SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

die Biologie - biologia
die Chemie - chemia
das Deutsch - język niemiecki
das Englisch - język angielski
die Erdkunde - geografia
die Ethik - etyka
die Geschichte - historia
die Informatik - informatyka
die Klassenlehrerstunde - godzina wychowawcza
die Mathematik - matematyka
die Physik - fizyka
das Polnisch - język polski
der Religionsunterricht - religia
die Sozialkunde - wiedza o społeczeństwie
der Sportunterricht - wychowanie fizyczne

Ermittlung die (PL die Ermittlungen) dochodzenie, śledztwo, ustalenie; Ermittlungen anstellen wszcząć dochodzenie; Ermittlung des Gewinns ekon. ustalenie zysku
Geltendmachung die (PL die Geltendmachungen) dochodzenie (praw własności, roszczeń)
Nachforschung die (PL die Nachforschungen) badanie, dochodzenie, śledztwo
Untersuchung die (PL die Untersuchungen) med. badanie, dochodzenie, śledztwo, przeszukanie
Ermittler der (PL die Ermittler) śledczy, prowadzący dochodzenie
Steuerfahndung die (PL die Steuerfahndungen) prawn. dochodzenie podatkowe
recherchieren czasownik recherchiert, recherchierte, hat recherchiert poszukiwać, badać, prowadzić dochodzenie, wykrywać; zu einem Artikel recherchieren zbierać materiały do artykułu
untersuchen czasownik untersucht, untersuchte, hat untersucht prowadzić dochodzenie, badać, przeszukiwać, analizować; einen Patienten untersuchen badać pacjenta; sich ärztlich untersuchen lassen poddawać się badaniu lekarskiemu; das Blut auf Zucker untersuchen badać poziom cukru we krwi; den Tathergang untersuchen prawn. wyjaśniać przebieg czynu; jemanden/jemandes Gepäck untersuchen przeszukiwać czyjś bagaż
Untersucher der (PL die Untersucher) prowadzący dochodzenie, śledczy, egzaminator

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
herleiten, śmieci, śmieć, Anweisung, dostawka, Versuch, modernizacja, euch, Mücke, blitzschnell, pociąg, Widder, smok, gliedern, potencjał, biuro, vermieten, sprechen, werden, lider, wzrastać, unterschiedlich, Interesse, aufräumen, interessieren, świadomość

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków