SŁOWNIK DEPL.PL
 


 
Stickarbeit die (PL die Stickarbeiten) robótka haftowana, robótka wyszywana, haft, haftowanie
Stickerei die (nur Singular) haft, haftowanie, hafciarstwo
U-Haft skrót od Untersuchungshaft areszt śledczy
Haft die (nur Singular) areszt, kara więzienna; aus der Haft entlassen zwolnić z aresztu; in Haft nehmen aresztować
befinden czasownik befindet, befand, hat befunden uznawać, uważać, poczytywać; sich befinden znajdować się, być, przebywać; wie befinden Sie sich? jak się pan/pani miewa?; der Ausgang befindet sich dort wyjście znajduje się tam; sich in Haft befinden znajdować się w areszcie; sich in der Entwicklung befinden znajdować się w fazie rozwoju

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
haft, gepard, obgadywać, homologacja, sich irren, Rückgang, Rückabwicklung, Begriff sein, ran, warnen, abschließend, Beginn, zróżnicowany, nowoczesność, sichten, Pflichtteil, dieselbe, schwächen, liieren, fast food, Bewegung, gbur, aufzwingen, naleśnik, Quark, Begeisterung

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków