hasło czeka na weryfikację (zwykle poniżej doby) dodane nowe hasło - dziękuję za pomoc!
uzupełnione/skorygowane hasło - dziękuję za pomoc! propozycja niestety odrzucona; najczęstsze przyczyny: hasło już w bazie, nieznany wyraz, wyraz nie do słownika (np. złożenie niemające stałego charakteru)
użytkownik zasłużony (10+) użytkownik bardzo zasłużony (50+)           użytkownik szczególnie zasłużony (100+)
Punkty zliczane są tylko w przypadku zarejestrowanych użytkowników. Zasady prywatności

NrPropozycja hasłaStatusUwagi
15090. Kataklysmus ;
Dodane 2019-11-30 21:02:39 przez: Puzon
Skomentuj
15089. humanistischer Geist ;
Dodane 2019-11-30 17:25:57 przez: Puzon
Skomentuj
15088. wissenschaftlicher Geist ;
Dodane 2019-11-30 17:25:28 przez: Puzon
Skomentuj
15087. Angstbewältigung ;
Dodane 2019-11-30 09:15:10 przez: Puzon
Skomentuj
15086. Metier das (PL die Metiers) zawód, zajęcie, profesja;
Dodane 2019-11-30 08:17:38 przez: kristof
Skomentuj
15085. kaum przymiotnik/przysłówek ani nie;
Dodane 2019-11-30 06:59:28 przez: kristof
pouzupełniane, ale takiego "spójnikowego" znaczenia jakoś nie widzę
Skomentuj
15084. unwiederbringlich przymiotnik/przysłówek bezpowrotnie;
Dodane 2019-11-30 06:27:27 przez: kristof
Skomentuj
15083. Bezahlsender ;
Dodane 2019-11-29 19:50:14 przez: Puzon
Skomentuj
15081. völkisch ;
Dodane 2019-11-29 13:31:28 przez: Dorka J.
Skomentuj
15080. Herausforderung meistern ;
Dodane 2019-11-28 13:17:27 przez: Puzon
Skomentuj
15079. Wehen die (PL die Wehen) Bole porodowe;
Dodane 2019-11-28 11:05:37 przez: Asia
Skomentuj
15078. ?? przymiotnik/przysłówek zmotywowany, ; do działania, umotywowany
Dodane 2019-11-28 07:56:52 przez: użytkownik
Skomentuj
15077. Spielkarte ;
Dodane 2019-11-27 22:29:13 przez: Puzon
Skomentuj
15076. den Hals kosten ; Das kann ihm den Hals kosten
Dodane 2019-11-27 10:38:51 przez: Puzon
Skomentuj
15075. Kopf und Kragen kosten ;
Dodane 2019-11-27 10:37:48 przez: Puzon
Skomentuj
15074. aufknüpfen czasownik knüpft auf, knüpfte auf, hat aufgeknüpft wieszać (kogoś), powiesić (na stryczku); sich aufknüpfen powiesić się
Dodane 2019-11-27 08:38:20 przez: kristof
Skomentuj
15073. im Blick haben mieć na względzie;
Dodane 2019-11-27 08:35:23 przez: kristof
Skomentuj
15072. Bartlosigkeit (PL die Bartlosigkeit) ;
Dodane 2019-11-27 07:55:49 przez: użytkownik
Skomentuj
15071. fackeln czasownik fackelt, fackelte, hat gefackelt cackać się; Diese Engländer fackeln nicht lange, einen Ausländer aufzuknüpfen.
Dodane 2019-11-27 06:02:54 przez: kristof
Skomentuj
15070. Irrer der (PL die Irrer) świr, szaleniec;
Dodane 2019-11-27 05:53:19 przez: kristof
hasło w bazie (Irre)
Skomentuj
15069. sichergehen upewnić się;
Dodane 2019-11-27 05:45:00 przez: kristof
Skomentuj
15068. Verständnis zrozumienie; Verständnis von etwas; Verständnis von der Kultur zrozumienie czegoś; zrozumienie kultury
Dodane 2019-11-27 04:25:55 przez: july
Skomentuj
15067. dick przymiotnik/przysłówek wypasiony; dicke Karren, teure Uhren wypasione wozy, drogie zegarki
Dodane 2019-11-26 23:20:47 przez: kristof
Skomentuj
15066. leasen czasownik least, leaste, hat geleast wziąć/brać w leasing; zwei geleaste Sportwagen dwa samochody sportowe w leasingu
Dodane 2019-11-26 23:10:16 przez: kristof
Skomentuj
15065. Trennen ;
Dodane 2019-11-26 22:38:54 przez: użytkownik
hasło w bazie (czasownik trennen)
Skomentuj
15064. Leistungsbetrug der (PL die Leistungsbetrüge) oszustwo zasiłkowe;
Dodane 2019-11-26 21:55:33 przez: kristof
Skomentuj
15063. veritable przymiotnik/przysłówek prawdziwy, istny;
Dodane 2019-11-26 21:48:58 przez: kristof
(veritabel)
Skomentuj
15062. Rotzbremsen (PL die Rotzbremsen) ;
Dodane 2019-11-26 21:02:41 przez: użytkownik
Skomentuj
15061. Behördendeutsch das (nur Singular) niemiecki język urzędowy;
Dodane 2019-11-26 11:19:04 przez: kristof
Skomentuj
15060. Personaldecke die (PL die Personaldecken) liczba pesonalu, zasoby ludzkie, poziom zatrudnienia; dünne Personaldecke niski poziom zatrudnienia
Dodane 2019-11-26 11:00:00 przez: kristof
Skomentuj
15059. Kanaille die (PL die Kanaillen) kanalia ;
Dodane 2019-11-26 05:24:11 przez: kristof
Skomentuj
15058. Reifenkiller ;
Dodane 2019-11-25 19:54:55 przez: Puzon
Skomentuj
15057. Nagelgurt ;
Dodane 2019-11-25 19:53:14 przez: Puzon
Skomentuj
15056. Nagelkette ;
Dodane 2019-11-25 19:49:59 przez: Puzon
Skomentuj
15055. Nagelstreifen ;
Dodane 2019-11-25 19:49:28 przez: Puzon
Skomentuj
15054. Nagelband ;
Dodane 2019-11-25 19:48:57 przez: Puzon
Skomentuj
15053. Nagelsperre ;
Dodane 2019-11-25 19:48:22 przez: Puzon
Skomentuj
15052. sich lassen, sich nicht lassen dać się, nie dać się; sich zuordnen nich lassen nie dać się przyporządkować
Dodane 2019-11-25 05:09:55 przez: kristof
Skomentuj
15051. die Erblast die (PL die die Erblasten) Brzemię;
Dodane 2019-11-24 22:01:06 przez: użytkownik
Skomentuj
15050. verankern ustanowić (prawn.);
Dodane 2019-11-24 20:07:02 przez: kristof
Skomentuj
15049. nahestehend (PL die nahestehend) powiązany, blisko związany; Ihr nahestehende Personen erklären, sie wüssten, warum man die Prinzessin nicht mehr sehe.
Dodane 2019-11-24 18:03:33 przez: kristof
Skomentuj
15048. Spiel mit doppeltem Boden ;
Dodane 2019-11-23 20:58:48 przez: Puzon
Skomentuj
15047. ??? przymiotnik/przysłówek transgeniczna; uprawa jedną z technik GMO
Dodane 2019-11-23 12:24:19 przez: użytkownik
Skomentuj
15046. ??? (PL die ???) wzór chemiczny; chodzi o graficzną reprezentację budowy cząsteczki
Dodane 2019-11-23 09:25:05 przez: użytkownik
Skomentuj
15045. Schwal ;
Dodane 2019-11-23 09:24:12 przez: Puzon
Skomentuj
15044. Rotauge ;
Dodane 2019-11-23 09:23:41 przez: Puzon
Skomentuj
15043. ??? czasownik ?t, ?te, hat ge?t decykacja; chemiczne (glifosatem) dosuszanie roślin nierównomiernie dojrzewających
Dodane 2019-11-23 09:00:50 przez: użytkownik
Skomentuj

Komentarze:
błąd: ma być desykacja a nie decykacja (przepraszam)
Skomentował(a): , 2019-11-23 09:01:55
15042. ??? (PL die ???) glifosat; słuzy do trucia ludzi metodą na opryski roślin inne nazwy to rundup
Dodane 2019-11-23 08:39:34 przez: użytkownik
Skomentuj
15041. Rheinländer PL Nadreńczycy (np. mieszkańcy Düsseldorfu);
Dodane 2019-11-22 22:42:37 przez: kristof
hasło w bazie
Skomentuj
15040. nachlegen (sport) poprawić wynik, pójść za ciosem, powiększyć przewagę; . Nun gilt es, in Düsseldorf nachzulegen und in den folgenden Spielen den Abstand nach und nach zu verringern
Dodane 2019-11-22 22:27:16 przez: kristof
Skomentuj
15039. Holzspatel ;
Dodane 2019-11-22 21:09:28 przez: Puzon
Skomentuj
15038. ??? (PL die ???) kwas tłuszczowy; rodzaj tłuszczu
Dodane 2019-11-22 19:56:28 przez: użytkownik
Skomentuj
15037. einschöpfen ;
Dodane 2019-11-21 21:44:15 przez: Puzon
Skomentuj
15036. Küchenhaube ;
Dodane 2019-11-21 21:26:58 przez: Puzon
Skomentuj
15035. Hodenkrebs der (PL die Hodenkrebse) rak jąder;
Dodane 2019-11-21 20:22:59 przez: kristof
Skomentuj
15034. Krebsleiden das (nur Singular) rak;
Dodane 2019-11-21 20:14:43 przez: kristof
Skomentuj
15032. sich nach etw verzehren ;
Dodane 2019-11-21 16:43:26 przez: Puzon
Skomentuj
15031. wachhupen budzić trąbieniem, klaksonem; Autofahrer hupte Anwohner jeden Morgen wach - jetzt droht ihm eine hohe Strafe
Dodane 2019-11-21 10:02:36 przez: kristof
Skomentuj
15030. tröten czasownik trött, trötte, hat getrött ;
Dodane 2019-11-21 08:19:12 przez: Kielbasa
Skomentuj
15029. Tröte die (PL die Tröten) ;
Dodane 2019-11-21 08:18:58 przez: Kielbasa
Skomentuj
15028. Diminutive ;
Dodane 2019-11-20 20:34:44 przez: Puzon
Skomentuj
15027. Dunstschleier ;
Dodane 2019-11-20 19:52:54 przez: Puzon
Skomentuj
15026. ausbleichen ;
Dodane 2019-11-20 17:58:36 przez: Puzon
Skomentuj
15025. Wuchs der (PL die Wüchse ) ;
Dodane 2019-11-20 16:39:21 przez: Puzon
Skomentuj
15024. aufziehen ; necken, verspotten (umgangssprachlich) jemanden wegen seiner, mit seinen zu kurzen Hosen aufziehen
Dodane 2019-11-20 16:34:33 przez: Puzon
Skomentuj
15023. Kläglichkeit ;
Dodane 2019-11-20 16:27:26 przez: Puzon
Skomentuj
15022. die Nachbarn, Kollegen schneiden ihn ; jemanden bei einer Begegnung absichtlich, demonstrativ nicht beachten, übersehen und ihm damit zeigen, dass man nichts mehr mit ihm zu tun haben möchte
Dodane 2019-11-20 16:23:42 przez: Puzon
Skomentuj
15021. eine Grimasse schneiden ; (ein bestimmtes Gesicht) machen, durch Verziehen des Gesichts hervorbringen
Dodane 2019-11-20 16:21:50 przez: Puzon
Skomentuj
15020. anhimmeln ;
Dodane 2019-11-20 16:16:50 przez: Puzon
Skomentuj
15019. himmeln ;
Dodane 2019-11-20 16:16:24 przez: Puzon
Skomentuj
15018. Obersekunda ;
Dodane 2019-11-20 16:08:27 przez: Puzon
Skomentuj
15017. Die Folge der Zeitfolge kolejność następstwa czasu;
Dodane 2019-11-20 14:26:59 przez: Puzon
wydaje mi się, że nie ma takiego stałego wyrażenia ani w polskim, ani w niemieckim
Skomentuj

Komentarze:
Jest, gramatyka opisowa języka niemieckiego (zdania z "Nachdem") consecutio temporum [łac.], następstwo czasów, gram. zasada określająca, jakiego czasu należy użyć w zdaniu podrzędnym w zależności od danego czasu zdania nadrzędnego.
Skomentował(a): Puzon, 2019-11-21 08:58:48
(Zeitenfolge)
Skomentował(a): autor, 2019-11-22 00:09:07
15016. Gleichzeitigkeit ;
Dodane 2019-11-20 13:30:46 przez: Puzon
Skomentuj
15015. Nachzeitigkeit ;
Dodane 2019-11-20 13:29:18 przez: Puzon
Skomentuj
15014. Stammvokal ;
Dodane 2019-11-20 10:12:55 przez: Puzon
Skomentuj
15013. backen (schwaches Verb) ; der Schnee backt an den Stiefeln, ein Schild backen
Dodane 2019-11-19 20:39:44 przez: Puzon
Skomentuj
15012. schuppdiwupp przymiotnik/przysłówek szybciutko, w te migi, natychmiast, bez mrugnięcia oka;
Dodane 2019-11-19 19:59:49 przez: użytkownik
Skomentuj
15011. Kokolores (PL die Kokolores) pierdoły;
Dodane 2019-11-19 19:57:45 przez: użytkownik
Skomentuj
15010. Papperlapapp (PL die Papperlapapp) pierdoły, bzdury;
Dodane 2019-11-19 19:54:54 przez: użytkownik
Skomentuj
15009. Heimatfilm ;
Dodane 2019-11-19 12:46:04 przez: Puzon
Skomentuj
Starsze propozycje