hasło czeka na weryfikację
dodane nowe hasło - dziękuję za pomoc!
uzupełnione/skorygowane hasło - dziękuję za pomoc!
propozycja niestety odrzucona; najczęstsze przyczyny: hasło już w bazie, nieznany wyraz, wyraz nie do słownika (np. złożenie niemające stałego charakteru)
użytkownik zasłużony (10+)
użytkownik bardzo zasłużony (50+)
użytkownik szczególnie zasłużony (100+)
Punkty zliczane są tylko w przypadku zarejestrowanych użytkowników. Zasady prywatności
Propozycja hasłaStatus
Ausbeutung die (PL die Ausbeutungen) wykorzystywanie, wyzysk;
Dodane 2024-02-21 08:36:31
przez: kristof
Skomentuj
Bezahlkarte die (PL die Bezahlkarten) karta płatnicza;
Dodane 2024-02-21 08:23:15
przez: kristof
Skomentuj
änderbar przymiotnik/przysłówek dający się zmienić;
Dodane 2024-02-19 19:01:12
przez: kristof
Skomentuj
Vokalwechsel der (PL die Vokalwechsel) zmiana samogłoski;
Dodane 2024-02-19 09:07:45
przez: kristof
Skomentuj
säbeln czasownik säbelt, säbelte, hat gesäbelt ciachać;
Dodane 2024-02-16 07:37:45
przez: kristof
Skomentuj
verlebendigen czasownik verlebendigt, verlebendigte, hat verlebendigt ożywiać;
Dodane 2024-02-16 06:12:33
przez: kristof
Skomentuj
Geländegewinn der (PL die Geländegewinne) zdobycie terenu;
Dodane 2024-02-15 10:10:22
przez: kristof
Skomentuj
achtklassig przymiotnik/przysłówek ośmioklasowy;
Dodane 2024-02-14 21:07:40
przez: kristof
Skomentuj
Marterl das (PL die Marterln) kapliczka przydrożna (PL Marterln);
Dodane 2024-02-14 11:53:12
przez: kristof
Skomentuj
Offenes Bein das (PL die Offenes Bein) owrzodzenie żylakowe, otwarte owrzodzenie;
Dodane 2024-02-14 00:00:17
przez: Rocky
już dodane
Skomentuj
Alimente ;
Dodane 2024-02-11 10:16:38
przez: Puzon
Skomentuj
Tarifpartei ;
Dodane 2024-02-11 10:14:55
przez: Puzon
Skomentuj
Friedenspflicht ;
Dodane 2024-02-11 10:14:04
przez: Puzon
Skomentuj
Kriegsruf der (PL die Kriegsrufe) okrzyk wojenny;
Dodane 2024-02-08 11:03:19
przez: kristof
Skomentuj
Blumenständer der (PL die Blumenständer) stojak na kwiaty;
Dodane 2024-02-07 06:54:54
przez: kristof
Skomentuj
Auslieferungsort des Gutes ;
Dodane 2024-02-06 18:26:24
przez: użytkownik
Skomentuj
großangekündigt przymiotnik/przysłówek szeroko zapowiadany, zapowiadany z rozmachen;
Dodane 2024-01-28 21:25:22
przez: kristof
Skomentuj
gundermann roslina (PL die gundermann roslina) ;
Dodane 2024-01-28 00:28:22
przez: użytkownik
Skomentuj
Pferdewagen der (PL die Pferdewagen) powóz;
Dodane 2024-01-25 16:46:09
przez: kristof
Skomentuj
raushauen czasownik haut raus, haute/hieb raus, hat rausgehauen 1. trwonić 2. zarzucać rynek 3. wyrzucać z siebie; Worte, Zitate, Sprüche raushauen
Dodane 2024-01-24 15:45:55
przez: kristof
Skomentuj
prägen prägt prägte hat geprägt czasownik prägt, prägte, hat geprät (von) wpływać (na), charakteryzować się, zatwierdzać, dominować; Bohrtürme prägen auf die Landschaft. Wieże wiertnicze wpływają na krajobraz.
Dodane 2024-01-22 19:32:34
przez: Dawid
już uzupełnione - czy zwrócić uwagę na coś konkretnego?
Skomentuj
Kofferpacken das (PL die Kofferpacken) pakowanie walizki; beim Kofferpacken przy pakowaniu walizki
Dodane 2024-01-21 23:00:48
przez: kristof
Skomentuj
prägen prägt prägte hat geprägt czasownik prägt, prägte, hat geprät (von) wpływać (na), charakteryzować się, zatwierdzać, dominować; Bohrtürme prägen auf die Landschaft. Wieże wiertnicze wpływają na krajobraz.
Dodane 2024-01-21 21:05:10
przez: Dawid
Skomentuj
verranzt ;
Dodane 2024-01-21 10:10:59
przez: Puzon
Skomentuj
promenieren ;
Dodane 2024-01-21 09:39:55
przez: Puzon
Skomentuj
Aussprache die (PL die Aussprachen) debata;
Dodane 2024-01-18 20:11:55
przez: kristof
Skomentuj
das Anwesen (PL die das Anwesen) posesja; Das ist mein Anwesen To moja posesja
Dodane 2024-01-17 09:56:39
przez: Tomasz Jarka
Skomentuj
hinabziehen ;
Dodane 2024-01-15 19:01:49
przez: Dorka J.
Skomentuj
Atomuhr die (PL die Atomuhren) zegar atomowy;
Dodane 2024-01-08 00:40:12
przez: użytkownik
Skomentuj
Wiktrymizacja ;
Dodane 2024-01-06 20:59:00
przez: użytkownik
nie ma takiego wyrazu, "wiktymizacja" dodana
Skomentuj
Fernsehbild ;
Dodane 2024-01-06 18:36:42
przez: Puzon
Skomentuj
müssen musieć; odmiana: ich muss, du musst, er muss
Dodane 2024-01-06 15:07:27
przez: kristof
Skomentuj
roboten ;
Dodane 2024-01-05 17:32:20
przez: Puzon
Skomentuj
Feilstaub (PL die Feilstauben) opiłek;
Dodane 2024-01-05 09:52:20
przez: użytkownik
Skomentuj
Feilspäne die (PL die Feilspäne ) opiłki;
Dodane 2024-01-05 09:50:54
przez: użytkownik
Skomentuj
Wiktrymizacja ;
Dodane 2024-01-05 06:29:35
przez: użytkownik
(wiktymizacja)
Skomentuj
Schwammig przymiotnik/przysłówek Opuchnięty, nabrzmiały, obrzmialy; Seine Fingern waren weiß und schwammig Jego palce były białe i nabrzmiale
Dodane 2023-12-30 10:55:39
przez: Tomasz Jarka
Skomentuj
aushorchen czasownik aushorcht, horchte aus, hat ausgehorcht dyskretnie wypytywać,dowiadywać się; Ich hatte seine Einladung angenommen, weil ich ihn aushorchen wollte Przyjąłem jego zaproszenie, ponieważ chciałem go dyskretnie podpytac
Dodane 2023-12-29 09:00:59
przez: Tomasz Jarka
Skomentuj
der Streuner der (PL die die Streuner) bezpańskie zwierzę. Najczęściej pies lub kot; Dieser Hund ist wohl ein Streuner; er hat kein Halsband Ten pies jest chyba bezpański. Nie ma obroży.
Dodane 2023-12-29 08:38:11
przez: Tomasz Jarka
Skomentuj
Zoogeschäft das (PL die Zoogeschäfte) sklep zoologiczny;
Dodane 2023-12-29 06:14:20
przez: kristof
Skomentuj
Tarifanpassung ;
Dodane 2023-12-27 15:20:49
przez: Puzon
Skomentuj
fossile Energie ;
Dodane 2023-12-25 13:33:42
przez: Puzon
Skomentuj
Wechselbehälter ;
Dodane 2023-12-25 13:32:44
przez: Puzon
Skomentuj
Pegelstand ;
Dodane 2023-12-25 13:29:23
przez: Puzon
Skomentuj
Modergeruch der (PL die Modergerüche) Zapach stęchlizny; Die Luft war von Modergeruch erfüllt. Powietrze było wypełnione zapachem stęchlizny.
Dodane 2023-12-24 16:31:26
przez: Veličković Rajko
Skomentuj
Offenes Bein das (PL die Offenes Bein) owrzodzenie żylakowe, otwarte owrzodzenie;
Dodane 2023-12-24 00:42:35
przez: Rocky
Skomentuj
„Aus tatsächlichen Gründen“ ;
Dodane 2023-12-22 19:28:23
przez: użytkownik
Skomentuj
durchspülen ;
Dodane 2023-12-22 08:20:11
przez: użytkownik
Skomentuj
Einheitsschreibung ;
Dodane 2023-12-14 19:29:39
przez: użytkownik
Skomentuj
Nationaler Wiederaufbauplan der (nur Singular) Krajowy Plan Odbudowy; Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy pochodzą z Unii Europejskiej Geld aus Nationaler Wiederaufbau kommt aus Europäische Union
Dodane 2023-12-12 08:54:54
przez: Bonar
Skomentuj
Revers ; (mit dem Kragen eine Einheit bildender) mehr oder weniger breiter Aufschlag am Vorderteil besonders von Mänteln, Jacken, Jacketts
Dodane 2023-12-10 17:40:11
przez: użytkownik
Skomentuj
Lunte riechen ;
Dodane 2023-12-10 17:20:26
przez: użytkownik
Skomentuj
Schießhund ;
Dodane 2023-12-10 17:15:12
przez: użytkownik
Skomentuj
Herrendiener ;
Dodane 2023-12-10 17:12:02
przez: użytkownik
Skomentuj
Sündenpfuhl ;
Dodane 2023-12-10 16:26:05
przez: użytkownik
Skomentuj
großbürgerlich ;
Dodane 2023-12-10 16:07:05
przez: użytkownik
Skomentuj
Bände sprechen ;
Dodane 2023-12-10 16:01:25
przez: użytkownik
Skomentuj
Redeschwall ;
Dodane 2023-12-10 15:32:41
przez: użytkownik
Skomentuj
Gerechte ;
Dodane 2023-12-10 15:22:29
przez: użytkownik
Skomentuj
den Schlaf des Gerechten schlafen ;
Dodane 2023-12-10 15:21:25
przez: użytkownik
Skomentuj
wummern ;
Dodane 2023-12-10 15:18:40
przez: użytkownik
Skomentuj
klacken postukiwać;
Dodane 2023-12-10 14:48:26
przez: użytkownik
Skomentuj
ummähen ;
Dodane 2023-12-10 14:20:20
przez: użytkownik
Skomentuj
rumkommen ;
Dodane 2023-12-10 13:46:09
przez: użytkownik
Skomentuj
durch den Wind sein ;
Dodane 2023-12-10 13:42:49
przez: użytkownik
Skomentuj
Bergfried ;
Dodane 2023-12-10 13:22:42
przez: użytkownik
Skomentuj
nicht von ungefähr ;
Dodane 2023-12-10 13:20:41
przez: użytkownik
Skomentuj
Ramme ;
Dodane 2023-12-10 13:15:17
przez: użytkownik
Skomentuj
Dampframme ;
Dodane 2023-12-10 13:14:23
przez: użytkownik
Skomentuj
Bodensatz szumowina;
Dodane 2023-12-10 12:19:32
przez: użytkownik
Skomentuj
in die Mangel nehmen ;
Dodane 2023-12-10 12:16:19
przez: użytkownik
Skomentuj
jdm die Hölle heiß machen ;
Dodane 2023-12-10 11:50:36
przez: użytkownik
Skomentuj
zockeln ;
Dodane 2023-12-10 11:42:52
przez: użytkownik
Skomentuj
vorbeten ;
Dodane 2023-12-10 10:40:34
przez: użytkownik
Skomentuj
mit einem Satz ; jednym skokiem
Dodane 2023-12-10 09:50:02
przez: użytkownik
Skomentuj
Grüne Minna ; ein Fahrzeug der Polizei zum Gefangenentransport
Dodane 2023-12-10 09:45:40
przez: użytkownik
Skomentuj
reflexartig ;
Dodane 2023-12-10 09:22:48
przez: użytkownik
Skomentuj
Aushebung Ausschaufeln von Erde; nach der Aushebung des Erdreichs werden Bodenproben genommen
Dodane 2023-12-10 09:00:47
przez: użytkownik
Skomentuj
Aushebung Aufspürung und Gefangennahme gesuchter, sich versteckt haltender Personen oder Personengruppen; bei der Aushebung und Festnahme der Verbrecherbande wurde ein Polizist verletzt
Dodane 2023-12-10 08:59:40
przez: użytkownik
Skomentuj
illuster ;
Dodane 2023-12-10 08:54:28
przez: użytkownik
Skomentuj
in die Runde schauen ;
Dodane 2023-12-09 19:42:08
przez: użytkownik
Skomentuj
Mannschaftswagen ;
Dodane 2023-12-09 19:27:50
przez: użytkownik
Skomentuj
sich schneiden mylić się; da hat er sich aber geschnitten on grubo się myli [lub bardzo się pomylił]
Dodane 2023-12-09 18:43:06
przez: użytkownik
Skomentuj
anschnauzen ;
Dodane 2023-12-09 18:39:05
przez: użytkownik
Skomentuj
die Beine in die Hand nehmen ;
Dodane 2023-12-09 17:56:35
przez: użytkownik
Skomentuj
entgegenschleudern ;
Dodane 2023-12-09 17:51:09
przez: użytkownik
Skomentuj
Bauchladen ;
Dodane 2023-12-09 17:49:22
przez: użytkownik
Skomentuj
gebotene Respekt ;
Dodane 2023-12-09 16:41:58
przez: użytkownik
Skomentuj
nicht minder ; ebenso (...) (wie) / genauso (...) (wie)
Dodane 2023-12-09 16:25:21
przez: użytkownik
Skomentuj
Siel ;
Dodane 2023-12-08 17:43:33
przez: użytkownik
Skomentuj
bräsig obojętny, nieczuły;
Dodane 2023-12-07 09:15:38
przez: użytkownik
Skomentuj
Fluse ;
Dodane 2023-12-05 19:32:38
przez: użytkownik
Skomentuj
zerlesen ;
Dodane 2023-12-05 14:49:58
przez: użytkownik
Skomentuj
Bänderzerrung ;
Dodane 2023-12-05 14:34:46
przez: użytkownik
Skomentuj
Gedämpfheit ;
Dodane 2023-12-05 09:39:06
przez: użytkownik
(Gedämpftheit)
Skomentuj
Geschwisterinzest ;
Dodane 2023-12-04 11:33:05
przez: użytkownik
Skomentuj
Ruhigstellung die (PL die Ruhigstellungen) unieruchomienie, krępowanie, pętanie;
Dodane 2023-12-01 13:42:46
przez: kristof
Skomentuj
kuschen czasownik kuscht, kuschte, hat gekuscht łasić się, być posłusznym, kłaść po sobie uszy,być potulnym;
Dodane 2023-11-29 19:48:46
przez: kristof
Skomentuj
Verwiegung Ermittlung der Masse eines Objekts mit Hilfe einer Waage;
Dodane 2023-11-29 12:21:14
przez: użytkownik
Skomentuj
Verwiegung das Wiegen (Fachsprache, Amtssprache);
Dodane 2023-11-29 12:19:57
przez: użytkownik
Skomentuj
Starsze propozycje