hasło czeka na weryfikację
dodane nowe hasło - dziękuję za pomoc!
uzupełnione/skorygowane hasło - dziękuję za pomoc!
propozycja niestety odrzucona; najczęstsze przyczyny: hasło już w bazie, nieznany wyraz, wyraz nie do słownika (np. złożenie niemające stałego charakteru)
użytkownik zasłużony (10+)
użytkownik bardzo zasłużony (50+)
użytkownik szczególnie zasłużony (100+)
Punkty zliczane są tylko w przypadku zarejestrowanych użytkowników. Zasady prywatności
Propozycja hasłaStatus
Kofferpacken das (PL die Kofferpacken) pakowanie walizki; beim Kofferpacken przy pakowaniu walizki
Dodane 2024-01-21 23:00:48
przez: kristof
Skomentuj
prägen prägt prägte hat geprägt czasownik prägt, prägte, hat geprät (von) wpływać (na), charakteryzować się, zatwierdzać, dominować; Bohrtürme prägen auf die Landschaft. Wieże wiertnicze wpływają na krajobraz.
Dodane 2024-01-21 21:05:10
przez: Dawid
Skomentuj
verranzt ;
Dodane 2024-01-21 10:10:59
przez: Puzon
Skomentuj
promenieren ;
Dodane 2024-01-21 09:39:55
przez: Puzon
Skomentuj
Aussprache die (PL die Aussprachen) debata;
Dodane 2024-01-18 20:11:55
przez: kristof
Skomentuj
das Anwesen (PL die das Anwesen) posesja; Das ist mein Anwesen To moja posesja
Dodane 2024-01-17 09:56:39
przez: Tomasz Jarka
Skomentuj
hinabziehen ;
Dodane 2024-01-15 19:01:49
przez: Dorka J.
Skomentuj
Atomuhr die (PL die Atomuhren) zegar atomowy;
Dodane 2024-01-08 00:40:12
przez: użytkownik
Skomentuj
Wiktrymizacja ;
Dodane 2024-01-06 20:59:00
przez: użytkownik
nie ma takiego wyrazu, "wiktymizacja" dodana
Skomentuj
Fernsehbild ;
Dodane 2024-01-06 18:36:42
przez: Puzon
Skomentuj
müssen musieć; odmiana: ich muss, du musst, er muss
Dodane 2024-01-06 15:07:27
przez: kristof
Skomentuj
roboten ;
Dodane 2024-01-05 17:32:20
przez: Puzon
Skomentuj
Feilstaub (PL die Feilstauben) opiłek;
Dodane 2024-01-05 09:52:20
przez: użytkownik
Skomentuj
Feilspäne die (PL die Feilspäne ) opiłki;
Dodane 2024-01-05 09:50:54
przez: użytkownik
Skomentuj
Wiktrymizacja ;
Dodane 2024-01-05 06:29:35
przez: użytkownik
(wiktymizacja)
Skomentuj
Schwammig przymiotnik/przysłówek Opuchnięty, nabrzmiały, obrzmialy; Seine Fingern waren weiß und schwammig Jego palce były białe i nabrzmiale
Dodane 2023-12-30 10:55:39
przez: Tomasz Jarka
Skomentuj
aushorchen czasownik aushorcht, horchte aus, hat ausgehorcht dyskretnie wypytywać,dowiadywać się; Ich hatte seine Einladung angenommen, weil ich ihn aushorchen wollte Przyjąłem jego zaproszenie, ponieważ chciałem go dyskretnie podpytac
Dodane 2023-12-29 09:00:59
przez: Tomasz Jarka
Skomentuj
der Streuner der (PL die die Streuner) bezpańskie zwierzę. Najczęściej pies lub kot; Dieser Hund ist wohl ein Streuner; er hat kein Halsband Ten pies jest chyba bezpański. Nie ma obroży.
Dodane 2023-12-29 08:38:11
przez: Tomasz Jarka
Skomentuj
Zoogeschäft das (PL die Zoogeschäfte) sklep zoologiczny;
Dodane 2023-12-29 06:14:20
przez: kristof
Skomentuj
Tarifanpassung ;
Dodane 2023-12-27 15:20:49
przez: Puzon
Skomentuj
fossile Energie ;
Dodane 2023-12-25 13:33:42
przez: Puzon
Skomentuj
Wechselbehälter ;
Dodane 2023-12-25 13:32:44
przez: Puzon
Skomentuj
Pegelstand ;
Dodane 2023-12-25 13:29:23
przez: Puzon
Skomentuj
Modergeruch der (PL die Modergerüche) Zapach stęchlizny; Die Luft war von Modergeruch erfüllt. Powietrze było wypełnione zapachem stęchlizny.
Dodane 2023-12-24 16:31:26
przez: Veličković Rajko
Skomentuj
Offenes Bein das (PL die Offenes Bein) owrzodzenie żylakowe, otwarte owrzodzenie;
Dodane 2023-12-24 00:42:35
przez: Rocky
Skomentuj
„Aus tatsächlichen Gründen“ ;
Dodane 2023-12-22 19:28:23
przez: użytkownik
Skomentuj
durchspülen ;
Dodane 2023-12-22 08:20:11
przez: użytkownik
Skomentuj
Einheitsschreibung ;
Dodane 2023-12-14 19:29:39
przez: użytkownik
Skomentuj
Nationaler Wiederaufbauplan der (nur Singular) Krajowy Plan Odbudowy; Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy pochodzą z Unii Europejskiej Geld aus Nationaler Wiederaufbau kommt aus Europäische Union
Dodane 2023-12-12 08:54:54
przez: Bonar
Skomentuj
Revers ; (mit dem Kragen eine Einheit bildender) mehr oder weniger breiter Aufschlag am Vorderteil besonders von Mänteln, Jacken, Jacketts
Dodane 2023-12-10 17:40:11
przez: użytkownik
Skomentuj
Lunte riechen ;
Dodane 2023-12-10 17:20:26
przez: użytkownik
Skomentuj
Schießhund ;
Dodane 2023-12-10 17:15:12
przez: użytkownik
Skomentuj
Herrendiener ;
Dodane 2023-12-10 17:12:02
przez: użytkownik
Skomentuj
Sündenpfuhl ;
Dodane 2023-12-10 16:26:05
przez: użytkownik
Skomentuj
großbürgerlich ;
Dodane 2023-12-10 16:07:05
przez: użytkownik
Skomentuj
Bände sprechen ;
Dodane 2023-12-10 16:01:25
przez: użytkownik
Skomentuj
Redeschwall ;
Dodane 2023-12-10 15:32:41
przez: użytkownik
Skomentuj
Gerechte ;
Dodane 2023-12-10 15:22:29
przez: użytkownik
Skomentuj
den Schlaf des Gerechten schlafen ;
Dodane 2023-12-10 15:21:25
przez: użytkownik
Skomentuj
wummern ;
Dodane 2023-12-10 15:18:40
przez: użytkownik
Skomentuj
klacken postukiwać;
Dodane 2023-12-10 14:48:26
przez: użytkownik
Skomentuj
ummähen ;
Dodane 2023-12-10 14:20:20
przez: użytkownik
Skomentuj
rumkommen ;
Dodane 2023-12-10 13:46:09
przez: użytkownik
Skomentuj
durch den Wind sein ;
Dodane 2023-12-10 13:42:49
przez: użytkownik
Skomentuj
Bergfried ;
Dodane 2023-12-10 13:22:42
przez: użytkownik
Skomentuj
nicht von ungefähr ;
Dodane 2023-12-10 13:20:41
przez: użytkownik
Skomentuj
Ramme ;
Dodane 2023-12-10 13:15:17
przez: użytkownik
Skomentuj
Dampframme ;
Dodane 2023-12-10 13:14:23
przez: użytkownik
Skomentuj
Bodensatz szumowina;
Dodane 2023-12-10 12:19:32
przez: użytkownik
Skomentuj
in die Mangel nehmen ;
Dodane 2023-12-10 12:16:19
przez: użytkownik
Skomentuj
jdm die Hölle heiß machen ;
Dodane 2023-12-10 11:50:36
przez: użytkownik
Skomentuj
zockeln ;
Dodane 2023-12-10 11:42:52
przez: użytkownik
Skomentuj
vorbeten ;
Dodane 2023-12-10 10:40:34
przez: użytkownik
Skomentuj
mit einem Satz ; jednym skokiem
Dodane 2023-12-10 09:50:02
przez: użytkownik
Skomentuj
Grüne Minna ; ein Fahrzeug der Polizei zum Gefangenentransport
Dodane 2023-12-10 09:45:40
przez: użytkownik
Skomentuj
reflexartig ;
Dodane 2023-12-10 09:22:48
przez: użytkownik
Skomentuj
Aushebung Ausschaufeln von Erde; nach der Aushebung des Erdreichs werden Bodenproben genommen
Dodane 2023-12-10 09:00:47
przez: użytkownik
Skomentuj
Aushebung Aufspürung und Gefangennahme gesuchter, sich versteckt haltender Personen oder Personengruppen; bei der Aushebung und Festnahme der Verbrecherbande wurde ein Polizist verletzt
Dodane 2023-12-10 08:59:40
przez: użytkownik
Skomentuj
illuster ;
Dodane 2023-12-10 08:54:28
przez: użytkownik
Skomentuj
in die Runde schauen ;
Dodane 2023-12-09 19:42:08
przez: użytkownik
Skomentuj
Mannschaftswagen ;
Dodane 2023-12-09 19:27:50
przez: użytkownik
Skomentuj
sich schneiden mylić się; da hat er sich aber geschnitten on grubo się myli [lub bardzo się pomylił]
Dodane 2023-12-09 18:43:06
przez: użytkownik
Skomentuj
anschnauzen ;
Dodane 2023-12-09 18:39:05
przez: użytkownik
Skomentuj
die Beine in die Hand nehmen ;
Dodane 2023-12-09 17:56:35
przez: użytkownik
Skomentuj
entgegenschleudern ;
Dodane 2023-12-09 17:51:09
przez: użytkownik
Skomentuj
Bauchladen ;
Dodane 2023-12-09 17:49:22
przez: użytkownik
Skomentuj
gebotene Respekt ;
Dodane 2023-12-09 16:41:58
przez: użytkownik
Skomentuj
nicht minder ; ebenso (...) (wie) / genauso (...) (wie)
Dodane 2023-12-09 16:25:21
przez: użytkownik
Skomentuj
Siel ;
Dodane 2023-12-08 17:43:33
przez: użytkownik
Skomentuj
bräsig obojętny, nieczuły;
Dodane 2023-12-07 09:15:38
przez: użytkownik
Skomentuj
Fluse ;
Dodane 2023-12-05 19:32:38
przez: użytkownik
Skomentuj
zerlesen ;
Dodane 2023-12-05 14:49:58
przez: użytkownik
Skomentuj
Bänderzerrung ;
Dodane 2023-12-05 14:34:46
przez: użytkownik
Skomentuj
Gedämpfheit ;
Dodane 2023-12-05 09:39:06
przez: użytkownik
(Gedämpftheit)
Skomentuj
Geschwisterinzest ;
Dodane 2023-12-04 11:33:05
przez: użytkownik
Skomentuj
Ruhigstellung die (PL die Ruhigstellungen) unieruchomienie, krępowanie, pętanie;
Dodane 2023-12-01 13:42:46
przez: kristof
Skomentuj
kuschen czasownik kuscht, kuschte, hat gekuscht łasić się, być posłusznym, kłaść po sobie uszy,być potulnym;
Dodane 2023-11-29 19:48:46
przez: kristof
Skomentuj
Verwiegung Ermittlung der Masse eines Objekts mit Hilfe einer Waage;
Dodane 2023-11-29 12:21:14
przez: użytkownik
Skomentuj
Verwiegung das Wiegen (Fachsprache, Amtssprache);
Dodane 2023-11-29 12:19:57
przez: użytkownik
Skomentuj
sich verwiegen sich beim Wiegen, Abwiegen von etwas irren; falsch wiegen; du hast dich verwogen, das Paket ist schwerer
Dodane 2023-11-29 12:18:43
przez: użytkownik
Skomentuj
verwiegen wiegen (Fachsprache, Amtssprache);
Dodane 2023-11-29 12:18:04
przez: użytkownik
Skomentuj
Nachverwiegung ;
Dodane 2023-11-29 12:13:03
przez: użytkownik
Skomentuj
beschriftbar przymiotnik/przysłówek zapisywalny, możliwy do zapisania, możliwy do umieszczenia napisów; Beschiftbäre Fläche ist 1000×1000 mm. Pole, na którym można zapisywać/umieścić napisy, to 1000×1000 mm.
Dodane 2023-11-29 10:57:38
przez: Grzexs
Skomentuj
genü̱gen zadośćuczynić, sprostać wymaganiom; (gerecht werden) den Ansprüchen/Wünschen genügen, den Anforderungen genügen
Dodane 2023-11-28 15:17:12
przez: użytkownik
Skomentuj
unverwertbar ;
Dodane 2023-11-28 12:22:03
przez: użytkownik
Skomentuj
Menschenrechtsklage ;
Dodane 2023-11-28 10:12:39
przez: użytkownik
Skomentuj
aussöhnen ;
Dodane 2023-11-27 12:04:32
przez: użytkownik
Skomentuj
Rechtsfrieden ;
Dodane 2023-11-27 12:03:15
przez: użytkownik
Skomentuj
Stückwerk ;
Dodane 2023-11-27 12:00:33
przez: użytkownik
Skomentuj
Höchstfrist ;
Dodane 2023-11-27 11:54:25
przez: użytkownik
Skomentuj
Hundstagshitze ;
Dodane 2023-11-22 11:31:41
przez: użytkownik
Skomentuj
Schalheit ;
Dodane 2023-11-22 11:20:04
przez: użytkownik
Skomentuj
übernächtig ;
Dodane 2023-11-21 16:09:35
przez: użytkownik
Skomentuj
versus ;
Dodane 2023-11-21 15:16:54
przez: użytkownik
Skomentuj
ehrenrührig ;
Dodane 2023-11-21 14:41:36
przez: użytkownik
Skomentuj
aufwiegen przeważać, zastępować; Wiegt ein Leben ein anderes auf ? / die Vorteile wiegen die Nachteile auf
Dodane 2023-11-21 14:36:49
przez: użytkownik
Skomentuj
Arbeitssucht die (PL die Arbeitssüchte) uzależnienie od pracy; Arbeitssucht ist eine weit verbreitete, aber oft unterschätzte Krankheit
Dodane 2023-11-21 13:48:45
przez: kristof
Skomentuj
pressewirksam ;
Dodane 2023-11-21 13:02:48
przez: użytkownik
Skomentuj
erkaufen ;
Dodane 2023-11-21 12:56:53
przez: użytkownik
Skomentuj
Dämpfungswiderstand ;
Dodane 2023-11-21 11:20:31
przez: użytkownik
Skomentuj
Filterwiderstand ;
Dodane 2023-11-21 11:18:29
przez: użytkownik
Skomentuj
Beisitzer ;
Dodane 2023-11-21 10:26:35
przez: użytkownik
Skomentuj
von sich aus ;
Dodane 2023-11-20 11:52:57
przez: użytkownik
Skomentuj
Corsage ;
Dodane 2023-11-20 11:44:12
przez: użytkownik
Skomentuj
Korsage ;
Dodane 2023-11-20 11:43:20
przez: użytkownik
Skomentuj
Dunkelflaute ;
Dodane 2023-11-19 12:59:51
przez: Puzon
Skomentuj
Ausreisegewahrsam ;
Dodane 2023-11-19 12:58:51
przez: Puzon
Skomentuj
Werbekunde der (PL die Werbekunden) reklamodawca;
Dodane 2023-11-18 04:37:04
przez: kristof
Skomentuj
bereitlegen ;
Dodane 2023-11-17 17:33:57
przez: użytkownik
Skomentuj
mahlen essen, speisen;
Dodane 2023-11-17 16:28:52
przez: użytkownik
Skomentuj
berennen ;
Dodane 2023-11-17 16:01:17
przez: użytkownik
Skomentuj
Waschung ;
Dodane 2023-11-17 15:02:56
przez: użytkownik
Skomentuj
Einkehr ;
Dodane 2023-11-17 13:33:16
przez: użytkownik
Skomentuj
Kartoffelkraut ;
Dodane 2023-11-17 13:11:31
przez: użytkownik
Skomentuj
Dachpfanne ;
Dodane 2023-11-17 13:03:24
przez: użytkownik
Skomentuj
Eselsohr (Lesezeichen); Als Eselsohr wird eine umgeknickte Ecke eines Papierblattes bezeichnet – meist eines Buches
Dodane 2023-11-17 12:36:14
przez: użytkownik
Skomentuj
wegschließen ;
Dodane 2023-11-16 20:06:59
przez: Puzon
Skomentuj
Staatsbürgerkunde ;
Dodane 2023-11-16 19:56:56
przez: Puzon
Skomentuj
Bewandtnis ;
Dodane 2023-11-16 18:58:15
przez: użytkownik
Skomentuj
frei von der Leber weg reden sprechen ;
Dodane 2023-11-16 18:37:10
przez: użytkownik
Skomentuj
umtrimmen ;
Dodane 2023-11-16 18:27:33
przez: użytkownik
znaczenie nieznalezione
Skomentuj
eintrimmen ;
Dodane 2023-11-16 18:19:29
przez: użytkownik
Skomentuj
Ziernadel ;
Dodane 2023-11-16 14:30:09
przez: użytkownik
Skomentuj
Ziernagel ;
Dodane 2023-11-16 14:29:53
przez: użytkownik
Skomentuj
Innendienstleitung ;
Dodane 2023-11-16 12:45:43
przez: użytkownik
Skomentuj
Geläufigkeit ;
Dodane 2023-11-15 17:47:24
przez: użytkownik
Skomentuj
Drillich ;
Dodane 2023-11-15 17:41:42
przez: użytkownik
Skomentuj
feudeln ;
Dodane 2023-11-15 17:39:24
przez: użytkownik
Skomentuj
Reifen ;
Dodane 2023-11-15 16:34:34
przez: użytkownik
hasło w bazie
Skomentuj
Drahtwinde ;
Dodane 2023-11-15 16:11:17
przez: użytkownik
Skomentuj
Aufwärtshaken ;
Dodane 2023-11-15 15:26:20
przez: użytkownik
Skomentuj
untersetzen ;
Dodane 2023-11-15 14:15:39
przez: użytkownik
Skomentuj
untersetzt przymiotnik/przysłówek ;
Dodane 2023-11-15 14:13:44
przez: użytkownik
hasło w bazie
Skomentuj
gesetzgeberisch ;
Dodane 2023-11-15 14:09:53
przez: użytkownik
Skomentuj
urzuständlich ;
Dodane 2023-11-15 14:05:18
przez: użytkownik
Skomentuj
Neunauge ;
Dodane 2023-11-15 13:48:02
przez: użytkownik
Skomentuj
belämmern ;
Dodane 2023-11-14 19:10:42
przez: użytkownik
Skomentuj
antun etwas Bestimmtes anziehen (gehoben veraltend); sie tat ihre Jacke an
Dodane 2023-11-14 19:02:21
przez: użytkownik
Skomentuj
nachrücken ;
Dodane 2023-11-14 17:24:13
przez: użytkownik
Skomentuj
gefasst sein ;
Dodane 2023-11-14 14:11:15
przez: użytkownik
Skomentuj
Vatermörder ; (früher getragener) hoher, steifer Kragen an Herrenhemden mit aufwärts bis an die Wangen ragenden Spitzen
Dodane 2023-11-14 12:07:36
przez: użytkownik
Skomentuj
Kammerspiel ;
Dodane 2023-11-14 10:42:03
przez: użytkownik
Skomentuj
Infragestellung ;
Dodane 2023-11-13 12:39:17
przez: użytkownik
Skomentuj
Bartflechte ;
Dodane 2023-11-13 11:11:51
przez: użytkownik
Skomentuj
breitkrempig ;
Dodane 2023-11-13 11:06:04
przez: użytkownik
Skomentuj
Kodder ;
Dodane 2023-11-12 17:15:37
przez: użytkownik
Skomentuj
zur Strecke bringen ;
Dodane 2023-11-12 16:00:39
przez: użytkownik
Skomentuj
dafürhalten ;
Dodane 2023-11-12 15:52:27
przez: użytkownik
Skomentuj
unentschuldbar ;
Dodane 2023-11-12 15:18:54
przez: użytkownik
Skomentuj
Zulässigkeit ;
Dodane 2023-11-12 15:17:52
przez: użytkownik
Skomentuj
Zwangsvorstellung ;
Dodane 2023-11-12 14:16:47
przez: użytkownik
Skomentuj
aus dem Leim gehen ;
Dodane 2023-11-12 09:05:29
przez: użytkownik
Skomentuj
Patentleiter ;
Dodane 2023-11-12 09:00:32
przez: użytkownik
znaczenie nieznalezione
Skomentuj
Streitschlichtung ;
Dodane 2023-11-12 08:57:36
przez: użytkownik
Skomentuj
herbeilaufen przybiec;
Dodane 2023-11-12 06:52:54
przez: kristof
Skomentuj
starten czasownik startet startete, ist gestartet rozpoczynać się; Jetzt sind viele neue Kurse gestartet.
Dodane 2023-11-12 00:00:21
przez: kristof
Skomentuj
abbrechen czasownik bricht ab, brach ab, ist abgebrochen oderwać się;
Dodane 2023-11-11 23:49:30
przez: kristof
Skomentuj
trocknen czasownik trocknet, trocknete, ist getrocknet suszyć się;
Dodane 2023-11-11 23:39:51
przez: kristof
Skomentuj
stiften gehen ;
Dodane 2023-11-11 19:44:48
przez: użytkownik
Skomentuj
frequent przymiotnik/przysłówek częsty; frequente Verben
Dodane 2023-11-10 00:50:46
przez: kristof
Skomentuj
Schwund strata;
Dodane 2023-11-09 14:49:54
przez: użytkownik
Skomentuj
bei ihm hat irgend was ausgesetzt coś poszło nie tak;
Dodane 2023-11-09 14:43:30
przez: użytkownik
nie wiem, o co chodzi
Skomentuj
abzweigen ;
Dodane 2023-11-09 13:46:10
przez: użytkownik
Skomentuj
gelegen kommen ;
Dodane 2023-11-09 11:18:20
przez: użytkownik
Skomentuj
aufschütteln ;
Dodane 2023-11-09 09:05:00
przez: użytkownik
Skomentuj
ansegeln ;
Dodane 2023-11-09 08:56:14
przez: użytkownik
Skomentuj
Rotlauf ;
Dodane 2023-11-08 19:38:52
przez: użytkownik
Skomentuj
Lütte ;
Dodane 2023-11-08 19:34:49
przez: użytkownik
Skomentuj
Flaschenaufzug ;
Dodane 2023-11-08 19:04:38
przez: użytkownik
Skomentuj
behauen ;
Dodane 2023-11-08 18:41:22
przez: użytkownik
Skomentuj
Nistplatz ;
Dodane 2023-11-08 09:53:43
przez: użytkownik
Skomentuj
netzen ;
Dodane 2023-11-07 18:21:38
przez: użytkownik
Skomentuj
Wiegetritt ;
Dodane 2023-11-07 15:59:08
przez: użytkownik
Skomentuj
Wiegeschritt ;
Dodane 2023-11-07 15:58:36
przez: użytkownik
Skomentuj
Grunzlaut ;
Dodane 2023-11-07 13:35:24
przez: użytkownik
Skomentuj
Reuse ;
Dodane 2023-11-07 13:07:56
przez: użytkownik
Skomentuj
abplatzen ;
Dodane 2023-11-05 13:05:37
przez: Puzon
Skomentuj
Strandläufer ;
Dodane 2023-11-05 13:00:47
przez: Puzon
Skomentuj
übersprühen ;
Dodane 2023-11-05 12:59:25
przez: Puzon
Skomentuj
zukommen lassen powiadomić; jdm [über etw] eine Mitteilung zukommen lassen
Dodane 2023-11-05 12:39:37
przez: Puzon
Skomentuj
zukommen lassen przyznawać; jdm etw zukommen lassen (gewähren)
Dodane 2023-11-05 12:38:19
przez: Puzon
Skomentuj
zuschustern ;
Dodane 2023-11-05 12:34:37
przez: Puzon
Skomentuj
entzündungshemmend przymiotnik/przysłówek przeciwzapalny;
Dodane 2023-11-05 08:46:31
przez: kristof
Skomentuj
verträglich przymiotnik/przysłówek tolerowany; Vor allem der Zeylon-Zimmt ist besonders gut verträglich und hat viele gesundheitliche Vorteile
Dodane 2023-11-05 08:41:10
przez: kristof
Skomentuj
aufpeppen czasownik peppt auf, peppte auf, hat aufgepeppt przyprawiać, dodawać pikanterii;
Dodane 2023-11-05 08:30:16
przez: kristof
Skomentuj
ich habe es kommen sehen ; wiedziałem, że tak się stanie
Dodane 2023-11-04 14:49:19
przez: Puzon
Skomentuj
Einsatzzug ;
Dodane 2023-11-04 14:17:05
przez: Puzon
Skomentuj
Einsatzeinheit ;
Dodane 2023-11-04 14:16:50
przez: Puzon
Skomentuj
herzergreifend przymiotnik/przysłówek wzruszający, chwytający za serce;
Dodane 2023-11-03 10:12:42
przez: kristof
Skomentuj
Frauenversteher der (PL die Frauenversteher) rozumiejący kobiety;
Dodane 2023-11-03 10:06:53
przez: kristof
Skomentuj
Pferdeversteher der (PL die Pferdeversteher) rozumiejący konie;
Dodane 2023-11-03 10:02:57
przez: kristof
Skomentuj
Bekümmerung ;
Dodane 2023-11-02 19:00:25
przez: Puzon
Skomentuj
Hellhörigkeit ;
Dodane 2023-11-02 18:55:50
przez: Puzon
Skomentuj
überfliegen czasownik überflieget, flog über, hat übergeflogen (auf die andere Seite von etwas fliegen); - die Hühner sind übergeflogen
Dodane 2023-11-02 16:27:54
przez: użytkownik
Skomentuj
Landesvater ;
Dodane 2023-11-02 14:50:55
przez: użytkownik
Skomentuj
golonka z kapustą golonka z kapustą;
Dodane 2023-11-01 18:30:39
przez: lena
Skomentuj
sich umtun ;
Dodane 2023-11-01 14:59:35
przez: Puzon
Skomentuj
kommen sehen ; ankündigen, eine Prognose aufstellen, orakeln
Dodane 2023-11-01 14:04:43
przez: Puzon
Skomentuj
Schwingtor ;
Dodane 2023-11-01 11:40:43
przez: Puzon
Skomentuj
Schussfahrt ;
Dodane 2023-11-01 11:39:43
przez: Puzon
Skomentuj
Nowsze propozycje