SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

Bisam - Piżmowiec
Frau Filifjonk - Filifionka
Hatifnatten - Hatifnatowie
Hemul - Paszczak
Homsa - Homek
Kleine My - Mała Mi
Mumin - Muminek
die Muminfamilie - rodzina Muminków
Muminmama - Mama Muminka
Muminpapa - Tatuś Muminka
das Mumintal - Dolina Muminków
Mumrik - Włóczykij
Schnüferl - Ryjek
Snork - Migotek
Snorkfräulein - Panna Migotka

Blutzuckerspiegel der (PL die Blutzuckerspiegel) med. poziom cukru we krwi; einen hohen Blutzuckerspiegel haben mieć wysoki poziom cukru we krwi, pot. mieć wysoki cukier
Umsatz der (PL die Umsätze) ekon. obrót, obroty, fiz. chem. med. przemiana; einen hohen Umsatz machen pot. mieć duże obroty
Blutzoll der (nur Singular) lit. ofiary śmiertelne; einen hohen Blutzoll fordern pochłonąć wiele ofiar śmiertelnych
repräsentieren czasownik repräsentiert, repräsentierte, hat repräsentiert reprezentować; einen hohen Wert repräsentieren przedstawiać wysoką wartość
Anlassen das (PL die Anlassen) tech. odpuszczanie; Anlassen bei niedrigen/hohen Temperaturen odpuszczanie niskie/wysokie
Tenor der (nur Singular) wydźwięk, prawn. sentencja (wyroku); in diesem Tenor w tym sensie; (PL die Tenöre/ austr. Tenore) muz. tenor, głos tenorowy, partia tenorowa; Tenor singen śpiewać tenorem; er hat einen hohen/hellen Tenor on ma wysoki/jasny tenor; den Tenor singen śpiewać partię tenorową; ein berühmter Tenor słynny tenor
Bekanntheitsgrad der (PL die Bekanntheitsgrade) stopień znajomości; einen hohen/niedrigen Bekanntheitsgrad haben cieszyć się wysoką/niską popularnością
Alter das (PL die Alter) starość, wiek; im Alter von vierzig Jahren w wieku czterdziestu lat; im hohen Alter w zaawansowanym wieku; ein Mann mittleren Alters/von mittlerem Alter mężczyzna w średnim wieku
Höhe die (PL die Höhen) wysokość, wzniesienie; in der Höhe na wysokości; in einer Höhe von zwei tausend Metern na wysokości dwóch tysięcy metrów; an Höhe gewinnen/verlieren wznosić się/opadać; er ist auf der Höhe seiner Karriere on jest u szczytu swojej kariery; das ist doch die Höhe! pot. to już szczyt wszystkiego!; in Höhe von fünfzig Euro w wysokości pięćdziesięciu euro; die Kosten gehen in die Höhe koszty wzrastają; in die Höhe schießen strzelać w górę, przen. wystrzelić w górę, rosnąć jak na drożdżach

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
Staaten, Staatenbund, wścieklizna, hergestellt, szkoła, Wettrennen, Wissenschaftler, kwas, kościół, ausstrecken, Spur, kielich, hinterlassen, ogon, zazwyczaj, brew, brwi, dziękować, Versicherungsgesellschaft, ungekündigt, empört, krzyżować, ukrzyżowanie, Absetzbewegung, Nebenkosten, Reichtum

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 18-02-2024 12:28


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków