SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

das Allerheiligen - Wszystkich Świętych
das Allerseelen - Zaduszki
für jemandes Seele beten - modlić się za czyjąś duszę
die Chrysantheme - chryzantema
die Ewigkeit - wieczność
der Friedhof - cmentarz
jemandes gedenken - wspominać kogoś
das Grablicht - znicz
das Grabmal - nagrobek
die Kürbissuppe - zupa dyniowa
leichter Frost - przymrozek
der Novemberabend - listopadowy wieczór
novemberliches Regenwetter - listopadowa słota
die Winterzeit - czas zimowy
die Zeitumstellung - zmiana czasu

 
anbelangen czasownik belangt an, belangte an, hat anbelangt tyczyć się; was ... anbelangt co się tyczy ..., co do ...
bezüglich przymiotnik odnośny, względny; przyimek +GEN odnośnie do; bezüglich seiner Aussage co do jego wypowiedzi
buchstabengetreu przymiotnik, przysłówek dosłowny, dosłownie, co do słowa
Ertragfähigkeit die (nur Singular) rokowania co do plonów, rokowania co do dochodów
Gefühl das (PL die Gefühle) uczucie, czucie, poczucie; nach meinem Gefühl w moim odczuciu; etwas mit Gefühl machen robić coś z uczuciem; jemandes Gefühle verletzen ranić czyjeś uczucia; jemandes Gefühle erwidern odwzajemniać czyjeś uczucia; seine Gefühle zeigen/zum Ausdruck bringen okazywać/uzewnętrzniać swoje uczucia; seine Gefühle unterdrücken/verdrängen tłumić swoje uczucia; bei etwas ein gutes/schlechtes Gefühl haben mieć dobre/złe przeczucie co do czegoś
Gerichtsstandsvereinbarung die (PL die Gerichtsstandsvereinbarungen) prawn. porozumienie co do właściwości miejscowej sądu
hinsichtlich przyimek + GEN względem, odnośnie do; hinsichtlich des Vertrags co do umowy
Kaufabrede die (PL die Kaufabreden, mst Singular) porozumienie się co do zakupu
meinerseits przysłówek z mojej strony, ze swej strony, co do mnie; ganz meinerseits cała przyjemność po mojej stronie
meinetwegen przysłówek ze względu na mnie, co do mnie, jeżeli o mnie chodzi; er ist meinetwegen gekommen przyszedł ze względu na mnie; meinetwegen kann sie gehen jeżeli chodzi o mnie, to może sobie iść; meinetwegen! niech będzie!, wszystko mi jedno!
Mutmaßung die (PL die Mutmaßungen) przypuszczenie, domysł, domniemanie; Mutmaßungen über etwas (AKK) anstellen snuć domysły co do czegoś
passgenau przymiotnik dokładnie dopasowany; auf Zentimeter passgenau sein być dopasowanym co do centymetra
restlos przymiotnik, przysłówek doszczętny, zupełny, do szczętu, co do joty, mat. bez reszty
seinige przymiotnik jego, swój; das Seinige jego mienie, to co do niego należy, swój obowiązek; die Seinigen jego rodzina, swoja rodzina, jego najbliżsi
Sicherheitsbedenken PL wątpliwości co do bezpieczeństwa
täuschen czasownik täuscht, täuschte, hat getäuscht łudzić, mylić; sich in etwas/jemandem täuschen mylić się co do czegoś/kogoś
terminlich przymiotnik dotyczący terminu, co do terminu
wegstecken czasownik steckt weg, steckte weg, hat weggesteckt chować, znosić; sie hat den Tod ihrer Mutter erstaunlich gut weggesteckt zadziwiająco dobrze zniosła śmierć swojej matki
Wertewahl die (nur Singular) wybór co do wartości, wybór aksjologiczny
Werturteil das (PL die Werturteile) wartościowanie, osąd co do wartości
wörtlich przysłówek, przysłówek dosłowny, co do słowa, dosłownie, słowo w słowo; wörtliche Rede jęz. mowa niezależna; eine wörtliche Übersetzung dosłowne tłumaczenie; etwas wörtlich zitieren cytować coś dosłownie; du darfst nicht alles so wörtlich nehmen nie możesz wszystkiego brać tak dosłownie
zögerlich przymiotnik, przysłówek niezdecydowany, wahający się, ociągający się, niezdecydowanie, wahając się, ociągając się; mit etwas zögerlich sein wahać się co do czegoś
Zweifel der (PL die Zweifel) wątpliwość; außer Zweifel ponad wszelką wątpliwość; Zweifel an etwas (DAT) haben mieć wątpliwości co do czegoś; etwas in Zweifel ziehen podawać coś w wątpliwość, kwestionować coś, kontestować coś; über etwas im Zweifel sein mieć wątpliwości odnośnie czegoś
zweitgrößte przymiotnik drugi co do wielkości, drugi pod względem wzrostu
drittgrößte przymiotnik trzecia co do wielkości; drittgrößter trzeci co do wielkości; drittgrößtes trzecie co do wielkości
Heller der (PL die Heller) hist. halerz; keinen/nicht einen Heller wert sein nie być wartym złamanego grosza; bis auf den letzten Heller/auf Heller und Pfennig/auf Heller und Cent co do grosza
geschweige spójnik a co dopiero, nie mówiąc już o; sie haben nicht einmal Geld zum Leben, geschweige (denn) für ein Auto nie mają pieniędzy nawet na życie, a co dopiero na samochód
Tezett das (PL die Tezetts) zbitek liter t i z; bis ins letzte/bis zum Tezett co do joty, od a do z

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
co do, szałas, gestreichelt, Wünschelrute, lisia nora, Nabelbruch, zachód słońca, otoczony, Profit, bulla, Froschmann, Los, na przykład, Rosenkohl, Rathausplatz, Fundament, übermittelt, böig, Assistentin, rozglądać, łysina, Allee, Ärztehaus, Zimmermädchen, riskieren,

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 17-11-2023 00:45


Przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków