SŁOWNIK DEPL.PL
 


 
Kunst die (PL die Künste) sztuka, umiejętność, kunszt; die schönen/bildenden Künste sztuki piękne, sztuki plastyczne; bildende Kunst sztuki plastyczne, plastyka; angewandte Kunst sztuka użytkowa; die Kunst des Lesens sztuka czytania, umiejętność czytania; die Schwarze Kunst czarna magia
modern przymiotnik, przysłówek nowoczesny, żyjący z duchem czasu, modny, współczesny, nowocześnie, modnie; ein modernes Kleid modna sukienka; sich modern kleiden modnie się ubierać; die moderne Technik nowoczesna technika; moderne Kunst/Musik sztuka/muzyka współczesna
obliegen czasownik obliegt/dawn. liegt ob, oblag/dawn. lag ob, hat oblegen/dawn. obgelegen być obowiązkiem, być powinnością; das obliegt ihr to jest jej obowiązkiem; der Kunst obliegen dawn. oddawać się sztuce
entarten czasownik entartet, entartete, ist entartet wyradzać się, zwyrodnieć; entartete Kunst hist. sztuka wynaturzona (termin stosowany w nazistowskich Niemczech)
brotlos przymiotnik bezrobotny, niepopłatny; eine brotlose Kunst zajęcie niezapewniające utrzymania
Gegenwart die (nur Singular) teraźniejszość, współczesność, obecność, jęz. czas teraźniejszy; die Kunst/Dichtung der Gegenwart współczesna sztuka/poezja; in der Gegenwart/nur für die Gegenwart leben żyć tylko teraźniejszością; in ihrer/deiner Gegenwart w jej/twojej obecności; in Gegenwart der Gäste w obecności gości

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
pokoju, durchschnitt, powrót, nachahmen, tego, vertrauenswürdig, beeindruckend, arrangieren, powrotny, hingegen, ewentualnie, wyjazd, Business, Überzahlung, aussagekräftig, Klasse, Briefumschlag, abheben, Danzig, zapewnić, wykroczenie, Stimmungsbild, könnte, spać, Sonderzahlung, gemach

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków