SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

das Eigentor - bramka samobójcza
der Elfmeter - rzut karny
der Freistoß - rzut wolny
die Fußball-Europameisterschaft - mistrzostwa Europy w piłce nożnej
der Kopfball - strzał głową
die Mannschaft - drużyna
der Mannschaftsführer - kapitan drużyny
der Mittelfeldspieler - pomocnik
die Nationalelf - reprezentacja narodowa
das Spiel - mecz
das Spielfeld - boisko
der Strafraum - pole karne
der Stürmer - napastnik
das Tor - bramka, gol
ein Tor schießen - strzelić gola
der Torraum - pole bramkowe
der Torwart - bramkarz
der Verteidiger - obrońca

 
Sonne die (PL die Sonnen) słońce, Słońce; die Sonne scheint słońce świeci; die Sonne geht auf/unter słońce wschodzi/zachodzi
aufgehen czasownik geht auf, ging auf, ist aufgegangen wschodzić, otwierać się, rozwiązywać się, rozpinać się, kiełkować, dzielić się bez reszty; der Mond/die Sonne geht auf Księżyc/słońce wschodzi; das Land der aufgehenden Sonne kraj wschodzącego słońca (o Japonii); plötzlich ging die Tür auf nagle otworzyły się drzwi; die Knospen gehen auf pąki rozwijają się; der Reißverschluss/der Knoten geht immer wieder auf zamek błyskawiczny ciągle się rozpina/węzeł ciągle się rozwiązuje
brüten czasownik brütet, brütete, hat gebrütet wysiadywać jaja; über etwas (DAT) brüten głowić się/ślęczeć nad czymś; auf Rache brüten knuć zemstę; sie brütet schon lange über dieser Aufgabe ona już długo ślęczy nad tym zadaniem; die Sonne brütet lit. słońce praży
zerrinnen czasownik zerrinnt, zerrann, ist zerronnen rozpływać się, upływać, topnieć, przen. rozwiewać się, spełznąć na niczym (o nadziei, planach); der Schnee zerrinnt an der Sonne śnieg topnieje na słońcu; die Zeit zerrann czas upływał; ihre Hoffnungen/Pläne sind in nichts zerronnen jej nadzieje/plany spełzły na niczym
untergehen czasownik untergeht, unterging, ist untergegangen zachodzić, tonąć, upadać, ulegać zagładzie, ginąć; die Sonne geht unter słońce zachodzi
reifen czasownik reift, reifte, ist gereift dojrzewać; (hat gereift) przyspieszać dojrzewanie; das Obst reift dieses Jahr später owoce w tym roku dojrzeją później; die Tomaten reifen an der Sonne pomidory dojrzewają w słońcu; diese Erfahrung hat ihn gereift to doświadczenie uczyniło go dojrzałym
durchscheinen czasownik scheint durch, schien durch, hat durchgeschienen prześwitywać, przeświecać durch etwas przez coś, rozświetlać; die Sonne schien durch die Wolken durch słońce przeświecało przez chmury
knallen czasownik knallt, knallte, hat geknallt trzaskać, uderzać w coś mocno; die Sonne knallt słońce przypieka
durchleuchten czasownik leuchtet durch, leuchtete durch, hat durchgeleuchtet/durchleuchtet med. prześwietlać; ich ließ mir die Lunge durchleuchten poddałem się prześwietleniu płuca; jemandes Vergangenheit durchleuchten przen. prześwietlać czyjąś przeszłość; die Sonne leuchtet durch die Vorhänge durch słońce prześwieca przez zasłony
Aufgang der (PL die Aufgänge) wejście, wchodzenie, wzejście; Aufgang der Sonne wschód słońca
gegen przyimek + AKK przeciw, przeciwko, około; gegen jemanden/etwas sein być przeciwko komuś/czemuś; ich habe nichts gegen ihn nie mam nic przeciw niemu; gegen den Strom pod prąd; gegen die Sonne schauen patrzeć pod słońce; das ist gegen das Gesetz to jest sprzeczne z prawem; gegen die Tür schlagen walić w drzwi; gegen die Wand o ścianę; gegen Kaution za kaucją; der Regen klatscht gegen das Fenster deszcz stuka w okno; gegen Ende der Vorstellung pod koniec przedstawienia
anziehen czasownik zieht an, zog an, hat angezogen ubierać, wkładać, nakładać, zakładać, przyciągać, ruszać; sich anziehen ubierać się; die Schuhe anziehen wkładać buty; eine Schraube anziehen przykręcać śrubę, dokręcać śrubę; das Publikum anziehen przyciągać publiczność; die Sonne zieht die Erde an Słońce przyciąga Ziemię; Gegensätze ziehen sich an przeciwieństwa się przyciągają
schmelzen czasownik schmilzt, schmolz, ist geschmolzen topić się, topnieć; (hat geschmolzen) topić; der Schnee ist geschmolzen śnieg się stopił; die Sonne hat den Schnee geschmolzen słońce roztopiło śnieg
Strahl der (PL die Strahlen) promień, strumień (światła); ein Strahl fiel durch den Türspalt smuga światła padała przez szparę w drzwiach; er richtete den Strahl der Taschenlampe nach draußen skierował strumień światła latarki na zewnątrz; ultraviolette Strahlen promienie ultrafioletowe; die warmen Strahlen der Sonne ciepłe promienie słońca; ein Strahl der Hoffnung lag auf ihrem Gesicht promyk nadziei pojawił się na jej twarzy
braten czasownik brät, briet, hat gebraten piec, smażyć, piec się, smażyć się; etwas in der Pfanne braten smażyć coś na patelni; Pfannkuchen braten smażyć naleśniki; in der Sonne braten pot. prażyć się na słońcu
bräunen czasownik bräunt, bräunte, hat gebräunt opalać, przysmażać, przyrumieniać, prażyć, opalać się, przyrumieniać się; in der Sonne bräunen opalać się na słońcu; sich bräunen opalać się, brązowieć
Wolke die (PL die Wolken) chmura, obłok; schwarze/tief hängende/dicke Wolken czarne/nisko wiszące/grube chmury; die Sonne bricht durch die Wolken słońce przebija się przez chmury; der Gipfel ist in Wolken gehüllt szczyt jest spowity chmurami; eine Wolke von Zigarrenrauch chmura papierosowego dymu; eine Wolke von Mücken chmara komarów; in den/auf/über den Wolken schweben pot. bujać w obłokach, chodzić z głową w chmurach; auf Wolke sieben sein pot. być w siódmym niebie
schmoren czasownik schmort, schmorte, hat geschmort gastr. dusić, pot. siedzieć, tkwić; in der Sonne schmoren prażyć się na słońcu
Land das (PL die Länder) ląd, wieś, rola, grunt, kraj, kraj związkowy, land, kraina; Land in Sicht! ląd na horyzoncie!; die Bräuche ferner Länder zwyczaje dalekich krajów; das Land der aufgehenden Sonne kraj wschodzącego słońca; auf dem Land/Lande wohnen mieszkać na wsi; durch die Lande ziehen wędrować po świecie

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
belka, zeigen, krew, apetyt, Gehalt, Audit, Lieferadresse, operator, kark, hinfügen, veräußern, belästigt, bzw., Projekt, erweisen, brud, unbestimmt, czystość, erzielen, Rückgabe, nieczytelny, Badehose, obciążenie, Leibchen, koszulka, lekceważenie

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 23-06-2024 22:29


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków