hasło czeka na weryfikację
dodane nowe hasło - dziękuję za pomoc!
uzupełnione/skorygowane hasło - dziękuję za pomoc!
propozycja niestety odrzucona; najczęstsze przyczyny: hasło już w bazie, nieznany wyraz, wyraz nie do słownika (np. złożenie niemające stałego charakteru)
użytkownik zasłużony (10+)
użytkownik bardzo zasłużony (50+)
użytkownik szczególnie zasłużony (100+)
Punkty zliczane są tylko w przypadku zarejestrowanych użytkowników. Zasady prywatności
Propozycja hasłaStatus
Anlegespiel ;
Dodane 2023-09-24 12:08:02
przez: użytkownik
Skomentuj
Lästermaul ;
Dodane 2023-09-24 11:49:21
przez: użytkownik
Skomentuj
Lästerzunge ;
Dodane 2023-09-24 11:47:34
przez: użytkownik
Skomentuj
Lästerzug ;
Dodane 2023-09-24 11:43:37
przez: użytkownik
Skomentuj
durchsacken ;
Dodane 2023-09-23 19:57:25
przez: użytkownik
Skomentuj
Ermattung ; eine Ermattung im ganzen Körper fühlen czuć omdlenie w całym ciele
Dodane 2023-09-23 19:20:28
przez: użytkownik
Skomentuj
Truppenbetreuung ;
Dodane 2023-09-23 19:01:34
przez: użytkownik
Skomentuj
Hustenreiz ;
Dodane 2023-09-23 18:50:57
przez: użytkownik
Skomentuj
rauchgeschwängert ;
Dodane 2023-09-23 18:36:22
przez: użytkownik
Skomentuj
Schweißband ;
Dodane 2023-09-23 18:25:21
przez: użytkownik
Skomentuj
Haubentaucher ;
Dodane 2023-09-23 17:47:11
przez: użytkownik
Skomentuj
staksen ;
Dodane 2023-09-23 17:20:08
przez: użytkownik
Skomentuj
spreizbeinig ;
Dodane 2023-09-23 16:41:03
przez: użytkownik
Skomentuj
zum Anlass nehmen ;
Dodane 2023-09-23 13:49:12
przez: użytkownik
Skomentuj
Warf Gesamtheit der Kettfäden;
Dodane 2023-09-23 09:48:49
przez: użytkownik
Skomentuj
Warf mittelniederdeutsch warf, ursprünglich = Platz, wo man sich hin und her bewegt, dann: aufgeworfener Hügel, zur Grundbedeutung von werben;
Dodane 2023-09-23 09:47:38
przez: użytkownik
Skomentuj
Wurt ;
Dodane 2023-09-23 09:46:22
przez: użytkownik
Skomentuj
Aufschüttung ;
Dodane 2023-09-23 09:43:24
przez: użytkownik
Skomentuj
refüsieren ;
Dodane 2023-09-23 08:41:05
przez: użytkownik
Skomentuj
Gemeindekennzahl ;
Dodane 2023-09-21 10:23:49
przez: Puzon
Skomentuj
Wirtschafter ; männliche Person, die die Aufsicht über die Prostituierten in einem Bordell führt (Jargon)
Dodane 2023-09-14 16:01:02
przez: użytkownik
Skomentuj
Wirtschafter ; Unternehmer; leitende Persönlichkeit im Bereich der Wirtschaft
Dodane 2023-09-14 16:00:10
przez: użytkownik
Skomentuj
übernächster przymiotnik/przysłówek następny po pierwszym w kolejności; im übernächsten Herbst w jesieni za dwa lata
Dodane 2023-09-12 08:53:06
przez: kristof
Skomentuj
gegen Ende der Vorstellung pod koniec przedstawienia;
Dodane 2023-09-12 08:35:01
przez: kristof
Skomentuj
Frühlingszeit die (PL die Frühlingszeiten) okres wiosenny; in der Frühlingszeit w okresie wiosennym
Dodane 2023-09-12 07:26:28
przez: kristof
Skomentuj
Berggipfel der (PL die Berggipfel) szczyt góry;
Dodane 2023-09-10 19:37:26
przez: kristof
Skomentuj
gegen o; Die Kinder werfen den Ball gegen die Wand. Dzieci rzucały piłką o ścianę.
Dodane 2023-09-10 19:27:10
przez: kristof
Skomentuj
ins Kraut schießen szybko się rozprzestrzeniać, szybko przybierać, silnie rosnąć; stark zunehmen oder wachsen; sich schnell verbreiten 1. Über allen Entscheidungen stehe die Aussage des Regierungspräsidiums, dass die Verschuldung nicht ins Kraut schießen dürfe. 2. Das Zaudern hat die Spekulationen über eine bevorstehende Pleite Griechenlands ins Kraut schießen lassen
Dodane 2023-09-10 09:23:35
przez: użytkownik
Skomentuj
Brausebad das (PL die Brausebäder) prysznic, kąpiel pod prysznicem;
Dodane 2023-09-09 16:04:31
przez: kristof
Skomentuj
ins Kraut schießen ;
Dodane 2023-09-07 08:22:50
przez: Puzon
Skomentuj
Schuldfrage die (PL die Schuldfragen) kwestia winy;
Dodane 2023-09-05 05:04:23
przez: kristof
Skomentuj
etwas nicht aushalten könnnen nie moc czegosc zniesc;
Dodane 2023-08-24 11:40:42
przez: jedjan
Skomentuj
Lärm machen halasowac;
Dodane 2023-08-24 10:32:04
przez: jedjan
Skomentuj
Hypoästhesie die (PL die ) niedoczulica;
Dodane 2023-08-23 16:26:08
przez: jedjan
Skomentuj
der Jetlag (PL die die Jetlag) zmęczenie spowodowane różnicą czasu, (english - jet lag); Jetlag ist, wenn die äußere und die innere Zeit nicht zusammenpassen. Jetlag ma miejsce wtedy, gdy czas zewnętrzny i wewnętrzny nie pasują do siebie.
Dodane 2023-08-23 09:06:16
przez: docinka09
Skomentuj
Zeitenwende die (nur Singular) punkt zwrotny(w czasie) ;
Dodane 2023-08-22 20:27:58
przez: kristof
Skomentuj
Hyperästhesie die (PL die ) przeczulica;
Dodane 2023-08-22 19:45:07
przez: jedjan
Skomentuj
Gefühlsstörung zaburzenie czucia;
Dodane 2023-08-22 19:41:30
przez: jedjan
Skomentuj
Gefühlsverlust utrata czucia;
Dodane 2023-08-22 19:36:48
przez: jedjan
Skomentuj
Geschmacksstörung zaburzenie smaku;
Dodane 2023-08-22 19:19:10
przez: jedjan
Skomentuj
Geschmacksinn der (PL die ) zmysl smaku;
Dodane 2023-08-22 16:18:10
przez: jedjan
hasło w bazie (Geschmackssinn)
Skomentuj
Riechstörung die (PL die ) zaburzenie wechu;
Dodane 2023-08-22 16:14:32
przez: jedjan
Skomentuj
Anosmie die (PL die ) utrata wechu;
Dodane 2023-08-22 16:11:50
przez: jedjan
Skomentuj
gut riechen ladnie pachniec;
Dodane 2023-08-22 15:57:19
przez: jedjan
Skomentuj
sich als etwas verkleiden przebierac sie za;
Dodane 2023-08-20 16:06:34
przez: jedjan
Skomentuj
A gegen A austauschen przebierac cos na cos;
Dodane 2023-08-20 16:00:47
przez: jedjan
Skomentuj
A wechseln przebierac cos;
Dodane 2023-08-20 16:00:16
przez: jedjan
nie widzę tego - mogę prosić o jakieś przykłady/szczegóły?
Skomentuj
die Brille abnehmen zdejmowac okulary;
Dodane 2023-08-20 15:26:33
przez: jedjan
Skomentuj
die Brille aufsetzen zakldac okulary;
Dodane 2023-08-20 15:20:50
przez: jedjan
Skomentuj
seit kurzem od niedawna, ostatnio;
Dodane 2023-08-20 15:08:10
przez: jedjan
Skomentuj
mit jdm Blickkontakt halten utrzymywac kontakt wzrokowy;
Dodane 2023-08-20 14:46:20
przez: jedjan
Skomentuj
mit D Blickkontakt aufnehmen nawiazac z kims kontakt wzrokowy;
Dodane 2023-08-20 14:40:24
przez: jedjan
Skomentuj
aus D ragen wystawac z; Die Zeitung ragt aus der Hose.
Dodane 2023-08-16 19:49:40
przez: jedjan
Skomentuj
verwundert schauen/blicken/gucken patrzec ze zdziwieniem;
Dodane 2023-08-16 19:44:33
przez: jedjan
Skomentuj
Fernsehen gucken ogladac telewizje;
Dodane 2023-08-16 19:34:30
przez: jedjan
Skomentuj
Guck mal! Patrz!;
Dodane 2023-08-16 19:31:29
przez: jedjan
Skomentuj
hoffnungsvoll in die Zukunft blicken ;
Dodane 2023-08-16 19:15:03
przez: jedjan
Skomentuj
mit Hoffnung in die Zukunft blicken patrzec z nadzieja w przyszlosx;
Dodane 2023-08-16 19:14:44
przez: jedjan
Skomentuj
nach hinten schauen/blicken patrzec do tylu;
Dodane 2023-08-16 19:07:32
przez: jedjan
Skomentuj
nach vorne schauen/blicken patrzec do przodu/przed siebie;
Dodane 2023-08-16 19:06:27
przez: jedjan
Skomentuj
ins Gesicht blicken/schauen/sehen patrzec w twarz;
Dodane 2023-08-16 18:58:34
przez: jedjan
Skomentuj
zur Seite schauen/blicken patrzec/spogladac na boki;
Dodane 2023-08-16 18:49:58
przez: jedjan
Skomentuj
darauf schauen dass... przywiazywac uwage do tego, zeby.../uwazac na to, zeby...;
Dodane 2023-08-16 18:41:26
przez: jedjan
Skomentuj
Schau dass... Upewnij sie, ze...;
Dodane 2023-08-16 18:18:58
przez: jedjan
Skomentuj
Schau mal! Spojrz!;
Dodane 2023-08-16 15:58:41
przez: jedjan
Skomentuj
jdm fest in die Augen schauen patrzec komus gleboko w oczy;
Dodane 2023-08-16 15:55:24
przez: jedjan
Skomentuj
traurig schauen spogladac ze smutkiem;
Dodane 2023-08-16 15:49:14
przez: jedjan
Skomentuj
nach oben/unten schauen psogkadac w gore/na dol;
Dodane 2023-08-16 15:45:51
przez: jedjan
Skomentuj
nach D schauen pilnowac kogos/troszczyc sie o kogos;
Dodane 2023-08-16 15:40:40
przez: jedjan
Skomentuj
auf jdn shcauen strzec kogos, czuwac nad kims;
Dodane 2023-08-16 15:19:11
przez: jedjan
z tą rekcją chyba nie?
Skomentuj
nach D lugen podgladac kogos;
Dodane 2023-08-15 18:26:54
przez: jedjan
(beobachten)
Skomentuj
Die Fenster sehen auf den Garten/zur Straße. Okna wychodza naogrod/ulice.;
Dodane 2023-08-15 18:09:56
przez: jedjan
Skomentuj
auf A eine Auge haben miec na oku;
Dodane 2023-08-15 18:05:11
przez: jedjan
Skomentuj
nach etwas sehen pilnowac czegos;
Dodane 2023-08-15 18:00:59
przez: jedjan
Skomentuj
nach D sehen dogladac kogos;
Dodane 2023-08-15 17:53:07
przez: jedjan
Skomentuj
Ich kann so etwas sehen. Nie moge patrzec na cos takiego. ;
Dodane 2023-08-15 17:50:03
przez: jedjan
nie udało się zweryfikować
Skomentuj
So gesehen Patrzac na to w ten sposob... Z tego punktu widzenia...;
Dodane 2023-08-15 17:47:14
przez: jedjan
Skomentuj
Na siehst du! No widzisz!;
Dodane 2023-08-15 17:27:05
przez: jedjan
Skomentuj
Es bleibt abzuwarten ob... Przyszlosc pokaze..., Zaraz okaze sie...;
Dodane 2023-08-15 14:20:41
przez: jedjan
Skomentuj
den Film sehen/ansehen ogladac film;
Dodane 2023-08-15 14:01:56
przez: jedjan
Skomentuj
sich sehen czasownik widywac sie;
Dodane 2023-08-15 11:08:54
przez: jedjan
(treffen)
Skomentuj
Kernaussage ;
Dodane 2023-08-15 09:27:25
przez: Puzon
Skomentuj
sich sehen lassen pokazac sie;
Dodane 2023-08-14 20:38:35
przez: jedjan
Skomentuj
Siehe oben/unten! Patrz wyzej/nizej!;
Dodane 2023-08-14 20:31:41
przez: jedjan
Skomentuj
sich vom Sehen kennen znac sie z widzenia;
Dodane 2023-08-14 20:17:05
przez: jedjan
Skomentuj
auf einem Auge sehen widziec na jedno oko;
Dodane 2023-08-14 20:06:42
przez: jedjan
Skomentuj
Ich sehe verschwommen Widze niewyraznie/Wszystko mi sie rozmazuje;
Dodane 2023-08-14 19:03:39
przez: jedjan
Skomentuj
Scharfsehen das (PL die ) ostre widzenie;
Dodane 2023-08-14 18:42:34
przez: jedjan
Skomentuj
scharf sehen widziec ostro;
Dodane 2023-08-14 18:36:23
przez: jedjan
Skomentuj
außer Sicht poza zasiegiem wzroku;
Dodane 2023-08-14 16:49:00
przez: jedjan
Skomentuj
W tym tygodniu W tym tygodniu ; W tym tygodniu mam dużo czasu wolnego.
Dodane 2023-08-14 16:22:12
przez: użytkownik
Skomentuj
für A verantworten czasownik für A verantwortt, für A verantwortte, hat gefür A verantwortt ;
Dodane 2023-08-14 14:37:33
przez: jedjan
Skomentuj
für A verantwortlich sein przymiotnik/przysłówek ;
Dodane 2023-08-14 14:37:05
przez: jedjan
Skomentuj
sich in/auf dem Gebiet auskennen byc dobrze zorientowanym w terenie;
Dodane 2023-08-14 11:08:07
przez: jedjan
Skomentuj
sich mit D vetraut machen zapoznac sie z czym, zorientowac sie w czyms;
Dodane 2023-08-14 10:48:21
przez: jedjan
Skomentuj
herausfinden czasownik zorientowac sie;
Dodane 2023-08-14 10:43:36
przez: jedjan
Skomentuj
räumliche Orientierung oriwntacja przestrzenna;
Dodane 2023-08-14 10:30:17
przez: jedjan
Skomentuj
auf dem rechten Ohr schwer hören niedoslyszec na prawe ucho;
Dodane 2023-08-14 08:35:24
przez: jedjan
Skomentuj
gegenüber sich selbst überempfindlich przewrazliwiony na swoim punkcie ;
Dodane 2023-08-13 16:43:25
przez: jedjan
Skomentuj
unempfindlich przymiotnik/przysłówek niewrazliwy;
Dodane 2023-08-13 16:32:05
przez: jedjan
Skomentuj
Starsze propozycje