SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

das Allerheiligen - Wszystkich Świętych
das Allerseelen - Zaduszki
für jemandes Seele beten - modlić się za czyjąś duszę
die Chrysantheme - chryzantema
die Ewigkeit - wieczność
der Friedhof - cmentarz
jemandes gedenken - wspominać kogoś
das Grablicht - znicz
das Grabmal - nagrobek
die Kürbissuppe - zupa dyniowa
leichter Frost - przymrozek
der Novemberabend - listopadowy wieczór
novemberliches Regenwetter - listopadowa słota
die Winterzeit - czas zimowy
die Zeitumstellung - zmiana czasu

 
Trug der (nur Singular) lit. złuda, ułuda, iluzja, złudzenie, oszustwo
Lug der (nur Singular); Lug und Trug lit. kłamstwo i oszustwo, stek kłamstw
trug czasownik forma czasu przeszłego Imperfekt czasownika tragen
eintragen czasownik trägt ein, trug ein, hat eingetragen rejestrować, wpisywać; sich eintragen rejestrować się, wpisywać się
abtragen czasownik trägt ab, trug ab, hat abgetragen znosić, zbierać, zrównywać, niwelować, wyburzać; vom Tisch abtragen zbierać ze stołu; ein Haus abtragen wyburzać dom, rozbierać dom; einen Anzug abtragen znosić ubranie, zużyć ubranie; sich abtragen znosić się, zużyć się (odzież)
raustragen czasownik trägt raus, trug raus, hat rausgetragen pot. wynosić; den Müll raustragen wynosić śmieci
beitragen czasownik trägt bei, trug bei, hat beigetragen przyczyniać się zu do
zusammentragen czasownik trägt zusammen, trug zusammen, hat zusammengetragen znosić zewsząd, zbierać, gromadzić
auftragen czasownik trägt auf, trug auf, hat aufgetragen podawać do stołu, nakładać, niszczyć, polecać, nanosić; die Schuhe auftragen znosić buty, niszczyć buty; jemandem Grüße auftragen przekazywać komuś pozdrowienia
vortragen czasownik trägt vor, trug vor, hat vorgetragen referować, przedstawiać, wykładać, deklamować, recytować, muz. wykonywać
Hemd das (PL die Hemden) koszula, podkoszulek; ein weißes Hemd anziehen zakładać białą koszulę; das Hemd in die Hose stecken wpuszczać koszulę w spodnie; er trug sein Hemd über der Brust geöffnet nosił koszulę rozpiętą na piersiach; das letzte/sein letztes Hemd hergeben przen. oddać ostatnią koszulę; jemanden bis aufs Hemd ausziehen/ausplündern przen. obrabować kogoś do cna
antragen czasownik trägt an, trug an, hat angetragen lit. proponować, zaofiarowywać jemandem seine Hilfe komuś swoją pomoc; er hat mir das Du/seine Freundschaft angetragen zaproponował mi przejście na ty/przyjaźń
mittragen czasownik trägt mit, trug mit, hat mitgetragen popierać; eine Entscheidung mittragen popierać decyzję
austragen czasownik trägt aus, trug aus, hat ausgetragen roznosić; Gerüchte austragen rozsiewać pogłoski; die Leibesfrucht austragen donosić płód; eine Streit austragen rozstrzygać spór; einen Wettkampf austragen rozgrywać zawody
vorantragen czasownik trägt voran, trug voran, hat vorangetragen przekładać, przesuwać
nachtragen czasownik trägt nach, trug nach, hat nachgetragen uzupełniać; jemandem etwas nachtragen mieć do kogoś żal o coś
tragen czasownik trägt, trug, hat getragen nosić, nieść, dźwigać, ponosić, mieć na sobie, być ubranym, owocować; Brille tragen nosić okulary; lang Haare tragen mieć długie włosy; Gewinn tragen przynosić zyski; etwas mit Geduld tragen znosić coś cierpliwie
zutragen czasownik trägt zu, trug zu, hat zugetragen przynosić, także przen. donosić, zawiadamiać, denuncjować, informować; sich zutragen wydarzać się, zdarzać się, stawać się
davontragen czasownik trägt davon, trug davon, hat davongetragen odnosić eine Wunde/den Sieg ranę/zwycięstwo; einen Preis davontragen zdobywać nagrodę; eine Krankheit davontragen nabawiać się choroby; Schaden davontragen ponosić szkodę

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
obejść, minąć, Litze, nowy, angefordert, hervorbringen, Workshop, wietrzyć, zur Kenntnis nehmen, Steigerung, steierisch, nadpłata, Eidotter, koncentracja, scharren, chorobowe, Abruf, Krankmeldung, prosić, trzeźwy, doskonale, Token, Düngung, transza, umawiać się, Orthopädie

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 03-12-2023 00:03


Przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków