bank - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 11-01 13:57

  • Haseł: 58325


1. Kreditinstitut das (PL die Kreditinstitute) bank
2. SB-Bank die (PL die SB-Banken) bank z terminalem samoobsługowym
3. Bank die (PL die Bänke) ławka, ława, mielizna; die (PL die Banken) bank
4. Staatsbank die (PL die Staatsbanken) bank państwowy, bank centralny
5. Nationalbank die (PL die Nationalbanken) bank narodowy, bank państwowy
6. Bundesbank die (nur Singular) bank federalny; die Deutsche Bundesbank Niemiecki Bank Federalny
7. Volksbank die (PL die Volksbanken) ekon. bank ludowy
8. lümmeln czasownik sich lümmeln; lümmelt sich, lümmelte sich, hat sich gelümmelt pot. walnąć się, uwalić się; sich auf eine Bank lümmeln uwalić się na ławce
9. Handelsbank die (PL die Handelsbanken) bank handlowy
10. Blutbank die (PL die Blutbanken) bank krwi
11. Hypothekenbank die (PL die Hypothekenbanken) bank hipoteczny
12. Samenbank die (PL die Samenbanken) med. bank spermy
13. Genossenschaftsbank die (PL die Genossenschaftsbanken) bank spółdzielczy
14. Investmentbank die (PL die Investmentbanken) bank inwestycyjny
15. Ersatzbank die (PL die Ersatzbanken) bank rezerw
16. Bankraub der (PL die Bankraube) napad rabunkowy na bank
17. deponieren czasownik deponiert, deponierte, hat deponiert deponować, przechowywać; etwas bei der Bank deponieren deponować coś w banku
18. Banküberfall der (PL die Banküberfälle) napad na bank
19. Depositenbank die (PL die Depositenbanken) bank depozytowy
20. Wechselbank die (PL die Wechselbanken) bank dyskontowy
21. Notenbank die (PL die Notenbanken) bank emisyjny
22. Kreditbank die (PL die Kreditbanken) ekon. bank kredytowy


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.