SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

die Affenhitze - potworny upał
das Augustwetter - sierpniowa pogoda
die Dürre - susza
das Erfrischungsgetränk - napój chłodzący
der Hitzschlag - udar cieplny
die Hitze - upał
die Hitzewelle - fala upałów
die Klimaanlage - klimatyzacja
der Sommerhimmel - letnie niebo
das Sonnenbad - kąpiel słoneczna
der Sonnenbrand - oparzenie słoneczne
die Sonnenbräune - opalenizna
der Sonnenstich - udar słoneczny
der Spätsommer - późne lato
der Waldbrand - pożar lasu

Partei die (PL die Parteien) polit. partia, strona (dyskusji, umowy); politische Partei partia polityczna; für jemanden Partei ergreifen stawać po czyjejś stronie
spalten czasownik spaltet, spaltete, hat gespaltet/gespalten rozszczepiać, rozdzielać, rozłupywać, rozpłatać, rozpadać się; sich spalten rozszczepiać się, rozdzielać się, łupać się; (hat gespalten) przen. rozpadać się, dzielić się na frakcje die Partei partię
eintreten czasownik tritt ein, trat ein, ist eingetreten wchodzić, wydarzać się, zdarzać się, występować, następować; mit jemandem in Verhandlungen eintreten rozpoczynać z kimś negocjacje; bitte, treten Sie ein! proszę wejść!; in eine Partei eintreten wstępować do partii; plötzlich trat Stille ein nagle nastąpiła cisza; sein Tod war am frühen Morgen eingetreten jego śmierć nastąpiła wczesnym rankiem; es trat eine Besserung ihres Befindens ein nastąpiła poprawa jego samopoczucia
Mitglied das (PL die Mitglieder) członek; vollberechtigtes/ordentliches Mitglied członek pełnoprawny/zwyczajny; Mitglieder werben werbować członków; die Mitglieder der Europäischen Union członkowie Unii Europejskiej; ein Mitglied aus einer Partei ausschließen usuwać/wykluczać członka z partii
engagieren czasownik engagiert, engagierte, hat engagiert angażować; sich politisch engagieren angażować się politycznie; sich für jemanden/etwas engagieren angażować się dla kogoś/w coś; sich voll für die Ziele der Partei engagieren zaangażować się w pełni w realizację celów partii; engagiert werden otrzymać angaż
Auftrag der (PL die Aufträge) zlecenie, zamówienie, polecenie, nałożenie, misja; einen Auftrag vergeben zlecać; wichtiger/eiliger Auftrag ważne/nagłe zlecenie; im Auftrag von jemandem na czyjeś zlecenie; er kam im Auftrag seiner Firma przybył z polecania swojej firmy; öffentlicher Auftrag zamówienie publiczne; Kündigung/Widerruf des Auftrags wypowiedzenie/odwołanie zlecenia; ein Auftrag in Höhe von 2 Millionen zamówienie w wysokości 2 milionów; etwas in Auftrag geben zamawiać coś; der gesellschaftliche Auftrag der Partei społeczna misja partii; der Pinsel ermöglicht einen gleichmäßigen Auftrag der Farbe pędzel umożliwia równomierne nałożenie farby
SPD skrót od Sozialdemokratische Partei Deutschlands Socjaldemokratyczna Partia Niemiec
Vorzeigefrau die (PL die Vorzeigefrauen) kobieta na pokaz, przen. wizytówka der Partei partii
Vorzeigemann der (PL die Vorzeigemänner) mężczyzna na pokaz, wizytówka der Partei partii
Flügel der (PL die Flügel) skrzydło, muz. fortepian, mil. flanka; mit den Flügeln schlagen trzepotać skrzydłami; jemandem die Flügel stutzen przen. podcinać komuś skrzydła; der linke Flügel des Gebäudes lewe skrzydło budynku; im westlichen Flügel des Schlosses w zachodnim skrzydle zamku; auf dem Flügel spielen grać na fortepianie; die Flügel der Windmühle łopaty wiatraka; der rechte Flügel der Partei prawe skrzydło partii

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
wytrzymywać, wytrzymałość, beinhalten, Parlament, überbringen, Ausstrahlung, Feuchtigkeit, zdać, Mühe, beinahe, minister, Gefährte, ładunek, umziehen, verfluchten, Wettbewerb, manche, okres wypowiedzenia, tanken, untersagen, wählen, nudny, drogi, billig, Politik, durchsetzen

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 19-08-2023 14:02
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków