (poprawka do Palästinser);
Dodane 2016-11-27 13:08:28 przez: kristof
Skomentuj 
10795. tot sein czasownik tot ist, tot war, ist tot gewesen nie żyć; F. Castro ist tot. F. Castro nie żyje.
Dodane 2016-11-27 12:23:30 przez: kristof
Skomentuj 
10794. Vorabüberweisung ;
Dodane 2016-11-26 17:56:58 przez: Puzon
Skomentuj 
10793. Herleitung ;
Dodane 2016-11-26 17:41:34 przez: Puzon
Skomentuj 
10792. Sportfahrwerk ;
Dodane 2016-11-26 16:50:20 przez: Puzon
Skomentuj 
10791. Radikal der (PL die Radikale) rodnik (chem.);
Dodane 2016-11-26 14:56:04 przez: kristof
Skomentuj 
10790. bunkern czasownik bunkert, bunkerte, hat gebunkert gromadzić, składować, chować; Italiener kaufen vermehrt Gold und bunkern es in der Schweiz.
Dodane 2016-11-26 14:27:39 przez: kristof
Skomentuj 
10789. niederschießen czasownik schießt nieder, schoss nieder, hat niedergeschossen zastrzelić, powalić jednym strzałem;
Dodane 2016-11-25 22:05:00 przez: kristof
Skomentuj 
10788. Tunichtgut der (PL die Tunichtgute) nicpoń, łobuziak;
Dodane 2016-11-25 21:39:42 przez: kristof
Skomentuj 
10787. Tageszulassung ;
Dodane 2016-11-25 21:01:32 przez: Puzon
Skomentuj 
10786. Wegwerfmentalität die (PL die Wegwerfmentalitäten) mentalność konsumpcyjna;
Dodane 2016-11-25 14:22:06 przez: kristof
Skomentuj 
10785. befüllen czasownik befüllt, befüllte, hat gebefüllt wypełniać; die Datenbank wurde erfolgreich befüllt
Dodane 2016-11-22 09:53:59 przez: or2
Skomentuj 
10784. Geburtsstunde die (PL die Geburtsstunde) Narodziny; Geburtsstunde der fotografie Narodziny fotografii
Dodane 2016-11-21 17:05:24 przez: Gagiczek
Skomentuj 
10783. Erdloch das (PL die Erdlöcher) wyrwa w ziemi;
Dodane 2016-11-21 13:34:50 przez: kristof
Skomentuj 
10782. Bundesdatenschutzgesetz das (PL die Bundesdatenschutzgesetze) federalna ustawa o ochronie danych osobowych ;
Dodane 2016-11-21 09:20:42 przez: Paula
Skomentuj 
10781. abtrocken czasownik trocknet ab, trocknete ab, hat abgetrocknet wycierać; sich DAT (etwas) abtrocken wycierać się, wycierać sobie coś (np. ręce)
Dodane 2016-11-21 00:20:41 przez: kristof
(abtrocknen)
Skomentuj 
10780. eigene vier Wänden własne cztery ściany;
Dodane 2016-11-20 15:22:32 przez: pl.pl
Skomentuj 
10779. Rohverzehr der (nur Singular) spożycie na surowo;
Dodane 2016-11-20 12:11:02 przez: kristof
Skomentuj 
10778. Bereitschaftsarzt der (PL die Bereitschaftsärzte) lekarz dyżurny;
Dodane 2016-11-20 08:45:39 przez: kristof
Skomentuj 
10777. Gruselkabinett das (PL die Gruselkabinette) gabinet strachu;
Dodane 2016-11-20 00:18:46 przez: kristof
Skomentuj 
10776. bildungspate ;
Dodane 2016-11-19 14:58:46 przez:
Skomentuj 
10775. Festakt der (PL die Festakte) ceremonia;
Dodane 2016-11-18 20:15:53 przez: kristof
Skomentuj 
10774. bissfest przymiotnik/przysłówek Al dente.; Nudeln niemals verkochen, sondern bissfest servieren. Makaron nigdy nie rozgotować, lecz al dente serwować.
Dodane 2016-11-18 19:26:10 przez: Gagiczek
Skomentuj 
10773. Zug der (PL die Züge) ruch (w szachach, warcabach) (rozsz.);
Dodane 2016-11-18 18:16:44 przez: kristof
Skomentuj 
10772. ausschweifend erzählen czasownik ausschweifend erzählt, ausschweifend erzählte, hat geausschweifend erzählt dywagować; es bring nichts ausschweifend zu erzählen nie ma co dywagować
Dodane 2016-11-18 10:54:37 przez: or2
Skomentuj 
10771. bausparen czasownik spart bau, sparte bau, hat baugespart oszczędzać na budowę;
Dodane 2016-11-17 19:01:45 przez: kristof
Skomentuj 
10770. Anrufverlauf ;
Dodane 2016-11-17 18:20:03 przez:
Skomentuj 
10769. Verlauf (PL die Verlauf) historia (informatyka); Gesamten Verlauf löschen
Dodane 2016-11-17 18:17:28 przez:
poza złożeniami nie za bardzo
Skomentuj 

Komentarze:
tutaj wszystko ok...Verlauf uzywany jest w informatyce i WEB przegladarkach...nie rozumiem czemu nie zostalo zaakceptowane wszytsko ok tutaj
Skomentował(a): , 2016-11-18 10:59:56
Ale to nie jest specjalistyczny słownik informatyczny. Semantycznie to "przebieg", a nie "historia", takie tłumaczenie mogłoby wprowadzać w błąd.
Skomentował(a): autor, 2016-11-18 11:38:07
Całkowicie się z Panem nie zgadzam - hasło powinno zostać zaakceptowane. Słownik PONS: historia (lista używanych stron) INFOR Verlauf
Skomentował(a): , 2016-11-19 17:13:35
Również uważam, że hasło powinno zostać dodane. Słownik to nie Językoznawstwo aby doszukiwać się zgodności semantycznych.
Skomentował(a): , 2016-11-19 17:33:21
Nie jest to hasło słownika PONS, tylko użytkownika tego słownika, a to duża różnica.
Skomentował(a): autor, 2016-11-19 18:38:23
Niech się Pan nie ośmiesza. Wszystkie hasła w słowniku PONS są weryfikowane przed dodaniem przez administratora (germanistę a nie socjologa tak jak Pan), który słusznie stwierdził, że hasło jak najbardziej powinno się w tym słowniku znaleźć. Nie przez przypadek DUDEN i PONS jest znany każdemu germaniście. Niestety, nie można tego powiedzieć o Pana słowniku.
Skomentował(a): , 2016-11-19 21:22:24
Taki durnowaty żarcik zgodny z tokiem pańskiego myślenia: W 1939 na Polskę napadli nie Niemcy a faszyści ....żenada
Skomentował(a): , 2016-11-19 21:26:26
Wielokrotnie widziałem hasło dodane w PONSie przez użytkowników, które były co najmniej bardzo dyskusyjne. Jeżeli tak Pan(i) uważa, to proszę skoncentrować się na korzystaniu z tych słowników, a nie marnować swojego cennego czasu na proponowanie haseł tutaj i uporczywe komentowanie.
Skomentował(a): autor, 2016-11-19 22:00:54
Tak też uczynię MISTRZU
Skomentował(a): , 2016-11-20 09:37:22
10768. Suchverlauf ;
Dodane 2016-11-17 17:55:37 przez:
Skomentuj 
10767. Kolumnist der (PL die Kolumnisten) felietonista;
Dodane 2016-11-17 17:30:53 przez: kristof
Skomentuj 
10766. Schößchen Jacke ;
Dodane 2016-11-17 15:31:53 przez:
(Schößchenjacke)
Skomentuj 

Komentarze:
baskinka, element garderoby z falbanką, w tym przypadku kurtka z falbanką
Skomentował(a): , 2016-11-17 17:40:39
żakiet z baskinką
Skomentował(a): , 2016-11-17 17:45:30
10765. sich zurücknehmen czasownik nimmt sich zurück, nahm sich zurück, hat sich zurückgenommen zachowywać się powściągliwie;
Dodane 2016-11-17 12:39:43 przez: kristof
sprawa niepewna - użycie w tym znaczeniu wygląda na błąd wynikający z mylenia z "zurückhalten"
Skomentuj 
10764. Erdölverarbeitung ;
Dodane 2016-11-16 21:22:00 przez: Puzon
Skomentuj 
10763. Milchgebiss das (PL die Milchgebisse) uzębienie mleczne;
Dodane 2016-11-15 21:58:19 przez: kristof
Skomentuj 
10762. Testspiel das (PL die Testspiele) mecz towarzyski;
Dodane 2016-11-15 20:15:30 przez: kristof
Skomentuj 
10761. Gesellschaft Bürgerlichen Rechts ;
Dodane 2016-11-15 19:45:29 przez: Puzon
Skomentuj 
10760. Schlauchschal ;
Dodane 2016-11-15 15:47:27 przez:
Skomentuj 
10759. monchshof ;
Dodane 2016-11-15 12:44:00 przez: is
nazwa własna
Skomentuj 
10758. stechen czasownik sticht ein, stach ein, hat eingestochen dźgać, ugodzić; einstechen auf jdn dźgnąć kogoś (rozszerzenie o przykład)
Dodane 2016-11-14 23:03:08 przez: kristof
(einstechen)
Skomentuj 
10757. Breitseite ;
Dodane 2016-11-14 22:27:38 przez: Puzon
Skomentuj 
10756. Sendungserstellung ;
Dodane 2016-11-14 17:40:10 przez:
Skomentuj 
10755. Morgengabe das (PL die Morgengabe) dar poranny;
Dodane 2016-11-13 15:57:48 przez: Danio77
Skomentuj 

Komentarze:
po polsku "wiano"
Skomentował(a): , 2016-11-13 17:54:56
10754. Inzahlungnahme ;
Dodane 2016-11-13 13:55:05 przez: Puzon
Skomentuj 
10753. Hauptuntersuchung (HU) ;
Dodane 2016-11-13 13:22:54 przez: Puzon
Skomentuj 
10752. Überführungskennzeichen ;
Dodane 2016-11-13 13:10:34 przez: Puzon
Skomentuj 
10751. Antriebsschlupfregelung ;
Dodane 2016-11-13 12:56:22 przez: Puzon
Skomentuj 
10750. Stoßfänger ;
Dodane 2016-11-13 12:55:46 przez: Puzon
Skomentuj 
10749. Landmensch ;
Dodane 2016-11-13 11:53:09 przez: Puzon
Skomentuj 
10748. Rußpartikelfilter ;
Dodane 2016-11-13 09:55:50 przez: Puzon
Skomentuj 
10747. Laborbefund der (PL die Laborbefunde) wynik badania laboratoryjnego; Die Laborbefunde bestätigten, dass die Wärmebehandlung nicht schonend genug verlaufen war.
Dodane 2016-11-13 09:42:31 przez: kristof
Skomentuj 
10746. Grund der (PL die Gründe) powód; aus diesem Grund z tego powodu
Dodane 2016-11-13 08:49:17 przez: kristof
Skomentuj 
10745. Durch­star­ter ;
Dodane 2016-11-12 22:42:43 przez: Puzon
Skomentuj 
10744. Dekowaffe ; Die EU-Dekowaffen sind freiverkäufliche Dekorationsgegenstände. Sie haben durch die Unbrauchbarmachung Ihre Waffeneigenschaften verloren haben und es kann aus Ihnen nie wieder ein Geschoss oder eine Ladung verschossen werden.
Dodane 2016-11-12 21:47:28 przez: Puzon
Skomentuj 
10743. Spannzwinge die (PL die Spannzwingen) zacisk/ścisk stolarski;
Dodane 2016-11-12 14:13:02 przez: kristof
Skomentuj 
10742. Enterich ;
Dodane 2016-11-11 23:07:01 przez: Puzon
Skomentuj 
10741. Seelengröße ;
Dodane 2016-11-11 16:09:30 przez: Puzon
Skomentuj 
10740. zernichten ;
Dodane 2016-11-11 16:07:17 przez: Puzon
Skomentuj 
10739. Zulassungsbeschränkung ;
Dodane 2016-11-11 10:42:16 przez: Puzon
Skomentuj 
10738. Leitcodierung ;
Dodane 2016-11-10 09:35:05 przez:
polski odpowiednik trudny do ustalenia; chodzi o kod kreskowy z danymi adresata na przesyłkach
Skomentuj 

Komentarze:
to sie nazywa po niemiecku Strichcode
Skomentował(a): , 2016-11-18 10:56:21
I takie hasło przecież jest w bazie.
Skomentował(a): autor, 2016-11-19 22:22:54
10737. Wärmebrücken (PL die Wärmebrücken) ;
Dodane 2016-11-09 15:04:14 przez: Asia
Skomentuj 
10736. raushalten czasownik hält raus, hielt raus, hat rausgehalten trzymać się z daleka;
Dodane 2016-11-09 10:15:22 przez: kristof
Skomentuj 
10735. Einruetteln czasownik Einruettet, Einruettete, hat geEinruettet ;
Dodane 2016-11-09 08:11:34 przez: Asia
Skomentuj 
10734. Aufstemmen czasownik Aufstemmt, Aufstemmte, hat geAufstemmt ;
Dodane 2016-11-09 07:58:47 przez: Asia
Skomentuj 
10733. ??? przymiotnik/przysłówek zniesiony; np. obowiązek czegoś zniesiono obowiązek rejestracji...
Dodane 2016-11-08 22:51:11 przez:
Skomentuj 
10732. Paketbote der (PL die Paketboten) kurier;
Dodane 2016-11-07 16:53:53 przez: kristof
Skomentuj 
10731. Geisterhei (PL die Geisterhei) rekin, ale jaki; http://www.gmx.ch/magazine/wissen/geisterhai-gefaehrdeter-tiefseefisch-1-31995496
Dodane 2016-11-07 16:04:34 przez:
najwyraźniej brak jeszcze polskiej nazwy tego gatunku
Skomentuj 

Komentarze:
to jest nic innego jak rekin zjawa zyjacy w odchlaniach wod oceanicznych jego barwa przypomina zjawe
Skomentował(a): , 2016-11-18 10:58:40
Barwa przypomina zjawę? :) To jest gatunek Hydrolagus trolli z rodziny chimerowatych, polska nazwa gatunku nie jest mi znana.
Skomentował(a): autor, 2016-11-19 22:26:15
10730. vergelt’s Gott! ;
Dodane 2016-11-07 13:14:15 przez:
Skomentuj 
10729. sich Gehör verschaffen ;
Dodane 2016-11-07 11:46:49 przez:
Skomentuj 
10728. Kapazitätsabbau ;
Dodane 2016-11-06 20:40:17 przez: Puzon
Skomentuj 
10727. sexuelle Belästigung ;
Dodane 2016-11-06 18:47:15 przez: Puzon
Skomentuj 
10726. ruhigstellen ;
Dodane 2016-11-06 16:16:04 przez: Dorka J.
Skomentuj 
10725. bogenhaft ;
Dodane 2016-11-06 15:08:47 przez: Dorka J.
w porównaniu z "bogenförmig" bardzo, ale to bardzo rzadkie
Skomentuj 
10724. Hinterhauptlappen ;
Dodane 2016-11-06 13:44:54 przez: Dorka J.
Skomentuj 
10723. Stirnlappen ;
Dodane 2016-11-06 13:44:05 przez: Dorka J.
Skomentuj 
10722. Scheitellappen ;
Dodane 2016-11-06 13:41:03 przez: Dorka J.
Skomentuj 
10721. Schläfenlappen ;
Dodane 2016-11-06 13:40:20 przez: Dorka J.
Skomentuj 
10720. Drüsensekret (PL die Drüsensekret) ;
Dodane 2016-11-06 13:38:31 przez:
Skomentuj 
10719. Sinngehalt ; Sinngehalt der Äußerungen
Dodane 2016-11-05 18:54:56 przez: Dorka J.
Skomentuj 
10718. ungebührlich przymiotnik/przysłówek ;
Dodane 2016-11-05 18:15:31 przez: Dorka J.
Skomentuj 
10716. Siphon das (PL die Siphons) syfon;
Dodane 2016-11-05 08:32:59 przez: kristof
Skomentuj 
10715. Geruchsverschluss der (PL die Geruchsverschlüsse) syfon;
Dodane 2016-11-05 08:29:29 przez: kristof
Skomentuj 
10714. Rohrreinigungsspirale die (PL die Rohrreinigungsspiralen) sprężyna kanalizacyjna (pot. żmija);
Dodane 2016-11-05 08:24:15 przez: kristof
Skomentuj 
10713. Abflussverstopfung die (PL die Abflussverstopfungen) zatkanie odpływu;
Dodane 2016-11-05 08:14:13 przez: kristof
Skomentuj 
10712. Pömpel der (PL die Pömpel) przepychaczka (sanit.);
Dodane 2016-11-05 08:12:31 przez: kristof
Skomentuj 
10711. Pümpel der (PL die Pümpel) przepychaczka;
Dodane 2016-11-05 08:10:40 przez: kristof
Skomentuj 
10710. Gummistampfer der (PL die Gummistampfer) soska, przepychaczka;
Dodane 2016-11-05 08:06:11 przez: kristof
Skomentuj 
10709. Saugglocke die (PL die Saugglocken) soska, przepychaczka;
Dodane 2016-11-05 08:04:23 przez: kristof
Skomentuj 
10708. Rechenoperationen (PL die Rechenoperationen) ;
Dodane 2016-11-04 22:28:01 przez:
Skomentuj 
10707. Abwassersystem ;
Dodane 2016-11-04 17:42:23 przez:
Skomentuj 
10706. enthemmen czasownik enthemmt, enthemmte, hat enthemmt pozbawić zahamowań völlig enthemmte nordafrikanische Männergruppen
Dodane 2016-11-04 17:11:09 przez: kristof
Skomentuj 
10705. Wärmekomfort ;
Dodane 2016-11-04 15:37:48 przez:
Skomentuj 
10704. Stiefelette die (PL die Stiefeletten) botka, ciżemka;
Dodane 2016-11-03 21:04:22 przez: pl.pl
Skomentuj 
10703. Vollverb das (PL die Vollverben) Czasownik samodzielny; "Singen" ist ein Vollverb. "Śpiewanie" jest czasownikiem samodzielnym.
Dodane 2016-11-02 17:52:16 przez: Gagiczek
Skomentuj 
10702. Verkaufsbericht ;
Dodane 2016-11-02 16:50:47 przez:
Skomentuj 
10701. Kordelzug ;
Dodane 2016-11-02 15:43:28 przez:
Skomentuj 
10700. Gamasche ;
Dodane 2016-11-02 13:56:42 przez:
Skomentuj 
10699. Listung ;
Dodane 2016-11-02 12:45:54 przez:
Skomentuj 
10698. mittig przymiotnik/przysłówek środkowo, licząc do środka; Lage der Schalter neben Türen oder Fenstern: 105 cm mittig ab fertiger Fußbodenoberkante
Dodane 2016-11-02 12:13:38 przez: kristof
Skomentuj 
10697. klöppeln czasownik klöppelt, klöppelte, hat geklöppelt robić koronki;
Dodane 2016-11-02 12:05:15 przez: kristof
hasło dopiero co dodane
Skomentuj 
10696. Position die (PL die Positionen) położenie;
Dodane 2016-11-02 11:24:15 przez: kristof
Skomentuj 
10695. Strickleiter ;
Dodane 2016-11-02 10:46:46 przez:
Skomentuj 
10694. Empfangsgebühr ;
Dodane 2016-11-02 10:25:30 przez:
Skomentuj 
10693. Klöppelspitze ;
Dodane 2016-11-01 21:43:03 przez: Puzon
Skomentuj 
10692. Klöppeln ;
Dodane 2016-11-01 21:42:06 przez: Puzon
Skomentuj 
10691. Klöppelbrief ;
Dodane 2016-11-01 21:40:20 przez: Puzon
polski odpowiednik nieznaleziony
Skomentuj 

Komentarze:
może "makatka"
Skomentował(a): kristof, 2016-11-02 11:27:27
---> serwetka, też
Skomentował(a): kristof, 2016-11-02 11:29:15
--> i koronka
Skomentował(a): kristof, 2016-11-02 12:07:28
10690. Spannerei ;
Dodane 2016-11-01 21:35:12 przez: Puzon
Skomentuj 
10689. Unehelichkeit ;
Dodane 2016-11-01 20:46:19 przez: Puzon
Skomentuj 
10688. Ehelichkeit ;
Dodane 2016-11-01 20:45:06 przez: Puzon
Skomentuj 
10687. SA (Sturmabteilung) ;
Dodane 2016-11-01 09:45:13 przez: Puzon
Skomentuj 
10686. Schopfbraten ;
Dodane 2016-11-01 09:37:56 przez: Puzon
Skomentuj 
10685. Halsgrat ;
Dodane 2016-11-01 09:36:48 przez: Puzon
Skomentuj 
10684. Kernbraten ;
Dodane 2016-11-01 09:36:09 przez: Puzon
Skomentuj 
10683. Schweinenacken ;
Dodane 2016-11-01 09:35:34 przez: Puzon
Skomentuj 
10682. Reichsführer ;
Dodane 2016-10-31 22:13:47 przez: Puzon
bardziej do encyklopedii niż słownika dwujęzycznego, brak polskiego odpowiednika
Skomentuj 

Komentarze:
W dosłownym tłumaczeniu: wódz SS w całej Rzeszy (Wikipedia)
Skomentował(a): Puzon, 2016-11-01 09:33:11
SS - nie posiada polskiego odpowiednika
Skomentował(a): Puzon, 2016-11-01 09:41:12
No więc właśnie. To jest hasło do encyklopedii.
Skomentował(a): autor, 2016-11-01 12:25:22
10681. Kennkarte ;
Dodane 2016-10-31 22:04:00 przez: Puzon
Skomentuj 
10680. Spottgeburt ;
Dodane 2016-10-31 21:18:12 przez: Puzon
Skomentuj 
10679. Hintersinn ;
Dodane 2016-10-31 17:04:31 przez:
Skomentuj 
10678. Durchlaucht ;
Dodane 2016-10-30 14:04:33 przez: Puzon
Skomentuj 
10677. Königsmacher ; jemand, der (dank seiner eigenen einflussreichen Position) in der Lage ist, jemandem, einer politischen Gruppierung o. Ä. zur Macht zu verhelfen
Dodane 2016-10-30 09:19:13 przez: Puzon
Skomentuj 

Komentarze:
polityczny szafarz, pociągający za sznurki
Skomentował(a): , 2016-10-30 12:06:18
10676. Vorderrock ;
Dodane 2016-10-30 08:04:58 przez: Puzon
znowu krawiectwo... "przód spódnicy"? ma to jakiś polski odpowiednik?
Skomentuj 
10675. Nippel der (PL die Nippel) sutek; Sind Nippel jetzt endlich frei?
Dodane 2016-10-28 18:18:25 przez: kristof
Skomentuj 
10674. Wartungsfenster ;
Dodane 2016-10-28 15:29:00 przez:
Skomentuj 
10673. Logostitching ;
Dodane 2016-10-28 13:54:22 przez:
wyraz angielski
Skomentuj 
10672. Teilungsnaht ;
Dodane 2016-10-28 13:52:32 przez:
jakiś typ szwu, nie znam się niestety na tej tematyce
Skomentuj 

Komentarze:
Wiener Naht (Teilungsnaht ) - szew wiedeński (podkreślający kobiecą sylwetkę)
Skomentował(a): Puzon, 2016-10-29 17:45:03
Zgodnie z Wikipedią Wienernaht nie jest tożsamy z Teilungsnaht, ale stanowi jego odmianę. Do tego googlanie pokazuje dużo męskiej odzieży posiadającej Teilungsnaht. Tradycyjnie wolę nie dodawać słownictwa fachowego, którego znaczenia nie jestem pewien (podobnie jak rzadkich, potocznych czy wręcz slangowych czasowników).
Skomentował(a): autor, 2016-10-30 01:10:56
...szkoda
Skomentował(a): Puzon, 2016-10-30 09:05:42
Bezpieczeństwo przede wszystkim. Może w przyszłości wprowadzę część takich haseł - również wcześniej proponowanych - z wyraźnym oznaczeniem, że są rzadkie i/lub slangowe. Niestety obecnie jestem w sytuacji, która uniemożliwia mi poświęcenie większej ilości czasu na Słownik.
Skomentował(a): autor, 2016-10-31 01:01:23
10671. raffen ; ich erinner mich wir waren beide verdammt cool , doch innerlich raffte ich spinner ich null
Dodane 2016-10-28 12:46:52 przez:
Skomentuj 
10670. Kompressionsgurt ;
Dodane 2016-10-28 11:57:47 przez:
Skomentuj 
10669. zukacken ; da sitz ich und kack mich zu und beginn zu denken dass ich keine andere find
Dodane 2016-10-28 09:27:49 przez:
rzadki regionalizm, słowniki pomijają
Skomentuj 

Komentarze:
W tym kontekście: "męczyć się myślami, zadręczać się" Die Fantastischen Vier - "Sie ist weg"
Skomentował(a): Puzon, 2016-10-29 17:31:22
Wie lange kann man es aushalten ohne zu kacken? Nie ma czasownika zukacken. Ale chętnie występuje on z "zu".
Skomentował(a): , 2016-10-30 03:38:31
Zgadzam się. Młodzież chętnie dodaje takie przedrostki tworząc własny język. (Jugendsprache) Was geht ab ??!! abgefickter Penner, usw.... Ich kack mich zu Czasowników tych i ich znaczeń nie znajdziemy w słowniku.
Skomentował(a): Puzon, 2016-10-30 08:36:26
10668. abraffen ; ich raff es nicht ab
Dodane 2016-10-28 09:21:01 przez:
rzadki regionalizm, słowniki pomijają
Skomentuj 

Komentarze:
Jugendsprache: "nie kumam tego, nie jarzę tego"
Skomentował(a): Puzon, 2016-10-29 17:20:12
10667. kicken ; alles was mich kickte, von dem ich nie genug kriegte lass ich lieber sein. denn ich fühl mich allein
Dodane 2016-10-28 07:59:25 przez:
chodzi o coś innego, niż "kopać"?
Skomentuj 

Komentarze:
W tym kontekście: "wszystko co mnie nakręca, coś co daje mi kopa" Die Fantastischen Vier - "Sie ist weg"
Skomentował(a): Puzon, 2016-10-29 17:17:52
10666. vom Hörensagen [kennen] ;
Dodane 2016-10-28 07:54:59 przez:
Skomentuj 
10665. Turanschlag (PL die Turanschläge) Zawiasy w drzwiach;
Dodane 2016-10-28 07:52:44 przez: Asia
Skomentuj 

Komentarze:
kierunek otwierania drzwi (prawe, lewe)
Skomentował(a): , 2016-10-28 16:32:49
10664. Polka die (PL die Polkas) polka-taniec;
Dodane 2016-10-28 01:38:29 przez: kristof
hasło w bazie
Skomentuj 
10663. Rumänin die (PL die Rumäninnen) Rumunka;
Dodane 2016-10-28 01:29:43 przez: kristof
Skomentuj 
10662. Bestellmanagementsystem ;
Dodane 2016-10-26 18:32:57 przez: Puzon
Skomentuj 
10661. punkten czasownik punktet, punktete, hat gepunktet punktować, zbierac punkty;
Dodane 2016-10-26 11:14:58 przez: kristof
Skomentuj 
10660. Hülsenlänge ;
Dodane 2016-10-26 09:40:33 przez:
znaczy tyle, co długość przedmiotu "Hülse", czyli np. łuski naboju
Skomentuj 
10659. Passform ;
Dodane 2016-10-26 09:00:30 przez:
Skomentuj 
10658. Räumpflug ;
Dodane 2016-10-26 08:12:43 przez:
Skomentuj 
10657. stillschweigend ;
Dodane 2016-10-26 07:47:05 przez:
Skomentuj 

Komentarze:
stillschweigende Garantie hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten
Skomentował(a): , 2016-10-26 07:48:42
gwarancja dorozumiana (prawn.)
Skomentował(a): , 2016-10-26 12:10:29
10656. Durchgehendes Schulter ;
Dodane 2016-10-25 14:49:20 przez:
oba hasła w bazie, trudno powiedzieć, co łącznie oznaczają w tym kontekście
Skomentuj 
10655. Nackenband ;
Dodane 2016-10-25 14:45:42 przez:
Skomentuj 
10654. Ungefähren (PL die Ungefähren ) ; Der Meister des Ungefähren legt nach.
Dodane 2016-10-25 08:54:11 przez:
uzupełnione "ungefähr", ale w zasadzie nie wiem, co oznacza to wyrażenie - "mistrz przypadku (przypadkowego)"?...
Skomentuj 
10653. Der Meister des Ungefähren ; Seehofer erhöht Druck auf Söder. Der Meister des Ungefähren legt nach.
Dodane 2016-10-24 21:22:50 przez:
jakie hasło jest proponowane?
Skomentuj 
10652. Ausschlusskriterien ;
Dodane 2016-10-24 10:31:36 przez:
Skomentuj 
10651. stellvertretender Minister ;
Dodane 2016-10-24 08:10:36 przez:
Skomentuj 
10650. Vizeminister ;
Dodane 2016-10-24 08:10:13 przez:
Skomentuj 
10649. erkiesen czasownik erkiest, erkor, hat erkoren wybierać, obierać - podniośle; Ich erkiese dich zu meiner Gemahlin. Wybieram cię na moją żonę.
Dodane 2016-10-23 22:43:53 przez: Gagiczek
Skomentuj 
10648. Handspiel das (PL die Handspiele) zagranie ręką;
Dodane 2016-10-23 21:54:34 przez: kristof
Skomentuj 
10647. Koloss der (PL die Kolosse) kolos;
Dodane 2016-10-23 21:53:38 przez: kristof
Skomentuj 
10646. zermatschen czasownik zermatscht, zermatschte, hat zermatscht rozpaćkać; Neben ihm kleben zermatschte Fritten auf den Bordsteinplatten.
Dodane 2016-10-23 21:52:04 przez: kristof
Skomentuj 
10645. Dankwallfahrt ;
Dodane 2016-10-23 16:15:38 przez: Puzon
Skomentuj 
10644. Steinigung ;
Dodane 2016-10-23 14:44:11 przez: Puzon
Skomentuj 
10643. Schießbogen ;
Dodane 2016-10-23 12:58:12 przez: Puzon
Skomentuj 
10642. Plattenbaus ;
Dodane 2016-10-22 20:03:27 przez: Puzon
hasło w bazie (Plattenbau)
Skomentuj 
10641. Brutmaschine ;
Dodane 2016-10-21 21:56:48 przez: Puzon
Skomentuj 
10640. erbringen ;
Dodane 2016-10-19 09:58:37 przez:
hasło w bazie
Skomentuj 
10639. Schale die (PL die Schalen) tacka (opakowanie);
Dodane 2016-10-19 09:20:02 przez: kristof
Skomentuj 
10638. mischen czasownik mischt, mischte, hat gemischt tasować;
Dodane 2016-10-19 08:47:04 przez: kristof