Gau der/das (PL die Gaue) hist. dzielnica, regionalna jednostka administracyjna NSDAP
Stadtbezirk der (PL die Stadtbezirke) dzielnica
Stadtteil der (PL die Stadtteile) dzielnica
Stadtviertel das (PL die Stadtviertel) dzielnica
Wohnviertel das (PL die Wohnviertel) dzielnica
Region die (PL die Regionen) region, dzielnica, strefa
Rotlichtviertel das (PL die Rotlichtviertel) dzielnica czerwonych latarni, dzielnica domów publicznych
Kiez der (PL die Kieze) płn-niem. dzielnica, żarg. dzielnica rozrywki
Außenbezirk der (PL die Außenbezirke) peryferie, dzielnica peryferyjna
Judenviertel das (PL die Judenviertel) dzielnica żydowska, getto
Ortsteil der (PL die Ortsteile) dzielnica miejscowości
Vergnügungsviertel das (PL die Vergnügungsviertel) dzielnica rozrywki
Vergnügungviertel das (PL die Vergnügungviertel) dzielnica rozrywki
Elendsviertel das (PL die Elendsviertel) dzielnica nędzy, nielnica ubogich, slumsy
Bezirk der (PL die Bezirke) obszar, rejon, obwód, okręg, dzielnica
Viertel das (PL die Viertel) ćwiartka, ćwierć, kwadrans, dzielnica, kwadra; ein Viertel Wein ćwiartka wina; es ist Viertel nach zehn jest kwadrans po dziesiątej; das akademische Viertel kwadrans akademicki; sie wohnen in einem ruhigen Viertel oni mieszkają w ruchliwej dzielnicy; der Mond steht im ersten/letzten Viertel Księżyc jest w pierwszej/trzeciej kwadrze
Villenviertel das (PL die Villenviertel) dzielnica willowa
Szeneviertel das (PL die Szeneviertel) pot. dzielnica kulturalna
Wohnbezirk der (PL die Wohnbezirke) dzielnica mieszkaniowa
Trabantenstadt die (PL die Trabantenstädte) miasto satelickie, miasto-sypialnia, dzielnica podmiejska
Speicherstadt die (nur Singular) geo. Dzielnica Spichlerzy (w Hamburgu)
Wohngebiet das (PL die Wohngebiete) dzielnica mieszkaniowa
Wohngegend die (PL die Wohngegenden) dzielnica mieszkaniowa
Armenviertel das (PL die Armenviertel) dzielnica biedoty
Amüsierviertel das (PL die Amüsierviertel) dzielnica rozrywkowa
Regierungsviertel das (PL die Regierungsviertel) dzielnica rządowa
Europaviertel das (nur Singular) geo. Dzielnica Europejska (we Frankfurcie nad Menem)
Problemviertel das (PL die Problemviertel) problematyczna dzielnica
Sperrbezirk der (PL die Sperrbezirke) obszar zamknięty, dzielnica z zakazem prostytucji
Arbeiterviertel das (PL die Arbeiterviertel) dzielnica robotnicza


Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią


A inni użytkownicy szukali:
dzielnica, polski,

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków