leiten czasownik leitet, leitete, hat geleitet prowadzić, kierować, zarządzać, przewodniczyć; ein Geschäft leiten prowadzić interes; Strom leiten przewodzić prąd
Kurs der (PL die Kurse) kurs; den Kurs beibehalten/halten utrzymywać kurs; den Kurs wechseln zmieniać kurs; vom Kurs abkommen zbaczać/schodzić z kursu; Kurs auf Lübeck nehmen brać kurs na Lubekę, kierować się na Lubekę; einen Kurs besuchen/mitmachen uczęszczać na kurs; einen Kurs leiten prowadzić kurs; am Ende des Kurses findet eine Prüfung statt na końcu kursu ma miejsce egzamin; Euro steht zurzeit nicht mehr so hoch im Kurs wie früher ekon. kurs/notowanie euro nie jest tak wysoki/wysokie jak wcześniej; hohe/niedrige/stabile Kurse wysokie/niskie/stabilne kursy; die Kurse fallen/steigen notowania spadają/rosną; einen harten politischen Kurs fahren obierać twardy kurs polityczny


Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią


A inni użytkownicy szukali:
leiten, Pole, ausfüllen, Polacke, polin, wyrostek robaczkowy, unter, fach, maus, Rückmeldung , garten, gesamt, aufführen, storung, storung, entsprechend, recenzja, anhalten, übertragen, kawa, policzyc, Rückläufer, grad, Rücklauf, marza

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Polityka prywatności i zasady korzystania




Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków