SŁOWNIK DEPL.PL
Wahl die (PL die Wahlen) wybór, wybory; eine Wahl treffen dokonywać wyboru
vergreifen czasownik vergreift, vergriff, hat vergriffen; sich vergreifen mylić się, popełniać błąd (grając, chwytając), dopuszczać się czynu nierządnego, podnosić rękę an jemandem na kogoś; sich in der Wahl der Worte vergreifen pomylić się w doborze słów
schreiten czasownik schreitet, schritt, ist geschritten kroczyć, przystępować; zur Wahl schreiten przystępować do głosowania
Qual die (PL die Qualen) męka, męczarnia, katusze, udręka; die Qual der Wahl pot. męka wyboru; unter Qualen sterben konać w katuszach/męczarniach; seelische Qualen męki duchowe; die letzten Wochen waren für alle eine einzige Qual ostatnie tygodnie były dla wszystkich jedną wielką udręką


Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
studieren, Natomiast, Hochburg, Wyprowadzać, Stinksauer, jahrelang, Diebesmasche, Zbedny, Vollzeitstelle, abgeschleppt, BuchE, acetylen, Verlangsamen, Iren, Weinkarte, Erschießungsbefehl, Osiagnięcie, anyz, Werbemaßnahme, Butter, Simultandolmetscherin, altersstufen, Nie zauważyć, Motorisierung, VERKRIECHT, Der Staatsanwalt

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków