SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

die Biologie - biologia
die Chemie - chemia
das Deutsch - język niemiecki
das Englisch - język angielski
die Erdkunde - geografia
die Ethik - etyka
die Geschichte - historia
die Informatik - informatyka
die Klassenlehrerstunde - godzina wychowawcza
die Mathematik - matematyka
die Physik - fizyka
das Polnisch - język polski
der Religionsunterricht - religia
die Sozialkunde - wiedza o społeczeństwie
der Sportunterricht - wychowanie fizyczne

 
Freude die (PL die Freuden) radość, zadowolenie, przyjemność, pot. frajda; an etwas (DAT) Freude haben cieszyć się z czegoś, pot. mieć z czegoś frajdę; Freude am Leben haben cieszyć się z życia; keinen Anlass zur Freude haben nie mieć powodu do radości
überschäumen czasownik schäumt über, schäumte über, hat übergeschäumt przelewać się pieniąc się; er goss das Glas so voll, dass es überschäumte nalał do szklanki tak pełno, że przelało się; das Bier schäumt über piwo przelewa się pieniąc się; vor Freude überschäumen przen. nie posiadać się z radości
überschäumend przymiotnik/przysłówek niepohamowany, bezgraniczny, niepohamowanie, bezgranicznie; eine überschäumende Freude niepohamowana radość, bezgraniczna radość
überquellen czasownik quellt über, quoll über, ist übergequollen przelewać się, być przepełnionym; vor Freude überquellen przen. tryskać radością; vom Lob überquellen rozpływać się w pochwałach
leuchten czasownik leuchtet, leuchtete, hat geleuchtet świecić, świecić się, fosforyzować, odbijać się, oświetlać; die Kerze leuchtet świeca pali się; der Mond leuchtet ins Zimmer Księżyc oświetla pokój; vor Freude leuchten przen. promieniować radością; mit einer Taschenlampe jemandem ins Gesicht leuchten świecić komuś latarką w twarz; kannst du mir bitte einmal leuchten? możesz mi poświecić?
Eierkuchen der (PL die Eierkuchen) gastr. omlet, naleśnik; Friede, Freude, Eierkuchen wyrażenie odnoszące się do fasadowości i hipokryzji społeczeństwa wypierającego swoje istotne problemy
teilen czasownik teilt, teilte, hat geteilt dzielić; etwas in gleiche Teile teilen dzielić coś na dwie równe części; Freude mit jemandem teilen dzielić z kimś radość
außer przyimek +DAT poza, oprócz; alle außer ihm wszyscy poza nim; außer Atem bez tchu; außer Sicht sein być poza zasięgiem wzroku; außer sich vor Freude sein nie panować nad sobą z radości
wirbelig przymiotnik żywy, ruchliwy; die wirbelige Faschingszeit gorączkowy okres karnawału; vor Freude wirbelig sein być oszołomionym z radości
welche zaimek która, jaka, jakaś, które, jakie, jakieś (Pl); welche Tasche? która/jaka torba?; welche Freude! cóż za radość!; brauchst du ein Taschentuch? ich habe noch welche potrzebujesz chusteczki? mam jeszcze jakieś; es gibt welche, die... są tacy, którzy...
hell przymiotnik, przysłówek jasny, widny, dźwięczny, jasno, dźwięcznie; es wird hell robi się jasno; helle Wohnung jasne, widne mieszkanie; helle Stimme jasny, dźwięczny głos; helles Bier jasne piwo; heller Junge sprytny chłopak; heller Wahnsinn czyste szaleństwo; helle Freude wielka radość
Anlass der (PL die Anlässe) powód, przyczyna, okazja, sposobność; keinen Anlass zur Freude haben nie mieć powodu do radości; nichtiger Anlass błahy powód; Anlass für seine Beschwerde powód jego skargi; aus gegebenem Anlass w związku z zainstniałą sytuacją; ein besonderer Anlass szczególna okazja; alle waren dem Anlass entsprechend gekleidet wszyscy byli ubrani stosownie do okazji
zappeln czasownik zappelt, zappelte, hat gezappelt miotać się, rzucać się; vor Freude zappeln skakać z radości; jemanden zappeln lassen pot. trzymać kogoś w niepewności
strahlen czasownik strahlt, strahlte, hat gestrahlt świecić, oświetlać, promieniować, emitować promieniowanie, błyszczeć, połyskiwać, przen. promienieć vor Freude radością
Überschwang der (nur Singular) uniesienie, entuzjazm; im Überschwang der Freude w radosnym uniesieniu, w euforii
aufspringen czasownik springt auf, sprang auf, ist aufgesprungen podskakiwać, wyskakiwać, zrywać się, nagle rozwierać się (o drzwiach), pękać (o skórze), otwierać się (o pączkach); vor Freude aufspringen podskakiwać z radości; die Tür ist aufgesprungen drzwi nagle otworzyły się; der Ball sprang hinter der Torlinie auf piłka odbiła się za linią bramkową; aufgesprungene Lippen popękane wargi
hopsen czasownik hopst, hopste, ist gehopst pot. skakać, podskakiwać vor Freude z radości; über einen kleinen Bach/Zaun hopsen przeskakiwać przez strumyk/płotek
hüpfen czasownik hüpft, hüpfte, ist gehüpft podskakiwać, skakać; vor Freude hüpfen nie posiadać się z radości; auf einem Bein hüpfen podskakiwać na jednej nodze
erleben czasownik erlebt, erlebte, hat erlebt przeżywać, doświadczać, doznawać, zaznawać, dożyć, doczekać się; Freude erleben przeżywać radość; viel Unangenehmes erleben przeżywać dużo nieprzyjemności

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
Mittagessen, Kollegin, verschreiben, impfen, kręgosłup, posiłek, cegła, Verordnung, kurs gotowania, Verweisung, spiker, durchbrechen, vorbeischauen, ebnen, langen, jederzeit, bedenklich, paradiesisch, geradezu, rudimentär, nachteilig, smutny, nahen, bohren, Beschimpfung, załoga

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków