SŁOWNIK DEPL.PL
 


 
Südeuropa (das) (nur Singular) geo. Europa Południowa, południowa Europa
Osteuropa (das) (nur Singular) Europa Wschodnia
Kontinentaleuropa (das) (nur Singular) geo. Europa kontynentalna
Mitteleuropa (das) (nur Singular) Europa Środkowa
Nordeuropa (das) (nur Singular) północna Europa
Westeuropa (das) (nur Singular) Europa Zachodnia
Europa (das) (nur Singular) geo. Europa
ganz przymiotnik, przysłówek cały, zupełny, nienaruszony, pełny, całkiem, całkowicie, kompletnie, zupełnie, bardzo, nad wyraz; den ganzen Tag cały dzień; mit ganzer Kraft z całej siły; ganze Jahre całe lata; in ganz Europa w całej Europie; ganz und gar kompletnie, zupełnie; eine ganz fremde Frau całkiem obca kobieta; im Ganzen war ich viermal hier w sumie byłem tutaj cztery razy; ganz im Gegenteil wprost przeciwnie; es ist ganz wichtig to bardzo ważne
Polen (das) (nur Singular) geo. Polska; in Polen w Polsce; ich komme aus Polen pochodzę z Polski; Polen liegt in Europa Polska leży w Europie; Republik Polen Rzeczpospolita Polska; dann ist Polen offen! pot. teraz się zacznie!
OSZE skrót od Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa polit. OBWE, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
trennen czasownik trennt, trennte, hat getrennt rozdzielać, dzielić, przerywać połączenie; sich trennen rozstawać się; der Ural trennt Europa von Asien Góry Ural oddzielają Europę od Azji; ein Wort trennen przenosić wyraz

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
wkrętarka, kolega, przysparzać, Bank, koleżanka, Kraftwerk, kielnia, kielnia murarska, dania, ucho, usta, unweit, spokojny, trawnik, außerhalb, nawigować, ehrlich, dyplomatycznie, Jade, niewidomy, staunen, Kühlmittel, golf, Zeitung, rad, szwankować

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków