SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

das Allerheiligen - Wszystkich Świętych
das Allerseelen - Zaduszki
für jemandes Seele beten - modlić się za czyjąś duszę
die Chrysantheme - chryzantema
die Ewigkeit - wieczność
der Friedhof - cmentarz
jemandes gedenken - wspominać kogoś
das Grablicht - znicz
das Grabmal - nagrobek
die Kürbissuppe - zupa dyniowa
leichter Frost - przymrozek
der Novemberabend - listopadowy wieczór
novemberliches Regenwetter - listopadowa słota
die Winterzeit - czas zimowy
die Zeitumstellung - zmiana czasu

 
ankommen czasownik kommt an, kam an, ist angekommen przybywać, przyjeżdżać, dojeżdżać, nadchodzić, przychodzić, zbliżać się, być przyjętym, dawać sobie radę, dorównywać, zależeć; gut/übel ankommen dobrze/źle trafić; es kommt mich schwer an przychodzi mi to z trudem; es kommt darauf an to zależy; es kommt auf das Wetter an to zależy od pogody
kommen czasownik kommt, kam, ist gekommen przybywać, przychodzić, przyjeżdżać, nadchodzić, nadjeżdżać, pochodzić, wydostawać się; ums Leben kommen tracić życie (w wypadku); auf die Welt kommen przychodzić na świat; ich komme aus Polen pochodzę z Polski; da kommt der Zug jedzie pociąg; da kommt Agathe idzie Agata
kommt czasownik forma 3. osoby l.p. czasu teraźniejszego czasownika kommen
vorkommen czasownik kommt vor, kam vor, ist vorgekommen zdarzać się, trafiać się, występować, wydawać się; wieder vorkommen powtarzać się; es kommt mir so vor, dass... wydaje mi się, że...; das kann vorkommen! zdarza się!, to się może zdarzyć!
hinauskommen czasownik kommt hinaus, kam hinaus, ist hinausgekommen także przen. wychodzić; aus dem Haus hinauskommen wychodzić z domu; das kommt auf dasselbe hinaus to na to samo wychodzi
drankommen czasownik kommt dran, kam dran, ist drangekommen pot. dosięgnąć an etwas (AKK) do czegoś, być pytanym (w szkole); kommst du dran? sięgniesz?; du kommst dran teraz twoja kolej; was kommt im Unterricht dran? co będzie przerabiane na lekcji?
dazukommen czasownik kommt dazu, kam dazu, ist dazugekommen nadchodzić, dochodzić do; dazu kommt noch, dass sie gelogen hat do tego dochodzi jeszcze to, że kłamała
herauskommen czasownik kommt heraus, kam heraus, ist herausgekommen wychodzić aus dem Haus z domu, pojawiać się, ukazywać się, pojawiać się (na rynku), wynikać; das kommt aufs Gleiche heraus pot. to na jedno wychodzi; es kam heraus, dass... okazało się, że...
zurückkommen czasownik kommt zurück, kam zurück, ist zurückgekommen wracać, powracać
übereinkommen czasownik kommt überein, kam überein, hat übereingekommen lit. uzgadniać mit jemandem, etwas zu tun z kimś zrobienie czegoś
herumkommen czasownik kommt herum, kam herum, ist herumgekommen obchodzić naokoło, objeżdżać naokoło um das Haus dom; um die Kurve nicht herumkommen pot. nie wyrobić się na zakręcie; um die Strafe herumkommen przen. uniknąć kary; darum herumkommen etwas zu tun unikać zrobienia czegoś; weit herumkommen zwiedzić kawał świata
heimkommen czasownik kommt heim, kam heim, ist heimgekommen powracać
auskommen czasownik kommt aus, kam aus, hat ausgekommen wystarczać, żyć w zgodzie; mit jemandem gut auskommen żyć z kimś w zgodzie; ich komme mit zwanzig Euro aus wystarczy mi dwadzieścia Euro
hinkommen czasownik kommt hin, kam hin, ist hingekommen docierać, zachodzić, iść, pot. zgadzać się
rüberkommen czasownik kommt rüber, kam rüber, ist rübergekommen pot. przechodzić na tę stronę, przedostać się na tę stronę, przychodzić tu, docierać tu, wydawać, bulić; komm mal rüber chodź no tu; zu jemandem rüberkommen nasuwać się komuś
hervorkommen czasownik kommt hervor, kam hervor, ist hervorgekommen wychodzić hinter etwas (DAT)/unter etwas (DAT) zza czegoś/spod czegoś
klarkommen czasownik kommt klar, kam klar, ist klargekommen radzić sobie, dawać sobie radę mit etwas z czymś
abhandenkommen czasownik kommt abhanden, kam abhanden, ist abhandengekommen ginąć, zapodziewać się, zawieruszać się
rauskommen czasownik kommt raus, kam raus, ist rausgekommen pot. wychodzić
freikommen czasownik kommt frei, kam frei, ist freigekommen uwalniać się, być uwolnionym, być uniewinnionym
gleichkommen czasownik kommt gleich, kam gleich, ist gleichgekommen dorównywać, być równoznacznym einer Sache (DAT) z czymś
hereinkommen czasownik kommt herein, kam herein, ist hereingekommen wchodzić (do środka), pot. wpływać (pieniądze), przychodzić (dostawa)
mitkommen czasownik kommt mit, kam mit, ist mitgekommen przychodzić z kimś, towarzyszyć, pot. nadążać, pojmować, radzić sobie in Mathe z matmą; da komme ich nicht mehr mit pot. nie pojmuję tego
nachkommen czasownik kommt nach, kam nach, ist nachgekommen iść później, przychodzić później, spełniać, czynić zadość, wywiązywać się; seiner (DAT) Verantwortung nachkommen wywiązywać się ze swojej odpowiedzialności
weiterkommen czasownik kommt weiter, kam weiter, ist weitergekommen posuwać się do przodu, robić postępy
näherkommen czasownik kommt näher, kam näher, ist nähergekommen zbliżać się, poznawać bliżej einander/sich (DAT) siebie
vielleicht przysłówek może, być może, około; vielleicht kommt er morgen może przyjdzie jutro; du hast dich vielleicht geirrt być może pomyliłeś się; sie war vielleicht vierzig ona miała około czterdziestki; es wäre vielleicht besser, wenn er nicht käme może byłoby lepiej, gdyby nie przyszedł; partykuła przypadkiem; hast du vielleicht meinen Schlüssel gesehen? widziałeś przypadkiem mój klucz?; ich war vielleicht aufgeregt! ależ byłem zdenerwowany!; ist das vielleicht dein Ernst? chyba nie mówisz poważnie?
runterkommen czasownik kommt runter, kam runter, ist runtergekommen pot. schodzić, zmarnieć, podupaść, ochłonąć, uspokoić się; von den schlechten Noten runterkommen poprawiać złe oceny
herkommen czasownik kommt her, kam her, ist hergekommen przychodzić, pochodzić von z, pot. brać się
zusammenkommen czasownik kommt zusammen, kam zusammen, ist zusammengekommen spotykać się, schodzić się, zbierać się, zjeżdżać się

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
überlassen, aufteilen, nagość, Vollmacht, kehren, betr., wynosi, Verständnis, beschleunigen, möchte, Absage, wykonywać, towaroznawstwo, Kapitel, miesięczna, Soße, belebt, warst, Huhn, przyklejać, zukleben, lejek, Stock, Birke, verstellen, Buche

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 28-11-2023 13:37


Przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków