SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

Achillesferse - pięta Achillesa
Ariadnefaden - nić Ariadny
Augiasstall - stajnia Augiasza
Damoklesschwert - miecz Damoklesa
das Orakel von Delphi - wyrocznia delficka
das trojanische Pferd - koń trojański
Füllhorn - róg obfitości
goldenes Vlies - złote runo
gordischer Knoten - węzeł gordyjski
zwölf Arbeiten des Herakles - dwanaście prac Heraklesa
Ikarusflügel - skrzydła Ikara
Kassandraruf - proroctwo Kasandry
Lorbeerkranz - wieniec laurowy
Nessoshemd - koszula Dejaniry
Sisyphusarbeit - syzyfowa praca

Probe die (PL die Proben) próba, test, próbka; jemanden auf die Probe stellen wystawiać kogoś na próbę; eine Probe entnehmen pobierać próbkę
Geduld die (nur Singular) cierpliwość; Geduld üben okazywać cierpliwość; meine Geduld ist am Ende moja cierpliwość się kończy; du stellst meine Geduld auf eine harte Probe wystawiasz moją cierpliwość na próbę; keine Geduld zu etwas haben nie mieć do czegoś cierpliwości; nur Geduld! cierpliwości!
Beamte der (PL die Beamten) urzędnik, urzędnik państwowy, funkcjonariusz; richterlicher Beamter urzędnik sądowy; ein hoher Beamter wysoki urzędnik; Beamte auf Probe urzędnik na okres próbny
versuchen czasownik versucht, versuchte, hat versucht próbować, usiłować, wypróbowywać, wystawiać na próbę, kusić, doświadczać; etwas versuchen próbować czegoś
versuchsweise przysłówek na próbę, tytułem próby
bewähren czasownik sich bewähren; bewährt sich, bewährte sich, hat sich bewährt potwierdzać swoją wartość, sprawdzać się, okazywać się przydatnym, okazywać się wartościowym, wytrzymać próbę; du hast dich als zuverlässiger Arbeiter bewährt sprawdziłeś się jako niezawodny pracownik
durchspielen czasownik spielt durch, spielte durch, hat durchgespielt grać do końca, grać na próbę; eine Szene ganz durchspielen odegrać całą scenę do końca
proben czasownik probt, probte, hat geprobt odbywać próbę, próbować, ćwiczyć
probeweise przysłówek na próbę
Schnupperangebot das (PL die Schnupperangebote) oferta na próbę

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
Unbeständigkeit, konstant, Betätigung, Affe, faulenzen, erscheint, Freigabe, Haarersatz, Lebensabschnitt, vorgelegen, Dragee, herbei, narowisty, Justiz, Fragestellung, Truppen, allenfalls, umpflügen, ilustrować, Frühjahr, gram, gramatura, Naturtrieb, Verdrängung, zachwyt, ważność

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków