SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

atmosphärische Front - front atmosferyczny
das Hoch - wyż
das Hochdruckgebiet - zatoka wyżowa
die Isohyete - izohieta
die Isotherme - izoterma
die Kaltfront - front chłodny
der Kumulonimbus - chmura kłębiasta deszczowa
der Kumulus - chmura kłębiasta
die Niederschlagsmenge - ilość opadów
der Niederschlagsmesser - deszczomierz
der Stratus - chmura warstwowa
das Tief - niż
das Tiefdruckgebiet - zatoka niżowa
die Warmfront - front ciepły
der Zirrus - chmura pierzasta

 
Energie die (PL die Energien) energia; elektrische Energie energia elektryczna
verwenden czasownik verwendet, verwandte/verwendete, hat verwandt/verwendet używać, stosować; auf etwas Energie verwenden wkładać w coś energię; sich für jemanden verwenden wstawiać się za kimś
einspeisen czasownik speist ein, speiste ein, hat eingespeist infor. zapisywać, wprowadzać (dane); Energie einspeisen doprowadzać energię
Energiebedarf der (nur Singular) zapotrzebowanie na energię
erneuerbar przymiotnik odnawialny; erneuerbare Energie energia odnawialna, energia ze źródeł odnawialnych
Energieversorgung die (nur Singular) zaopatrzenie w energię
Energiepauschale die (PL die Energiepauschalen) ryczałtowa opłata za energię, ulga energetyczna, dodatek energetyczny (w związku z wysoką inflacją)
Energiepreispauschale die (PL die Energiepreispauschalen) ryczałtowa opłata za energię, ulga energetyczna, dodatek energetyczny (w związku z wysoką inflacją)
fossil przymiotnik kopalny, skamieniały; fossile Energie energia ze źródeł kopalnych
sanft przymiotnik lekki, delikatny, łagodny, miły, przyciszony, przytłumiony, stonowany; ein sanfter Regen delikatny deszcz; eine sanfte Berührung lekki dotyk; in sanfter Anstieg łagodne wzniesienie; ein sanfter Mensch łagodny człowiek; eine sanfte Musik przyciszona muzyka; eine sanfte Stimme przytłumiony głos; mit sanfter Gewalt z niewielką siłą; er hat ein sanftes Wesen on ma łagodne usposobienie; sanfte Energie energia naturalna; sanfte Geburt poród siłami natury
strotzen czasownik strotzt, strotzte, hat gestrotzt tryskać; vor Energie/Gesundheit strotzen tryskać energią / zdrowiem
unterbrechen czasownik unterbricht, unterbrach, hat unterbrochen przerywać jemanden komuś; entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche przepraszam, że panu/pani przerywam; seine Arbeit/sein Studium unterbrechen przerwać swoją pracę/studia; ein Schrei unterbrach das Schweigen krzyk przerwał milczenie; die Stromversorgung ist unterbrochen zaopatrzenie w energię elektryczną uległo przerwaniu; eine unterbrochene Linie także mot. linia przerywana
Verstromung die (PL die Verstromungen) wytwarzanie energii elektrycznej, przetwarzanie na energię elektryczną von Kohle węgla
Solartechnik die (nur Singular) technika solarna, technika wykorzystująca energię słoneczną
Stromversorgung die (nur Singular) zaopatrzenie w energię elektryczną

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
Energie, zwolennicy, hinbringen, Gruzja, Blasen, Werbung, Schonbezug, kuskus, Rettungsdienst, wider, verneinen, otarcie, Frischkäse, Tatendrang, plaster, Forelle, eingenommen, Bäcker, dorsz, wodór, blühen, Geschwür, wzdęcia, odchodzić, słusznie, verdorren

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 23-04-2024 14:19


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to




Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków