SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

der Baum - drzewo
die Brombeere - jeżyna
der Dachs - borsuk
die Eiche - dąb
das Eichhörnchen - wiewiórka
die Fichte - świerk
die Heidelbeere - borówka czernica
die Kiefer - sosna
das Moos - mech
der Pilz - grzyb
das Reh - sarna
der Specht - dzięcioł
die Tanne - jodła
der Wald - las
die Waldameise - mrówka rudnica

 
aller przymiotnik aller Zeiten wszechczasów; aller Art wszelkiego rodzaju
Kraft die (PL die Kräfte) siła, moc, członek personelu, pracownik, pracownica; mit aller Kraft z całej siły; mit letzter Kraft ostatkiem sił; in Kraft treten prawn. uzyskiwać moc prawną, wchodzić w życie; er ist eine tüchtige Kraft on jest sumiennym pracownikiem; mit vereinten Kräften etwas erreichen osiągnąć coś wspólnymi siłami; Kraft ist Masse mal Beschleunigung fiz. siła to masa razy przyspieszenie; physische Kraft tężyzna fizyczna
Ernsthaftigkeit die (nur Singular) szczerość, powaga; mit aller Ernsthaftigkeit z całą powagą
all przymiotnik wszelki, wszystko, cały; vor allem przede wszystkim; auf alle Fälle na wszelki wypadek; alle vier minuten co cztery minuty; aller Anfang ist schwer najtrudniejszy jest początek
lossagen czasownik sagt los, sagte los, hat losgesagt; sich von jemandem lossagen zrywać z kimś, wyrzekać się kogoś, odżegnywać się od kogoś; sich von aller Verantwortlichkeit lossagen zrzucać z siebie wszelką odpowiedzialność
Herr der (PL die Herren) pan, władca; aus aller Herren Länder lit. z całego świata
Herrgottsfrühe kein Artikel (nur Singular) in aller Herrgottsfrühe pot. skoro świt
Offenheit die (nur Singular) szczerość, otwartość; in aller Offenheit z całą szczerością
Anfang der (PL die Anfänge) początek, rozpoczęcie; am Anfang na początku; von Anfang an od samego początku; aller Anfang ist schwer każdy początek jest trudny
Welt die (PL die Welten) świat; in der ganzen/in aller Welt bekannt sein być znanym w całym świecie; eine Reise um die Welt podróż dookoła świata; die Alte/Neue Welt przen. Stary/Nowy Świat (o kontynentach znanych przed odkryciem Ameryk/o Amerykach); auf die Welt kommen przychodzić na świat; (nur Singular) alle Welt spricht davon przen. cały świat o tym mówi; die ganze Welt hielt den Atem an przen. cały świat wstrzymał oddech; die Dritte Welt hist. Trzeci Świat; Länder der dritten Welt kraje Trzeciego Świata
Frühe die (nur Singular) wczesna pora, ranna pora; in aller Frühe wczesnym rankiem
Ausführlichkeit die (nur Singular) szczegółowość; in aller Ausführlichkeit z całą dokładnością
trotz przyimek + GEN pomimo, mimo; trotz dessen mimo tego; trotz des schlechten Wetters mimo brzydkiej pogody; trotz aller Bemühungen pomimo wszelkich starań
Mund der (PL die Münder) usta; Mund voll kęs, łyk, haust; seinen Mund halten pot. nie puszczać pary z ust, trzymać język za zębami; aus berufenem Munde z miarodajnych źródeł; in aller Munde sein być na ustach wszystkich; von der Hand in den Mund leben ledwie wiązać koniec z końcem, klepać biedę; kein Blatt vor den Mund nehmen pot. nie owijać w bawełnę, mówić bez osłonek, mówić bez ogródek, walić
Verbot das (PL die Verbote) zakaz; gegen ein Verbot verstoßen naruszać zakaz; ein Verbot umgehen obchodzić zakaz; Verbot für Fahrzeuge aller Art mot. zakaz ruchu pojazdów szelkiego typu, zakaz ruchu w obu kierunkach
Wahrscheinlichkeit die (PL die Wahrscheinlichkeiten) prawdopodobieństwo; aller Wahrscheinlichkeit nach według wszelkiego prawdopodobieństwa; etwas hat eine hohe/geringe Wahrscheinlichkeit coś ma wysokie/niskie prawdopodobieństwo; etwas wird mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreffen coś nastąpi z wysokim prawdopodobieństwem
Art die (PL die Arten) sposób, metoda, rodzaj, gatunek; aller Art wszelkiego rodzaju; diese Art von Film tego rodzaju film
Berücksichtigung die (nur Singular) uwzględnienie; unter Berücksichtigung aller Umstände uwzględniając wszystkie okoliczności
Kanone die (PL die Kanonen) działo, armata; etwas ist unter aller Kanone pot. coś jest poniżej wszelkiej krytyki

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
wer, usługa, Klotz, widerlegen, Dienstleistung, austragen, zabytki, Meuterei, panel, chinesisch, nahezu, Ziele, abwarten, winden, Umzugsbereitschaft, brodawka, Reichtum, Wecker, besetzen, Betreffzeile, Schnupfen, karczoch, poświęcenie, Führungsposition, metka, Schlucht

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 13-04-2024 23:53


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków